up
Search      menu
زمین شناسی,جغرافیا :: مقاله سيمان PDF
QR code - سيمان

سيمان

سيمان کلسيت اسپاري

اسپارايت يا سيمان کلسيت اسپاري
سيماني که اکثر فضاهاي خالي اوليه را در بسياري از سنگهاي آهکي اشغال مي‌کند. يک کلسيت شفاف هم بعد است که تحت عنوان اسپارايت Sparite يا کلسيت اسپاري خوانده مي‌شود.
اطلاعات اوليه
به نظر فولک مواد رسوبي بطور کلي از سه قسمت عمده تشکيل شده است. اين سه قسمت ممکن است به نسبت متفاوت در سنگ موجود باشند. اين سه قسمت عبارتند از ذرات آواري ، مواد آلوکم ، مواد اورتوکم. کلمه اورتو در مواد اورتوکم به معني واقعي و حقيقي بکار برده مي‌شود و عبارتند از رسوبات شيميايي عادي که در حوضه رسوبي تشکيل شده باشند. اين رسوبات به صورت شيميايي در داخل حوضه رسوبي تشکيل شد و هيچگونه علامتي راجع به عمل جابجايي در آنها موجود نيست، اين مواد خود شامل ميکرايت و اسپارايت مي‌باشند.
وپژگيهاي سيمان اسپارايت
* قرار گرفتن در بين دانه‌ها و اسکلتها ، و داخل حفرات اوليه.
* بطور کلي دارا بودن حالت شفاف با تعداد کمي اينکلوزيون
* وجود مرزهاي بين کريستالي مسطح
* فابريک دروزي ، يعني افزايش اندازه بلور از ديواره يا ديواره حفره به سمت خارج.
* اسپارايت انعکاسي از جهت رشد توجيهي کلسيت ، موازي با محور C ، است .
* کلسيت اسپاري بطور يکنواخت بعد از کلسيت رشته‌اي ته نشين مي‌شود که عمدتا يک سيمان دريايي است.
زون بندي در بلورهاي کلسيت اسپاري
بلورهاي کلسيت اسپاري معمولاً داراي زون بندي ظريفي هستند که حاصل تغييرات کمّي در مقادير آهن و منگنز است. زون بندي را مي‌توان توسط رنگ آميزي با آليزارين قرمز به علاوه فروسيانور پتاسيم و يا توسط مشاهده لومينسانس تعيين نمود. با مطالعه طرح زون بندي در کلسيت اسپاري در يک توالي و در يک مقياس منطقه‌اي مي‌توان چينه بندي سيمان را بنا نمود که در مقياس بزرگتر مي‌توان هيدرولوژي حوضه را نيز بازسازي کرد.
استفاده از ايزوتوپها در مطالعه سيمانهاي کربناته
ايزوتوپهاي کربن و اکسيژن بطور فزاينده‌اي در مطالعه سيمان‌هاي کربناته استفاده مي‌شود. کلسيت رشته‌اي معمولاً داراي يک مشخصه دريايي هم در مقدار 13C و هم در 14C است، در حاليکه کلسيت اسپاري مقدار منفي‌تري از 18O را نشان مي‌دهد که منعکس کننده ته نشست در درجه حرارت بالاتر در طي دفن و يا ته نشست آب متئوريک است.
محيط ته نشست اسپارايت
محيط ته نشست اسپارايت که سيمان اصلي در تمام سنگهاي آهکي دانه متوسط تا درشت و پرکننده بسياري از حفرات در سنگهاي آهکي دانه‌ريز است، موضوع مورد بحث عده زيادي بوده است. اسپارايت دروزي drusy sparite سيمان تيپيک دياژ ترمتئوريک نزديک سطح است که به اضافه حالت آهن‌دارش منجر به اين فرضيه مي‌شود که محل اصلي سيماني شدن سنگ آهک در منطقه فراتيک متئوريک است. هر چند در حال حاضر محل مناسب ديگر ، محيط دفني عميقتر مي‌باشد.
در بيشتر سنگهاي آهکي ، شواهدي از ته نشست اسپارايت در زير دهها تا صدها متر رسوب وجود دارد. پيدايش سيمان حاشيه‌اي ، رشته‌اي و پوششهاي ميکرايتي و شکافدار در اطراف دانه‌هاي اسکلتي آراگونيتي قبلي نشان دهنده مقدار فشردگي در اثر فشار دوباره بعد از انحلال آراگونيت و قبل از ته نشست اسپارايت مي‌باشد. در برخي از سنگهاي آهکي ، تماسهاي مضرّش ، ما بين دانه‌ها نشان مي‌دهد که فشردگي شيميايي قبل از ته نشست اسپارايت به وقوع پيوسته است.
منشاهاي کلسيت موجود در محيط
سه منشا احتمالي براي Ca CO3 وجود دارد که عبارتند از :
* آبهاي درون حفره‌اي
* انحلال فشاري در بين سنگهاي آهکي يا در سطح عميق‌تر
* انحلال Ca CO3 عمدتا از اسکلتهاي آراگونيتي در سنگهاي آهکي بين لايه‌اي با سنگهاي آهکي.

کلمه سيمان از يک لغت لاتين به نام سي منت(cement) گرفته شده است و ماده اي است که داراي خاصيت چسبانندگي مواد را به يکديگر دارد ودر حقيقت واسطه چسباندن ا ...

تعريف سيمان سيمان (Cement) گردي است نرم، جاذب آب و چسباننده خرده سنگ كه اساسا مركب است از تركيبات پخته شده و گداخته شده اكسيد كلسيم با اكسيد سيليكون، ...

ريشه لغوي کلمه سيمان از يک لغت لاتين به نام سي‌منت ( cement ) گرفته شده است و ماده اي است که داراي خاصيت چسبانندگي مواد به يکديگر است و در حقيقت ، واس ...

ريشه لغوي کلمه سيمان از يک لغت لاتين به نام سي‌منت ( cement ) گرفته شده است و ماده اي است که داراي خاصيت چسبانندگي مواد به يکديگر است و در حقيقت ، واس ...

سنگهايي هستند كه منشا خارجي دارند و در نتيجه حمل و نقل و ته نشين شدن ذرات سنگهاي قبلي يا رسوب مواد محلول در محيطهاي مختلف ( سطح زمين ، رودخانه ، درياچ ...

خاکستر پوسته برنج (RHA)، يک جايگزين ايده ال و شايسته براي سيمان ساخت و سازها و کارهاي ساختماني که امروزه در سراسر دنيا انجام مي شود، چند جنبه دارد: اي ...

انواع سيمان سيمان ها بر اساس ترکيب و فازهاي تشکيل دهنده به انواع مختلفي تقسيم بندي مي شوند .عموماً در همه ي کشورها استانداردهايي براي سيمان به عنوان ي ...

سيمان پوزولاني مقدمه : مساله اي که تاکنون در کشور ما کمتر بدان توجه شده است ، استفاده مجدد و مفيد از زوايد وضايعات اعم از معدني ، صنعتي ، کشاورزي در م ...

دانلود نسخه PDF - سيمان