up
Search      menu
ستاره شناسی :: مقاله سياه چاله PDF
QR code - سياه چاله

سياه چاله

قرآن کريم در مورد سياه چاله ها چه مي گويد؟

انسان ها عادت داشتند تا زماني که پيامبران برايشان معجزه نياورده اند، حرف اين فرستادگان خدا را رد کنند. بعضي ها حرف آن ها را قبول مي کردند و بعضي هم بر سرسختي خود مي افزودند. اکنون بعد از وفات پيامبران، باز هم مردم نياز دارند بدانند آيا خدا وجود دارد؟، داروينيسم و نظريه تکامل به کفر ورزي انسان ها و سکولاريزم کمک کرد به طوري که اين نظريه انسان ها را تا تاريکي هاي عصر حجر برد. به خاطر تحريف دين مسيحيت و دين يهوديت، پيروان اين اديان در اثر اين نظريه دچار تزلزل و دودلي شدند.
اسلام، آخرين دين آسماني اکنون در مقابل اين نظريات کفر آميز ايستاده است. بيشتر يافته هاي علمي که دانشمندان به آن مي بالند در قرآن ذکر شده است ( قابل توجه که ما مسلمانان اعتقاد داريم تمامي علوم در قرآن است و منظور نويسنده در اين جا آن است که علوم کشف شده را ما با قرآن توانسته ايم تطبيق دهيم. مترجم) که ۱۴۰۰سال پيش نازل شده است.
خداوند در قرآن فرموده اند:
يکي از معجزات علمي که در قرآن آمده است، در مورد سياه چاله ها مي باشد.
خداوند با اشاره به مشخصات خاصي، در آيه زير به سياه چاله ها اشاره مي کنند.
اين مشخصات عبارتند از:
۱) آن ها ستارگاني در حال حرکت هستند.
۲) آن ها پنهان هستند.
۳) آن ها ستارگاني جارو کننده هستند.
اجازه بدهيد قبل از اينکه ببينيم اخترفيزيک دان ها در مورد سياه چاله ها چه مي گويند، به آيه زير از قرآن کريم اشاره کنيم.
خداوند در قرآن فرموده اند:
{ فَلا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ*الْجَوَارِ الْکُنَّس* وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ * وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ * إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کَرِيمٍ}[التکوير:۱۵-۱۹]
به راستي سوگند به اختران بازآينده نمي خورم. ۱۶. آن روندگان نهان شونده. ۱۷. و به شب چون تاريک شود. ۱۸. و به سپيده چون بدمد. ۱۹. که اين سخن فرستاده اي است بزرگوار(جبرئيل).
به خوبي امروزه مشخص شده است که ستارگان در طول عمر خود دچار تحول مي شوند تا آنکه بميرند. يکي از انواع مرگ ستارگان، تبديل شدن به سياه چاله است.
خداوند در قرآن مي فرمايند:
{وَلا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لا إِلَهَ إِلا هُوَ کُلُّ شَيْءٍ هَالِکٌ إِلا وَجْهَهُ لَهُ الْحُکْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ}[القصص:۸۸]
با خداوند، معبود ديگري را نخوانيد. خدايي نيست جز او، هرچيزي نابود مي شود مگر ذات او. فرمان مخصوص اوست، به سوي او بازگردانده مي شويد.
در طول دوره زندگي ستارگان، آن ها موجوديت خود را تغيير مي دهند. اين تغيير ميليون ها سال طول مي کشد. يکي از آن ها تبديل شدن به سياه چاله است که چهره اي ترسناک دارد.
● انواع سياه چاله ها کدامند؟
دانشمندان سه نوع سياه چاله را کشف کرده اند:کوچک، متوسط و بزرگ.
۱) نوع کوچک يا کم جرم يا نوع اختري يا کهکشاني
اين نوع از سياه چاله ها از ستارگاني تشکيل مي شوندکه جرمشان ۱۰۰برابر جرم خورشيد ما است.
وقتي که انرژي چنين ستاره اي تمام مي شود، پوسته خارجي خود را پرتاب مي کند و هسته خود را که هنوز ۱۵برابر خوررشيد ما است را نگه مي دارد.
دانشمندان عقيده دارند که کهکشان راه شيري ما داراي ده ها هزار از اين سياه چاله ها است بنابراين به آن سياه چاله کهکشاني مي گويند.
۲) سياه چاله هاي متوسط.
۳) سياه چاله هاي بسيار سنگين.
در مرکز کهکشان ها قرار دارند. بعضي از دانشمندان عقيده دارند که بيشتر کهکشان ها که کهکشان ما هم جزوي از آن است، داراي سياه چاله اي در مرکز خود است.
در ستارگان سنگين دو فرايند مهم پيوسته رخ مي دهد. يکي جوش هسته اي است( که هيدروژن را از مرکز ستاره به بيرون مي فرستد و ديگري جاذبه (که تمامي هيدروژن را به طرفي که آمده بود مي کشد). اين دو روند يکديگر را خنثي مي کنند تا اينکه هيدروژن ستاره سوخته شود و در اين موقع جاذبه غلبه مي کند.
وقتي که جاذبه غلبه کرد، ستاره ناپايدار مي شود و منفجر مي گردد. وقتي که شروع به منفجر شدن کرد، ديگر متوقف نمي شود و ستاره ( و در نهايت اتم هايش) به داخل خود فرو مي ريزند و منجر به تشکيل سياه چاله مي شود.( Hewitt ۱۸۶).
اين تصوير که به کمک اشعه ايکس گرفته شده است نشان دهنده سياهچاله اي است که در حال بلعيدن ستاره اي مي باشد.
سياهچاله بسيار سنگين سياهچاله اي است که جرم آن بين ۱۰۵تا ۱۰۱۰برابر جرم خورشيد است. امروزه اين عقيده وجود دارد که اگر همه کهکشان ها سياهچاله اي از اين نوع نداشته باشند، تعداد زيادي از آن ها که کهکشان راه شيري نيز جزئي از آن است، در مرکز خود چنين سياه چاله اي را دارند. اين سياه چاله ها داراي خصوصيات عجيبي هستند که آن ها را از همنوعان خود متمايز مي کند.
● چرا سياهچاله ها سياه مي باشند؟
يک موشک براي آنکه سطح زمين را ترک کند بايد سريعتر از ۲۵۰۰۰ مايل در ساعت ( ۷مايل در ثانيه) حرکت کند. به اين سرعت، سرعت فرار از زمين مي گويند. اگر راکت سرعتي کم تر از اين مقدار داشته باشد، توسط جاذبه به زمين بر مي گردد. سرعت فرار از يک سياه چاله بيش از ۱۸۶۰۰۰مايل در ساعت است پس اگر بخواهيم از آن فرار کنيم، بايد سرعتي بيش از اين مقدار داشته باشيم. سرعت نور ۱۸۶۰۰۰مايل در ساعت است بنابراين نمي تواند از سياهچاله ها فرار کند پس اين سياهچاله ها به رنگ سياه هستند.(به عبارت بهترديده نمي شوند. مترجم)
ستاره شناسان به کمک اشعه ايکس و تلسکوپ هاي راديويي توانسته اند سياه چاله قديمي را که در اطراف کهکشان راه شيري است کشف کنند. اين سياه چاله که داراي مسيري نامتقارن است در حال بلعيدن ستاره اي مي باشد.
اعتقاد بر اين است که اين سياه چاله باقي مانده يک ستاره بسيار بزرگ است که ميلياردها سال پيش زندگي مي کرده و از خانه خود به بيرون پرتاب شده و سرگردان در حال حرکت مي باشد.
بسياري از ستارگان منظومه شمسي ما در يک صفحه نازکي به نام صفحه کهکشاني هستند. اگرچه خوشه هاي گردي نيز وجود دارند که هرکدام داراي صدها هزار ستاره قديمي هستند و به دور مرکز کهکشان در حرکت مي باشند و در مسيري مي باشند که از صفحه کهکشاني به دور مي باشند.
بنابراين زماني که يک ستاره تمام سوختش به مصرف رسيد در خود فرو مي ريزد و در نهايت به سياه چاله اي تبديل مي شود که داراي چگالي بي نهايت و حجم بسيار ناچيز است و ميدان مغناطيسي بسيار قوي دارد.
خداوند در قرآن به اين حقيقت مرگ ستارگان( که به خاطر پايان سوختشان است اشاره مي کنند) در آن جا که مي گويند:
{ وَإِذَا النُّجُومُ انْکَدَرَتْ} آنگه که ستارگان به سياهي مي گرايند.
● آيا تمامي ستارگان به سياه چاله تبديل مي شوند؟
تمامي ستارگان به سياه چاله تبديل نمي شوند. ستاره اي که جرمش کم تر از ۱.۴بار بزرگتر از خورشيد باشد، به کوتوله سفيد تبديل مي شود. ستاره اي که ۱.۴ تا ۳برابر خورشيد جرم داشته باشد تبديل به ستاره نوتروني مي شود. تنها ستارگاني که جرمشان بيش از ۳برابر خورشيد باشد به سياهچاله تبديل مي شوند.
سياه چاله ها آن قدر جرمشان زياد است که نور نمي تواند از آن ها عبور کند و چون چيزي سريع تر از نور نمي تواند حرکت کند، هيچ چيز از سياهچاله نمي تواند بيرون بيايد.
خداوند به اين موارد قسم ياد مي کنند تا تائيد کنند که قرآن از طرف پروردگار نازل شده است. به آيات ۱۵تا ۱۹سوره تکوير که در بالا آمده است نگاهي دوباره بياندازيد.
اين نوع تاکيد که در اين آيات به کار رفته است و خداوند با قسم از آن ها ياد کرده، به خاطر اهميت سياهچاله ها است که در واقع ستارگان مرده در حال حرکتي مي باشند و نوري از خود توليد نمي کنند و هرچه سرراهشان باشد مي بلعند. قرآن مجيد از آن ها به پاک کنندگان ياد مي کند که در تطابق کامل با عملکرد آن ها از لحاظ علمي است.
دانشمندي غير مسلمان که نام سياهچاله را براي اين پديده گذاشته است، بسيار مناسب اين نام را انتخاب کرده است. اگرچه او هرگز قرآن نخوانده است ولي همان نامي را بر آن ها نهاده که قرآن با آن نام آن ها را خوانده است. اين نشان دهنده آن است که قرآن تا چه حدي به حقايق علمي که امروزه کشف مي شود نزديک است. اين دانشمند اين چنين تاين پديده را تعريف کرده آنچنان نيروي جاذبه اي دارند که مانند يک جاروبرقي نامرئي کيهاني هستند و آن چنان مواد اطراف خود را جذب مي کنند که حتي نور نيز نمي تواند ازآن بيرون بيايد .
کلمه قرآني خُنَّسِ در آيه ۱۵سوره تکوير را در عربي مي توان به جاروبرقي ترجمه کرد.
زماني که سياه چاله ها از لحاظ علمي تعريف شدند، دقت قرآن مجيد در تعريف آن ها تنها در سه کلمه بيشتر مشخص مي شود.
قرآن سياه چاله ها را با خصوصيات زير تعريف مي کند:
۱) آن ها در حال حرکت مي باشند. (همان گونه که علم مي گويد.)
۲) آن ها وقتي شناسايي شدند، داراي حجاب مي باشند. همان طور که علم مي گويد نور نيز نمي تواند از آن ها عبور کند.
۳) آن ها همه چيز را مي بلعند.

يخچال ها توده هاي يخي هستند كه در اثر تبلور مجدد برف تشكيل مي شوند. يخچال ها مي توانند تحت تأثير نيروي جاذبه از حركت و جريان روبه جلو برخوردارشوند. بط ...

● مفاهيم پايه: طبق نظريه ، نسبيت عام ، گرانش انحنا دهنده فضا زمان است. فضاي حول ستاره به نحو بارزي خم مي شود در لحظه اي که هسته ستاره تبديل به حفره سي ...

حفره هاي سياه جذابترين و اسرار آميزترين اشياء آسماني هستند. مهمترين يافته هاي اختر شناسي سالهاي ۱۹۶۰ تپ اخترها و اختر نماها هستند. تپ اخترها منابع راد ...

سياه سرفه نوعي عفونت شايع تنفسي است که توسط باکتري بوردتلا پرتوسيس ايجاد مي­ شود. اين بيماري را بايد در هر نوجوان يا بزرگسال دچار سرفه حاد که بيش از د ...

سياه چاله تمرکز عظيمي از جرم است که نيروي جاذبه آن مانع عبور اجسامي که از افق رويداد آن-نه آنهايي که از تونل کوانتومي(شعاع هاوکينگ) مي گذرند-مي شود. ن ...

سياه چاله تمرکز عظيمي از جرم است که نيروي جاذبه آن مانع عبور اجسامي که از افق رويداد آن-نه آنهايي که از تونل کوانتومي(شعاع هاوکينگ) مي گذرند-مي شود. ...

پايان عمر ستارگاني که روزگاري درخشان بودند، زيباست و ما در زير آسمان شب شاهد هزاران ستاره يي هستيم که روزي خواهند مرد. تولد، عمر و سپس مرگ تمامي ستارگ ...

از آن توده ابر گازي هيدروژني و عظيمي که در بخش کوچکي از پهنه کهکشان گسترده شده است بعد از چند ميليون سال، «پيش ستاره يي» متولد مي شود و با افزايش جرم، ...

دانلود نسخه PDF - سياه چاله