up
Search      menu
صنعت و مکانیک :: مقاله سيلندر روتوگراور PDF
QR code - سيلندر روتوگراور

سيلندر روتوگراور

ساخت سيلندر روتوگراور با استفاده از پرتو ليزر

● ليزر مستقيم در چاپ رتوگراور
امروزه، استفاده از روش ليزر مستقيم(۱ (DLS) ( براي ساخت سيلندر رتوگراور به سرعت در حال گسترش است.
در اين فرآيند با آبکاري لايه هاي روي و کرم، دوام و ساختار مناسب براي چاپ گراور حاصل گرديده و با استفاده از شيوه جديد پردازش تصوير(۲ SHC (، شکل هندسي حفره ها و در نتيجه ترام حاصل از آن ها، کاملاً بهينه گرديده است. کنترل فعال و مداوم متغيرهاي پرتو ليزر، توانايي ايجاد حفره هايي با سطح و عمق کاملاً مستقل را فراهم کرده اند.
فرآيند آبکاري الکترو شيميايي با فلزات روي و کرم نيز، پيشرفت نموده است. با استفاده از نوع جديد کاتاليزور و الکتروليت عادي، سطح روي با لايه اي از کرم پوشش داده مي شود. اين ساختار روي - کرم قابل مقايسه با لايه مس - کرم در سيلندرهاي معمول مي باشد.
● روش ليزر مستقيم، بدون تماس
در اين روش که اجزاي اصلي ابزار آن در تصوير يک نمايش داده شده است، اطلاعات تصوير از طريق انرژي حرارتي حاصل از ضربه پرتو ليزر، مستقيماً به لايه روي منتقل مي شود.
ضربان پرتو ليزر با سرعتي تا هفتاد هزار بار در ثانيه، باعث تبخير نقطه اي فلز روي و ايجاد حفره مي گردد.
براي دقت عمل و استمرار آن، مواد زايد عمليات، توسط گردش هواي پيش بيني شده از محيط کار به فيلتر غبارزدايي، منتقل مي گردند.
با استفاده از روش سيلندرسازي ليزري بدون تماس احتمال هر گونه خوردگي ابزار از بين رفته و امکان تکرارپذيري بي نقص افزايش مي يابد.
آماده سازي و پردازش داده ها - روش ليزر مستقيم در گستره وسيعي از محيط هاي اطلاعاتي قابل اجرا بوده و با انواع فرمت ها مانند،PS، PDF يا TIFF سازگار مي باشد.
پردازش نهايي جهت حکاکي، پس از مرحله تفکيک رنگ انجام مي پذيرد و براي کسب نتيجه بهتر از انتقال بي واسطه، تمامي داده ها بايد به صورت ديجيتال قابل حصول باشند. حکاکي حفره هاي گرد در مرحله ترام گذاري، امکان استفاده از زواياي متنوع را مقدور مي سازد و از تطابق فاصله رديف هاي مجاور، زوايا مشخص مي گردند.
مجموعه اي از عدسي هاي قابل تنظيم، دستيابي به ريزنگاري (رزولوشن) مابين ۷۰ تا ۴۰۰ خط بر سانتي متر را ميسر مي سازد. (۱۷۸ تا ۱۰۱۶ خط بر اينچ).
شکل دادن به حفره هاي- SHC ابعاد پرتو ليزر و انرژي حاصل از آن، شکل هندسي حفره ها را تعريف مي نمايند.
روش حکاکي با ليزر در حالت عادي، توانايي تنظيم انرژي حاصل از ضربه را دارد و با توجه به ريزنگاري انتخابي، ابعاد پرتو، از پيش تعريف شده مي باشند و از اين رو، ابعاد حفره نتيجه مستقيم شکل مشخصي از پرتو در نقطه تمرکز آن مي باشد.
روش هاي پيشرفته تر استفاده از حفره هاي SHC ، توانايي تنظيم هر دو عامل تأثيرگذار پرتو ليزر، يعني ابعاد و انرژي را دارا مي باشند. اين تکامل بدين معناست که مي توان در ايجاد يک حفره، ميزان عمق و سطح آن را آزادانه کنترل نمود. بدين ترتيب عملاً يک بعد ديگر قابل استفاده در فضاي چاپ به وجود مي آيد و ما مي توانيم انواع مختلفي از درصدهاي ثابت پوشش سطحي داشته باشيم.
به عنوان مثال براي ترام پنجاه درصد با ضخامت هاي مخلتف پوشش مرکب و با شفافيت هاي مختلف مرکب (Trancparency) مفاهيم جديدي تعريف مي گردند.
با توجه به سرعت بسيار بالاي اين روش، بهينه سازي انتقال مرکب براي هر ميزان توناليته مي تواند جداگانه انجام گيرد.
چاپخانه رتوگراور انتشاراتي با استفاده از حفره هاي SHC مي تواند مقدار حکاکي سيلندرها را از ۷۰ تا ۹۰ خط بر سانتي متر اختيار کند.
ابعاد حفره ها نيز با توجه به مقياس توناليته، مي تواند از عمق تنها چند ميکرون و عرض ۲۵ ميکرون در نواحي روشن تا حداکثر عمق ۳۵ و عرض ۱۴۰ ميکرون در نواحي کاملاً متراکم متغير باشند.
چرخه ساخت سيلندر با روش ليزر مستقيم - لايه روي، حامل اطلاعات تصوير و ماده پايه در فرآيند سيستم ليزر مستقيم مي باشد.
لايه نازکي از فلز روي با استفاده از آبکاري بر روي سيلندر پوشيده از مس قرار مي گيرد. اقتصادي ترين شکل اين عمل، تشکيل نازک ترين پوشش از روي، با ضخامت تنها ۵۵ ميکرون يعني تنها ۱۵ ميکرون، بيش از حداکثر عمق حفره ها مي باشد.
سيلندر پوشش داده شده با روي در حين حکاکي ليزري با سنگ محور، براي حصول به بهترين کيفيت سطح، کاملاً صيقلي مي گردد.پس از حکاکي، سيلندر کاملاً تميز شده و سطح آن توسط فلز کرم، تا ضخامت ۶ الي ۸ ميکرون پوشش داده مي شود. اين عمل در دماي ۶۲ درجه سانتي گراد با الکتروليت کرم (CR۶۲۴TD)، که با سيلندرهاي پايه مس نيز هماهنگ مي باشد، انجام مي پذيرد.سپس سطح کار تا دستيابي به همواري مورد نظر پرداخت مي گردد.
جهت استفاده مجدد از لاشه سيلندر، لايه هاي کرم و روي از سطح آن به صورت مکانيکي برداشته شده، سطح پايه مس براي کار بعدي آماده مي گردد.
نظارت دقيق بر شرايط چاپ - روش ليزر مستقيم از محدوديت ها و لغزش هاي روش هاي الکترومکانيکي و شيميايي حکاکي سيلندر مبراست.
با اين روش مي توان ديواره حفره ها را با بهترين شکل ممکن توليد نمود و حتي قادر مي گرديم ديواره حفره ها را برش دهيم.
يک پردازشگر بسيار کارآمد تصوير مي تواند با هم پوشاني، چندين حفره خيلي کوچک را ترکيب کرده به يک مجموعه خوشه اي تبديل نمايد. اين امر اجازه مي دهد که به بالاترين رزولوشن تعريف شده با بهترين پردازش ترکيبي تصوير دست يافت.
اين ترکيب بالاخص در چاپ بسته بندي، فوق العاده مهم است. تجربه نشان مي دهد با استفاده از سيلندرهاي ساخته شده به روش ليزر مستقيم (DLS) مي توان به بالاترين سرعت و وسيع ترين طيف رنگ در چاپ دست يافت.
مزايا
با اين روش ساخت سيلندر به دور از هرگونه عمل سايشي انجام يافته و توانايي تکرار توليدات با کيفيت را ميسر مي سازد و همچنين هيچ گونه تنظيم مکانيکي و يا آماده سازي دستي، ضروري نمي باشد.
در نهايت بزرگ ترين مزيت در چاپخانه مشاهده مي شود و آن حصول به بالاترين کيفيت چاپ همراه با کمترين باطله و مصرف اقتصادي مرکب مي باشد.
روش ساخت سيلندر با پرتو ليزر مستقيم (DLS) در صنعت چاپ گراور انتشارات کاربرد روزافزون يافته است. با کنترل مستقل ابعاد هندسي حفره هاي سيلندر، اکنون مي توان اشکال کاملاً جديدي به آن ها داده و روند انتقال مرکب را دگرگون نمود.
کارايي صنعت سيلندر سازي ديجيتال و دانش فني حاصل از اين پيشرفت ها منجر به توليد مرکب هاي جديدي شده است که سرعت چاپ و کيفيت رنگ ها را در چاپ گراور باز هم بالا تر مي برد.
زيرنويس:
- DLS - Direct Laser System۱
- SHC - super Half Auto typicall cell۲

سيلندر ، هسته مرکزي موتور است. با انفجار سوخت در اين مکان نيروي محرکه اتومبيل تامين مي شود. محفظه روغن موتور زير بدنه موتور قرار دارد. روغن موتور براي ...

● ليزر مستقيم در چاپ رتوگراور امروزه، استفاده از روش ليزر مستقيم(۱ (DLS) ( براي ساخت سيلندر رتوگراور به سرعت در حال گسترش است. در اين فرآيند با آبکاري ...

وتورهاي احتراق داخلي ماشين هايي شگفت انگيزي هستند که در طي بيش از ۱۰۰ سال تکامل يافته اند . اين تکامل توسط سازندگان خودرو براي افزايش بازده و کاهش آلو ...

اين روزها يکي از واژه هايي که در ارتباط با مباحث انرژي هسته اي، به طور مکرر شنيده مي شود دستگا ه هاي «سانتريفوژ» است.در مطلبي که از پي مي آيد، مولف کو ...

● سيستم تامين سوخت سيستم تامين سوخت بايستي قادر به تامين سوخت مورد نياز موتور تحت تمامي شرايط کار کرد موتور باشد. پمپ الکترونيکي ، سوخت را از ميان فيل ...

از ميان قطعات مصرفي موتور شايد هيچ کدام به اندازه شمع در ميان مردم شناخته شده نباشد، در عين حال اغلب افراد اهميت آن را ناديده مي گيرند.وظيفه شمع جرقه ...

ريخته گري ريخته گري يکي از مهمترين فرآيند هاي توليد است ، به طوري که مثلا در ايالات متحده آمريکا که يک کشور توسعه يافته صنعتي مي باشد، ريخته گري از نظ ...

موتور هاي چند فاز موتورهاي چند فازه موتورهاي متناوبي هستند که به صورت دو يا سه فاز کار مي کنند . هر دو از لحاظ ساختماني مشابه بوده و فقط اتصال داخلي ک ...

دانلود نسخه PDF - سيلندر روتوگراور