up
Search      menu
علم و تکنولوژی :: مقاله شبيه سازي PDF
QR code - شبيه سازي

شبيه سازي

آشنايي با انواع «شبيه سازي»

«شبيه سازي» (cloning ) يکي از پيشرفته ترين دستيافته هاي بشر در زمينه علم پزشکي و مهندسي ژنتيک است که هر مرحله پيشرفت آن جنجال هاي بسيار زيادي را به همراه دارد. صرف نظر از پيامدهاي اخلاقي شبيه سازي که در اين مطلب مورد بحث ما نيست، در اين مقاله سعي شده است بيشتر به خود «شبيه سازي» و روش هاي آن پرداخته شود. روش هايي که شبيه سازي انسان فقط بخشي از آن هاست و حوزه بسيار گسترده اي را شامل مي شود. امکان «شبيه سازي» انسان زماني مطرح شد که دانشمندان اسکاتلندي در موسسه روسلين، «دالي» را توليد کردند. «دالي» که به «دالي گوسفنده» شهرت داشت، گوسفندي بود که توليد آن در سراسر دنيا با عکس العمل هاي متفاوتي از لحاظ علمي و اخلاقي مواجه شد. اين کار که درسال ۱۹۹۷ از سوي مجله «نيچر» به عنوان مهم ترين تحقيق علمي سال برگزيده شد، در کنار نگراني هاي اخلاقي بسيار زيادي که در برداشت، افق جديدي در علم ژنتيک پيش روي دانشمندان گشود و اميدواري هاي زيادي براي بهبود زندگي بشر ايجاد کرد. به دليل حساسيتي که توليد «دالي» در برداشت، رسانه ها توجه خاصي به پديده شبيه سازي نشان دادند، اما اين نوع شبيه سازي تنها يک نوع خاص از چندين روش شبيه سازي موجود در علم پزشکي و ژنتيک است که به شبيه سازي بازتوليدي مشهور است. علاوه براين نوع شبيه سازي، چند نوع ديگر شبيه سازي هم وجود دارد که مي توان از آن ها علاوه بر بازتوليد يک ارگانيزم خاص در انجام ديگر تحقيقات پزشکي هم استفاده کرد. در اين مطلب به طور کلي در مورد سه نوع شبيه سازي بحث خواهيم کرد:
۱ ) شبيه سازي «دي ان اي» يا فناوري «دي ان اي» بازترکيب شده:
در اين قسمت مي توان فناوري «دي ان اي» بازترکيب شده، شبيه سازي «دي ان اي»، شبيه سازي مولکولي يا شبيه سازي ژني را در کنار هم دسته بندي کرد، چون همه از يک پروسه مشترک پيروي مي کنند. انتقال دستواره (تکه اي از دي ان اي اصلي که براي تکثير از آن جدا مي شود) از يک ارگانيزم به يک عنصر ژنتيک خود همانندساز مانند پلازميد باکتريايي. دانشمنداني که بر روي يک ژن خاص کار مي کنند معمولا از پلازميد باکتريايي براي توليد کپي هاي چندگانه همان ژن استفاده مي کنند. پلازميدها کروموزوم هاي اضافي خود همانندساز مولکول دايره اي «دي ان اي» هستند که جدا از ژنوم هاي معمولي باکتريايي هستند.
پلازميدها و ديگر گونه هاي ناقل شبيه سازي، توسط محققان ژنوم انسان براي تکثير ژن ها و ديگر تکه هاي کروموزوم که مواد شناسايي کافي براي تحقيق بيشتر توليد مي کنند استفاده مي شوند. براي شبيه سازي يک ژن، يک تکه از «دي ان اي» که ژن مورد نظر را شامل مي شود از «دي ان اي» کروموزومي توسط آنزيم هاي محدودکننده جدا مي شود و سپس با يک پلازميد که توسط همان آنزيم هاي محدودکننده جدا شده است، ترکيب مي شود. هنگامي که يک تکه از «دي ان اي» کروموزومي به ناقل شبيه سازي در آزمايشگاه وصل مي شود، به آن مولکول «دي ان اي» بازترکيب شده گفته مي شود. با انتقال اين مولکول به سلول ميزبان مناسب، «دي ان اي» بازترکيب شده در کنار «دي ان اي» سلول ميزبان بازتوليد مي شود.
۲ ) شبيه سازي بازتوليدي:
شبيه سازي بازتوليدي فناوري است براي توليد يک حيوان که از همان هسته «دي ان اي» بهره مي برد که حيواني ديگر در همان زمان يا پيش از آن، آن هسته «دي ان اي» را داشته يا دارد. «دالي» گوسفند معروف اسکاتلندي ها با همين روش شبيه سازي شده بود. در اين پروسه که انتقال هسته سلول تکثير شونده نام دارد، دانشمندان مواد ژنتيک هسته يک سلول بالغ اهدا»کننده را به يک تخم که هسته و همين طور مواد ژنتيک آن جدا شده اند منتقل مي کنند. اين تخم که «دي ان اي» يک سلول اهدا»کننده را در خود دارد بايد با جريان هاي شيميايي يا الکتريکي مراقبت شود تا براي تقسيمات سلولي تحريک شود. هنگامي که جنين شبيه سازي شده به سطح مناسبي از پيشرفت مي رسد به رحم يک ميزبان مونث منتقل مي شود جايي که تا تولد به پيشرفت خود ادامه مي دهد. موجودي که با روش انتقال هسته توليد مي شود، نمونه شبيه سازي شده واقعي حيوان اهدا»کننده نيست و فقط «دي ان اي» کروموزومي و هسته اي آن همانند حيوان اهدا»کننده است. در اين زمينه موفقيت پروژه «دالي» بسيار چشمگير است چراکه اثبات کرد مواد ژنتيک يک سلول بالغ مي توانند براي توليد يک ارگانيزم جديد کامل مورد استفاده قرار گيرند. پيش از اين دانشمندان بالاتفاق تصور مي کردند هنگامي که سلولي به کبد، قلب، استخوان يا هر نوع ديگري از بافت هاي بدن تخصيص داده مي شود، ديگر استفاده از آن ها در بافت هاي ديگر امکان ندارد و ديگر ژن هايي که در سلول بودند و نيازي به آن ها نبود غيرفعال مي شوند. برخي محققين براين باورند که اشتباه يا کامل انجام ندادن پروسه باز برنامه ريزي، سبب مرگ، نقص عضو و معلوليت حيوانات شبيه سازي شده خواهد شد.
۳ ) شبيه سازي درماني:
اين شبيه سازي که به شبيه سازي جنيني هم معروف است در واقع توليد جنين هاي انساني براي استفاده در تحقيقات است. هدف از انجام اين شبيه سازي توليد انسان هاي شبيه سازي شده نيست، بلکه هدف کشت سلول هايي است که مي توانند در تحقيقات پيشبردي انسان و همچنين درمان بيماري ها مورد استفاده قرار گيرند. اين سلول ها براي محققان بيومکانيک بسيار با اهميت هستند براي اين که مي توان از آن ها براي توليد هر نوع سلولي که در بدن انسان وجود دارد استفاده کرد. اين سلول ها پس از گذشت ۵ روز از تقسيم تخم، از آن استخراج مي شوند. پروسه استخراج باعث از بين رفتن جنين مي شود که اين مساله نگراني هاي اخلاقي فراواني را در پي دارد. محققان اميدوارند روزي اين سلول هاي ساختگي، جايگزين مناسبي براي سلول هايي شوند که بر اثر بيماري هايي نظير آلزايمر، سرطان و... از بين رفته اند.
● دلائل شبيه سازي
پس از آشنايي جزيي با روش هاي مختلف شبيه سازي، اين سوال مطرح مي شود که اصلا چرا انسان بايد شبيه سازي شود؟ و يا اين که آيا تا به حال هيچ انساني شبيه سازي شده است؟ در مورد شبيه سازي انسان بايد گفت که تا به حال هيچ انساني از کشت سلول هاي يک انسان ديگر توليد نشده است. اما در مورد اين که چرا انسان بايد شبيه سازي شود، گروهي از دانشمندان موارد ذيل را ذکر مي کنند; يکي از کاربردهاي شبيه سازي مي تواند براي زوج ناباروري اتفاق بيفتد که تمايل بسيار زيادي به بچه دارند. اين بچه که از يکي از والدين شبيه سازي مي شود، مسلما در دوران کودکي فشارهاي فيزيولوژيکي بسيار زيادي را متحمل خواهد شد. کاربرد ديگر شبيه سازي مي تواند شبيه سازي استعدادهاي بشري براي چند نسل باشد. مثلا مي توان با استفاده از «دي ان اي» اينشتين، وي را شبيه سازي کرد، اما هيچ تضميني نيست که اينشتين جديد همانند آلبرت باهوش ما همان راهي را برگزيند که اينشتين به خاطر آن به شهرت رسيده است. يکي ديگر از موارد شبيه سازي، توليد جنين هاي تحقيقاتي است که پيش تر بدان اشاره شد. با همه علاقه اي که بشر به شبيه سازي دارد، اين پديده داراي خطرات و ايراداتي است که به صورت مختصر به آن ها اشاره خواهد شد. شبيه سازي بازتوليدي بسيار گران است و اميد انجام مطلوب آن بسيار کم است. نزديک به ۹۰ درصد اقدام هاي شبيه سازي در اين زمينه به نتيجه نمي رسند و براي انجام يک شبيه سازي موفق، بايد نزديک به ۱۰۰ بار انتقال هسته اي صورت گيرد و در همين يک مورد موفق هم، حيوان شبيه سازي شده نسبت به عفونت ها بسيار غيرمقاوم است. نمونه آن هم «دالي» بود که بر اثر عفونت ريه مرد. علاوه برآن رشد تومورها در آن به سرعت انجام مي شود و کوچک ترين بيماري براي اين نوع حيوانات، مي تواند منجر به مرگ شود. اکثر اين حيوانات رشد غيرطبيعي دارند و گاه به دلايل نامشخص به يک باره مي ميرند. از ميان حيواناتي که تاکنون شبيه سازي شده اند، مي توان به گوسفندها، موش ها، گاوها و حيوانات خانگي از قبيل گربه اشاره کرد. اما يکي از وسوسه انگيزترين شبيه سازي ها، شبيه سازي حيوانات ماقبل تاريخ مانند دايناسورها است، بدين ترتيب که با استفاده از «دي ان اي» بازمانده از آن ها در سنگواره ها، آن ها را شبيه سازي کرد. هنگامي که اين فرضيه مطرح شد، موافقت ها و مخالفت هاي زيادي با آن شد، اما اين التهابات به زودي فروکش کرد، چون اين موجودات بيش از ۶۵ ميليون سال پيش از بين رفته اند و اين در حالي ست که «دي ان اي»، فقط ۱۰ هزارسال عمر مي کند. نظريه بعدي شبيه سازي ماموت ها بود که کمتر از ۱۰ هزار سال پيش زندگي مي کرده اند. با اين حال پيدا کردن «دي ان اي» مناسب ماموت ها غيرممکن به نظر مي رسد. با اين تفاسير شبيه سازي موجودات منقرض شده فعلا امکان ناپذير است. البته شايد روزي فرزندان شبيه سازي شده دانشمندان امروزي بتوانند دايناسورها را هم اهلي کنند.

مقدمه : با توجهات دولتها و تلاشهاي بين المللي در مورد ( مديريت منابع آب ) از اوايل دهه ۱۹۷۰ ميلادي با مطرح شدن و پيدايش عبارت ( توسعه پايدار ) در ادبي ...

● گام اول: خون سازي سلولهاي خوني در مغز استخوان ساخته مي شوند. مغز استخوان ماده اي ژله اي است که بخش عمده اي از آن را چربي، خون و سلولهاي مادر تشکيل م ...

مقدمه زيره سبز با نام علمي L. Cuminum cyminum گياهي است از خانواده apiaceae، يکساله، معطر، بدون کرک (جز ميوه) ساقه علفي با انشعابات دو تايي و گاهي سه ...

● گام اول: خون سازي سلولهاي خوني در مغز استخوان ساخته ميشوند. مغز استخوان ماده اي ژله اي است که بخش عمده اي از آن را چربي، خون و سلولهاي مادر تشکيل مي ...

هماتوپويزيس يا خون سازي، روندي است که در آن، سلول هاي خون شکل مي گيرد. همه اجزاي سلولي در خون از سلول هاي بنيادي خون ساز منشا مي گيرند. در يک فرد سالم ...

● واژگان: ▪ شکاف: هرگونه شکست يا جداشدگي در سنگ را گويند که در نتيجه ي عواملي چون فشار سيال، تنش هاي لايه اي، تنش هاي تکتونيکي و غيره حاصل شود. ▪ مخاز ...

سيستم هاي نظارت تصويري از ساليان پيش به عنوان ابزاري مهم در بحث نظارت و ايجاد امنيت مورد استفاده قرار گرفته اند. با توجه به سابقه طولاني اين سيستم ها، ...

کاري که روباتها انجام ميدهند.، توسط ميکرو پروسسرها(microprocessors) و ميکروکنترلرها(microcontroller) کنترل مي شود. با تسلط در برنامه نويسي اين دو مي ت ...

دانلود نسخه PDF - شبيه سازي