up
Search      menu
صنعت و مکانیک :: مقاله سيستم مخابراتي PDF
QR code - سيستم مخابراتي

سيستم مخابراتي

عناصر يک سيستم مخابراتي

هر سيستم مخابراتي سه بخش اساسي دارد :
۱) فرستنده
۲) کانال ارسال
۳) گيرنده .
هر قسمت نقش خاصي را در انتقال سيگنال بصورت زير ايفا مي کند :
● “فرستنده سيگنال ورودي را به جريان مي اندازد تا سيگنال ارسالي مناسبي با مشخصات خط ارسال توليد کند . توليد سيگنال براي ارسال تقريبأ همواره مدولاسيون را در بردارد و ممکن است شامل کد گذاري نيز باشد.
▪ “کانال ارسال وسيله اي الکتريکي است که پلي ميان مبدأ و مقصد بوجود مي آورد .اين پل ممکن است يک جفت سيم , يک کابل هم محور يا يک موج راديويي يا پرتوليزري باشد . هر کانالي مقداري تلفات انتقال يا تضعيف دارد . بنابراين قدرت سيگنال با افزوده شدن فاصله کاهش مي يابد.
▪“گيرنده روي سيگنال خروجي از کانال ارسال عمل مي کند تا آنرا در مقصد به مبدل برساند . عمليات گيرنده شامل تقويت جهت جبران تلفات انتقال و دي مدولاسيون و دي کدينگ براي معکوس کردن پردازش _ سيگنالي انجام شده در فرستنده مي باشد .
تاثيرات مزاحم مختلفي در مسير ارسال سيگنالي انباشته مي شوند . تضعيف بدين جهت مزاحم است که قدرت سيگنال در گيرنده را کاهش مي دهد. بهرحال مسائل مهمتر عبارتند از : اعوجاج , تداخل و نويز که بصورت تغيير شکل سيگنال ظاهر مي شود .
اگر چه ممکن است که اين مزاحم ها در هر نقطه اي بروز کنند , روش استاندارد آنست که آنها را در خط بطور کامل از بين ببريم تا فرستنده و گيرنده ايده آل باشد. )شکل اين روش را نشان مي دهد .(اعوجاج تغيير شکل موج است که بخاطر پاسخ ناقص سيستم به سيگنال مورد نظر بوجود مي آيد .
اعوجاج هنگام قطع سيگنال ناپديد ميشود در حالي که نويز و تداخل چنين نيست . اگر کانال يک پاسخ خطي اما اعوجاجي داشته باشد , در اين موقع مي توان اعوجاج را تصحيح نمود يا حداقل به کمک فيلتر هاي مخصوص بنام اکوآلايزرها آنرا کاهش داد .
تداخل به معني تاثير ناخواسته ي سيگنالهاي بيگانه از منابع انساني , فرستنده هاي ديگر , خطوط نيرو و دستگاهها , مدارهاي سوئچينگ و غيره مي باشد . تداخل غالبأ در سيستم هاي راديويي که آنتن هاي گيرنده اش معمولأ در يک زمان چندين سيگنال را متوقف مي کنند بروز مي کند . اگر سيم هاي انتقال يا ترتيب مدارها در گيرنده سيگنالهاي تشعشع شده از منابع نزديک را بگيرد , تداخل فرکانس راديويي ( RFI ) هم در سيستم هاي خطي ظاهر مي شود . فيلتر کردن مناسب , در از بين بردن سيگنالهاي تداخلي در فرکانسهاي غير از فرکانس سيگنال مورد نظر موثر مي باشد .
نويز به سيگنال هاي الکتريکي تصادفي و غير قابل پيش بيني اطلاق مي شود که توسط فرايندهاي طبيعي چه در داخل سيستم و چه در خارج آن توليد مي شود . هنگامي که چنين متغير هاي تصادفي روي يک سيگنال حاوي اطلاعات تحميل مي شود ممکن است که قسمتي از پيام مختل شود يا اينکه پيام از بين برود . فيلتر کردن نويز مزاحم را از بين مي برد . اما مقداري نويز بصورت اجتناب ناپذير باقي مي ماند که نمي توان آنرا از بين برد.
اين نويز يکي از محدوديت هاي اساسي سيستم را تشکيل مي دهد .
نهايتأ بايد توجه نمود که شکل مورد نظر انتقال يک طرفه يا سيمپلکس ( SX) را ارائه مي کند . البته ارتباط دو طرفه به يک فرستنده و گيرنده در هر طرف نياز دارد.
سيستم “دوپلکس کامل ( FDX ) کانالي دارد که انتقال همزمان در هر دو جهت را امکان پذير مي سازد . سيستم نيم دوپلکس ( HDX ) انتقال را امکان پذيز مي سازد اما نه همزمان .

● سيستم ترمز سيستم ترمزهاي هيدروليکي همانگونه که مي دانيم يکي از بهترين و مطمئن ترينهاست ولي اين سيستم بصورت نخستين خود ( تک کاناله ) داراي عيب بزرگي ...

سيستم آبياري سنترپيوت به دليل هزينه کارگري کم ، انعطاف پذيري زياد ، راحتي اجرا و بهره برداري آسان ، يک سيستم آبياري انتخابي درامر کشاورزي است . وقتي ک ...

سيستم آبياري سنترپيوت به دليل هزينه کارگري کم ، انعطاف پذيري زياد ، راحتي اجرا و بهره برداري آسان ، يک سيستم آبياري انتخابي درامر کشاورزي است . وقتي ک ...

کشور ايران به عنوان يکي از کشور هاي زلزله خيز در جهان در طي ساليان گذشته همواره در معرض زلزله هاي ويران کننده قرار داشته است که اين شرايط باعث مي گردد ...

● رويکرد غيراختصاصي تعديل ايمني بي کفايتي سيستولي قلب با فعال شدن سيستم ايمني همراه است. در بررسي هاي پيش باليني، تزريق مجدد خون اتولوگ که در خارج بدن ...

اکوسيستم به بخشي از کره زمين اطلاق مي شود که در آنجا چرخه تقريبا يا دقيقا بسته اي براي انتقال ماده بين محيط و موجودات زنده ايجاد مي شود. در واقع دو نو ...

امروزه در بسياري از فرآيندهاي صنعتي ، انتقال قدرت آن هم به صورت کم هزينه و با دقت زياد مورد نظر است در همين راستا بکارگيري سيال تحت فشار در انتقال و ک ...

چاپ UV نسبت به چاپ افست معمولي به همان نسبت که گرانتر است مزاياي فراوانتري دارد. ورود به چاپ UV در درجه اول يک تصميم استراتژيک است که براي شخص اين امک ...

دانلود نسخه PDF - سيستم مخابراتي