up
Search      menu
ساختمان و معماری :: مقاله سيمان PDF
QR code - سيمان

سيمان

تعريف سيمان
سيمان (Cement) گردي است نرم، جاذب آب و چسباننده خرده سنگ كه اساسا مركب است از تركيبات پخته شده و گداخته شده اكسيد كلسيم با اكسيد سيليكون، اكسيد آلومينيوم و اكسيد آهن. ملات اين گرد قادر است به مرور در مجاورت هوا يا در زير آب سخت شود و در زير آب در ضمن داشتن ثبات حجم، مقاومت خود را نيز حفظ مي‌نمايد و در فاصله 28 روز در زير آب ماندن داراي حداقل مقاومت فشاري 25 نيوتون بر ميليمتر مربع شود.
سيمان داراي ميل تركيبي با آب مي‌باشد و در اثر تركيب با آب هيدراته گشته و ايجاد باند هيدروليكي مي‌نمايد. هنگامي كه با نسبتهاي معين با شن ،ماسه و آب مخلوط گردد بتن حاصل مي‌شود كه پس از سفت شدن با گذشت زمان بتدريج محكم‌تر شده و بر استحكام آن افزوده مي‌شود .
مواد اوليه سيمان عبارتند از:
1- سنگ آهك Limestone
2- خاك رس Clay
3- مارل Marl
4- سنگ سيليس ،آهن و...
اساسا مواد اوليه سيمان بوسيله طبقه‌بندي زير مشخص مي‌شوند:
1- تركيبات اصلي
2- مواد اصلاح كننده
3- مواد افزودني
تركيبات اصلي :
از CaO ، SiO2 ، Al2O3 و Fe2O3 تشكيل شده‌اند كه CaO از تركيبات آهكي و SiO2 ، Al2O3 و Fe2O3 از تركيبات رسي تهيه مي‌شوند.
تركيبات آهكي بر حسب درصد كربنات كلسيم )CaCO3( طبقه‌بندي مي‌شوند. درصد CaCO3 بايستي بالاتر از 75 درصد باشد تا بتواند نياز CaCO3 در مخلوط مواد خام را برآورده‌كند.
تركيبات رسي اساسا از SiO2 ، Al2O3 و Fe2O3 تشكيل شده‌اند. اجزا تشكيل دهنده اين مواد
به مقدار كم در تركيبات آهكي نيز وجود دارند.
مواد اصلاح كننده :
چنانچه در مواد آهكي و رسي درصد تركيبات اصلي كامل نباشد از مواد اصلاح كننده استفاده مي‌شود. سنگ سيليس ، بوكسيت و سنگ آهن از جمله مواد اصلاح كننده بشمار مي‌روند.
مواد افزودني:
1- گچ Gypsum يا ((CaSO4.2 H2O :
براي كنترل زمان گيرش سيمان معمولا 3 تا 4 درصد گچ به كلينكر ورودي به آسياب سيمان اضافه مي‌شود .
2- پوزولان :
پوزولان ماده‌اي است داراي تركيب سيليسي يا سيليس و آلوميني كه بتنهائي خاصيت سيماني ندارد و اگر داشته باشد جزئي‌است. درصورتيكه پودر شود، در مجاورت آب و در دماهاي معمولي با هيدروكسيد كلسيم واكنش داده و تركيباتي بوجود مي‌آورد كه خاصيت چسبندگي و سفت شدن پيدا مي‌كند. مخلوط پودر پوزولان با آب و آهك بنام سيمان طبيعي نيز معروف است كه سابقه استفاده از آن به چند هزار سال قبل برمي‌گردد. پوزولان به همراه كلينكر براي تهيه سيمانهاي پوزولاني‌افزوده مي‌شود .
3- سرباره و خاكستر بادي )Fly
انواع ملاتها
ملاتها داراي انواع گوناگوني به شرح زير مي‌باشند:
ملات گل و كاهگل
ماده چسباننده ملات گل و كاهگل، خاك رس است. پولكهاي خاك رس پس از مكيدن آب به صورت خميري در آمده و دانه‌هاي ماسه خاك را به يكديگر مي‌چسبانند. اين ملاتها از قديمي‌ترين ملاتها هستند و در نخستين ساختمانهايي كه بشر بنا كرده، به كار رفته است. هم اكنون نيز در ساختمانهاي خشتي و گلي و حتي آجري و سنگي بسياري از روستاها اين ملات به كار مي‌رود. براي ساختن ملات گل، آخوره مي‌بندند و در آن آب مي‌اندازند و صبر مي‌كنند تا پولكهاي خاك رس آب بمكند، پس از آن ملات را خوب ورز مي‌دهند و به مصرف مي‌رسانند.
چون ملات گل پس از خشك شدن جمع شده و ترك مي‌خورد، به آن كاه مي‌زنند كه آن را مسلح كرده و از ترك خوردن آن جلوگيري كنند. براي ساختن اين ملات نيز آخوره‌اي از خاك و كاه مي‌سازند و در آن آب مي‌اندازند تا خاك گل شده و كاه خيس خورده و نرم شود. پس از آن ملات را خوب ورز مي‌دهند و به مصرف مي‌رسانند. ملات كاهگل براي اندود ساختمانهاي گلي، زيرسازي اندود گچي و آب‌بندي بام ساختمانها مصرف مي‌شود. ملات كاهگل به علت سبكي وزن، عايق، حرارتي خوبي است و از اين رو در گذشته سقف زيرين شيروانيهاي دو پوشه را با اين ملات از داخل اندود مي‌كردند تا جلو ورود گرما از سقف را بگيرند. چنانچه در آب ملات كاهگل كمي نمك طعام اضافه كنند، به علت خاصيت جذب و نگهداري رطوبت كه در نمك وجود دارد، ملات بيشتر خميري مي‌ماند و بهتر جلو عبور آب را مي‌گيرد، به علاوه از آنجا كه نمك درجه انجماد آب را پايين مي‌آورد، در فصول سرد اين ملات ديرتر يخ مي‌زند، در ساختن كاهگل براي نما بايد از كاه نرم و ريز استفاده كرد. براي ساختن هر مترمكعب كاهگل، حدود 45 تا 50 كيلوگرم كاه لازم است. گل نيمچه كاه داراي كاه كمتري است و براي فرش كردن آجر روي بام در مناطق كم باران به مصرف مي‌رسد. گاهي اوقات به ملاتهاي گلي به منظور آب‌بندي و دوام بيشتر، امولسيون قير اضافه مي‌كنند. افزودن ماسه به ملات گل، سبب كاهش جمع‌شدگي و در نتيجه كاهش ترك‌خوردگي آن مي‌شود. افزودن كمي آهك يا سيمان نيز سبب اصلاح بعضي خاكها مي‌شود.
ملات ساروج
پيش از اختراع سيمان، ملات ساروج را براي اندود و آب‌بندي كردن آب‌انبارها و حوضها مصرف مي‌كردند، ولي امروزه مصرف آن بسيار كم شده و ملات سيمان جاي آن را گرفته است. ملاتهاي ساروج مصرفي در ايران به دو گونه تقسيم مي‌شوند: ساروج گرم و ساروج سرد.
ملات ساروج گرم
ساروجهاي گرم در واقع نوعي ملات آهك آبي هستند كه از پختن و آسياب كردن سنگهاي آهكي رس‌دار به دست مي‌آيند و اين نوع ملاتها در جنوب ايران در كناره شمالي خليج فارس به كار مي‌رفته و پس از گذشت سالها در ساختمانهاي دريايي پابرجا مانده‌اند. مشهورترين ساروج از اين نوع متعلق به بندر خمير مي‌باشد.
ملات ساروج سرد
ماده چسباننده اين ملات از اختلاط آهك، خاكستر و آب حاصل مي‌شود، براي قوام و چسبندگي به آن خاك رس مي‌افزايند و ماسه بادي نيز در آن نقش پركنندگي و استخوان‌بندي دارد، براي جلوگيري از ترك‌خوردگي به ساروج، لوئي (پنبه جگن) يا موي بز مي‌زدند. خاكستر داراي مقدار زيادي سيليس غير بلوري است كه به هنگام اختلاط با دوغاب آهك با آن تركيب شده و سيليكات كلسيم به وجود مي‌آيد، ولي اين عمل به كندي پيش مي‌رود و از اين جهت ملات ساروج، كندگير است.
ملات ساروج از اختلاط 10 پيمانه گرد آهك شفكته، 7 پيمانه خاكستر الك شده، يك پيمانه خاك رس، يك پيمانه ماسه بادي، 30 تا 50 كيلوگرم لوئي (براي هر مترمكعب ملات)، آب به قدر كافي و ورز دادن آنها به دست مي‌آيد.
ملات گچ
ملات گچ خالص از پاشيدن گرد گچ در آب و به هم زدن آن به دست مي‌آيد. چنين ملاتي زودگير است و تنها براي كارهايي كه با سرعت انجام مي‌گيرد، مناسب مي‌باشد. براي اينكه بتوان با ملات گچ كار كرد، بايد زمان گيرش آن به تأخير افتد. افزودن خاك رس، خمير آهك و افزودنيهايي ديگر مانند سريشم نجاري آن را كندگير مي‌كنند.
ملات گچ خالص براي قشر مياني سفيدكاري و اتصال قطعات گچي مناسب، است همچنين در بعضي موارد براي اندودهاي زودگير مانند اندود آستر سقفهاي كاذب به كار مي‌رود.
در قشر رويه سفيدكاري، ملات گچ خالص به كار مي‌رود و براي اينكه فرصت كافي براي كار كردن با آن وجود داشته باشد، هنگام گرفتن آن را ورز مي‌دهند تا بلورهاي سوزني شكل گچ مهلتي براي در هم رفتن پيدا نكنند و ملات يكپارچه گچ درست نشود. چنين ملاتي را ملات گچ كشته مي‌نامند.
گچ كشته در تماس با اجسام، سفيدي پس مي‌دهد و بسيار نرم است. وجود آهك نشكفته، آهك دو آتشه (سوخته) و منيزي سوخته در ملاتهاي گچ، سبب ايجاد آلوئك در اندودهاي گچي مي‌شود.
ملات گچي مرمري در اندودكاري نقاط مرطوب و مكانهايي كه نياز به شستشو دارند، به مصرف مي‌رسد.
ملات گچ و خاك
افزودن خاك رسي به گچ به مقادير زياد آن را كندگير و ارزان مي‌كند، معمولاً نسبت خاك رس به گچ از 1 به 2 تا 1 به 1 تغيير مي‌كند كه ملات اخيرالذكر به ملات گچ نيم و نيم معروف بوده و متداول‌تر است.
مصرف ملات گچ در طاق‌زني و تيغه‌سازي و قشر آستر اندودكاريهاي داخل ساختمان است. براي ساختن آن مخلوط گچ و خاك را به آهستگي در آب پاشيده به هم مي‌زنند.
ملات گچ و ماسه
از اختلاط گچ با ماسه ريزدانه ملات گچ و ماسه ساخته مي‌شود كه مي‌توان از آن به جاي ملات گچ و خاك براي زيرسازي اندودها در نقاطي كه ماسه بادي يا ساحلي يا رودخانه‌اي ريزدانه فراوان است، استفاده كرد. انواع ماسه ريزدانه و دانه‌بندي آنها در استاندارد 301 ايران آمده است، درشت‌ترين دانه در ماسه براي اين نوع ملات، 2 ميليمتر ذكر گرديده است.
ملات گچ و پرليت
از پرليت منبسط و گچ، ملات سبكي ساخته مي‌شود كه جاذب صوتي مناسب و عايق حرارتي خوبي است. اندود پرليت و گچ از نفوذ آتش به اسكلت فولادي و بتن فولادي ساختمانها جلوگيري نموده و خطر گسترش آتش را كاهش مي‌دهد.
ملات گچ و آهك
ملات گچ براي مناطق خشك مناسب است و آن را نمي‌توان در نقاطي كه رطوبت نسبي هوا از 60% تجاوز مي‌كند، مصرف كرد. براي اين نواحي ملات گچ و آهك مناسب‌تر است. افزودن 3 پيمانه خمير آهك به يك پيمانه گچ يا دو قسمت وزني گرد آهك شكفته به يك قسمت گچ، آن را كندگير كرده و براي قشر رويي مناسب مي‌سازد. براي مناطق مرطوب، ملات گچ و آهك مذكور مناسب‌تر است، زيرا پس از مدتي كه از مصرف آن گذشت، آهك با گرفتن گاز كربن از هوا به سنگ آهك تبديل مي‌شود كه جسمي سخت و در برابر آب و بخار پايدار است.
ملات ماسه سيمان
ماده چسباننده اين ملات، سيمان پرتلند و ماده پركننده آن، ماسه است. اين ملات از نوع آبي و داراي مقاومت خوبي به ويژه در سنين اوليه است. ملات ماسه سيمان جمع مي‌شود و در سطوح بزرگ و بندكشيها تركهاي ريز (مويي) و درشت برمي‌دارد. آب برف و باران بخصوص در موقع بوران به داخل اندود سيماني و بندكشيها نفوذ كرده و حتي گاهي به داخل ساختمان سرايت مي‌كنند. براي زودگير كردن ملات سيماني هيچگاه نبايد به آن گچ افزوده شود، زيرا چنين ملات و اندودي پس از مدتي متلاشي مي‌شود. وجود خاك رس در ماسه ملات سبب مي‌شود كه دور دانه‌هاي ماسه، دوغابي از خاك رس درست شود و سيمان نتواند به خوبي به آن بچسبد. وجود برخي مواد آلي در ملات، باعث ديرگير شدن آن مي‌شود. مواد سولفاتي موجود در ماسه، آب يا آجر مصرفي، باعث از هم گسيختگي ملات و كار آجري مي‌شود. به اين علت ميزان مواد مضر نظير خاك رس، مواد آلي و سولفاتها در ملات محدود شده است. در مواقعي كه خطر حمله سولفاتها مطرح است، بايد از سيمان ضد سولفات نوع 2 يا 5 يا سيمان پوزولاني استفاده شود. گاهي اوقات براي مقابله با حمله ضعيف سولفاتها و سرما، توصيه مي‌شود عيار سيمان در ملات بيشتر اختيار شود، ولي بايد در نظر داشت كه هنگام نشست نامتعادل، كارهاي پرسيمان تركهاي بزرگتري برمي‌دارند، در حالي كه در ملاتهاي ضعيف تركها در تمام كار پخش شده و به صورت مويي ظاهر مي‌شوند. براي شمشه‌گيري ملاتهاي سيمان، هرگز نبايد از گچ استفاده كرد، زيرا اين دو ملات، به ويژه در صورت وجود رطوبت با يكديگر تركيب شده و متلاشي مي‌شوند.
ملاتهاي ماسه سيمان آهك (باتارد)
ملاتهاي ماسه سيمان با نسبتهاي مختلفي از سيمان و آهك و ماسه ساخته مي‌شوند كه متداول‌ترين آنها 6 : 1: 1 (يك حجم سيمان و يك حجم آهك و 6 حجم ماسه) و آب به مقدار كافي مي‌باشد. حجم ماده پركننده ملات، بايد حدود تا 3 برابر ماده چسباننده باشد و نمي‌تواند از اين حدود تجاوز كند، در صورت كمتر شدن، جمع‌شدگي و به دنبال آن ترك‌خوردگي اتفاق مي‌افتد و در صورت بيشتر شدن، كارآيي ملات كم مي‌شود. از سوي ديگر مقاومت ملاتهاي سيماني بيش از مقاديري است كه در كار بنايي لازم است. لذا براي اينكه با مصرف سيمان كمتر، كارآيي ملات كاهش نيابد، مي‌توان مقداري آهك جانشين سيمان نمود.
آهك علاوه بر تأمين كارآيي ملات سبب مي‌شود كه:
الف: نفوذپذيري آب در ملات و اندود كم شود.
ب: خميري بودن ملات بيشتر شده و از ترك‌خوردگي آن جلوگيري شود.
پ: با خاك موجود در ماسه ملات تركيب شده و از اثر بد آن در ملات جلوگيري كند.
ت: در مصرف سيمان صرفه‌جويي شود.
ث: قابليت نگهداري آب ملات افزايش يافته و ملات كارپذيرتر شود.
ج: ظرفيت حمل ماسه در ملات افزايش يابد.
ملاتهاي ماسه، سيمان، آهك در ايران به باتارد مشهور هستند كه لفظي فرانسوي است. علاوه بر ملات باتارد 6 :1:1 (نسبتهاي حجمي سيمان به آهك به ماسه) از ملاتهاي 1:2:9 و 1:3:12 نيز مي‌توان در كارهاي كم اهميت‌تر استفاده كرد، ولي در هر حال نسبت جمع مواد چسباننده به ماده پركننده نبايد از كمتر باشد. هرچه مقدار آهك در ملات باتارد زيادتر شود، قابليت آب‌نگهداري و كارآيي ملات افزايش مي‌يابد، ولي در مقابل، مقاومت فشاري آن كاهش پيدا مي‌كند. بسته به اينكه كدام يك از اين دو ويژگي ملات براي طراح حائز اهميت بيشتري باشد، ملات مورد نظر انتخاب مي‌شود. به اين ترتيب ملاحظه مي‌گردد كه نبايد تصور كنيم هرچه ملات قوي‌تر باشد، بهتر است.
ملات سيمان بنايي
سيمان بنايي محصولي است كه در كشورهاي صنعتي به مقدار زياد توليد شده و در كارهاي بنايي كه مقاومت زياد مورد نظر نيست، مصرف مي‌شود. سيمان بنايي از اختلاط سيمان پرتلند معمولي با جسم پركننده بي‌اثري (از نظر شيميايي) مانند گرد سنگ آهك و مواد افزودني حبابساز، مرطوب كننده و دافع آب به دست مي‌آيد. حداقل درصد سيمان پرتلند در كشورهاي مختلف متفاوت است، در كشور سوئد اين نسبت (40%) و در ايالات متحده و كانادا (50%) و در بريتانيا (75%) مي‌باشد. منظور اصلي از مصرف سيمان بنايي، دستيابي به خاصيت خميري بهتر، كارآيي و آب‌نگهداري بيشتر و كاهش جمع‌شدگي ملات است. اختلاط اين نوع ملات در كارهاي بزرگ، بهتر و ساده‌تر انجام مي‌شود. بعضي سيمانهاي بنايي آميخته‌اي از سيمان پرتلند، آهك مرده و مواد مضاف هستند. در ملات سيماني نيز مي‌توان به جاي آهك، سيمان بنايي افزود.
ملاتهاي سيمان پوزولاني و آهك پوزولاني
اين قبيل ملاتها داراي سابقه ديرينه هستند، به طور كلي مواد پوزولاني به موادي گفته مي‌شود كه به تنهايي خاصيت چسبندگي ندارند، ولي با آهك و با وجود آب در درجه حرارتهاي عادي تركيب شده و نوعي سيمان توليد مي‌كنند. نام پوزولان از خاكستر آتشفشاني بسيار فعالي كه از ناحيه‌اي واقع در ايتاليا به نام پوزولي استخراج مي‌گرديد، گرفته شده است. به جاي سيمان پرتلند مي‌توان از سيمانهايي كه از آسياب كردن مواد پوزولاني و اختلاط با سيمان پرتلند يا آهك شكفته ساخته مي‌شوند، استفاده كرد. اين ملاتها در برابر حمله مواد شيميايي بخصوص سولفاتها پايدار هستند. مواد پوزولاني يا طبيعي هستند مانند پوكه سنگها و كف سنگهاي آتشفشاني و خاك دياتومه، يا مصنوعي مانند سرباره كوره آهنگدازي و گرد آجر، نمونه‌اي از اين ملاتها از مخلوط كردن گرد آجر و آهك در كشورهاي شرقي، ساخته و مصرف مي‌شده است كه در ايران به نام سرخي و در هندوستان به اسم سوركي و در مصر به نام حمرا نامگذاري شده است. بعضي مواد پوزولاني در درجه حرارتهاي عادي فعال نيستند، ولي در اثر گرم كردن تا دمايي معين، فعال و براي تركيب با آهك و سيمان آماده مي‌شوند.
ملاتهاي سيمان پوزولاني و آهك پوزولاني، ديرگير بوده و داراي مقاومت چندان زيادي نيستند ولي براي مصرف در نقاطي كه احتمال حمله سولفاتها موجود باشد، مناسبند.
ملات ماسه آهك
ماده پركننده اين ملات، ماسه و ماده چسباننده آن، آهك است. ملات ماسه آهك ملاتي است هوايي و براي گرفتن و سفت و سخت شدن به دي اكسيد كربن موجود در هوا نياز دارد. اين ملات براي مصرف لاي جرز مناسب نيست، زيرا دي اكسيد كربن لازم نمي‌تواند به داخل آن نفوذ كند و فقط سطح رويي آن كربناتي مي‌شود، از اين رو ملات براي اندود سطوح مناسب است. اين ملات براي گرفتن و سخت شدن بايد مرطوب بماند، زيرا در غياب آب عمل كربناتي شدن انجام نمي‌شود، از اين رو ملاتهاي آهكي را بايد در مكانهاي مرطوب به كار برد و تا پايان مدت عمل آمدن نمناك نگاه داشت. چنانچه ملات ماسه آهك قدري خاك داشته باشد (اصطلاحاً ماسه كفي)، بهتر است، زيرا از تركيب خاك ماسه با آهك، همان طور كه در ملات گل آهك گفته شد، تركيبهايي ايجاد مي‌شود كه گاز كربن هوا در آنها دخالتي نداشته و به گرفتن ملات به صورت آبي كمك مي‌كند. وجود آهك نشكفته، آهك دو آتشه (سوخته) و منيزي سوخته در ملات، سبب شكفتن بعدي آنها و ايجاد آلوئك در ملاتهاي آهكي و باتارد مي‌شود. مشخصات و دانه‌بندي ماسه براي ملات سيماني در استاندارد 299 ايران درج شده است.
ملاتهاي قيري
ملات قير از 5000 سال قبل، در ساختمانهايي نظير برج بابل به كار رفته است. امروزه ملات ماسه آسفالت را براي قشر رويه پياده‌روسازيها، پوشش محافظ قشر نم‌بندي بامها، پر كردن درز قطعات بتني كف پاركينگها و پياده‌روها و مانند اينها مصرف مي‌كنند.
سيمان ماده‌اي چسبنده‌است که قابليت چسبانيدن ذرات به يکديگر و بوجود آوردن جسم يک پارچه از ذرات متشکله را دارند و از ترکيب مصالح آهکي، رس، سيليس و اکسيدهاي معدني در دماي ۱۴۰۰ درجه تا ۱۵۰۰ درجهٔ سانتي‌گراد ساخته مي‌شود. به جسم حاصل، پس از حرارت ديدن کلينکر مي‌گويند و از آسياب کردن آن سيمان بدست آيد. اندازهٔ دانه‌هاي کلينکر ۲۰ ميلي‌متر مي‌باشد
اجزاي تشکيل دهنده سيمان
مصالح آهکي (حدود ۶۰٪ الي ۶۷٪)
رس (حدود ۳٪ الي ۷٪)
سيليس (۱۷٪ الي ۲۷٪)
اکسيدهاي معدني
اکسيد آهن (۰ ۵٪ الي ۶٪)Fe۲O۳
اکسيد سديم (۰ ۲٪ الي ۱ ۳٪)Na۲O
اکسيد منيزيم (۰ ۱٪ الي ۴ ۵٪)MnO
اکسيد پتاسيم (۰ ۲٪ الي ۱ ۳٪)K۲O
اکسيد آلومينيوم (۳٪ الي ۸٪)Al۲O۳
انواع سيمان
سيمان پرتلند تيپ I
سيمان پرتلند تيپ II
سيمان پرتلند تيپ III
سيمان پرتلند تيپ IV
سيمان پرتلند تيپ V
سيمان پوزولان
سيمان آميخته
سيمان برقي (پرآلومين)
سيمان رنگي
سيمان سفيد
سيمان سرباره‌اي ضد سولفات
سيمان پرتلند آهکي
سيمان بنائي
سيمان نسوز
سيمان چاه نفت
سيمان پرتلند ضدآب
سيمان باگيرش تنظيم شده
روشهاي ساخت سيمان
روش تر
روش نيمه تر
روش نيمه خشک
روش خشک
خواص ترکيبات اصلي سيمان
سيليکات‌ها يعني C۲S و C۳S ترکيبات اصلي و مهم سيمان مي‌باشند و مقاومت سيمان هيدراته شده به آنها بستگي دارد. اکسيدهاي تشکيل دهنده اين سيليکات‌ها تاثيرات مهمي روي شکل اتمي و کريستالي و خواص هيدروليکي انها دارند. حضور C۳A در سيمان سودمند نيست. اين ترکيب نقشي در مقاومت سيمان، به جز کمي در سن اوليه آن، نداشته و بعد از سخت شدن سيمان در صورت حمله سولفاتي با تشکيل سولفوآلومينات کلسيم (اترينگايت) سبب خرابي بتن مي‌گردد. ولي C۳A در فرايند توليد در ترکيب اکسيدکلسيم با اکسيدسيليسيم سهولت ايجاد کرده و سودمند است. C۴AF که به ميزان کمي به وجود مي‌آيد در مقابل سه ترکيب ديگر نقش عمده‌اي در خواص سيمان ندارد. به هرحال اين ترکيب با سنگ گج سيمان، سولفوفريت کلسيم تشکيل مي‌دهد که اين ماده هيدراتاسيون سيليکات‌ها را تسريع مي‌کند.
شيمي ترکيبات سيمان
مواد خام تشکيل دهنده سيمان اساسا از اکسيدهاي کلسيم و سيليسيم و آهن تشکيل شده‌است. اين مواد در کوره با هم ترکيب شده و غير از مقداري آهک آزاد باقي مانده، که فرصت کافي براي فعل و انفعال نداشته‌است، ترکيبات شيميايي جديد و پايداري نتيجه مي‌شوند. در هنگام خنک کردن مصالح، براساس سرعت خنک کردن، مواد به صورت بلوري و بي شکل ظاهر مي‌گردند. دانه‌هاي بي شکل که اکثرا شيشه‌اي هستند و دانه‌هاي بلوري شده، درحالي که يک فرمول شيميايي دارند، داراي خواص متفاوتي هستند. براي سيمان معمولي، درصد ترکيبات حاصل از فعل و انفعالات فوق با داشتن درصد اکسيدهاي موجود در کلينکر و با فرض اينکه کريستاله شدن کامل انجام پذيرفته باشد قابل محاسبه‌است.[۵] چهارترکيب اصلي سيمان عبارتند از:تري کلسيم سيليکات، دي کلسيم سيليکات، تري کلسيم آلومينات، تترا کلسيم آلومينو فريت؛ که به ترتيب با علائم اختصاري به صورت: C۴AF C۳A C۲S C۳S ناميده مي‌شوند.

کلمه سيمان از يک لغت لاتين به نام سي منت(cement) گرفته شده است و ماده اي است که داراي خاصيت چسبانندگي مواد را به يکديگر دارد ودر حقيقت واسطه چسباندن ا ...

ريشه لغوي کلمه سيمان از يک لغت لاتين به نام سي‌منت ( cement ) گرفته شده است و ماده اي است که داراي خاصيت چسبانندگي مواد به يکديگر است و در حقيقت ، واس ...

ريشه لغوي کلمه سيمان از يک لغت لاتين به نام سي‌منت ( cement ) گرفته شده است و ماده اي است که داراي خاصيت چسبانندگي مواد به يکديگر است و در حقيقت ، واس ...

سيمان ‌شدن سيليسي يکي از متداولترين انواع سيماني شدن سيليسي ، رشد ثانويه کوارتز است. سيمان سيليسي در اطراف دانه کوارتز ته نشين شده و داراي پيوستگي نور ...

آهک چيست و کاربردهاي آن چيست تاريخچه ي آهک سنگ آهک بدون شک يکي از قديمي ترين موادي است که از زمان هاي دور مورد استفاده واقع شده است . دودمان هاي چادرن ...

مساله اي که تاکنون در کشور ما کمتر بدان توجه شده است ، استفاده مجدد و مفيد از زوايد وضايعات اعم از معدني ، صنعتي ، کشاورزي در محيط ، حياط را به مخاطره ...

روکش بتوني Quikrete يک مخلوط خاص از سيمان پورتلند و شن و يک پليمر معتدل ساز و رنگهاي افزودني است که براي کاهش ميزان خسارات مواد تعميري و بازسازي کردن ...

مقدمه : مساله اي كه تاكنون در كشور ما كمتر بدان توجه شده است ، استفاده مجدد و مفيد از زوايد وضايعات اعم از معدني ، صنعتي ، كشاورزي در محيط ، حياط را ب ...

دانلود نسخه PDF - سيمان