up
Search      menu
گیاه شناسی :: مقاله سيکاس PDF
QR code - سيکاس

سيکاس

پرورش گياه سيکاس

سيکاس Cycas ، گونه اي از خانواده سيکاداسه Cycadaceae و از جنس سيکاس Cycas ميباشد و درخت نواحي استوائي و نيمه استوائي محسوب مي شود .
شايد از عنوان اين شرح تعجب کرده باشيد و بخود بگوئيد ، سيکاس Cycas گياه کوچکي است که در گلدان و در گلخانه تربيت مي شود و اطلاق نام درخت به آن صحيح به نظر نمي رسد .
ولي بايد به اطلاع خوانندگان گرامي و علاقمندان برسد که اين گياه به بلندي چند متر مي رسد و بلندي گونه سيکاس Cycas medica که در ايالت کوئين لاند Queen Land واقع در شمال شرقي استراليا وجود دارد ۲۰ متر است .
بودائي ها اين درخت را نشانه جاوداني Im morteite مي دانند .که گونه هاي مهمي نظير سيکاس سيرسيناليس C.Circinalis و سيکاس رولوتا C.revoluta به بلندي ۱۰ تا ۱۵ متر و يا تنه خيلي کوتاه مانند سيکاس رومفي C.rumphii و سيکاس توآرسي C.thouarsii دارند .
اين درخت در جنوب ژاپن در جزيره ماداگاسکار در آندونزي ، در هندوستان و در سريلانکا ( سيلان) و استراليا وجود دارد .
درخت سيکاس Cycas در هيچ جا بطور انبوه و زياد وجود ندارد بلکه به شکل دسته هاي کوچک در سواحل دريا ديده مي شوند .
سيکاس Cycas با نگاه اول شبيه به درختان خانواده نخلها به نظر ميآيد و در قديم آن را از خانواده نخل ها ميدانستند و لينه Linne گياهشناس مشهور نام علمي آن را ابتداء لينه Linne که از نام محلي نخل کوسکا Kuscas گرفته شده تعيين کرد و سپس آن را جزو طبقه سرخس ها ( به علت شباهت برگهاي فنر مانند سرخس در موقع بازشدن ) دانست .
ولي حقيقت اين است که سيکاس گياه خاصي است و دردنيا کمتر خانواده هائي ازگياهان با آن شباهت و قرابت دارند .
درخت سيکاس Cycas به حالت وحشي در ماداگاسکار وجود دارد .
ولي در قاره آفريقا از اين درخت بطور وحشي ديده نمي شود .
و اين امر مي رساند که در موقع پيدايش اين گياه در اين جزيره فاصله بين اين جزيره و قاره آفريقا وجود داشته که متعلق به دوره زمين شناسي ترياس يعني در حدود ۳۵ ميليون سال پيش است .
زيرا دانه سيکاس Cycas نمي تواند از راه دريا به خشکي يعني ماداگاسکار برسد . چون دانه ها در مدت زمان کمي که روي آب بمانند نيروي ناميه خود را از دست مي دهند .
در استراليا نيز اين گياه بطور وحشي وجود دارد .
تنه اين درخت از بقاياي دمبرگها تشکيل شده ، سنگين و به مقدار کمي خشبي است و قسمت نزديک به سطح زمين آن بسيار محکم است .
در داخل تنه يا مغز آن مايع چسبنده و لزجي وجود دارد که ماده غذائي خوبي را تشکيل مي دهد .
در روي تنه اصلي گاهي انشعاباتي بخصوص در درخت نر بوجود مي آيند .
سيکاس Cycas درخت دو پايه اي است ( پايه نر و پايه ماده ) و پايه نر داراي کيسه محتوي گرده گل و گياه ماده داراي تخمدان است .
برگهاي پايه نر کوتاه ، پهن و کلفت بوده و در سطح زير آن چندين کيسه گرده وجود دارد که بوسيله يک شکاف طولي مقدار بسيار زيادي گرده گل به خارج مي ريزند .
برگهاي پايه ماده مسطح است و از کرکهاي خرمائي رنگ پوشيده شده و در سطح بالائي آنها شرابه اي انگشت مانند يا دندانه دار مي باشد .
در حاشيه دو طرف مسطح داراي برگهاي پايه ماده يک تا پنج تخمدان وجود دارند .
برگهاي بارخيز در آغاز رويش بهم فشرده بوده ولي بعدآ از هم فاصله مي گيرند و بالاخره برگهاي حاوي انتهاي تنه درختاني که داراي برگهاي بارخيز هستند به رشد خود ادامه داده و توليد برگهاي جديدي گرداگرد انتهاي گياه مي نمايند و هرساله برگهاي جديدي به همين شکل ظاهر مي شوند .
طول برگهاي سيکاس Cycas ممکن است به دو متر برسد و رنگ آنها سبز تيره مي باشد .
عرض برگها نسبت به گونه سيکاس Cycas فرق مي کند. به ترتيب که گونه سيکاس سي انسياليسCiecinalis داراي پهنه برگ کم عرض و گونه سيکاس رولوتا C.revoluta داراي برگ نوک تيز يا نيزه اي ميباشد .
برگهاي قديمي پس از ۳ تا ۵ سال ( در شرايط عادي ) زرد شده و مي افتند . ( در سيکاس هاي زينتي بايد برگهاي زرد شده را قطع کرد ) برگهاي پايه نر در گونه سيکاس رومفي C. rhumphlii به رنگ زرد روشن بوده و در موقع گل دادن بوي نامطبوعي پخش مي کند .
و رومفيوس Rumphius طبيعي دان قرن هفدهم که اين گونه به نام او مشخص گرديده ، گفته است که تحمل وجود چنين گياه بدبوئي بسيار مشکل است .
● گشن گيري ( تلقيح) :
چند گرده گل پايه نر به علت وجود قطرات مايع چسبنده روي تخمدان قرار ميگيرند و سپس داخل تخمدان شده و سبب تلقيح تخم ميگردند و پس ازمدتي توليد دانه اي به رنگ قرمزروشن يا نارنجي تيره ميشود .
قشر خارجي دانه که کم و بيش گوشتي مي باشد قشر داخلي سفت سنگ مانندي را مي پوشاند که داخل آن که اصطلاحا آنرا نَرَکي داخلي يا ( آندوسپرم Endosperme ) مي نامند داراي تعدادي کروموزوم (n)است که پس از رسيدن دانه تامين غذائي مورد نياز جنين را مي نمايد و از پوستک چوب پنبه اي پوشيده شده است داخل آن تخم قرار دارد و قسمتي از لپه هاي آن اغلب بهم چسبيده اند .
معمولا اندازه دانه ها از گردو بزرگتر نيست ولي در گونه سيکاس توآرسي C.thouarsii که ويژه ماداگاسکار است دانه ها به بزرگي تخم غاز مي رسند.
اگر بي از يکسال از رسيدن دانه ها نگذشته باشد دانه ها به آساني مي رويند .
در آغاز رويش کلاهک انتهاي ريشک پوسته را شکافته و ريشه خارج شده و بطرف زمين متوجه ميشود . ولي لپه ها در داخل دانه ميمانند و از مواد غذائي موجود در دانه تغذيه مي کنند و اين عمل سبب رشد گياهک شده و به زودي اولين برگ ظاهر مي شود .
نکته بسيار جالبي که در اينجا مي توان به اطلاع خوانندگان عزيز رسانيد اين است که ريشه هاي ويژه اين گياه در زير ريشه هاي عادي قرار دارند و گروه ريشه هاي گوشتي دوشاخه اي ، انگشتي شکل با منظره مرجاني تمايلي به رشد به طرف پائين ندارند و با جلبکهاي آبي رنگ ، مانند ، آنابنا همزيستي دارندو اگر اين ريشه ها قطع شوند برگهاي جوان به خوبي رشد خواهند کرد .
● آب و هوا و خاک :
بطوريکه توضيح داده شد درخت سيکاس Cycas آب و هواي استوائي و نيمه استوائي را دوست دارد . و رويش آن در مناطق معتدله با زمستانهاي سرد بايد در محلهاي نسبتا گرم و گلخانه انجام شود .
اين گياه در تابستان به آب زياد و منظم احتياج دارد و مشروط بر اينکه گلدان طوري قرارر داده شود که آب از ته آن به آساني خارج شود و در زمستان نبايد گلدان را در سيني يا ظرف ديگري قرار داد که آب در زير گلدان راکد بماند در غير اين صورت سيکاس زرد مي شود .
اين گياه به خاک قوي که در عمق زياد نرم باشد احتياج دارد و بهترين خاک مخلوطي از ماسه و رُس و خاک برگ پوسيده است .
● موارد استفاده از سيکاس :
قبل از بحث در اين خصوص بايد توجه خوانندگان عزيز را به اين نکته جلب نمايد که قسمتهاي مختلف اين گياه داراي سميت کمي مي باشند .
ولي بوميان با علم به اين موضوع به خود تلقين مي کنند که سم اگر بمقدار کم مصرف شود خاصيت درماني دارد .
۱) برگهاي اين درخت که گاه به عنوان مواد غذائي مورد استفاده قرار مي گيرد نسبتا سمي بوده ولي در جزاير کئي Kei و ملوک Maluques برگهاي جوان را مي برند و بعنوان سبزي مي خورند .
۲) ميليونها برگ اين درخت ( گونه سيکاس رولوتا C.revoluta ) از ژاپن به کشورهاي اروپائي و آمريکاي شمالي صادر و فروخته مي شوند و در تاج گلهاي روي قبور مردگان و عيد آخرين يکشنبه قبل از عيد پاک مورد استفاده قرار مي گيرند .
۳) بوميان از دانه و آرد حاصل از مغز بعنوان آرد ساکو Sagous ، درخت سيکاس پس از خشک کردن ، شستن و گرم کردن استفاده مي کنند .
۴) از دانه هاي اين گياه پس از پختن به عنوان دارو استفاده مي شود .
۵) بوميان جزيره ملوک در قديم دانه هاي اين گياه را پس از خشک شدن آسياب کردن و پختن به صورت سوپ در مراسم عزاداري ميخوردند.
۶) ساکنين جزاير ، سلب مايع بدست آمده از پختن دانه اين گياه را به بچه هاي خود مي خوراندند تا از شيطنت آنها که مانع فعاليت و آزادي عمل درکارشان مي شوند راحت شوند .
۷) سيکاس Cycas درمناطق معتدله به عنوان گياه زينتي در منازل و باغات وگلخانه ها پرورش داده ميشود .
● بيماريها و آفات :
تا کنون بررسيهاي لازم در مورد آفات و بيماريهاي اين گياه بعمل نيامده ، ولي از لحاظ فيزيولوژيکي معلوم گرديده که در روي برگ بعضي از سيکاس هاي موجود در باغات و منازل لکه هاي کوچک گرد سفيد يا زرد رنگ مشاهده مي شود که علت آن را کمي مقدار فسفر خاک مي دانند .
ولي هنوز در ايران بررسيهاي علمي درباره اين گياه به عمل نيامده است و در کتب خارجي نيز توضيحاتي در اين خصوص داده نشده است .
● تکثير :
زياد کردن سيکاس Cycas به دو روش کاشتن بذر و يا قلمه زدن امکان پذير است :
الف) کاشتن بذر :
زيادکردن اين گياه بوسيله کاشتن بذر رسيده آن ميسر است .
ب) قلمه زدن :
اگر قسمت انتهائي تنه را قطع کرده و بعنوان قلمه در زمين قرار دهيم ، حتي اگر چند ماهي از قطع آن گذشته باشد ، شروع به توليد ريشه مي نمايد.
همچنين اگر تنه سيکاس Cycas را به قطعات کوچکي تبديل کنيم و حتي پس از مدتي اين قطعات را در خاک قرار دهيم سبز شده و ريشه مي دهند .
در ژاپن عادت براين دارند که اين نوع قلمه ها را در خاکي که با براده آهن مخلوط شده قرار دهند و به اين طريق است که به گونه سيکاس رولوتا C.revoluta نام ژاپني سوتتيسو Soteetsoe يعني سبزي خارج شده از آهن داده اند .

گياه سيکاس Cycas سيکاس Cycas ، گونه اي از خانواده سيکاداسه Cycadaceae و از جنس سيکاس Cycas ميباشد و درخت نواحي استوائي و نيمه استوائي محسوب مي شود . ش ...

گياهان سوخ دار ، تکمه دار، با ريشه گوشتي ، همگي از گياهان ماندني ميباشند که ريشه هاي زير زميني آنها به اشکال مختلف و متفاوت است . گاهي سوخ دار مانند : ...

دانلود نسخه PDF - سيکاس