up
Search      menu
ستاره شناسی :: مقاله سياره منظومه شمسي PDF
QR code - سياره منظومه شمسي

سياره منظومه شمسي

زمين سومين سياره منظومه شمسي

سومين سياره منظومه شمسي.کره اي خاکي که بدليل فاصله مناسب با خورشيد و با داشتن جو مناسب پذيراي حيات مي باشد.زمين يک قمر طبيعي به نام ماه وهزاران قمر يا ماهواره مصنوعي دارد .
زمين، سياره مادر ما، تنها سياره اي در منظومه شمسي است که حيات در آن ديده مي شود. هر آنچه براي زنده ماندن و ادامه حيات به آن نياز داريم، در زير پوشش نازکي از جو، که ما را از محيط غيرقابل حيات بيرون جدا مي کند، وجود دارد. زمين از ساختار فعّال و پيچيده اي تشکيل شده است که هنوز هم با دانش قرن بيست و يکم چندان پيش بيني شدني نيستند. مجموعه هوا، آب، خاک و حيات، شامل انسان ها، دنياي در حال تغييري را ساخته اند که مي کوشيم آن را بشناسيم.
ديدن زمين، از نقطه اي در فضا، کمک مي کند که همه اين سياره را يک جا ببينيم. دانشمندان در سراسر دنيا، با در ميان گذاشتن اطلاعات با يکديگر، به اکتشافات بسياري درباره زمين رسيده اند.
برخي از حقايق، کاملاً شناخته شده اند. براي مثال، زمين سوّمين سياره از خورشيد و پنجمين سياره بزرگ منظومه شمسي است. قطر زمين فقط چند صد کيلومتر از زهره بيشتر است. به علّت انحراف محور چرخش زمين به دور خود (٥ ٢٣ درجه نسبت به حالت عمود بر صفحه مداري زمين يا صفحه منظومه شمسي) ، در آن چهار فصل به وجود آمده است. اقيانوس ها با عمقي حداقل ٤ کيلومتر، ٧٠ درصد اين سياره را پوشانده اند. آب فقط دربازه کوچکي از دما (٠ تا ١٠٠ درجه سانتي گراد) به شکل مايع وجود دارد. اين بازه دمايي، به خصوص در زماني که با بازه هاي دمايي در منظومه شمسي مقايسه مي شود، بسيار کوچک به نظر مي آيد. بخش عمده اي از آب و هواي زمين به وجود و توزيع بخار آب در جو وابسته است. در نزديکي سطح، اقيانوسي از هوا با ٧٨ درصد نيتروژن، ٢١ درصد اکسيژن و ١ درصد ساير ترکيبات، ما را در برگرفته است. اين جو آب و هواي بلند مدّت و کوتاه مدّت محلي زمين را تحت تاثير قرار مي دهد؛ از ما در مقابل پرتوهاي مرگبار خورشيد محافظت مي کند، همچنين ما را از برخورد شهابسنگ ها دور نگه مي دارد. ماهواره ها نشان داده اند که جوّ بالايي زمين، بنابر فعاليت هاي خورشيد، در روز منبسط و در شب منقبض مي شود.
هسته مذاب نيکل – آهن زمين، ميدان مغناطيسي در اطراف خود تشکيل داده است که اين ميدان به علّت اثر بادهاي خورشيدي (ذرّات داراي بار الکتريکي) ، به شکل قطره اشک درآمده است. باد خورشيدي فوراني از ذرّات ماده است که به طور مداوم از خورشيد خارج مي شود. ميدان مغناطيسي در فضا ناپديد نمي شود، امّا مرزهاي مشخصي دارد. زماني که ذرّات باد خورشيدي به دام ميدان مغناطيسي زمين مي افتند با ملکول هاي بالايي جوّ زمين واکنش مي دهند و موجب مي شوند اين ملکول ها، نور تابش کنند و پديده شفق قطبي يا نورهاي شمالگان و جنوبگان را به وجود آورند.
خشکي هاي زمين نيز در حال حرکت اند. براي مثال، قاره آمريکاي شمالي، به طور مداوم با سرعتي تقريبا برابر رشد ناخن هاي ما، به سمت غرب در اقيانوس آرام در حال حرکت است. زمين لرزه ها زماني رخ مي دهند که صفحات خشکي ها با هم برخورد مي کنند، روي هم قرار مي گيرند يا شکافته مي شوند و از هم فاصله مي گيرند. به اين صفحات، صفحه هاي تکتونيک زمين يا صفحه هاي زمين شناختي مي گويند.
اکتشافات و يافته هاي سي سال اخير، که حاصل قرن ها مطالعه و تحقيق بودند، کمک کرد که تصور ديرينه ما از ثابت بودن خشکي هاي زمين، تغيير کند و کامل شود.
اکنون قادريم از نقطه اي از فضا، سياره خودمان را، به صورت مجوعه اي واحد و در مقام يک سياره بررسي کنيم و اثرات متقابل جهاني ميان اقيانوس ها، خشکي ها، هوا و حيات را با ابزارهاي پيشرفته خود، زير نظر بگيريم.
● انواع حرکات زمين
● حرکت انتقالي زمين به دور خورشيد
سرعت اين حرکت زمين در مدار خود به دور خورشيد يکسان نيست ودر نزديکي خورشيد بيشتر ميشود.از اثرات اين حرکت ايجاد يک سال شمسي شکل گرفتن فصول مختلف و تغيير ظاهري چهرهٔ آسمان شب در طول سال است. مدت اين چرخش ۳۶۵٫۲۵ روز است و سرعت زمين در اين مدار ۳۰کيلومتر بر ثانيه است.
● حرکت وضعي
حرکت زمين به دور محور خود (خطي فرضي که از قطب شمال وجنوب زمين عبور مي کند). مدت اين چرخش ۲۳ساعت و۵۶دقيقه و۴ثانيه است
حرکت رقص محوري
اين حرکت درواقع لرزشي سينوسي شکل در مدار زمين با دوره ۱۹ ساله است که بواسطه چرخش ماه (قمر زمين) بدور اين کره ايجاد مي شود. ماه تقريبا هر ۲۹ روز يک دور به دور زمين مي چرخد. با توجه به اينکه جرم ماه نسبت به زمين بسيار کمتر است بنابراين تنها يک لرزش سينوسي در مدار زمين ايجاد مي کند.
● حرکت تقديمي
يکي از حرکات ويژه محور چرخش زمين ناشي از نيروي گرانش ماه و خورشيد وديگر سيارات است.محور چرخش زمين مانند يک فرفره چرخان مخروطي را طي ۲۵۸۰۰ سال طي مي کند.در حال حاضر محور چرخشي زمين تقريبا در امتداد ستاره قطبي است ولي بدليل حرکت رقص محوري چند هزار سال ديگر نمي توان از اين ستاره بعنوان نشانه سمت شمال استفاده کرد.

منظومه به مجموعه اي از اجرام سنگين و سياراتي گفته ميشود که همگي به دور يک ستاره در حال گردشند. ما با منظومه شمسي به خوبي آشناييم. منظومه اي مشتمل از ز ...

منظومه به مجموعه اي از اجرام سنگين و سياراتي گفته ميشود که همگي به دور يک ستاره در حال گردشند.ما با منظومه شمسي به خوبي آشناييم. منظومه اي مشتمل از زم ...

حيوانات، گياهان و ديگر ارگانيزم هاي حيات تقريبا در همه جاي سطح زمين وجود دارند. آنها مي توانند در روي زمين به حيات ادامه دهند چرا که اين سياره در فاصل ...

جهان در بردارنده تمام چيزهايي است که وجود دارد، نه فقط زمين و چيزهايي که در آن قرار دارد بلکه شامل تمام سيارات و ستارگان و کهکشانها و فضايي که بين آنه ...

زحل بعد از سياره مشتري بزرگترين سياره در منظومه شمسي مي باشد. اين سياره داراي هفت حلقه مسطح به دور خود است. اين هفت حلقه در واقع شامل تعداد زيادي حلقه ...

تاملي برنظريه انفجار بزرگ، فرضيه کانت - لاپلاس و نظريه جديد ابرغبار ● نظريه انفجار بزرگ بيگ بنگ يکي از نظريات خلقت عالم است که اوايل قرن بيستم ميلادي ...

پخش مجموعه مستند جديدي از شبکه ديسکاوري باعث شده است تا بار ديگر نام استفاون هاوکينگ بر سر زبان ها بيفتد. در هر قسمت اين مستند دانشمند برجسته کيهان شن ...

هر ستاره دنباله دار، هسته اي متشکل از يخ و غبار (موسوم به گلوله برفي کثيف) دارد که پهناي آن حدود ۲۰ کيلومتر (۱۲ مايل) است. هنگاميکه اين ستاره به خورشي ...

دانلود نسخه PDF - سياره منظومه شمسي