up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله سکته قلبي PDF
QR code - سکته قلبي

سکته قلبي

تپيدن با سيگنالهاي نامنظم

براساس گزارش سازمان جهاني بهداشت در سال ۲۰۰۷ ميلادي ۳۰ ۲ درصد از کل مرگها بر اثر بيماري هاي قلبي، عروقي بوده است که ۸۰ درصد آنها در کشورهاي کم درآمد و فقير اتفاق افتاده است.
در اين گزارش آمده است؛ در جهان هر ۳۰ ثانيه يک نفر دچار سکته قلبي مي شود و در هر دقيقه يک نفر به علت سکته قلبي فوت مي کند و به دنبال سکته قلبي در بيش از ۵۰ درصد از بيماران نيازمند، اقدامهاي بازتواني انجام مي شود.
بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد که سن بيماران قلبي و عروقي در جهان به علت تغيير شيوه زندگي به سرعت در حال کاهش است. تغيير روشهاي زندگي و افزايش شهرنشيني چاقي، فشار خون بالا، افزايش وزن، بي تحرکي و مصرف سيگار از عوامل شيوع بيماري هاي عروقي کرونر، انسداد قلبي و سکته هاي قلبي است.
قلب سالم براي زيستن کامل و بدون توجه به سن و جنس، حياتي است. کنترل عوامل خطرساز عمده براي بيماري هاي قلبي، عروقي، فعال بودن جسمي و سيگار نکشيدن، مي تواند از حملات قلبي پيشگيري کند و ممکن است از سرعت پير شدن قلب بکاهد.
● آمارها چه مي گويند
بررسي هاي انجام شده از سوي سازمان جهاني بهداشت نشان مي دهد که بيماري هاي قلبي به سرعت در حال تبديل شدن به تهديدي عمده در کشورهاي در حال توسعه است.
براساس اين گزارش، بيماري هاي قلبي و عروقي در مادران در بيشتر کشورهاي در حال توسعه چهار بار بيشتر از عوارض زايماني و ايدز باعث مرگ و مير مي شوند، در حالي که ايدز هر سال سه ميليون نفر را در دنيا مي کشد، بيماري هاي قلبي و عروقي ۱۷ ۵ ميليون نفر را به کام مرگ مي فرستد.
دکتر کامران باقري لنکراني، وزير بهداشت و درمان چندي قبل در مصاحبه با ايرنا اظهار داشته بود، براساس آخرين آمار به دست آمده در خصوص علل مرگ و مير ۴۶ درصد علت مرگها ناشي از بيماريهاي قلبي و عروقي بوده است.
به گفته وي پيش بيني مي شود در صورت ادامه اين روند بيماري هاي قلبي به مهمترين عامل کاهش سالهاي حياتي تبديل شود.
از ۱۷ ۵ ميليون مورد مرگ ناشي از بيماري هاي قلبي و عروقي در سال ۷ ۲ ميليون به بيماري ايسکمي قلبي، ۵ ۵ ميليون به بيماري عروق مغزي، ۳ ۹ ميليون به پرفشاري خون و ساير بيماري هاي قلبي مربوط مي شود.
سالانه حداقل ۲۰ ميليون نفر از مرگ ناشي از حمله قلبي و سکته مغزي نجات پيدا مي کنند که درصد قابل ملاحظه اي از آنان تا پايان عمرشان نياز به مراقبتهاي پرهزينه دارند.
بيماري هاي قلبي و عروقي بيشتر در سنين ميانسالي رخ مي دهد و باعث مي شود توسعه اقتصادي اجتماعي هم در فرد و هم در خانواده و جامعه کاهش يابد.
بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد در کشورهاي توسعه يافته شيوع عوامل خطر در اقشاري که شرايط اقتصادي، اجتماعي پايين تري دارند، بيشتر است که نتيجه آن افزايش موارد بيماري و مرگ و مير است. الگوي مشابهي نيز در زمينه گسترش همه گيري بيماري هاي قلبي و عروقي در کشورهاي در حال توسعه در حال ظهور است.
● فشار و کلسترول خون را همواره کنترل کنيد
دکتر علي فخرالديني متخصص قلب و عروق مي گويد: دو عامل خطر مستقل در ايجاد بيماري قلبي و عروقي، پرفشاري خون و بالا بودن کلسترول خون است. مشخص شده است که با کاهش مؤثر فشار خون مي توان ميزان حمله قلبي را تا ۲۱ درصد، سکته مغزي را تا ۳۷ درصد و مرگ در اثر اين بيماري را تا ۲۵ درصد کاهش داد. با کاهش ۱۰ درصد از ميزان کلسترول خون ميزان بروز بيماري عروق کرونر تا ۳۰ درصد کاهش مي يابد.
کارشناسان سازمان بهداشت جهاني توصيه مي کنند که تمامي افراد بزرگسال فشار خون خود را به صورت منظم کنترل کنند و کلسترول خون نيز حداقل هر پنج سال يک بار کنترل شود.وي مي افزايد: تحقيقات انجام شده نشان داده است که عوامل رواني اجتماعي مانند افسردگي، انزواي اجتماعي و ضعف حمايتهاي اجتماعي همانند عوامل خطر شناخته شده بيماري هاي قلبي و عروقي نقش عمده اي در ايجاد بيماري ايفا مي کنند.وي يادآوري مي کند: از عوامل خطر غيرقابل تغيير مي توان به افزايش سن اشاره کرد. حدود ۸۳ درصد از کساني که در اثر بيماري هاي عروقي قلب مي ميرند در سنين بالاي ۶۵ سال قرار دارند.
در سنين بالاتر زناني که دچار حملات قلبي مي شوند بيش از مردان در خطر مرگ در هفته هاي اول بعد از حمله قلبي قرار دارند.
معمولاً مردان بيش از زنان و در سنين پايين تري دچار حملات قلبي مي شوند، حتي بعد از يائسگي، با وجودي که ميزان مرگ ناشي از حملات قلبي در زنان زيادتر مي شود، به حد مردان نمي رسد.
کودکان والدين بيماران قلبي بيش از ديگر کودکان در خطر بروز بيماري قلبي و عروقي قرار دارند.
وي در مورد عوامل خطرزاي قابل تعديل نيز مي گويد: مصرف دخانيات خطر بروز بيماري عروق قلبي در سيگاري ها را دو تا چهار برابر نسبت به غير سيگاري ها افزايش مي دهد.
از ديگر عوامل مي توان به بالا بودن کلسترول خون اشاره کرد، هر چه ميزان کلسترول خون بالاتر رود، ميزان بروز بيماري کرونر قلب افزايش مي يابد. اگر عامل خطر ديگر همچون مصرف دخانيات و پرفشاري خون نيز وجود داشته باشد، اين خطر بيشتر افزايش مي يابد. کلسترول خون افراد به سن، جنس و وراثت و نژاد نيز بستگي دارد.

غش يا سنکوپ ، از دست دادن موقت هوشياري و بيهوشي در نتيجه نرسيدن خون کافي به مغز (کوتاه مدت) مي‌باشد. هنگامي که جريان خون مغز کم شود، بدليل اينکه مغز ک ...

● شرح بيماري بلوک قلبي عبارت است از يک اختلال پايدار (خفيف يا شديد) در انتقال پيامهاي الکتريکي بين دهليزها (اتاقک هاي بالايي ) و بطن ها (اتاقک هاي پاي ...

روزگاري بود که عشاق، سلطان قلب ها بودند. بعدها شاعران صاحبان قلب ها شدند و امروز نوبت پزشکان است که بر قلب ها حکمفرمايي کنند. وقتي بيماري هاي قلبي عرو ...

هر عضوي از بدن درد خاص خود را دارد و در جاي خاصي احساس مي شود. با اين حال پزشکان چندان موافق نيستند دردهايي را که در قسمت قلب و قفسه سينه احساس مي شود ...

آسيب به سر عبارت است از ضربه به سر، همراه با يا بدون از دست دادن هوشياري يا ساير علايم قابل مشاهده. بسته به ماهيت ضربه، زخم هاي سر ممکن است باز يا بست ...

ارتباط ميان نقرس با پرفشاري خون، ديابت، بيماري هاي کليه و بيماري هاي قلبي عروقي از اواخر قرن نوزدهم مشاهده شده است. پژوهشگران قلبي اينطور تصور مي کرد ...

علائم بيماري از مهمترين ابزارهاي تشخيص در تعيين نوع بيماري فرد مي باشد وپزشک با تکيه به شرح حال دقيق از روش هاي تشخيصي مکمل استفاده مي کند. مهمترين عل ...

سندرم مارفان بدليل نقص ژنتيکي در بافت همبند ايجاد مي شود. بافت همبند باعث نگهداري کل قسمتهاي بدن در کنار هم مي باشد و به چگونگي رشد بدن کمک مي کند. بخ ...

دانلود نسخه PDF - سکته قلبي