up
Search      menu
جانور شناسی :: مقاله سگ سانان PDF
QR code - سگ سانان

سگ سانان

● مشخصات
سگ سانان گوشت خواراني هستند با بدني کم و بيش باريک و دراز که براي سريع دويدن و تعقيب شکار مساعد شده اند. سر آنها دراز و گوشها قائم و نوک دار است. پاهاي جلو مستقيم و باريک و تقريبا به اندازه پاي عقب است، با وجود اين قسمت عقب پايين تر از قسمت جلو است. روي پنجه راه مي روند و در پاهاي جلو ۵ انگشت و در پاهاي عقب ۴ انگشت دارند. انگشت شست در دست بطور قابل ملاحظه کوتاه تر از ساير انگشتان بوده و با زمين تماس پيدا نمي کند. چنگالها بسته نمي شوند و نوک آنها کند است.
دم پر مو و کم و بيش بلند ، رنگ موهاي پشت بدن مختلف ، در پشت نيمه قاعده اي دم غده بوداري وجود دارد که معمولا بوسيله يک لکه سياه محل آن مشخص مي شود. دندانهاي نيش بلند و تيز و دندانهاي کارناسيل خوب رشد کرده و دندان کارناسيل بالا داراي سه ريشه و تاج با دو تيغه است. تاج دندانهاي آسياي بالا سه گوش است. قسمت جلوي جمجمه دراز و زائده هاي پس حدقه اي کوتاه هستند. صندوق صماغ بطور متوسط يا خيلي زياد متورم شده است.
اين گوشتخواران کاملا خشکي زي بوده و در شرايط مختلف زندگي مي کنند. بيشتر آنها گوديها و حفره ها را براي استراحت اختصاص مي دهند و تعدادي در روي زمين براي خود لانه مي سازند. غذاي آنها بيشتر از مواد حيواني تشکيل مي شود. معمولا در سال يکبار توليد مثل مي کنند و بعضي از آنها منوگام هستند. در ايران از اين تيره دو جنس Canis و Velpes وجود دارد.
● تفاوت دو جنس سگ سانان
▪ جنس Canis
طول دم با موهاي انتهايي از نصف طول بدن کوتاه تر ، در کف پاي عقب چهار پينه برهنه در قاعده انگشتان و يک پينه پاشنه اي وجود دارد. اندازه بزرگ ، طول سر و بدن در بالغها از ۸۰ سانتيمتر بيشتر و ارتفاع در ناحيه شانه از ۴۵ سانتيمتر بيشتر است.
▪ جنس Vulpes
طول دم با موهاي انتهايي از نصف بدن بلندتر ، در کف پاي عقب فقط ۴ پينه انگشتي کوچک و دراز وجود دارد و بقيه کف پا بطور انبوه از مو پوشيده شده است. اندازه کوچکتر ، طول سر و بدن کمتر از ۸۰ سانتيمتر و ارتفاع در ناحيه شانه از ۴۵ سانتيمتر کمتر است.
▪ جنس Canis linnacus
اين جنس داراي بدني نسبتا کشيده و پاهاي قوي است. دم پر مو ولي زياد دراز نيست. از اين جنس گونه گرگ و شغال در ايران يافت مي شود.
▪ گونه گرگ
گرگ با نام علمي canis lupus داراي اندازه بزرگتر است. طول بدن در بالغها از ۹۰ سانتيمتر بيشتر ، طول پاي عقب در بالغها از ۱۸ سانتيمتر بيشتر و طول جمجمه معمولا از ۲۰ سانتيمتر بيشتر است. لبه دو استخوان بيني در بالا و وسط گرد و دندانهاي آسياي بالا داراي حاشيه واضح است.
▪ گونه شغال
شغال با نام علمي Canis aureus داراي اندازه کوچکتر است. طول بدن کمتر از ۸۵ سانتيمتر ، طول پاي عقب کمتر از ۱۸ سانتيمتر و طول جمجمه کمتر از ۱۹ سانتمتر است. لبه هاي دو استخوان بيني در بالا و وسط پوزه به طرف جلو نوک دار شده و دندانهاي آسياي بالا بدون حاشيه واضح است.
● جنس Vulpes oken
اين جنس داراي اندازه اي متوسط و بدني باريک و کشيده و پاهاي نسبتا کوتاه و دم پر مو است که هنگام ايستادن با زمين تماس پيدا مي کند. گوش نسبت به جثه حيوان بزرگ و سه گوش و نوک دار است. در ايران از اين جنس ۴ گونه يافت مي شود.
▪ گونه روباه معمولي
اين روباه از گونه هاي ديگر روباه بزرگتر است. رنگ بدن در پشت فلفل نمکي است که کمي به قرمز تمايل دارد. در تيره پشت پررنگ تر و در پهلو روشن تر و تقريبا خاکستري متمايل به سفيد است و دور چشمها متمايل به قرمز با قهوه اي روشن است.
▪ گونه روباه ترکمني
روباهي است کوچکتر از روباه معمولي ولي با پاهاي نسبتا بلندتر. گوش کوچک و در قاعده زياد پهن است. رنگ بدن خاکستري قرمز تا قهوه اي روشن با آثاري از رنگ نقره اي که در اثر رنگ نقره اي نوک موهاي حفاظتي پشت بوجود آمده است
▪ روباه شني
اين روباه بياباني کمي از روباه معمولي کوچکتر است. گوشها نسبت به آن گونه خيلي بزرگتر و پاها کوچکتر هستند. لاله گوش به شکل روباه معمولي ولي کمي در وسط پهن تر است. دم بلند و پرمو است و در کف پاها موهاي زيادي روئيده شده است. رنگ موها در افراد تا حدي متفاوت است و بطور کلي رنگ از روباه معمولي روشن تر مي باشد.
▪ روباه افغاني
روباه کوچکي است که طول بدن آن در حدود ۵۰ سانتيمتر است. موهاي بدن انبوه و بلند و نرم و دم خيلي پرمو و ضخيم است. رنگ بدن در پشت مخلوطي از قهوه اي نقره اي است که در تيره پشت رنگ قهوه اي غالب شده است و نوار تيره اي را تشکيل مي دهد.

● تعليم پيدا کردن اشيا : موقعي که سگ در محوطه جست و خيز مي کند و به اطراف مي دود بهترين فرصت است که بتوان او را براي آوردن و يا پيدا کردن شيي تعليم دا ...

نانوحسگر وسيله اي است بسيار ريز که قادر به شناسايي و ارائه پاسخ به محرک هاي فيزيکي در مقياس يک نانومتر است. نانوحسگرها کاربردهاي متعددي در علوم مختلف ...

نانوحسگر وسيله‏اي است بسيار ريز که قادر به شناسايي و ارائه پاسخ به محرک‏هاي فيزيکي در مقياس يک نانومتر است. نانوحسگرها کاربردهاي متعددي در علوم مختلف ...

● اماده کردن منزل پيش از آوردن توله مورد نظر خود به منزل بايد انرا از هر نظر اماده سازيد . بخاطر داشته باشيد شما موجودي کنجکاو را به خانه مي اوريد و ا ...

چه ازلحاظ ظاهروچه ازلحاظ ماهيت گريت دين يکي اززيباترين ومشهورترين انواع در بين سگهاي عظيم الجثه است. نام اين نژاد(البته درزبان انگليسي) درواقع ترجمه ا ...

انسان، حيواني که از موهبت شعور برخوردار است در ابتداي خلقت در طبيعت و در ميان ديگر جانداران زندگي ميکرد. با گذشت زمان و رشد تمدن بشري، دوري انسانها از ...

▪ تاريخچه دابِرمَن در سال ۱۸۶۰ در ناحيه آپولدا در آلمان توسط شخصي بنام لويي دابِرمَن پرورش يافت. اجداد او را نژادهاي German Pinscher ، Rottweiler ، Be ...

لاک پشت هاي پشت چرمي ميليون ها سال است که در زمين زندگي مي کنند و در عين حال خالق يکي از ديدني ترين چرخه هاي زيستي هستند. لاک پشت پشت چرمي، گونه جانور ...

دانلود نسخه PDF - سگ سانان