up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله سکته مغزي PDF
QR code - سکته مغزي

سکته مغزي

ديسکسيون عروق گردن

ديسکسيون عروق گردن بيماري جديدي است. نه به اين معنا که اخيراً مردم به آن مبتلا مي شوند، بلکه به اين معنا که اخيراً درک بيشتري از آن پيدا شده و نور بيشتري بر آن تابيده است.
در بسياري از موارد، سکته مغزي علت تنگي يا انسداد در عروقي است که در گردن وجود دارد و به مغز خون مي رسانند. در اکثريت موارد نيز علت اين تنگي و انسداد اترواسکلروز يا وجود لخته هايي است که در «داخل» اين عروق تشکيل مي شود. همان بيماري که در عروق قلب هم اتفاق مي افتد و همه با آن آشنايي دارند؛ همان بيماري که سيگار، افزايش چربي خون و ديابت در پيدايش آن موثرند. اما ديسکسيون عروق گردن بيماري است که از اساس با اين مکانيسم تفاوت دارد. در اين بيماري تنگي و انسداد در داخل رگ نيست، بلکه علت اصلي نشت خون به ميان دو لايه يي است که جدار رگ را تشکيل مي دهند.
عروق بزرگ عموماً از دو لايه تشکيل شده اند، مثل لوله دوجداره يي که دوجداره بودن آن مقاومت آن را در برابر صدمات محيطي افزايش مي دهد. فاصله بين اين دو جدار معمولاً يک فاصله مجازي است و در اکثريت افراد اين دو جداره را به راحتي نمي توان از هم جدا کرد. اما در برخي از افراد چسبندگي بين اين دولايه خيلي محکم نيست و اگر سوراخي در لايه داخلي پديد آيد خون بين دو جدار نفوذ کرده و آن را «ديسکت» مي کند. اصطلاح ديسکت زماني به کار مي رود که چيزي نسوج بدن را از هم باز کند.
در سالن تشريح دانشکده پزشکي دانشجويان هنگام بررسي جسد قيچي مخصوص خود را به صورت بسته داخل نسج مي برند و آنجا را باز مي کنند. اين کار باعث شکافته شدن نسج مي شود. اين معناي دقيق «ديسکسيون» است و اصلاً سالن تشريح را به همين خاطر سالن «ديسکسيون» مي نامند. وقتي خون جدار رگ را ديسکت کرد، يک لخته خون در جدار رگ تشکيل مي شود که رفته رفته رگ را بسته و باعث سکته مغزي مي شود. تا همين اواخر ديسکسيون عروق گردن را تنها به شکل تروماتيک يعني به دنبال ضربه مي شناختند، اما در سال هاي اخير معلوم شده است اين بيماري بدون ضربه و به طريق اولي بعد از ضربات بسيار خفيف هم ممکن است رخ دهد و نه تنها اين بلکه معلوم شده اين بيماري بسيار شايع تر از آن چيزي است که تابه حال تصور مي شد و اگرچه در همه سنين امکان پذير است، اما تا ۲۰ درصد کساني که در سنين پايين تر دچار سکته مغزي مي شوند مبتلا به اين بيماري هستند که آمار بسيار بالا و شگفت انگيزي است، چرا که اکثريت کساني که در سنين پايين تر دچار سکته مغزي مي شوند به دليل بيماري هاي دريچه يي قلبي است يعني اينکه اگر کسي در سنين پايين تر دچار سکته مغزي شده و هيچ بيماري دريچه يي قلبي هم ندارد احتمال ديسکسيون در او بسيار بالاست. اما اين بيماري از جهات چندي واجد اهميت است؛اولاً بايد گفت تشخيص اين بيماري از اين رو اهميت دارد که در مرحله حاد هم درمان هاي ضدانعقادي در اين بيماران موثر است.
همان طور که مي دانيم داروهاي ضدانعقادي مثل هپارين و وارفارين تنها در پيشگيري از بروز سکته مغزي و به خصوص در کساني که پيشتر دچار سکته مغزي شده اند،موثرند و در روند يک سکته مغزي حاد تاثيري ندارند، اما اگر علت سکته مغزي حاد ديسکسيون عروق گردن باشد، اين موضوع صادق نيست و دادن داروهاي ضدانعقادي از همان روزهاي اول مي تواند باعث بهبودي شود. ثانياً برخلاف سکته هاي مغزي معمولي يعني اترواسکلروتيک، روند سکته مغزي ممکن است تا مدت ها پس از وقوع سکته مغزي همچنان به پيشرفت خود ادامه دهد. به اين دلايل تشخيص ديسکسيون در مرحله حاد و افتراق آن از ساير موارد سکته مغزي اهميت حياتي دارد. اما اطلاع عمومي از اين بيماري هم بي فايده نيست. اگرچه مثل سکته هاي مغزي اترواسکلروتيک کاهش ريسک فاکتورهاي تصلب شرايين نظير فشارخون و چربي و قند در اين بيماري تاثيري ندارد، اما اطلاع عمومي مي تواند به مردم يادآور شود که انسان برخلاف آنچه از فيلم هاي اکشن برمي آيد بسيار موجود آسيب پذيري است. موارد زيادي از ديسکسيون عروق گردن به دنبال يک سيلي بسيار ساده گزارش شده است، ساير موارد نيز به دنبال ضربات جزيي گردن، شيرجه رفتن، استفاده از ويبراتورهاي گردن براي لاغري موضعي يا حتي دنده عقب طولاني هنگام رانندگي و... اگر کسي با ديسکسيون عروق گردن آشنايي داشته باشد و بخواهد کودک خردسالي را به هر دليلي تنبيه کند، مسلماً به او سيلي نخواهد زد يعني هيچ ضربه يي بر او وارد نخواهد کرد، چراکه هرکسي بالقوه ممکن است جزء کساني باشد که لايه هاي محافظ عروق گردن شان چسبندگي محکمي با هم ندارند. اخيراً به وفور مواردي گزارش مي شود که ديسکسيون بدون سکته مغزي اتفاق افتاده يعني تنها علامت آن درد گردن بوده است. اين موضوع اهميت ديسکسيون را از سکته مغزي فراتر برده و مواردي از درد گردن را هم شامل مي شود که بي ترديد دشواري هاي تشخيصي بيشتري دارد.
کسي که با يک درد ساده گردن به دنبال يک مشت يا حتي يک سيلي ساده دچار درد مختصري در گردن شده، هيچ دليلي براي بررسي بيشتر او وجود ندارد، اما بر اساس آخرين کشفياتي که نه در عرض، بلکه در عمق دانايي ما رخ داده، او ممکن است مبتلا به ديسکسيون عروق گردن شده باشد و از اين رو ممکن است در آينده نزديک اتفاقات ديگري براي او بيفتد. در اينجا البته منظور اين نيست که هرکسي درد خفيفي در گردن دارد، بايد بستري شود و تحت بررسي هاي گرانقيمتي قرار گيرد، بلکه مقصود من تنها تاکيد بر اين نکته است که تنها در يک فيلم اکشن مي توان تعداد زيادي مشت و لگد خورد و بعد سرحال بلند شد يا يک شيشه سراسري را با سر شکست و از آن سو سالم ولو با خراشي چند بيرون آمد (بگذريم از اينکه يکي از معروف ترين همين اکشن کاران هم همين چند روز پيش به مصيبت گرفتار آمد) و همه اينها در جهت آرزوي روزي است که هيچ کس عليه هيچ کس ديگر و به هيچ دليلي مبتلا به خشونت فيزيکي نشود، حداقل آنچه به حقير مربوط مي شود گردن به بالا،

اگر تمايل به جهش مغزي داريد به نظرم مي بايست چند عامل مهم و قابل توجه را مد نظر قرار دهيد که در اين ميان به دو عامل از آنها مي پردازيم و شايد بقيه را ...

اگر تمايل به جهش مغزي داريد به نظرم ميبايست چند عامل مهم و قابل توجه را مد نظر قرار دهيد که در اين ميان به دو عامل از آنها ميپردازيم و شايد بقيه را در ...

بارش مغزي BRAIN STORMING يکي از شناخته شده ترين شيوه هاي برگزاري جلسات هم فکري و مشاوره بوده و کاربرد جهاني دارد. اين روش داراي مزايا و ويژگيهايي من ...

● سكته مغزي عوامل خطرساز راه هاي پيشگيري و غلبه بر مشكلات كوچك ناشي از آن سكته مغزي هنگامي رخ مي دهد كه يك بخش از مغز براي مدتي منبع خوني خود را از دس ...

آسيب به سر عبارت است از ضربه به سر، همراه با يا بدون از دست دادن هوشياري يا ساير علايم قابل مشاهده. بسته به ماهيت ضربه، زخم هاي سر ممکن است باز يا بست ...

جنسيت، تمايل هاي جنسي و سلامت جنسي واژه هايي با معاني گسترده هستند که چيزي بيش از مولفه هاي جنسي اوليه يا ويژگي هاي جنسي انساني را دربرمي گيرند... اين ...

با افزايش رفاه اجتماعي، گسترش امکانات بهداشتي و درماني و افزايش طول عمر به علت بهبود شاخصه هاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي بيماري هاي دوران سالمندي بيش ...

● تومورهاي مغزي چيست ؟ مغز مسؤول کنترل حافظه ، يادگيري، حس و عاطفه مي باشد. بعلاوه اين عضو بر روي ساير قسمتهاي بدن نظير عضلات، ارگانها و عروق نيز نظار ...

دانلود نسخه PDF - سکته مغزي