up
Search      menu
صنعت و مکانیک :: مقاله سيلر PDF
QR code - سيلر

سيلر

سيلر که آمد قير روسياه شد

براي حفاظت زيربدنه خودرو در برابر رطوبت، سايش، ضربه و ساير عوامل محيطي، از پوشش هايي كه در واقع نقش عايق را در مقابل اين عوامل مخرب ايفا مي كنند، استفاده مي شود. براي اين منظور در گذشته هاي نه چندان دور از قير استفاده مي شد، اما كاربرد آن به تدريج منسوخ و استفاده از پوشش هاي خميري پليمري پي.وي.سي. جايگزين آن شد. مواد اصلي تشكيل دهنده اين خميرهاي پي.وي.سي. شامل نرم كننده، پركننده، پايداركننده و مواد تكميلي ديگر است.
استفاده از خميرهاي پي.وي.سي. به عنوان درزگير و پوشش زير لايه بدنه خودرو در كارخانه هاي خودروسازي دنيا متداول است. كاربرد اصلي سيلر، جلوگيري از نفوذ آب، گرد و غبار و گاز و همچنين ايجاد مقاومت در برابر خوردگي و نفوذ صدا به داخل اتاق است. همچنين پوشش هاي پليمري بايد چسبندگي مطلوب و مقاومت خوبي در برابر اكسيژن هوا، نور فرابنفش خورشيد، سايش و درجات حرارت نسبتاً بالا داشته باشند.
سيلرهاي به كار رفته در خودرو بايد در برابر اثرات قليايي و اسيدي بعد از مونتاژ بدنه و نيز دماي كوره در سالن رنگ مقاوم باشند و در زمان حركت خودرو هم در مقابل لرزش و اصطكاك از خود مقاومت نشان دهند.
● انواع سيلر خودرو و كاربرد آن
۱) سيلر مورد استفاده در سالن بدنه
اسپات سيلر رزين مركب در اتصال پانل ها قبل از جوش اسپات اعمال مي شوند.
سيلر همينگ رزين اپوكسي اصلاح شده در قطعاتي كه روي هم قرار مي گيرند.
۲) سيلر مورد استفاده در سالن رنگ
سيلر نواحي خارجي رزين پي.وي.سي. نواحي بيروني اتاق و در بعضي نقاط رنگ شده داراي ايراد
سيلر نواحي داخلي رزين پي.وي.سي. نواحي داخلي اتاق و نواحي اعمال شده غيرقابل ديد
سيلر روغني رزين پي.وي.سي. قطعات منحني و پيچيده كه كاركردن با گان سيلر مشكل است.
۳) سيلر مورد استفاده در سالن مونتاژ
سيلر پنجره اورتان، پرپليمر
▪ نواحي اعمال
۱) محفظه موتور
ضدزنگ سيلر نواحي بيروني
۲) پانل Dash
ضدآب ضدزنگ سيلر نواحي بيروني
۳) داخل در صندوق
ضد آب سيلر نواحي داخلي
خمير پي.وي.سي. پس از پاشش به زير بدنه اتومبيل، بر اثر حرارت ۷۰ تا ۹۰ درجه سانتي گراد به صورت ژل درمي آيد كه پس از سرد شدن سخت مي شود و لايه پوششي مقاومي در برابر خوردگي به ضخامت ۲ ۰-۵ ۰ ميلي متر تشكيل مي دهد.
خصوصيات رئولوژيك يك خمير پي.وي.سي. به فرمول تركيب، درصد وزني مواد، وزن مولكولي و ساختار شيميايي ماده نرم كننده بستگي دارد.
استفاده از خميرهاي پي.وي.سي. براي پوشش زيربدنه خودرو مشكلاتي را ايجاد مي كند، مانند:
۱) چسبندگي نامناسب و غيريكنواختي لايه پوششي،
۲) ناپايداري ويسكوزيته،
۳) بقاياي مونومر وينيل كلرايد در پي.وي.سي. خطري جدي براي سلامت افراد شاغل در كارگاه هاي فرآوري اين مواد محسوب مي شود. معمولاً بقاياي مونومر وينيل كلرايد در پي.وي.سي. كم و حدود چند قسمت در ميليارد (ppb) است.
۴) وقتي خودرويي اسقاط مي شود و قطعات غيرقابل استفاده آن بدون كنترل سوزانده مي شوند، Hcl آزاد شده از زنجيرهاي پليمري به كلر و دي اكسين ها تبديل مي شود كه اين مواد باعث نازك شدن لايه اوزن اتمسفر و مشكلات ناشي از آن مي شود.
خواص رئولوژيكي پي.وي.سي. مورد استفاده در زير بدنه خودرو تحت تاثير چند عامل قرار دارد، از جمله: درصد وزني نرم كننده در خمير و تاثير شاخه هاي جانبي بر خصوصيات نرم كننده. بهبود هركدام از اين عوامل تاثير بسزايي در بهبود ويسكوزيته، قابليت انعطاف، كاهش فراريت، افزايش طول عمر، مدت سرويس دهي، كاهش قيمت خمير و كاهش آلودگي زيست محيطي دارد.
امروزه با استفاده از نرم كننده هاي شاخه دار با نام تجاري جي فلكس مي توان تمام مزاياي فوق را به دست آورد. عوامل ديگري كه در بهبود خواص رئولوژيكي خميرهاي پي.وي.سي. موثرند عبارتند از:
۱) كنترل دمايي فرايند تشكيل خمير پي.وي.سي: تبخير نرم كننده از خمير مي تواند تاثيرات نامطلوبي مانند از دست دادن نرمي سطح، كاهش مقاومت مكانيكي و قدرت چسبندگي داشته باشد. تبخير نرم كننده در طول فرايند ذخيره سازي و طول عمر طبيعي خمير پي.وي.سي. نيز انجام مي گيرد. با افزايش دما، سرعت تبخير نرم كننده از خمير پي.وي.سي. بيشتر مي شود. تبخير نرم كننده هاي شاخه دار (جي فلكس) در مقايسه با دي اكتيل فتالات يعني فتالات هاي بدون شاخه كمتر است.
۲) مواد افزودني از جمله ايميدها: خميرهاي پي.وي.سي. را كه به آنها رزين اپوكسي و اسيد انيدريد اضافه شده است مي توان به عنوان عايق زير بدنه در دمايي حدود ۱۲۰ درجه سانتي گراد پخت كرد. معمولاً پس از عمليات پوشش دهي چسبندگي نسبتاً بالايي از اين مواد به دست مي آيد. اين تركيبات به دليل استفاده از ايميد (مخلوط رزين اپوكسي و اسيد انيدريد)، براي بيش از چهار روز در دماي ۴۰ درجه سانتي گراد در زمان ذخيره سازي ويسكوزيته ثابتي دارند. اين تركيبات را مي توان به عنوان درزگير و يا پوشش هاي سطحي فلزات در صنايع خودروسازي به كار برد.
۳) روش پاشش خمير پي.وي.سي. بر روي بدنه خودرو: روش پاشش خمير پي.وي.سي. ممكن است با استفاده از هوا يا بدون آن باشد. در روش نخست، پيستوله مورد استفاده بايد داراي يك سيستم اختلاط خارجي باشد. در روش پاشش بدون هوا از فشار نسبتاً بالاي هيدروليكي حدود Psia ۲۰۰۰ براي خروج خمير پي.وي.سي. از منفذ كوچك پاشش (به قطر معمول m ۰۱۳ ۰) استفاده مي شود. مشكلات عملي پوشش دهي خمير پي.وي.سي. به روش پاششي، مشابه مشكلاتي است كه در پاشش رنگ پيش مي آيد، مانند سطح دانه دانه پوشش و غيريكنواختي لايه پوششي. اين مشكلات در نتيجه فشار بالا و يا فاصله زياد پيستوله هنگام پاشش به وجود مي آيند. از طرف ديگر ريزش و شره كردن اين مواد به علت ويسكوزيته پايين خمير و يا فاصله كم پيستوله اتفاق مي افتد.
۴) بهبود روش خشك كردن پوشش بر روي بدنه خودرو: براي خشك كردن پوشش پي.وي.سي. زير بدنه خودرو امروزه از لامپ هاي فرابنفش كه حرارت توليد مي كنند، استفاده مي شود. اين روش در مقايسه با روش سنتي پخت كوره اي مزاياي بسياري دارد. به علت واكنش هاي راديكالي آزاد و تحت تاثير نور فرابنفش، پخت پوشش زير بدنه خودرو در درجه حرارت معمولي صورت مي گيرد و در نتيجه در مصرف انرژي و فضاي موردنياز صرفه جويي خواهد شد. همچنين اين روش از نظر كنترل آلودگي هوا در واحدهاي توليد اتومبيل بسيار مطلوب است. يكي ديگر از ويژگي هاي روش مذكور، برطرف شدن نقص در لايه نازك پوشش پليمري زير بدنه خودروست كه بر اثر تبخير نرم كننده و حرارت دادن پيش مي آيد.
۵) افزايش ميزان چسبندگي پوشش زير بدنه خودرو با استفاده از پلي آمينوآميدها: پايداري و طول عمر خمير پي.وي.سي. بهبود يافته با رزين اپوكسي و اسيد انيدريد، در صورت استفاده از يك آميد در تركيب آن، به طور قابل ملاحظه اي بهبود مي يابد بدون اين كه خواص مطلوب حاصل از وجود رزين اپوكسي و اسيد انيدريد، مثل چسبندگي و عمليات پخت در دماي كم از بين برود. با استفاده از اين مواد در غلظت پايين و حتي در دماي پخت پايين، خاصيت چسبندگي بهبود بيشتري پيدا مي كند و پايداري دمايي و هماهنگي بين اجزا افزايش مي يابد.
● دستاوردهاي تجربي
با اندازه گيري تغييرات ويسكوزيته خمير پي.وي.سي. با گذشت زمان، مشخص مي شود كه ويسكوزيته به مرور و به دنبال تبخير نرم كننده، افزايش مي يابد. همچنين اگر تغييرات ويسكوزيته خمير پي.وي.سي. بر اثر تنش وارده قبل و بعد از پمپ اندازه گيري شود، معلوم مي شود كه ويسكوزيته بعد از پمپ به دليل اعمال نيروي وارد بر خمير پي.وي.سي. كاهش مي يابد.
● نتيجه گيري
براساس مطالعات و آزمايش هاي صورت گرفته، براي رفع مشكلات عايق زير بدنه خودرو موارد زير بايد مورد توجه قرار گيرد:
۱) تعويض ماده نرم كننده دي اكتيل فتالات در خمير پي.وي.سي
۲) استفاده از سيستم كنترل اتوماتيك براي پوشش زير بدنه خودرو
۳) استفاده از خميرهاي پليمري جديد غير پي.وي.سي

دانلود نسخه PDF - سيلر