up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله سکته قلبي PDF
QR code - سکته قلبي

سکته قلبي

سکته قلبي ( MI )

● تعريف
يک حمله قلبي (سکته قلبي) زماني رخ مي دهد که يک منطقه از عضله قلب به علت نرسيدن اکسيژن کافي به آن محل دچار صدمه دائمي يا مرگ شود.
● علل،شيوع ،و عوامل خطر
بيشتر حملات قلبي توسط يک لخته که يکي از رگهاي کرونر را مسدود مي کند (رگهاي خوني که خون و اکسيژن را به عضله قلب مي رسانند) ايجاد مي شوند.لخته معمولاًدر يک رگ کرونر که قبلاً بعلت تغييرات آترواسکلروز باريک شده ،تشکيل مي شود.پلاک آترواسکلروزي داخل ديواره رگ گاهي ترک بر مي دارد و اين امر تشکيل لخته را ،که ترومبوز نيز ناميده مي شود،شروع مي کند.
لخته درون رگ کرونري جريان خون و اکسيژن رساني به عضله قلبي را مختل مي کند،که سبب مرگ سلولهاي قلبي در آن ناحيه مي شود.ماهيچه قلبي آسيب ديده توانايي خود براي انقباض را از دست مي دهد،و عضله قلبي باقيمانده براي جبران منطقه آسيب ديده واردعمل خواهد شد.
گاهي ،استرس شديد ناگهاني مي تواند يک حمله قلبي را شروع کند.
تخمين دقيق شيوع حملات قلبي دشوار است زيرا حدود ۲۰۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ بيمار هر ساله در آمريکا قبل از رسيدن به خدمات پزشکي مي ميرند.تخمين زده مي شود که تقريباً ۱ ميليون بيمار هر ساله با حمله قلبي به بيمارستان مراجعه مي کنند.
عوامل خطر براي بيماري عروق کرونرو حمله قلبي شامل:
▪ سيگار
▪ فشار خون بالا
▪ چربي زياد رژيم غذايي
▪ کنترل نامناسب کلسترول خون ،بويژه LDL (کلسترول بد) بالا و HDL (کلسترول خوب)پايين
▪ بيماري قند خون
▪ جنس مذکر
▪ سن
▪ وراثت
بسياري فاکتورهاي خطر نامبرده به اضافه وزن مربوط است.
عوامل خطر جديد تري براي بيماري عروق کرونر در چند سال گذشته مشخص شده اند.اين عوامل شامل هموسيستئين بالا ،CRP (C reactive protein)،و سطح فيبرينوژن است. هموسيستئين يک اسيد آمينه است CRPبا واکنشهاي التهابي مرتبط است،و فيبرينوژن يک جزء سيستم انعقادي خون است. هموسيستئين بالا با مشتقات اسيد فوليک قابل درمان است.تحقيقات همچنان در مورد ارزش عملي اين فاکتورهاي جديد ادامه دارد.
حملات قلبي مسئول ۱ از هر ۵ مرگ مي باشد.اين بيماري يک علت عمده مرگ ناگهاني در بالغين است.
● علائم
درد سينه پشت جناق(استخوان وسط سينه) يک علامت عمدۀ حملۀ قلبي است،ولي در بسياري افراد ،بخصوص در افراد مسن و بيماران ديابتي درد ممکن است ناچيز يا حتي اصلاً وجود نداشته باشد(بنام حملۀ قلبي خاموش ).اغلب درد از ناحيه سينۀ شما به بازوها يا شانه؛گردن؛دندانها؛ فک؛ شکم يا پشت انتشار مي يابد.گاهي اوقات درد تنها در يکي از اين نواحي احساس مي شود .
درد بطور معمول بيش از ۲۰ دقيقه طول مي کشد و کاملاً با استراحت يا نيتروگليسرين برطرف نمي شود،در حاليکه درد آنژين با هردو برطرف مي شود.
درد ممکن است شديد و زياد يا خفيف و نامشخص باشد.درد به صورتهاي زير احساس مي شود:
▪ حالت فشاري يا چيز سنگين
▪ نوار محکم دور سينه
▪ يک فيل روي سينه [ شما] نشسته است
▪ حالت سوء هاضمه
ساير علائم که ممکن است به تنهايي يا همراه درد سينه باشند عبارتند از:
▪ نفس تنگي
▪ سرفه
▪ احساس سبکي سر سرگيجه
▪ غش کردن
▪ تهوع يا استفراغ
▪ تعريق،که ممکن است شديد باشد
▪ احساس نزديک شدن به مرگ
▪ اضطراب
● نشانه ها و آزمايشات
در حين يک آزمايش باليني ،پزشک معمولاً متوجه پالس سريع مي شود.فشار خون ممکن است طبيعي ،بالا يا پايين باشد.در زمان سمع قفسه سينه با گوشي پزشکي،پزشک ممکن است کراکل هاي ريوي،سوفل قلبي ،يا ساير صداهاي غير طبيعي را بشنود.
تستهاي زير مي توانند حمله قلبي و ميزان صدمه قلبي را نشان دهند:
▪ تست نوار قلب(ECG)— يک عدد يا مکرر در عرض چند ساعت
▪ اکو کارديوگرافي
▪ آنژيوگرافي قلب
▪ ونتريکولوگرافي هسته اي
تستهاي زير فرآورده هاي ناشي از آسيب قلب و فاکتورهاي مبين خطر بالاي حمله قلبي را نشان دهند:
▪ تروپونين آي و تروپونين تي(پروتئين هاي درگير در انقباض عضلاني)
▪ CPK و CPK MB
▪ ميوگلوبين سرم
● درمان
حمله قلبي يک اورژانس پزشکي است!بستري و احتمالاً مراقبتهاي ويژه مورد نياز است.پايش مداوم نوار قلب سريعاًآغاز مي شود،زيرا آريتمي هاي کشنده (ضربانات نامنظم قلبي) مهمترين علت مرگ در چند ساعت اول پس از حمله قلبي هستند.
اهداف درمان شامل توقف پيشرفت حمله قلبي ،کاهش بار قلب و پيشگيري از عوارض مي باشد .
داروها و مايعات مستقيماً از راه يک کاتتر داخل وريدي به درون يک سياهرگ تزريق مي شوند.وسايل پايش متعددي ممکن است لازم باشد.يک سوند ادراري براي پايش دقيق وضع مايعات گذاشته مي شود.
معمولاً اکسيژن تجويز مي شود،حتي اگر اکسيژن خون طبيعي باشد.اين امر اکسيژن کافي در اختيار بافتهاي بدن مي گذارد و کار قلب را کم ميکند.
● داروهاي ضد درد
نيترو گليسرين وريدي يا ساير داروها براي کنترل درد و کاهش نيازقلب به اکسيژن بکار مي روند.مورفين و داروهاي مشابه ضد دردهاي قوي هستند که ممکن است براي يک حمله قلبي تجويز شوند.
● داروهاي ضد انعقادي
اگر EKG ثبت شده حين درد قلبي بصورت بالا رفتن قطعه ST باشد،داروهاي ترومبوليتيک(داروهاي حل کننده لخته) در عرض ۱۲ ساعت پس از شروع درد سينه ممکن است شروع شوند.اين درمان ترومبوليتيک در ابتدا به صورت تزريق آرام استرپتوکيناز يا فعال کنندۀ پلاسمينوژن بافتي شروع و با تزريق وريدي هپارين دنبال مي شود.
درمان با هپارين به منظور پيشگيري از تشکيل لخته هاي جديد،براي ۴۸ تا ۷۲ ساعت ادامه مي يابد.علاوه بر اين وارفارين (کومادين )که خوراکي مصرف مي شود ،ممکن است جهت پيشگيري از تشکيل لخته هاي بيشتر تجويز شود.
درمان ترومبوليتيک براي بيماراني که داراي خصوصيات زير باشند مناسب نيست:
▪ خونريزيهاي داخل سر مثل خونريزي داخل جمجمه اي
▪ اشکالات مغزي مثل تومورها يا ناهنجاريهاي رگهاي خوني
سکته مغزي در ۳ ماه گذشته(يا احتمالاً بيشتر)
▪ ضربه مغزي در ۳ ماه گذشته
علاوه بر اين،درمان ترومبوليتيک در افرادي که شرايط زير را داشته باشند بسيار خطرناک است:
▪ پرفشاري خون شديد
▪ جراحي عمده يا تصادف شديد در ۳ هفته گذشته
▪ خونريزي داخلي در ۲ ۴ هفته اخير
▪ بيماري زخم پپتيک
اين درمان در خانمهاي حامله و افرادي که داروهاي ضد انعقادي مثل کومادين مصرف مي کنند بسيار خطرناک است.
مصرف داروهاي ترومبوليتيک ممکن است با خونريزي شديد همراه شود.پزشکتان مي تواند در انتخاب درمان مناسب به شما کمک کند.
اساس معالجه يک حمله قلبي درمان ضد پلاکتي است.اين درمان مي تواند از تجمع پلاکتها در محل آسيب وارده به ديواره رگ خوني مثل پارگي در پلاک آترواسکلروزي جلوگيري کند.تجمع پلاکتي و انباشته شدن آنها اولين پديده اي است که منجر به تشکيل لخته مي شود.يک داروي ضد پلاکتي پر مصرف آسپرين است.دو داروي ضد پلاکتي مهم ديگر تيکلوپيدين(تيکليد) و کلوپيدوگرل(پلاويکس)هستند.
● ساير داروها
▪ مسدود کننده هاي بتا(مثل متوپرولول،آتنولول و پروپرانولول)به منظور کاهش بار قلب و پايين آوردن فشار خون استفاده مي شوند.
▪ مهارکننده هاي آنزيم مبدل آنژيوتنسين(مانند راميپريل،ليزينوپريل،انالاپريل، يا کاپتوپريل) براي پيشگيري از نارسايي قلب و کاهش فشار خون مصرف مي شوند.
● جراحي و ساير اقدامات
آنژيوپلاستي اورژانس کرونر ممکن است براي باز کردن شريانهاي کرونر مسدود لازم باشد.اين روش درماني را مي توان بجاي درمان ترومبوليتيک استفاده کرد؛يا در بيماراني که داروهاي ترومبوليتيک نبايد استفاده شوند ممکن است بکار رود.وسيله اي بنام استنت اغلب حين آنژيوپلاستي داخل شريان گذاشته مي شود.اين امر براي اطمينان بيشتر است که شريان کرونري تازه باز شدۀ بعد از جراحي همچنان باز بماند.پيوند باي پس عروق کرونري بصورت اورژانس ممکن است در برخي بيماران نياز باشد.
شواهد اخير حاکي از آن است که استفاده از آنژيوپلاستي و استنت گذاري مي تواند اولين قدم درماني براي باز کردن شريان قلبي مسدود باشد، به شرطي که اين روش در زمان مشخص در مرکز مجهز صورت گيرد.اگر اين روش در دسترس نباشد،استفاده از درمان ترومبوليتيک پيشنهاد مي شود.
● پيش آگهي
پي آمد بيماري بسته به وسعت و حجم بافت آسيب ديده متفاوت است.پي آمد بيماري در صورت آسيب به سيستم هدايت الکتريکي قلب (سيستم الکتريکي که انقباض قلب را کنترل مي کنند) وخيم خواهد بود.
تقريباًيک سوم موارد منجر به مرگ مي شود.اگر بيمار ۲ ساعت پس از حمله زنده بماند،احتمال زنده ماندن زياد است،ولي ممکن است با عوارض همراه باشد.
بيماران بدون عارضه ممکن است کامل خوب شوند؛حملات قلبي لزوماً فرد را زمين گير نمي کند.معمولاً فرد به تدريج فعاليتهاي طبيعي و روزمره،از جمله فعاليت جنسي را بدست مي آورد.
● عوارض
آريتمي ها مثل تاکي کاردي بطني،فيبريلاسيون بطني، بلاک قلبي
▪ نارسايي احتقاني قلب
▪ شوک کارديوژنيک
▪ گسترش انفارکتوس:گسترش مقدار بافت قلبي آسيب ديده
▪ پريکارديت(التهاب پرده اطراف قلب)
▪ آمبولي ريوي(لخته خون در ريه ها)
▪ عوارض درمان (براي مثال،داروهاي ترومبوليتيک شانس خونريزي را زياد مي کنند.)
▪ تماس با پزشک
در صورتيکه درد سينه فشاري يا ساير علائم دال بر حمله قلبي بوجود آيد با شماره اورژانس منطقه خود(مثل ۱۱۵)تماس بگيريد
● پيشگيري
براي پيشگيري از حمله قلبي
▪ فشار خونتان را کنترل کنيد
▪ سطح کلسترول تام را کنترل کنيد.جهت کنترل سطح کلسترول ،پزشکتان ممکن است دارويي از خانواده استاتين ها تجويز کند(آتورواستاتين،سيمواستاتين).
▪ اگر سيگاري هستيد سيگار را ترک کنيد.
▪ غذاي کم چربي حاوي ميوه و سبزيجات فراوان و فاقد روغن حيواني مصرف کنيد.
▪ بيماري قند را کنترل کنيد.
▪ اگر چاق هستيد وزنتان را کم کنيد.
▪ روزانه يا چند بار در هفته پياده روي يا ساير ورزشهايي که کارآيي قلب را بهبود مي بخشد انجام دهيد.(ابتدا با پزشک خود مشورت کنيد.)
اگر داراي يک يا چند فاکتورخطر بيماريهاي قلبي هستيد ،با پزشکتان در مورد تجويز آسپرين براي پيشگيري از حمله قلبي تماس بگيريد.
بعد از يک حمله قلبي ، پيگيري بيمار براي کاهش خطر بروز يک حمله ديگر ضروري است.اغلب يک برنامه بازتواني قلبي براي بازگشت به زندگي روزمره توصيه مي شود.برنامه ورزش،تغذيه، و داروها را مطابق تجويز پزشکتان ادامه دهيد.

غش يا سنکوپ ، از دست دادن موقت هوشياري و بيهوشي در نتيجه نرسيدن خون کافي به مغز (کوتاه مدت) مي‌باشد. هنگامي که جريان خون مغز کم شود، بدليل اينکه مغز ک ...

● شرح بيماري بلوک قلبي عبارت است از يک اختلال پايدار (خفيف يا شديد) در انتقال پيامهاي الکتريکي بين دهليزها (اتاقک هاي بالايي ) و بطن ها (اتاقک هاي پاي ...

روزگاري بود که عشاق، سلطان قلب ها بودند. بعدها شاعران صاحبان قلب ها شدند و امروز نوبت پزشکان است که بر قلب ها حکمفرمايي کنند. وقتي بيماري هاي قلبي عرو ...

هر عضوي از بدن درد خاص خود را دارد و در جاي خاصي احساس مي شود. با اين حال پزشکان چندان موافق نيستند دردهايي را که در قسمت قلب و قفسه سينه احساس مي شود ...

آسيب به سر عبارت است از ضربه به سر، همراه با يا بدون از دست دادن هوشياري يا ساير علايم قابل مشاهده. بسته به ماهيت ضربه، زخم هاي سر ممکن است باز يا بست ...

ارتباط ميان نقرس با پرفشاري خون، ديابت، بيماري هاي کليه و بيماري هاي قلبي عروقي از اواخر قرن نوزدهم مشاهده شده است. پژوهشگران قلبي اينطور تصور مي کرد ...

علائم بيماري از مهمترين ابزارهاي تشخيص در تعيين نوع بيماري فرد مي باشد وپزشک با تکيه به شرح حال دقيق از روش هاي تشخيصي مکمل استفاده مي کند. مهمترين عل ...

سندرم مارفان بدليل نقص ژنتيکي در بافت همبند ايجاد مي شود. بافت همبند باعث نگهداري کل قسمتهاي بدن در کنار هم مي باشد و به چگونگي رشد بدن کمک مي کند. بخ ...

دانلود نسخه PDF - سکته قلبي