up
Search      menu
علم و تکنولوژی :: مقاله شتاب دهنده Cern PDF
QR code - شتاب دهنده Cern

شتاب دهنده Cern

شتاب دهنده Cern چيست؟

Cernيک لابراتورار اروپايي براي ذرات فيزيک است. در اين لابراتوار بزرگترين وعميق ترين آزمايشات و تحقيقات از سال ۱۹۵۴ برروي ذرات فيزيکي انجام مي گرفته است. اين لابراتوار در بيست کشور دنيا عضو داشته و لابراتوار اصلي آن در مرز سوئيس و غرب ژنو قرار دارد.تعداد کشور هاي عضو تا سال ۲۰۰۴ حدودا ۳۶ کشور بوده که از چهار قاره اروپا آمريکا ،آسياو استراليا مي باشند.
شامل اتريش،بلغارستان،جمهوري چک،دانمارک،فرانسه، آلمان ،ايتاليا، اسپانيا،سوئد و... است.
کار cernتحقيق بر روي علم واصول طبيعت مي باشد.مانند ماده چيست ؟ازکجا مي آيد؟ و مطالب پيچيده تر مانند ستارگان،سيارات، والبته انسان.
● پروژه شتاب دهنده ذرات LHC(large hadron collider)
پروژه شتاب ذرات يکي از مهم ترين پروژه هاي مرکز تحقيقات هسته اي cern مي باشد که با مديريتcernو مشارکت ۳۷ کشور دنيا از جمله آمريکا روسيه ...وايران مجموعه تجهيزات آن ساخته شده است که مسئوليت مهم ايران در اين پروژه عظيم۱۲۵۰۰تني۲۲۰تن تجهيزات سيلندر هاfcsوميزهاي ساپورت کننده به نام hftable مي باشد.
شتاب دهنده چيست؟
LHCاحتياج دارد به يک ميدان مغناطيسي خيلي قوي که بتواند اشعه هاي پروتوني را در يک محور نگه داشته که اين کار تقريبا با نرخ ۱۰۰%ساخته شده است.
آشکار ساز هاي که برخورد هاي ذرهاي را در LHCمطالعه مي کند بزرگتر و پيچيده تر از هميشه خواهند بود آنها سريعتر هم هستند تا جايي که مي توانند برخورد ۸۰۰۰۰۰۰۰۰(۸۰۰ميليون)ذره را در ثانيه اندازه بگيرند.
بيشتر آشکار ساز هاي فيزيک ذرهاي اطراف يک سيستم مغناطيسي ساخته شده اند براي اندازه گيري شتاب ذرات پرتاب شده در LHCاز يک سوئيچ مغناطيسي فوق العاده به طول ۱۲متر وقطر داخلي ۶ متر و قدرت ميدان ۴ تسلا( ۱۰ هزار برابر نيروي جاذبه زمين ) استفاده مي شود.
اين بزرگترين آهنربااي است که تا به حال در جهان ساخته شده است.
FCS و HF TABLE
سيستم FCS يا The Forward Calorimeter Shieldigشامل دو نيم پوسته مي باشد. که بالاي ميز نگه دارنده (HF)نصب مي شود اولين کار FCSمحافظت از محيط تششعات راديو اکتيو بوده و در درجه دوم که در واقع مهمترين کار FCSاز لحاظ فني مي باشد ثابت نگه داشتن لبه گوه هاي Absorberمي باشد که اين مهم از طريق فيکس شدن گوه ها به شعاع داخلي بخش مياني fcsبه نامCentral housingصورت گرفته و بوسيله پيچهايي که بر روي شعاع آن و خارج از مرکز تعبيه شده اند قابل تنظيم هستند.يک نيمه کامل FCSشامل سه قسمت زير مي باشد:
۱) پوسته مرکزي Central housing
۲) پوسته راست بيروني -right Outer Shielding
۳) پوسته چپ بيروني left Outer Shielding
پوسته هاي چپ و راست به وسيله پيچهايي به پوسته مر کزي وصل شده و مجموعا بر روي ميز hfقرار داده مي شوند.در جهت شعاعي و از داخل به بيرون هر fcsاز يک ورق بلا ضخامت ۱۰۰ ميلي متر و بتون و پلي اتيلن قليايي تشکيل شده است.
در قسمت بيروني پوسته ورقهاي نازک جوشکاري شده اند که باعث به وجود آمدن فضاي خالي جهت تزريق بتون مي شوند .
در جهت موازي با محور اصلي و نزديک به سطح بيروني در پوشي به نام پلاگ(plug)نصب مي شود که ساختار کالريمترhfرا بر رويfcs کامل مي سازد.
● مشخصات: cms
▪ طول۶ ۲۱ متر-قطر بيروني۸ ۱۴متر-وزن۱۲۵۰۰تن
▪ هر hfشامل يک جذب کننده قوي که تقريبا از نيم ميليون فيبر نوري تشکيل شده است مي باشد.
▪ اين جذب کننده تمام نوري را که بوسيله گذر ذرات به وجود مي آيد رديابي مي کند
● کاربرد شتاب دهنده:
مهمترين موارد استفاده از کارکرد شتاب دهنده ها عبارت است از :
۱) توليد انرژي
۲) استفاده هاي دارويي و درماني
۳) اندازه گيري ابعاد ستارگان و سيارات و اجرام آسماني
۴) مشخص نمودن طول عمر اجسام طبيعي
● توليد انرژي
جديد ترين طرح توليد انرژي در قرن ۲۱ استفاده از شتاب ذرات فيزيکي مي باشد.
استفاده از ميدان الکتريکي ومغناطيسي براي شتاب دادن و کنترل ذرات بار دار الکتريکي تا مرز سرعت نور است.
اين سيستم ها قادر هستند سرعت الکترون ها و پروتو ن ها را تا مرز سرعت نور شتاب دهند. وقتي ذرات تا اين حدود شتاب گرفتند سطح انرژي آنها چند ميليون برابر مي شود و داراي انرژي عظيم وفراواني مي شود.
در آزمايشگاه فومي در آمريکا قادر است ذرات پروتون را تا يک تريلون الکترون ولت شتاب دهد.
اگر ما به وسيله اين شتاب دهنده پروتون هاي يک گرم هيدروژن معمولي که در آب زياد است را تزريق کنيم وشتاب دهيم انرژي پروتون ها برابر خواهخد شد با انرژي۲۶ميليارد کيلو وات ساعت انرژي که برابر شکافت ۱۲۰۰ کيلو گرم اورانيوم يا ۱۵ ميليون بشکه نفت.
● استفاده دارويي
از شتاب دهند ها به دو صورت دردرمان بيماري استفاده مي شود يکي به صورت تصويري يا انگارشي و دوم به صورت معالجه مدت دار.
يک نوع عيب يابي در مان اتمي اخيرا به ما اطلاعات ارزشمندي را رائه مي دهد چرا که مواد راديو اکتيو از نوع خاص مي تواند مي توانند بدون خطر به داخل بدن بيمار تزريق شوند.و بر روي بافتها واعصابي که فرمان داده شده اند اثر مي گذارند و سپس رديابي و آناليز اطلاعاتي راجع به عملکرد بدن ومتابوليسم آن به ما مي دهند.
● درمان دراز مدت
اين نوع معالجه درماني در طول زمان جهت حدود نيمي از تمامي افراد سرطاني استفاده مي شود که يک نوع جراحي بيو لوژيکي محسوب مي شوند پس از ورود به بدن بيمار سرطاني اين ذره فقط بر روي dnaاثر گذاشته وبا جداکردن يا بريدن dnaهاي مزاحم و عقيم کردن آنها مانع از تکثير سلولي مي شود.اشعه xو اشعه هاي الکتروني از يک شتاب دهنده خطي شبيه به نمونه هاي در cernاما در ابعاد کوچکتر توليد ميشوند.
▪ تحقيقات از ويروس تا ستارگان:
اندازه گيري ابعاد وساختمان ويروسها واينکه چگونه و چه مدت زندگي مي کنند و يا اتفاقاتي که در وسط ستارگان مي افتد.
همچنين به وسيله ذرات شتاب دهنده مي توان شهاب سنگ هارا يا اجرام آسماني سرگردان را که کره زمين را در معرض خطر قرار مي دهند را نابود کرده وبه انرژي تبديل نمود و از انرژي به دست آمده استفاده نمود.
از شتاب دهنده مي توان در علوم زمين شناسي و شيمي استفاده کرد به عنوان مثال مشخص نمودن طول عمر اجسام روي کره زمين همانگونه که مي دانيد تمام موجودات در کره زمين از کربن استفاده مي کنندونيز پس ميدهند.کربن ها به دو نوع۱۲(داراي ۶ نوترون و۶پروتون)۱۴(۲ نوترون اضافه نسبت به کربن ۱۲ مي باشد).
نصف عمر کربن ۱۴ برابر ۵۷۳۰ سال است بدين ترتيب هر تعداد اتمهاي کربن۱۴ اتمي را که يک موجود زنده زندگي خود را با آن شروع مي کند پس از ۵۷۳۰ سال نيمي از آنها با قي مانده است. تا مادامي که يک حيوان يا .. زنده است نسبت بين کربن ۱۲ و۱۴ هميشه ثابت باقي مي ماند
اما هنگامي که مي ميرد تعداد کربنهاي ۱۴ با آهنگ کندي کاهش مي يابد وتناسب کربنها بر هم مي خورد ،شتاب دهنده وزني اين تناسب را اندازه گيري کرده وبه ما مي فهماند که موجود زنده در چه زماني در قيد حيات بوده است.
● انواع شتاب دهنده ها:
شتاب دهنده خطي
شتاب دهنده مداري
شتاب دهنده سيلکووترون
ساخت و نگه داري آن کم هزينه وآسان است و در ضمن مي توان اين سيستم هاي مولد را در ابعاد و مقياس هاي مختلف ساخت.(ساخت يک شتاب دهنده خطي به طول۱۰۰متر و ولتاژ۱-ميليون ولت است قادر است انرژي معادل انرژي يک گيگا الکترون ولت توليد نمودکه معادل است با انرژي ۲۶ ميليون کيلو وات ساعت است.)
اگر موفق شويم ۵۰% ازانرژي اين شتاب دهنده استفاده کنيم شتاب دهنده قادر است معادل ۲۰ هزار نيروگاه اتمي در مقياس نيروگاه اتمي هزار مگاواتي نيروگاه بوشهر توليد کند.وقادر است ۲۰ ميليون مگا وات انرژي توليد کند.علاوه بر آن از حرارت و گرماي توليد شده مي توان براي بخار کردن آب دربا و توليد آب شيرين استفاده کرد.محاسبات نشان داده است که اين سيستم قادر است در سال معادل بارندگي ساليانه کشور آب شيرين توليد کند بدون اينکه هوا را آلوده کند يا مشکلاتي از قبيل زباله هاي هسته اي يا پسمانده و آلودگي ايجاد کند.
سوخت مصرفي آن تنها چند گرم هيدروژن معمولي است.انرژي توليدي از يک دستگاه شتاب دهنده يک گيگا الکترون ولت است که با انرژي ۲۵۰۰۰۰۰ ليتر بنزين خواهد بود. بنابر اين اگر به مدت يک سال کار کند انرژي معادل۵۰۰ميليارد بشکه نفت انرژي توليد مي کند.ارزش اقتصادي آن انرژي معادل ۲ برابر ذخاير نفت عربستان سعودي است.
▪ مزايا اين سيستم:
ميتوان در ابعاد واندازه هاي مختلف ساخت
نگهداري آن آسان است
هيچگونه ذ باله اي توليد نمي کند
محصول نهايي آن آب خالص يا بخار آب است
منبع عظيمي از انرژي ذخيره شده وعمر منابع انرژي نا محدود مي شود.
دانشمندان با بکارگيري آزمايشي پرهزينه در مرز سوئيس و فرانسه ، تلاش تازه اي را براي پي بردن به علت پيدايش هستي شروع کرده اند.
به گزارش آريا به نقل از شبکه تلويزيوني الجزيره انگليسي ؛ گروهي از دانشمندان اروپايي به شدت تلاش مي کنند يکي از بزرگترين معماهاي جهاني را که همانا چگونگي پيدايش هستي است، حل کنند .اين دانشمندان سالها وقت گذاشتند و ميلياردها دلار روي يک طرح هزينه کرده اند تا پاسخ اين معما را پيدا کنند. برخي از منتقدان مي گويند اجرا کردن اين طرح ازمايشي درصورت بروز هر گونه اشتباه مي تواند به يک فاجعه تبديل شود و پيامدهاي منفي براي کره زمين داشته باشد.
در عمق صد متري زير زمين در مرز سوئيس و فرانسه گروهي از دانشمندان هستند که مي خواهند تاريخ پيدايش جهان را بازسازي کنند.در تونلي که بين دو کشور احداث شده است لوله ها و سيم ها وتجهيزات پيشرفته زيادي نصب شده اند هدف از نصب اين تجهيزات تکرار کردن انفجار بزرگ در زمان پيدايش هستي و ميکرو ثانيه هاي بعد از ان است .دانشمندان مي گويند زماني که انفجار بزرگ رخ داد جهان هستي شروع به تشکيل شدن کرد.
دانشمندان دراين ازمايشگاه زير زميني به کمک ميلياردها ذره کوچک ميکروسکوپي که پروتون نام دارند درنظر دارند اين ازمايش ها را انجام دهند .دانشمندان در داخل لوله هايي که درطول اين تونل بيست و هفت کيلومتري کشيده شده اند پروتون ها را دريک لوله به يک سمت و در ديگر لوله ها به طرف مخالف ارسال مي کنند اين ذرات در يک نقطه که شبيه يک محفظه است به يکديگر برخورد مي کنند در ز مان برخورد ،تعداد ذرات عبوري درمدت يک ثانيه بايد هشتصد ميليون باشد که اين تعداد براي ازمايش بسيار حياتي است دانشمندان مي گويند مدت زمان کمتر از يک ثانيه که بعد ازبرخورد طي مي شود براي پي بردن به علت پيدايش هستي بسيار مهم است .
اين طرح که در ازمايشگاه سرن (Cern ) سوئيس به مدت چهارده سال دنبال مي شود هشت ميليارد دلار هزينه داشته است .اين طرح چند مليتي است و کشورهاي مختلف هزينه هاي ان را تامين مي کنند.
اما نگراني اي که وجود دارد اين است که اين ازمايش ممکن است سياه چالي به وجود اورد و باعث شود که بخش هايي از کره زمين به درون ان کشيده شوند.
قرار است اين برخورد عظيم ذرات درسال دوهزار وهشت انجام شود دوازده ماه بعد ازاين برخورد نتيجه تحقيق اعلام خواهد شد .بلبلب
● ساخت تجهيزات در ايران
اجراي عمليات ساخت وپيش مونتاژ مجموعه هاي تعهد شده توسط وزارت علوم تحقيقات و فن آوري جمهوري اسلا مي ايران جهت واحد تحقيقاتي cern مطابق با specification nارائه شده از سوي cern در قالب دو پروژه مجزا تحت عناوينhf tableوfcsپس از انجام per qualification توسط cernطي دو قرار داد جداگانه از سوي موسسهipm(مرکز تحقيقات نظري فيزيکي و رياضي ايران) به شرکت هپکو اراک به عنوان پيمانکار اصلي ساخت مطابق با چارت عملياتي ذيل جهت اجرا واگذار گردييد.
● ايران در سرن
ايران در ژوئن ۲۰۰۱ رسما به عضويت اين پروژه درآمد و از همان زمان در ساخت تجهيزات آشکار سازها مشارکت کرد. در چارچوب قرارداد همکاري، ايران مشارکت در آزمايش سي.ام.اس را پذيرفت.بر اين اساس، ايران مسئوليت ساخت ميز بسيار بزرگي را که قرار است آشکارسازها بر آن نصب شوند را پذيرفت.اين ميز بايد بتواند قطعاتي به وزن حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ تن را تحمل کند که اجزاي آن با فاصله ميليمتري از يکديگر باز و بسته مي شوند.اين ميز در حقيقت يک دستگاه مکانيکي با تولرانس بسيار بالا به شمار مي رود که هزينه ساخت آن نيز برعهده ايران است. دکتر محمد محمدي، متخصص فيزيک ذرات بنيادي و سرپرست گروه سازنده شتاب دهنده سرن در ژنو، که از طرف دانشگاه فلوريدا اين مأموريت را عهده دار شده است در اين زمينه مي گويد: براي ايران، موضوع اصلي فعاليت هاي پژوهشي از اين قبيل، دستيابي به منافع اقتصادي آني نيست، بلکه منفعت اصلي، دستاوردهاي علمي است که از طريق مشارکت در يک پروژه علمي بين المللي، آن هم در بالاترين سطح پژوهش در حوزه فيزيک ذرات بنيادي نصيب کشورمان مي شود.سرن چه از لحاظ فناوري و چه از نظر مطالعات نظري يکي از بالاترين سطوح علمي را داراست و هر کشوري افتخار مي کند که سهمي در اجراي اين پروژه داشته باشد، خوشبختانه پس از موفقيت در طراحي اين ميز، ساخت دو سيلندر مکانيکي بزرگ نيز که به صورت پوشش، آشکارساز را دربرمي گيرند، به ايران واگذار شد. ساخت اين سيلندرها به طراحي بسيار ظريف و دقيقي نياز دارد و به لحاظ فناوري در سطح بالايي قرار دارد.هزينه ساخت اين دو سيلندر، که به همراه هزينه ساخت ميز يک ميليون دلار برآورد مي شود را نيز ايران مي پردازد و دستگاه ها پس از تکميل شدن تحويل سي.ام.اس خواهند شد. در حال حاضر، هفت پژوهشگر و دو دانشجوي ايراني در سرن مشغول به کار هستند و دانشجوي سومي نيز انتخاب شده است که طي چند ماه آينده عازم مؤسسه سرن خواهد شد.اين دانشجويان در حال گذراندن دوره دکترا در رشته فيزيک ذرات بنيادي هستند و براي انجام پايان نامه هاي خود به سرن مي روند.دکتر حسام الدين ارفعي يکي از مسئولان پروژه سرن در کشورمان در گفت وگويي با همشهري درخصوص چگونگي پيشرفت آن مي گويد: بخش اعظم امور فني انجام شده و کار با موفقيت پيشرفته است و اميدواريم اسفندماه ميز ساخته شده را تحويل دهيم. در اين بخش با همکاري خوب مهندسان و شرکت مجري مشکل خاصي ايجاد نشد.وي با اشاره به اهميت بخش علمي مشارکت ايران در اين پروژه مي گويد: در حال حاضر براي مشارکت علمي در اين پروژه که به مراتب مهمتر از بخش فني آن است، سه پژوهشگر ايراني اعزام شده اند و همکاري علمي در اين پروژه عظيم، در کنار دانشمندان برجسته دنيا، به منزله سهيم شدن کشور ما درعلم تراز اول جهان خواهد بود.وي گفت: تاکنون براي انجام امور فني اين پروژه در ايران، حدود ۴۰۰ ميليون تومان هزينه شده و پيش بيني مي شود کل مخارج آن به ۶۰۰ ميليون تومان بالغ گردد.وي افزود: البته کمک ايران به اين پروژه در مقابل کشوري مثل پاکستان که تنها يک قلم ۵ ميليون دلاري به جز سهم خودش (که دو برابر ايران بوده) بوده است، رقم ناچيزي است.
با ساخت نخستين شتابگر خطي در کشور ايران به جمع کشورهاي صاحب فن آوري توليد شتابگر مي پيوندد.
با تلاش محققان پژوهشگاه دانش هاي بنيادي، نخستين شتابگر خطي ساخت ايران تا پايان سال آينده به بهره برداري رسيده و جمهوري اسلامي ايران به جمع معدود کشورهاي صاحب دانش فني پيشرفته ساخت اين تجهيزات ملحق مي شود.
به گزارش خبرنگار سرويس فناوري خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در حال حاضر در بين کشورهاي در حال توسعه تنها کشورهاي چين، هند و برزيل از فن آوري ساخت شتابگرهاي خطي برخوردارند که با اتمام طرح ساخت شتابگرهاي خطي(Linear Accelerator) ايران نيز به عنوان چهارمين کشور در حال توسعه به جمع کشورهاي صاحب فن اوري ساخت شتابگرهاي خطي ملحق مي شود.
شتابگرهاي خطي علاوه بر کاربردهاي وسيع تحقيقاتي در زمينه مختلف پزشکي و صنعتي از جمله پرتونگاري و پرتودرماني بيماران صعب العلاج، راديوگرافي صنعتي و پرتو فرآوري کاربرد دارد.
دکتر محمد لامعي رشتي، عضو هيات علمي پژوهشکده فيزيک پژوهشگاه دانش هاي بنيادي IPM در گفت و گو با خبرنگار فناوري ايسنا اظهار داشت: در راستاي اجراي طرح ساخت شتابگر بزرگ ملي ايران که پيش بيني مي شود ساخت آن حدود ۱۰ سال به طول بينجامد، از حدود سه سال پيش طرح ساخت يک شتابگر خطي در ابعاد کوچکتر و با کاربري صنعتي و پزشکي از سوي محققان پژوهشگاه دانش هاي بنيادي آغاز شده است.
وي خاطرنشان کرد: اين شتابگر در حال حاضر در دانشگاه صنعتي اصفهان و پارک علمي تحقيقاتي اصفهان در حال ساخت است که اميدواريم تا پايان سال ۱۳۸۵ شاهد بهره برداري از اين دستگاه باشيم.
دکتر لامعي هدف از ساخت اين شتابگر خطي را ورود به عرصه فن آوري و پاسخ به نيازهاي داخلي عنوان و تصريح کرد: با وجود آن که سابقه ساخت شتابگرها در دنيا به بيش از هفت دهه مي رسد، فن آوري آن تاکنون به کشور ما وارد نشده است البته در ايران شتابگرهاي مختلفي وجود دارند که از قديمي ترين آنها دستگاه واندوگراف سازمان انرژي اتمي و شتابگر سيکلوترون اين سازمان است که براي توليد راديوايزوتوپ ها و انجام تحقيقات به کار مي رود
وي افزود: علاوه بر در سال هاي اخير چندين شتابگر براي درمان سرطان ها و راديوتراپي در بيمارستان ها نصب شده اند و همچنين شتابگر الکتروني ديگري در مرکز پرتوفرايند سازمان انرژي اتمي در يزد نصب شده که عمدتا کاربرد صنعتي دارد
عضو هيات علمي مرکز تحقيقات هسته يي سازمان انرژي اتمي در ادامه با بيان اين که طبق برآوردهاي صورت گرفته بيمارستان ها و مراکز درماني کشور براي ارائه خدمات راديوتراپي و پرتودرماني حداقل به حدود ۱۰۰ دستگاه شتابگر خطي کوچک نياز دارند، ابراز اميدواري کرد که با دستيابي ايران به فن اوري ساخت شتابگرهاي خطي گام موثري در جهت تامين نيازهاي آتي کشور در اين بخش برداشته شود
دکتر لامعي در تعريف شتابگرهاي خطي به ايسنا گفت: شتابگر خطي الکترون دستگاهي است که ذرات الکترون را به سرعت هاي بسيار بالا مي رساند. براي افزايش سرعت يک ذره باردار بايد اين ذره را تحت تاثير يک ميدان الکتريکي قرار دهيم اما ايجاد ميدان هاي الکتريکي خيلي قوي براي شتاب دادن زياد ذرات ممکن نيست زيرا مشکل جرقه زدن و تخليه هاي ناخواسته ايجاد مي شود، بنابراين يکي از راهها اين است که ما ذره را در يک ميدان متناوب قرار دهيم هر بار که ميدان متناوب در جهت حرکت ذره است ذره تحت تاثير آن ميدان قرار مي گيرد و در مواقع ديگري که جهت ميدان الکتريکي با جهت حرکت ذره متفاوت است به نوعي مي توان بين ميدان و ذره حائلي قرار داد که ميدان نتواند روي ذره اثر کند
اين مساله در شتابگر خطي الکترون به نحو جالبي حل شده زيرا الکترون ذره اي سبک بوده و خيلي سريع سرعت آن به سرعت نور مي رسد و به همين علت ما يک موج الکترو مغناطيسي انتشار يابنده داريم و الکترون هم همراه موج انتشار يابنده حرکت مي کند؛ بنابراين همان گونه که موج الکترومغناطيسي حرکت مي کند الکترون هم حرکت کرده و انرژي الکترون افزايش پيدا مي کند
دکتر لامعي درباره ساختار و اجزاي تشکيل دهنده دستگاه شتابگر به ايسنا گفت: اين دستگاه از سه بخش اصلي شامل تفنگ الکتروني - که الکترونها را به وجود مي آورد - کاواک - که الکترونها در داخل آن سرعت گرفته و انرژي آنها تشديد مي شود - و مولد امواج الکترومغناطيسي - که توليد و تزريق موج به داخل کاواک را برعهده دارد - تشکيل شده است. در حال حاضر بخش هايي از کاواک اين شتابگر ساخته شده و مشغول تست آن هستيم. در زمينه ساخت منبع تغذيه نيز قراردادي با پژوهشکده فناوري اطلاعات دانشگاه صنعتي اصفهان منعقد کرده ايم که هم اکنون در حال ساخت است
دکتر لامعي هزينه ساخت اين شتابگر را در حدود ۹۰۰ ميليون تومان عنوان کرد و افزود: طول حلقه اين شتابگر حدود ۲ متر و انرژي توليدي آن ۱۰ ميليون الکترون ولت است و ساخت آن مقدمه اي براي ساخت شتابگر بزرگ ملي ايران خواهد بود که مقدمات اوليه اجراي طرح ساخت آن انجام شده و پيش بيني مي شود که از مهرماه سال جاري محاسبات جدي آن آغاز شود
مجري طرح شتابگر خطي در پايان با اشاره به اين که طرح ساخت درباره شتابگر بزرگ ملي ايران حداقل ۱۰ سال به طول خواهد انجاميد، درباره مشخصات آن گفت: اين شتابگر خطي ۲ گيگا الکترون ولت انرژي داشته و اندازه حلقه آن حدود ۱۰۰ متر خواهد بود که عمدتا در زمينه تحقيقات مورد استفاده قرار خواهد گرفت

دستيابي به انرژي بالا يكي از آرزوهاي فيزيكدانان ، شيميدانان ، دانشمندان طب و ... و حتي با وجود امكان دست رسي به انرژي بالا هنوز هم تلاشها براي فراهم آ ...

دستيابي به انرژي بالا يکي از آرزوهاي فيزيکدانان ، شيميدانان ، دانشمندان طب و ... و حتي با وجود امکان دست رسي به انرژي بالا هنوز هم تلاشها براي فراهم آ ...

دستيابي به انرژي بالا يكي از آرزوهاي فيزيكدانان ، شيميدانان ، دانشمندان طب و ... و حتي با وجود امكان دست رسي به انرژي بالا هنوز هم تلاشها براي فراهم آ ...

دستيابي به انرژي بالا يكي از آرزوهاي فيزيكدانان ، شيميدانان ، دانشمندان طب و ... و حتي با وجود امكان دست رسي به انرژي بالا هنوز هم تلاشها براي فراهم آ ...

شايد اين نظريه دهها سال پيش مي بايست مطرح مي شد که نيروي گرانشي وجود ندارد و اين تماما برآيند دافعه ي بين خلا و ماده است که گرانش مي ناميم. اما با گذش ...

برخورد دهنده هادروني بزرگ ( LHC ) بزرگ ترين و پر انرژي ترين شتاب دهنده پيچيده ذرات در جهان است که اين شتاب دهنده بر آن است که پرتوهاي خلاف جهت هم پروت ...

ماده معمول سيارات ماده تاريك ممكن است از چيزهاي معمولي مثل جنس سيارات تشكيل شده باشد، ولي سياراتي مثل زمين به اندازه كافي جرم ندارند، پس ممكن است ژوپي ...

نيلز بور (۱۹۶۲-۱۸۸۵)، از بنيانگذاران فيزيك كوانتوم، در مورد چيزي كه بنيان گذارده است، جمله اي دارد به اين مضمون كه اگر كسي بگويد فيزيك كوانتوم را فهمي ...

دانلود نسخه PDF - شتاب دهنده Cern