up
Search      menu
جانور شناسی :: مقاله شترمرغ PDF
QR code - شترمرغ

شترمرغ

آنچه بايد از شترمرغ بدانيم

پرورش شتر مرغ از سال ۱۸۶۰ در کشور افريقاي جنوبي به صورت جدي آ‎غاز گرديد و سپس در ساير نقاط دنيا گسترش يافت. امروزه در بسياري از کشورها پرورش شتر مرغ انجام مي شود. کشور ايران هم چند سالي است مبادرت به واردات اين پرنده نموده و در امر پرورش آن گام نهاده است. در طي چند سال گذشته مطالعاتي برروي پارامترهاي توليدي، جوجه کشي، تغذيه و پرورش اين پرنده صورت گرفته که توأم با موفقيت هايي دراين زمينه بوده است. قابل ذکر است که تاکنون در ايران محصولات حاصل از کشتار اين پرنده به بازار عرضه نشده است.
محصولات اين پرنده شامل گوشت، چرم، پروساير محصولات فرعي است. گوشت پرنده قرمز بوده و از خواص آن مي توان پايين بودن ميزان چربي، کلسترول، تردي خاص و بالا بودن ميزان پروتئين را نام برد. چرم اين پرنده چرمي با ظاهري زيباست و درساخت انواع محصولات چرمي به کار مي رود. نوع ديگر چرم حاصل از پوست ناحيه ساق پاي شترمرغ است که از صفحات فلسي، مانند پوست مارمولک تشکيل شده و در ساخت محصولات چرمي و به خصوص پوتين گاو چران ها استفاده مي شود.پرهاي شتر مرغ در ساخت انواع گردگيرها استفاده مي شود و خاصيت گردگيري بالايي دارد.
همچنين ازپرشتر مرغ در تزيين علم در مراسم مذهبي، ساخت انواع کلاه ها و شال گردن ها استفاده مي شود. ساير محصولات فرعي اين پرنده شامل پوسته تخم مي باشد که از تخم هاي بي نطفه در زمان جوجه کشي به دست مي آيد. برروي اين تخم ها کارهاي هنري از جمله نقاشي و حکاکي صورت گرفته و با قيمت هاي گزافي به فروش مي رسند. به طور کلي از کليه اجزاي اين پرنده استفاده مي شود. شترمرغ در سن ۱۰ تا ۱۴ ماهگي کشتار مي گردد و در اين سن حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ کيلوگرم وزن دارد. گوشت حاصل از اين پرنده بيشتر از قسمت ران مي باشد که در حدود ۳۰ تا ۳۵ کيلوگرم است. همچنين پوستي به مساحت ۳ ۱ تا۵ ۱ متر مربع استحصال مي گردد.
● پرورش مولدين
شتر مرغ در سن ۲ تا ۳ سالگي به بلوغ جنسي مي رسد و تا مدت زيادي بارور باقي مي ماند. پرنده نر در زمان بلوغ به رنگ سياه با پرو بال سفيد رنگ و شتر مرغ ماده به رنگ قهوه اي تا خاکستري است. بارزترين نشانه در شتر مرغ نر، قرمزي رنگ ساق پا ، نوک و اطراف چشم است که ارتباط مستقيمي با قدرت جنسي نر دارد. هرچه اين قرمزي بيشتر باشد پرنده از قدرت نرينگي بيشتري برخوردار است.
شتر مرغ نرو ماده به صورت جفت تا دسته هاي چند تايي و نيز به صورت گله نگهداري مي شوند. اين ترکيبات بسته به ميزان زمين موجود و امکانات، قدرت جنسي نرها و اهداف اصلاح نژادي متفاوت مي باشد. هيچ استاندارد خاصي در اين رابطه وجود ندارد و مدير مزرعه با شناسايي پرندگان و اهداف مورد نظر روش مناسب را انتخاب مي نمايد.
شتر مرغ ها در سال درحدود ۶ تا ۸ ماه تخمگذاري نموده و بقيه سال را استراحت مي کنند. در ايران اين زمان از حدود بهمن ماه آغاز گشته و تا آبان ماه ادامه دارد. بديهي است در مناطق مختلف اين زمان متغيير باشد. در طول فصل تخمگذاري هر پرنده ماده به طور متوسط ۴۰ تا ۶۰ تخم مي گذارد. البته در بعضي از پرندگان (از جمله در کشورمان) اين رکورد به ۱۲۰ عدد تخم مرغ هم مي رسد. به طور متوسط از هر پرنده ماده در سال حداقل ۲۰ عدد جوجه سالم تا زمان کشتار بايستي توليد گردد تا اين فعاليت به صورت اقتصادي ادامه يابد.
توليد مثل پرنده به عوامل زيادي از جمله ژننتيک ، شرايط آب و هوايي، سلامت پرنده و به خصوص جيره مناسب بستگي دارد. استرس از عوامل منفي در تخمگذاري پرنده مي باشد. معمولاً براي هر پرنده بالغ حداقل ۲۵۰ متر مربع در گردشگاه در نظر گرفته مي شود که البته بهتر است فضاي متعلقه بيش از اين باشد. فضاي مسقف (سايبان) به ازاي هر پرنده بالغ در حدود ۸ متر مربع و ارتفاع حصار در حدود ۲ متر مي باشد. در شرايط طبيعي هر پرنده بعد از گذاشتن حدود ۱۸ عدد تخم برروي تخم ها نشسته و جوجه کشي طبيعي انجام مي گيرد. در مزارع از ماشين هاي جوجه کشي استفاده مي گردد.
در سال اول تخمگذاري، ميزان تخم گذاري نسبتاً پاببن است ولي در سال هاي بعد به طور قابل ملاحظه اي افزايش مي يابد و در زمان تخمگذاري پرندگان، بايستي آرامش کافي براي پرنده مهيا گردد و ازحضور بازديدکنندگان کاست. هر گونه استرس شامل تغيير جيره، صداهاي ناآشنا براي پرنده(پارس سگ، تراکتور، هوايي و ....) حضور بازديدکنندگان، ترس و حتي تغييرات آب وهوايي برروي تخمگذار و باروري تخم ها اثر مستقيم دارد. در زمان فصل استراحت بايستي غذا با فيبربالا، پروتئين و انرژي پايين در اختيار پرنده قرار گيرد و افزايش وزن پرندگان را کنترل نمود . وزن اضافي در فصل توليد اثر منفي در جفتگيري و تخم گذاري دارد. در فصل استراحت بايستي ويتامين و مواد معدني به اندازه کافي در اختيار پرنده قرار گيرد.
● جوجه کشي مصنوعي شترمرغ
شتر مرغ ماده معمولاً بين ساعت ۴ تا۷ بعدازظهر تخمگذاري مي کند. بلافاصله بعد از تخم گذاري بايستي تخم ها توسط کارگر جمع آوري شده و به محل جوجه کشي منتقل شوند.
دوران جوجه کشي ۴۲ روز مي باشد. درجه حرازرت دستگاه جوجه کشي ۳ ۳۶ درجه سانتي گراد و رطوبت در حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد است. وزن تخم به طور متوسط در حدود ۵ ۱ کيلوگرم بوده و در پايان دوران جوجه کشي بايستي در حدود ۱۳ تا ۱۵ درصد از وزن تخم کاهش پيدا کند. در غيراينصورت ممکن است مشکلاتي در جوجه در آوري ايجاد گردد.
معمولاً تخم ها به مدت يک هفته جمع آوري و در درجه حرارت و رطوبت مناسب نگهداري شده و سپس تخم هاي بي نطفه از دستگاه خارج مي گردند. در روز سي و هشتم تخم ها به هچر منتقل شده و تا زمان خروج از تخم در دستگاه باقي مي مانند. بهتر است جهت خشک شدن و فعاليت نسبي پرنده، به او اجازه داد تا به مدت ۶ تا ۱۲ ساعت دردستگاه هچر باقي بماند و سپس خارج گردد. بهداشت دستگاه و سالن جوجه کشي بسيار مهم بوده و بايستي حتي الامکان از ورود افراد متفرقه به محيط جوجه کشي خودداري شود. جوجه ها به هنگام تولد وزني در حدود ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم دارند. بند ناف توسط آيودين ضدعفوني مي گردد. کف بيني هاي هچري نيز بايد اصطکاک کافي داشته باشند تا از بازشدن پاها درجوجه جلوگيري به عمل آيد. چنانچه جوجه نتواند از تخم خارج شود بايستي به جوجه کمک شود. اين امر نياز به کسب تجربه کافي داشته و هر گونه مداخله عجولانه سبب نتايج منفي درهچ خواهدشد.

شترمرغ ها از بسياري جهات گونه اي منحصر به فرد بشمار مي آيند و همين امر باعث گرديده تا در سالهاي اخير توجهات زيادي معطوف آن گردد. به طور مثال تخم آن در ...

تغذيه در جوجه هاي شترمرغ تغذيه جوجه شترمرغها مسئله اي بسيار مهم جهت آغاز و تداوم رشدي خوب و موثر است که در دراز مدت مي تواند بر روي آينده توليدي پرندگ ...

پرورش شتر مرغ از سال ۱۸۶۰ در کشور افريقاي جنوبي به صورت جدي آ غاز گرديد و سپس در ساير نقاط دنيا گسترش يافت. امروزه در بسياري از کشورها پرورش شتر مرغ ا ...

شترمرغ نيز مانند حيوانات ديگر در معرض بيماريها و عفونتهاي مختلفي ميباشد .جهت مديريت صحيح گله هاي شتر مرغ که از اهميت حياتي در اين صنعت برخوردار است با ...

شترمرغ نيز مانند حيوانات ديگر در معرض بيماريها و عفونتهاي مختلفي ميباشد .جهت مديريت صحيح گله هاي شتر مرغ که از اهميت حياتي در اين صنعت برخوردار است با ...

در طول قرون گذشته مصرف گوشت و تخم ماکيان به طور مستمر افزايش چشمگيري داشته است و هر روزه شاهد تبليغات بيشتري در اين خصوص مي باشيم علاوه بر اينکه دانشم ...

با توجه به گسترش مزارع پرورش شترمرغ در کشور و توجه فراوان مسئولين و نيز دامپروران با اين جنبه نوين صنعت دامپروري، آگاهي از شيوه صحيح نگهداري اين حيوان ...

مقدمه يکي ازفاکتورهاي مهمي که ازتوسعه اين صنعت جلوگيري ميکنددرزيربيان شده است: کشاورزان هرروز به متخصصان تغذيه حيوانات ميگويندکه وزن مناسب براي کشتارس ...

دانلود نسخه PDF - شترمرغ