up
Search      menu
جانور شناسی :: مقاله سگ PDF
QR code - سگ

سگ

● تعليم پيدا کردن اشيا :
موقعي که سگ در محوطه جست و خيز مي کند و به اطراف مي دود بهترين فرصت است که بتوان او را براي آوردن و يا پيدا کردن شيي تعليم داد.
هر گاه شيي را در مقابل چشم حيوان پرتاب کنيد سگ با فراست حيواني و طبيعي مخصوص به خود ،دنبال آن شي مي دود و سعي مي کند آن را به دندان بگيرد . در اين موقع بايد به سگ بياموزيد که آن شي را نزد شما بياورد . وقتي حيوان شي پرتاب شده را با دندان گرفت ،با فرمان ((بيا)) و يا ((بيار)) او را به طرف خود بياوريد و با فرمان ((بده ))شي را از حيوان بگيريد و در همين حال او را نوازش کنيد .
به اين طريق بزودي شاگرد با هوش با تعليم ((بيار)) و يا ((بده)) ياد گرفته است که بايد چيزي را که برايش پرتاب مي شود براي صاحبش بياورد و به خوبي درک کرده است که اين بازي قشنگ تکرار خواهد شد
موقعي که سگ پس از چند روز تمرين اين درس را ياد گرفت و به اصطلاح ماهر شد ،عمل پيدا کردن اشيا را ياد گرفته است . در اين درس بايد سگ ياد بگيرد شيي را که بوي صاحبش را مي دهد بدون اينکه ديده باشد و از مخفيگا ه آن مطلع باشد پيدا کند و بياورد
وقتي سگ شما با سگ هاي ديگر رو به رو مي شود مراقب باشيد . بيشتر سگها با هم کنار مي آيند اما در مورد سگ هاي نر رو در رويي اغلب به جنگ و دعوا مي انجامد . جنگ و دعوا بيشتر در ميان سگهاي يک جنس ،يک اندازه و يک سن رخ مي دهد .از کشيدن زنجير خودداري کنيد و سگ را براي بو کردن سگهاي ديگر تشويق کنيد و اصلا اضطراب نداشته باشيد .کشيدن زنجير باعث تحريک سگ به پرخاشگري و تهاجم خواهد شد
● نخستين حيوانات اهلي
هيچ شکي در مورد اينکه سگها اولين حيوانات اهلي بودند وجود ندارد . نخستين مدارک در مورد وجود سگها به عنوان حيوان اهلي در اسکاتلند ، دانمارک و آلمان با شناسايي استخوانها و جمجمه هاي پيدا شده در حفاريهاي مربوط به عصر حجر در سراسر اروپاي شمالي و مرکزي به دست آمده است
يقينا در ابتدا سگها (گرگها )در اطراف محل زندگي انسان پرسه مي زدند تا از پس مانده غذايي آنها تغذيه کنند . سگها از استخوانها و پس مانده غذايي ، احتياجاتشان را بر آورده م مي ساختند و بعدها جهت نگهباني از آنها استفاده شد . سگها بخاطر قدرت بويايي و شنوايي بالا ، انسانهاي نخستين را از وجود خطر ، دشمن و شکار قبل از اينکه خودشان مطلع شوند با خبر مي کردند
انسانهاي نخستين کم کم به اين فکر افتادند که از اين غرايز سگها در راه شکار استفاده کنند . بعدها نيز از سگ به عنوان نگهبان گله استفاده شد و وظايف سگها بتدريج افزايش يافت .
علي رغم پيشرفت علوم ،سگها هنوز هم جايگاهشان را در زندگي انسان حفظ کرده اند و هيچ چيز نتوانسته است جاي سگها را در رديابي افراد گمشده ،راهنمايي افراد نابينا و قربانيان در سوانح طبيعي بگيرد .سگها مطمنا هميشه جايگاهشان را به عنوان مهمترين دوست و با وفاترين همدم در بين ساير حيوانات حفظ خواهند کرد .
● منشا سگها
سگهاي اهلي همانند روباه ،شغال ، گرگ و دينگو متعلق به خانواده گوشتخواران مي باشند .دينگو نوعي پستاندار است که از نظر جايگاه بين اجداد سگ و پريا قرار دارد ارتفاع آن ۵۰ سانتي متر بوده، به رنگ قرمز تا حنايي روشن يافت مي شود
اولين اعضاي خانواده سگ سانان حدود ۲۵ ميليون سال قبل در شمال آمريکا به وجود آمدند و سپس به سمت غرب گسترش يافتند .تعدادي به طرف جنوب آمريکا رفتند ،روباها از اين گروه مشتق شدند
سابقه نگهداري سگها در اروپا به حداقل ۱۰۰۰ سال قبل بر مي گردد . بيشتر شواهد نشان مي دهد که اصليت سگهاي اهلي منصوب به آفريقا و آسيا است و از آنجا به همراه مهاجرين به اروپا آورده شده اند .
از اين گونه سگها مي توان براي حمل آذوقه و مهمات جنگي در مناطق کوهستاني در مواردي که عبور چهار پايان غير ممکن است استفاده کرد .
سگهاي مذکور را با تعليمات خاصي که به آنها داده مي شود جهت جمع آوري مين در ميدانهاي نبرد مورد استفاده قرار مي دهند، اين نژادها حتي با عبور از ميدانهاي مين مي توانند جان بسياري از سربازان را در عمليات جنگي نجات دهند .در ضمن به عنوان قاصد در بين سنگرهاي مختلف مي توان از وجود آنها براي مبادله پيام استفاده کرد
اين گونه سگها با بکارگيري قوه بويايي و شنوايي خود و با توجه به حافظه فوق العاده اي که دارند و با استفاده از چهار پنجه خود مخصوصا اگر روي زمين دراز کشيده و يا نشسته قرار گيرند ،مي توانند تمام صداهاي سطح زمين را تا فواصل دور درک کنند و خيلي سريع از خود عکس العمل لازم را نشان دهند
با وجود اينکه حس بينايي اصولا در سگ خيلي پيشرفت نکرده و اغلب هم مستعد بيماريهاي مختلف مي باشند ،اين حيوان توانسته با کمک ساير حسهاي چهار گانه خود اين نقيصه را بر طرف کند و با تمرينهاي مداوم و به موقع ،روز به روز قدرت حافظه خود را گسترش دهد
اين گونه سگها را بايد طوري تعليم داد که هيچ موقع بدون دليل پارس و سر و صدا نکنند . در ضمن بتوانند در عمليات مربوط به خزنده رفتن در سطح زمين ،ابتکار عمل در انتخاب و تعيين هدف را از خود نشان دهند . آنها را به عبور از نهرها و گودالها تشويق کنيد .در ضمن قسمتي از تعليم اين گونه سگها بايد در ميدانهاي جنگ انجام گيرد تا با صداي غرش هواپيماها و شليک تفنگ و مسلسل و آتش توپخانه آشنا شوند.
سگهاي نگهبان و جنگي را بايد طوري تعليم داد که نگهباني براي آنها نوعي عادت و وظيفه به حساب بيايد و به تنهايي قادر باشند از عهده کار برآيند . در پايگاههاي هوايي و زميني امروزه از نژاد دوبرمن جهت حراست و نگهباني اين گونه تاسيسات استفاده مي شود واين سگ بخوبي مي تواند چندين کيلومتر را زير نظر داشته واز حرکت هر جنبنده با خبر شود.

● مشخصات سگ سانان گوشت خواراني هستند با بدني کم و بيش باريک و دراز که براي سريع دويدن و تعقيب شکار مساعد شده اند. سر آنها دراز و گوشها قائم و نوک دار ...

نانوحسگر وسيله اي است بسيار ريز که قادر به شناسايي و ارائه پاسخ به محرک هاي فيزيکي در مقياس يک نانومتر است. نانوحسگرها کاربردهاي متعددي در علوم مختلف ...

نانوحسگر وسيله‏اي است بسيار ريز که قادر به شناسايي و ارائه پاسخ به محرک‏هاي فيزيکي در مقياس يک نانومتر است. نانوحسگرها کاربردهاي متعددي در علوم مختلف ...

● اماده کردن منزل پيش از آوردن توله مورد نظر خود به منزل بايد انرا از هر نظر اماده سازيد . بخاطر داشته باشيد شما موجودي کنجکاو را به خانه مي اوريد و ا ...

چه ازلحاظ ظاهروچه ازلحاظ ماهيت گريت دين يکي اززيباترين ومشهورترين انواع در بين سگهاي عظيم الجثه است. نام اين نژاد(البته درزبان انگليسي) درواقع ترجمه ا ...

انسان، حيواني که از موهبت شعور برخوردار است در ابتداي خلقت در طبيعت و در ميان ديگر جانداران زندگي ميکرد. با گذشت زمان و رشد تمدن بشري، دوري انسانها از ...

▪ تاريخچه دابِرمَن در سال ۱۸۶۰ در ناحيه آپولدا در آلمان توسط شخصي بنام لويي دابِرمَن پرورش يافت. اجداد او را نژادهاي German Pinscher ، Rottweiler ، Be ...

● مقدمه در دنيا در حدود ۴۰ گونه ماهي فاقد چشم در آبهاي شيرين شناسايي گرديده گرديده که دراين ميان خانواده کپورماهيان با دارا بودن ۱۱ گونه بيشترين تعداد ...

دانلود نسخه PDF - سگ