up
Search      menu
علم و تکنولوژی :: مقاله سيليکون PDF
QR code - سيليکون

سيليکون

شيمي و تهيه خون مصنوعي آرسنيک Chemistry فلوئور ژرمانيم هافنيم اجسام نيم رسانا آهن رباي مولکولي اسفنج پلي اوره تان تاريخچه توليد پلاستيک پديده فتو ولتائيک طبيعت نور کاربرد مواد مغناطيسي دنياي پليمر اخبار علمي زيست شناسي پالي گورسکيت فن آوري ساخت قطعات اپتيکي اسپينترونيک الماس پر عيار کردن سنگ مس.
سيليکونها گروه بسيار مفيد و پرکار براي پليمرها هستند. اين مواد داراي خواص جالبي در دماهاي بالا و پايين مي باشند. در مقابل شرايط جوي مانند رطوبت و نور مقاومت خوبي دارند و تا دماي تا خاصيت لاستيکي خود را حفظ مي کنند. از سيليکونها درترکيب رنگها ، صنعت لاستيک و روغنهاي صنعتي بطور گسترده استفاده مي شود.
● پليمرهاي سيليکون
بسياري از پليمرهاي سيليکون مورد استفاده در صنعت داراي ساختار کلي n R۲SiO right] [مي باشند. گروه R ممکن است متيل يا گروه فنيل باشد. بخش عمده پليمر سيليکون ، دي متيل سيليکون مي باشد. از گروههاي فنيل تنها براي توليد پليمرهاي ويژه و بهبود خواص پليمر در دماي پايين استفاده مي شود. سيليکانها از واکنش کلر و سيلانها با آب به دست مي آيند. با پيرايش گرون انتهايي اين پليمر مي توان فراورده هاي گوناگوني از آن تهيه کرد.
● انواع محصولات سيليکوني مورد مصرف
▪ روغنهاي سيليکون
روغنهاي سيليکون بسيار واکنش ناپذير هستند. اين روغنها با ختم زنجير پليمر به يک سيلان داراي يک گروه واکنش پذير مانند تري متيل کلروسيلان و با انجام واکنش با آب تهيه مي شوند. اين روغنها نسبت به ساير پليمرها وزن مولکولي کمتري دارند و به عنوان روان کننده استفاده مي شوند. در کروماتوگرافي مايع - جامد و مايع - مايع از سيليکاژل به عنوان ماده جاذب استفاده مي شود.
▪ لاستيکهاي سيليکون
لاستيکهاي سيليکون از پليمرهاي داراي گروههاي مختلف واکنش پذير و معمولاً به سه روش تهيه مي شوند.
● پخت تراکمي دوجزئي
تراکم دوجزئي پليمرهاي سيليکون معمولاً با گروههاي هيدروکسيل ختم مي شود. اين رزينها معمولا داراي يک عامل شبکه ساز مانند متيل سيليکون مي باشند. براي انجام واکنش شبکه سازي معمولا از يک آغازگر مانند ترکيبات آلي قلع استفاده مي شود. اين واکنشها معمولا داراي فراورده هاي فرعي هستند. مخصوصا اگر واکنش درفضاي بسته صورت گيرد يا مواد اوليه به صورت لايه هاي ضخيم استفاده شود.
● پخت رطوبتي يک جزئي
سيليکونهاي يک جزئي با رطوبت هوا پرورانده مي شوند. سيستمهاي نمونه به گروههاي استات ختم شده اند. دراثر ايجاد شبکه با رطوبت ، استيک اسيد آزاد مي شود. اسيد استيک آزاد شده در اين واکنش سبب خورده شدن فولاد ، مس و ساير فلزات مي شود. براي جلوگيري از اين مسئله پليمرهايي تهيه شده اند که فراورده فرعي آنها خورنده نيست. اغلب سيستم هاي يک جزئي ، از نوع دي متيل سيليکون هستند.
● پخت دوجزئي وينيل
مي توان گروههاي وينيل را به عنوان گروههاي انتهايي وارد پليمرهاي سيليکون ساخت. دو روش براي پخت گروههاي وينيل وجود دارد :
▪ با يک ترکيب داراي هيدروژن فعال
▪ با يک عامل پخت راديکالي مانند پروکسيد.
رزينهاي مايع را معمولا به کمک روش اول توليد مي کنند و از کاتاليزوزهاي پلاتين اسيد کلروپلاتينيک استفاده مي کنند. اين واکنش معمولا فرآورده جنبي ندارد. اما سيليکونهاي توليد شده با پخت وينيل به راحتي ناخالص مي شوند. واکنش ميان ناخالصيها و هيدروژن سيليکون باعث توليد گاز هيدروژن و اسفنجي شدن رزين مي شود. در نتيجه استحکام آن کاهش مي يابد.
دامنه کاربرد لاستيکهاي سيليکون از دماي تا مي باشد. نقطه شکنندگي اين لاستيکها در دماي پايين با مقدار فنيل آنها تعيين مي شود. گروههاي فنيل را براي کاهش تبلور در پليمر وارد مي کنند. در دماي پايين استحکام لاستيک سيليکون افزايش مي يابد و پايين تر از نقطه شکنندگي ، لاستيک کشساني خود را از دست مي دهد. نقاط شکنندگي دي متيل سيليکون پايينتر از و متيل فنيل پائينتر از مي باشد.
● محصولات ديگر سيليکون
صمغهاي سيليکوني که پليمرهاي با وزن مولکولي بالا هستند. رقيق کننده هاي سيليکوني که سيالهاي واکنش ناپذير سيليکون هستند. سيليکونهاي سخت که در جلاهاي سيليکوني و رزينهاي لعابي به کار مي روند و گريس سيليکون که از آميختن سيليکاي اسفنجي با ساير پر کننده ها با روغن سيليکون تهيه مي شوند و کاربرد وسيعي در دماهاي مختلف دارند از تا ).
● خواص سيليکونها
سيليکونها چسبندگي بسيار خوبي دارند و برخي بطور طبيعي چسب مي باشند. سيليکونها بهترين رهاساز قالبي هستند. روغن سيليکون به عنوان رهاساز قالب بکار مي رود. اما ممکن است روي جسم قالب گيري شده منتقل شود و رنگ آميزي را دشوار کند. مقاومت سيليکونها در برابر شرايط جوي بسيار خوب است. نور فرابنفش ، ازن ، آب و ... حتي براي مدت ده سال هم بر روي آنها بي اثرند. قارچها مي توانند روي لاستيکهاي سيليکون رشد کنند. اما با شوينده هاي قوي از بين مي روند. در فرمولبنديهاي جديد سيليکونهاي مقاوم در برابر قارچ هم توليد مي شوند.

نگاه کلي سيليکونها گروه بسيار مفيد و پرکار براي پليمرها هستند. اين مواد داراي خواص جالبي در دماهاي بالا و پايين مي‌باشند. در مقابل شرايط جوي مانند رطو ...

سرطان پستان يکي از مشکلات شايع در تمام جوامع است و موارد ابتلا به آن در کشور ما هم روند فزاينده اي دارد اما خوشبختانه با تشخيص زودهنگام و درمان به موق ...

پژوهشگران شرکت هاي بيوتکنولوژي در دره سيليکون که منطقه اي در جنوب شرقي سانفرانسيسکو است, درصدند با استفاده از زباله هاي گياهي و تغيير ساختار ژنتيکي ...

نيمه رساناها (Semi-Conductors) در زندگي ما و بهتر بگوييم در قدم گذاردن بشر به عصر ديجيتال و فيزيک و الکترونيک نوين؛ نقش تاريخي ايفا کرده اند. نيمه رسا ...

رنگزاهاي متال کمپلکس (کمپلکس هاي فلزي) يکي از گروه هاي خانواده مواد رنگزا مي باشند که مي توان از آنها جهت رنگرزي الياف پروتئيني، پلي آميدي و... استفاد ...

● لاستيکها از ويژگي برجسته لاستيکها مدول الاستيسيته پايين آنها است همچنين مقاومت شيميايي و سايشي و خاصيت عايق بودن آنها باعث کاربردهاي بسيار در زمينه ...

تصور جهان پيشرفته کنوني بدون وجود مواد پليمري مشکل مي باشد. امروزه اين مواد جزيي از زندگي ما شده اند و در ساخت اشياي مختلف ، از وسايل زندگي و مورد مصر ...

● فناوري نانو در بسته بندي موادغذايي درصنايع و شرکت ها: در حال حاضر شرکت هاي زيادي مانند Unilever, keystone,Hershey,food,nestle مشغول کار روي نانو غذا ...

دانلود نسخه PDF - سيليکون