up
Search      menu
صنعت و مکانیک :: مقاله سيستم هاي هيدروليک PDF
QR code - سيستم هاي هيدروليک

سيستم هاي هيدروليک

کاربرد پمپ ها در سيستم هاي هيدروليک

کارآيي سيستم هاي هيدروليک براي سهولت انتقال نيرو، موجب گسترش روز افزون اين سيستم ها شده است. مي توان پمپ هاي سيستم هاي هيدروليک را به مثابه قلب سيستم در نظر گرفت.
پمپ هاي هيدروليک تنها يک وظيفه مهم را بدوش دارند و آن به جريان انداختن سيالات هيدروليک است. عامه مردم تصور مي کنند که پمپ ها، فشار مورد نياز را ايجاد مي کنند، ليکن اين تصور نادرست است. فشار ناشي از عواملي مانند مقاومت خطوط لوله، گرانروي و بار روي محرک ها (Actuator) در مقابل جريان سيال، مقاومت مي کنند. در واقع شفت پمپ، انرژي مکانيکيِ موتور الکتريکي يا موتورهاي ديزلي و بنزيني را به انرژي سيال تبديل مي کند. پمپ هاي سيستم هاي هيدروليک از نوع پمپ هاي جابجايي مثبت هستند. در اين پمپ ها که با آب بندهاي خاص و لقي هاي بسيار کم طراحي مي شوند، با هر جابجايي حجم معيني از سيال تحت فشارهاي نرمال پمپ مي گردد به طوري که احتمال برگشت سيال تقريباً غيرممکن است.
در نتيجه هنگامي که فشار سيستم به دليل بار روي محرک (Actuator) افزايش مي يابد، موتور الکتريکي يا موتور ديزلي بايد شديدتر کار کند تا حجم مورد نياز را منتقل کند که اين به معناي توان الکتريکي بيشتر و يا افزايش مصرف سوخت است. در واقع چون اين جريان به نواحي حساس سيستم پمپ مي شود (آب بندها، شلنگ ها و غيره ) هميشه سيستم به يک شير اطمينان مجهز مي شود.
● انواع پمپ هاي هيدروليک
با وجود تنوع پمپ هاي هيدروليک ، مي توان آنها را در چند گروه تقسيم بندي کرد: دنده اي، پره اي و پيستوني.
▪ پمپ هاي دنده اي: پمپ هاي دنده اي بسيار ارزان بوده، به نوع سيال هيدروليک حساسيت ندارند. اين پمپ ها در مقابل آلودگي مقاوم بوده و نياز به طراحي هاي خاص ندارند. فشار در اين سيستم ها بين۱۵۰۰ تا ۵۰۰۰psi مي باشد. اين ويژگي ها باعث شده که در تجهيزات متحرک، بيشتر از پمپ هاي دنده اي استفاده شود چرا که که مقاومتشان در برابر آلودگي بسيار زياد و کارايي آنها در خور توجه است.
درون پمپ هاي دنده اي، دو چرخ دنده در خلاف جهت يکديگر حرکت مي کنند که اولي به شفت موتور متصل بوده و دومي چرخ دنده هرز گرد (Idler) مي باشد. سيال از محفظه ورودي وارد پمپ شده و از ميان دندانه هاي چرخ دنده ها و جداره محفظه پمپ منتقل مي شود. به دليل فواصل بسيار کم، سيال از مرکز پمپ نمي تواند عبور کند. پس دو جريان دوباره با هم مخلوط شده و به سمت خروجي پمپ رانده مي شوند.
پمپ هاي دنده اي مي توانند در هر دو جهت عمل کنند و اين ويژگي قابل توجهي در بعضي از سيستم ها است. از آنجايي که ياتاقان هاي اين پمپ ها تنها از يک جهت، (جهت فشار پمپ خروجي) تحت بار قرار دارند، به پمپ هاي نامتوازن معروفند. در نتيجه اين پمپ ها به طور نامتناسب و تنها از يک جهت، تمايل به سايش دارند. پمپ هاي دنده اي در انواع خارجي (که بسيار متداول است)، داخلي و يا از نوع چرخان (Gerotor) ساخته مي شوند(شکل۱)
▪ پمپ هاي پره اي: اين نوع پمپ ها کارآيي و موارد استفاده زيادي دارند ولي سيال آنها بايد خواص ضد سايش فوق العاده اي داشته باشد. در پمپ هاي پره اي چند نقطه در معرض سايش قرار دارند. اين نقاط نوک پره ها، صفحات دوار و شيار پره ها در روتور هستند. يک مزيت پمپ هاي پره اي اين است که سايش تمام سطوح آن يکنواخت است و اين وضعيت راندمان را افزايش مي دهد.
هم چنين، پمپ هاي پره اي که با دو ورودي و دو خروجي در جهات مختلف طراحي مي شوند متوازن بوده و با توجه به اين ويژگي، تنش يکنواخت و کمتري بر روي ياتاقان ها وارد مي شود. مي توان پمپ هاي پره اي را با تغيير شکل مکانيکي محفظه پمپ، به صورت پمپ هاي جا بجايي متغير ساخت که در نتيجه راندمان آنها افزايش يافته و البته هزينه اوليه (ساخت) پمپ ها نيز افزايش مي يابد.
تحمل پمپ هاي پره اي در مقابل آلودگي کم است و ذرات آلودگي، سبب سايش غيرمنتظره پره ها مي شود. پمپ هاي پره اي در محدوده فشار۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰psi توانايي عملکرد دارند.
▪ پمپ هاي پيستوني: اين نوع از پمپ ها به دو شکل شعاعي يا محوري طراحي مي شوند. در نوع شعاعي، پيستون ها از محور يک محفظه استوانه اي حلقوي شکل شبيه چرخ پره دار مي چرخند و در نوع محوري، محور گردش پيستون ها و سيلندرها موازي مي باشد. از طرفي لقي هاي پمپ هاي پيستوني بسيار کم بوده و به همين دليل اين پمپ ها به ذرات ناشي از سايش خراشيدگي بسيار حساس هستند.
پمپ هاي پيستوني به دو شکلِ جابجايي ثابت يا متغير طراحي مي شوند. طراحي هاي جابجايي متغير، تغييرات فشار
سيستم را جبران مي کنند و داراي بيشترين بازدهي (يعني بين۹۲ تا۹۷ درصد) هستند.
صرف نظر از نوع پمپ ها، سيستم هاي هيدروليک، بايد قبل از راه اندازي به طور کامل تميز و شسته شوند و کليه منابع آلودگي بايد تا حد امکان به حداقل برسد. هم چنين سيال هيدروليک نو يا سيال هيدروليک که سر ريز مي شود بايد قبل از استفاده در سيستم به طور کامل فيلتر شود چرا که يک سيستم هيدروليکي که در شرايط مناسب عملياتي به سر مي برد و سيال هيدروليک آن فيلتر مي شود، در مقايسه با يک سيال هيدروليک نو تميزتر است. علاوه بر تميزي سيال، نوع سيال، محدوده دما، گرانروي سيال، شرايط سيال (اکسيداسيون، آلودگي با آب و غيره) فشاري که بر روي سيستم وارد مي شود، ورود هوا و کاويتاسيون، همگي بر پمپ و عمر آن موثر هستند.

● سيستم ترمز سيستم ترمزهاي هيدروليکي همانگونه که مي دانيم يکي از بهترين و مطمئن ترينهاست ولي اين سيستم بصورت نخستين خود ( تک کاناله ) داراي عيب بزرگي ...

سيستم آبياري سنترپيوت به دليل هزينه کارگري کم ، انعطاف پذيري زياد ، راحتي اجرا و بهره برداري آسان ، يک سيستم آبياري انتخابي درامر کشاورزي است . وقتي ک ...

سيستم آبياري سنترپيوت به دليل هزينه کارگري کم ، انعطاف پذيري زياد ، راحتي اجرا و بهره برداري آسان ، يک سيستم آبياري انتخابي درامر کشاورزي است . وقتي ک ...

کشور ايران به عنوان يکي از کشور هاي زلزله خيز در جهان در طي ساليان گذشته همواره در معرض زلزله هاي ويران کننده قرار داشته است که اين شرايط باعث مي گردد ...

● رويکرد غيراختصاصي تعديل ايمني بي کفايتي سيستولي قلب با فعال شدن سيستم ايمني همراه است. در بررسي هاي پيش باليني، تزريق مجدد خون اتولوگ که در خارج بدن ...

1-گريس کاري محور پيستونهاي پنوماتيک که هم نقش نظافت و هم روانکاري را دارد. درنهايت گريسهاي اضافه توسط دستمال تميز پاک مي شود. نکته حائز اهميت آنکه گري ...

- پمپهاي هيدروليکي با توجه به نفوذ روز افزون سيستم هاي هيدروليکي در صنايع مختلف وجود پمپ هايي با توان و فشار هاي مختلف بيش از پيش مورد نياز است . پ ...

امروزه در بسياري از فرآيندهاي صنعتي ، انتقال قدرت آن هم به صورت کم هزينه و با دقت زياد مورد نظر است در همين راستا بکارگيري سيال تحت فشار در انتقال و ک ...

دانلود نسخه PDF - سيستم هاي هيدروليک