up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله سيستم آبياري سنترپيوت PDF
QR code - سيستم آبياري سنترپيوت

سيستم آبياري سنترپيوت

سيستم آبياري

سيستم آبياري سنترپيوت به دليل هزينه کارگري کم ، انعطاف پذيري زياد ، راحتي اجرا و بهره برداري آسان ، يک سيستم آبياري انتخابي درامر کشاورزي است . وقتي که سيستم سنترپيوت درست طراحي شود و به پخش کننده هاي آب با راندمان بالا تجهيز شود ، مي تواند در منابع پردازش خود( آب ، انرژي ، زمان ) صرفه جويي نمايد . از انواع مختلف اين پخش کننده ها مي توان به موارد زير اشاره کرد :
حالت پخش اسپري در ارتفاع متوسط mid-elevation spray application ))، حالت پخش اسپري در ارتفاع کم( low-elevation spray applicator ) وحالت پخش دقيق با انرژي کم( low energy precison application).
حالت آبياري موضعي زيرسطحي (subsurface drip irrigation ) ، به علت راندمان بالا با روش هاي ذکر شده قابل قياس است.راندمان يکنواختي بالاي آبياري که منجر به توليد محصول و راندمان آب مصرفي بالا مي شود ، بهترين وسيلة مقايسه روش هاي آبياري براي مناطق و محصولات ويژه مي باشد .
در آزمايشات مختلف محققان روشهاي آبياري LEPA ، MESA ، LESA ، SDI با 5 نرخ آبياري ناقص(I0 ، I25 ، I50 ، I75 و I100) به صورت نسبت آب تهيه شده به مقدار آبياري کامل براي گياهان مختلف مورد ارزيابي قرار مي گيرد ،که نرخ آبياري کامل بر اساس ET پتانسيل محاسبه شده از ET گياه مبنا و اعمال ضريب گياهي محل تعيين مي گردد.
براساس مطالعات انجام يافته عملکرد محصول و راندمان آب مصرفي( WUE ) در نرخ هاي I25 و I50 تحت روش SDI بيشتر از ديگر روش هاي آبياري است و در روش LEPA معمولاً بيشتر از Spray ، اما از SDIکمتر مي باشد . روند روش ها در نرخ I100معکوس بوده و عملکرد محصول و WUE در روش Spray بيشتر از LEPA و SDI مي باشد . در نرخ آبياري I75، نيز اين مطلب صادق است .
کاهش محصول در آبياري هاي کامل در نتيجة راناف سطحي براي روش LEPA و نفوذ عمقي براي SDI مي باشد . در روش SDI با کاربرد مقادير کمتر آبياري نفوذ کاهش مي يابد و تبخير نيز با کاهش سطح خيش شده کاهش مي يابد و فقط آبي که به بالا حرکت مي کند تبخير مي شود.
هنگامي که روش LEPA با تدابيري از قبيل شيب کمتر از1 درصد ، کشت دايره اي ، ايجاد خاکريز فارو ، کنترل رطوبت خاک و برنامة آبياري مناسب همراه باشد، بيش از 95 درصد آب در اختيار گياه قرار خواهد گرفت .مديريت راندمان بالاي آبياري Spray نيز شامل کاربرد نازل هايي با قطرات آب درشتتر ، اجراي نسبتاً کند پيوست براي تهية‌ آب کاربردي عميق تر و اجتناب از آبياري اسپري در شرايط باد شديد مي باشد.
تانسيومتر : اندازه گيري پتانسيل ماتريک با وسايل ساده اي به نام تانسيومتر انجام مي شود . تانسيومترها يا از نوع جيوه اي هستند و يا از نوع فلزي . تانسيومتر جيوه اي ، لوله ساده و خميده اي است پر از آب که يک طرف آن منتهي به کلاهک سراميکي است . طرف ديگر لوله وارد يک مخزن جيوه مي شود . حال اگر کلاهک سراميکي در داخل يک خاک قرار گيرد ، پس از مدتي توازن پتانسيل رطوبتي بين آب داخل تانسيومتر و آبي که در بيرون از آن در داخل خاک وجود دارد برقرار مي گردد . برقراري تعادل با وارد شدن يا خارج شدن آب به داخل لوله تانسيومتر از طريق کلاهک آن که نسبت به آب نفوذپذير است انجام مي شود . اگر خاک خشک باشد ، آب را از داخل تانسيومتر به طرف خود خواهد کشيد . در اين وضعيت خلا ايجاد شده در داخل تانسيومتر موجب مي شود که در طرف ديگر لوله ، جيوه صعود مي نمايد . مقدار بالا آمدن جيوه متناسب با پتانسيل آب در خاک خواهد بود .
تانسيومترهاي جيوه اي بيشتر در کارهاي آزمايشگاهي و تحقيقي مورد استفاده مي باشند و چون کاربرد آنها در صحرا مشکل است در عمل از نوعي ديگر از تانسيومترها با نام تانسيومتر فلزي استفاده مي شود . اين تانسيومترها نيز اساسا مشابه تانسيومترهاي جيوه اي هستند با اين تفاوت که در آنها به جاي خلاء سنج جيوه اي از يک خلاءسنج فلزي استفاده شده است تا حمل و نقل آن ساده باشد .
تانسيومتر فلزي از يک لوله پر آب تشکيل شده است که قسمت پايين آن از يک کلاهک سراميکي درست شده و قسمت بالاي آن مسدود است ، به طوري که اگر آب از کلاهک سراميکي خارج شود در داخل لوله خلاء ايجاد مي شود . به همين منظور در کنار لوله تانسيومتر ، خلاءسنجي به آن متصل است که قادر مي باشد مقدار خلاء يا فشار منفي را اندازه گيري کند . اگر کلاهک سراميکي در داخل خاک قرار گيرد با خروج يا ورود آب به تانسيومتر تعادل پتانسيلي بين آب داخل و خارج تانسيومتر براقرار مي شود . بنابراين با تعادل پتانسيل رطوبتي بين آب داخل و خارج کلاهک ممکن است مقداري آب از لوله تانسيومتر خارج شود که اين عمل باعث ايجاد خلاء و کاهش فشار در لوله مي شود . مقدار خلاء يا فشار منفي توسط خلاءسنج قابل قرائت است . معمولا درجه بندي خلاءسنج بين 0 تا 100 بوده که هر کدام از درجات آن معادل 10 سانتي متر فشار منفي است . بنابراين اگر عقربه خلاءسنج روي عدد 25 باشد نشان مي دهد که فشار در خلاءسنج 250- سانتي متر است .
همانطور که گفته شد تانسيومترها در پتانسيل بالاتر از يک اتمسفر کارآيي ندارند زيرا در اين پتانسيل حباب هاي هوا وارد تانسيومتر گرديده و عدد قرائت شده صحيح نخواهد بود . براي اطمينان از اينکه تانسيومتر تا اين پتانسيل به خوبي کار خواهد کرد لازم است تانسيومترها را قبل از استفاده آزمايش کنيم . براي تست تانسيومتر ابتدا کلاهک را به مدت چند ساعت داخل ظرف آبي قرار دهيد تا کاملا اشباع شود سپس در حالي که کلاهک داخل آب قرار دارد لوله تانسيومتر را به کمپرسور هوا وصل کرده و بتدريج فشار هوا را افزايش دهيد . هنگاميکه فشار به 8 0 تا 9 0 اتمسفر رسيد حبابهاي هوا در داخل ظرف از کلاهک بيرون خواهند آمد . در اين صورت تانسيومتر خوب کار خواهد کرد . چنانچه حباب هوا در فشار کمتر از 8 0 اتمسفر ظاهر شد آن تانسيومتر براي استفاده مناسب نخواهد بود .
براي استفاده از تانسيومتر با مته اي که قطر آن به اندازه قطر لوله تانسيومتر يا کمي کمتر از آن باشد چاهکي را تا عمق مورد نظر حفر کنيد . قبل از گذاشتن تانسيومتر کمي خاک نرم و مرطوب در چاهک بريزيد . حال تانسيومتر را داخل چاهک قرار دهيد و اطمينان حاصل کنيد که با لگد کردن اطراف آن خاک کاملا به کلاهک و لوله اطراف آن چسبيده و تماس داشته باشد . با خاک در اطراف تانسيومتر برآمده گي کوچکي بسازيد تا از تجمع آب در اطراف لوله تانسيومتر و نفوذ عمودي آن در طول لوله تانسيومتر جلوگيري شود . چون در خاکهاي شني حدود 80 درصد آب قابل استفاده در مکش 85 0- اتمسفر قرار دارد . لذا تانسيومترها در خاکهاي شني بيشتر قابل استفاده است . براي ساختن تانسيومتر مي توان به شرح زير عمل نمود :
1 _ يک لوله از جنس PVC يا پلکسي گلاس به قطر 1 سانتي متر انتخاب کرده و دو انتهاي باز آن را با سوهان صاف کنيد .
2 _ در فاصله 10 سانتي متري از انتهاي بالاي لوله سوراخي تعبيه کنيد .
3 _ در صورتي که خلاءسنج فلزي در اختيار باشد آن را به سوراخ تعبيه شده پيچ کرده و آب بندي نماييد . در غير اينصورت يک لوله مسي به طول 4 سانتي متر را که قطر خارجي آن کمي کوچکتر از قطر داخلي سوراخ تعبيه شده مي باشد وارد سوراخ نموده و با چسب اطراف آن را محکم کنيد . اين لوله بعدا به فشارسنج جيوه اي يا فلزي متصل گردد .
4 _ کوزه متخلخل سراميکي با مخلوط کردن اجزاء زير و سپس قالب ريزي در قالب مخصوصي که از گچ درست شده است ساخته مي شود .
_ 75% رس ايليت
_ 20% کوارتز
_ 5% کربنات کلسيم
_ کمي سيليکات سديم و پروسلين
_ آب
5 _ پس از قالب کوزه را در مجاورت هوا قرار داده تا خشک شود و سپس در حرارت 1000 درجه آن را بپزيد .
6 _ کوزه را با چسب به لوله اصلي متصل کنيد .
7 _ با درب بند لاستيکي انتهاي بالايي لوله را مسدود کنيد

مقدمه آبياري از نظر علمي تعابير مختلفي دارد اما به معناي واقعي کلمه ، پخش آب روي زمين جهت نفوذ در خاک براي استفاده گياه و توليد محصول مي‌باشد. هر چند ...

آبياري از نظر علمي تعابير مختلفي دارد اما به معناي واقعي کلمه، پخش آب روي زمين جهت نفوذ در خاک براي استفاده گياه و توليد محصول مي باشد. هر چند فقط ۱۵ ...

آبياري از نظر علمي تعابير مختلفي دارد اما به معناي واقعي کلمه، پخش آب روي زمين جهت نفوذ در خاک براي استفاده گياه و توليد محصول ميباشد. هر چند فقط ۱۵ د ...

● سيستم ترمز سيستم ترمزهاي هيدروليکي همانگونه که مي دانيم يکي از بهترين و مطمئن ترينهاست ولي اين سيستم بصورت نخستين خود ( تک کاناله ) داراي عيب بزرگي ...

● رويکرد غيراختصاصي تعديل ايمني بي کفايتي سيستولي قلب با فعال شدن سيستم ايمني همراه است. در بررسي هاي پيش باليني، تزريق مجدد خون اتولوگ که در خارج بدن ...

● واژگان ▪ سيستم: مجموعه اي ست که در آن تمام اجزاي تشکيل دهنده ي آن با هم در ارتباط هستند و به صورت يکپارچه عمل مي کنند و اجزاء به صورت مجزا ومنفک از ...

امروزه با توجه به بحثهاي جدي شکل گرفته در زمينه توسعه روشهاي آبياري نوين به منظور استفاده بهينه و موثر از منابع آبي و مقابله با محدوديتهاي آبي بوجود آ ...

● مقدمه: کشور ايران از نظرموقعيت استراتژيکي و اقليمي يکي از کشورهاي بي نظير در کره زمين است با وسعتي برابر ۱۶۴۸۰۰۰ کيلومتر مربع از شمال تا جنوب واز شر ...

دانلود نسخه PDF - سيستم آبياري سنترپيوت