up
Search      menu
جانور شناسی :: مقاله سوسک کلرادو PDF
QR code - سوسک کلرادو

سوسک کلرادو

سوسک کلرادو يا سوسک برگخوار سيب زميني

● معرفي آفت
اين آفت بومي کشور آمريکا مي باشد و سالها قبل در شيب شرقي سلسله جبال راکي Rocky روي گياه بومي buffalo-fur با نام علمي Solanum rostratum زندگي مي کرده است. ولي از سال ۱۸۵۹ به بعد که زراعت سيب زميني در آمريکا رواج يافت آفت سيب زميني گرديد و سوسک تمايلي به تغذيه و تخمريزي روي گياه هرز ميزبان نشان نداد. در سال ۱۸۷۷ همراه با غده هاي آلوده به اروپا آورده شد. سپس در سال ۱۹۲۲ در شهر بردو فرانسه حالت طغياني به خود گرفت و بعد از چندين سال قسمتهاي زيادي از اروپاي مرکزي و شرق اروپا را مورد تهاجم قرار داد. در ايران سوسک کلرادو براي اولين بار در شهرستان ارديبل در سال ۱۳۶۳ گزارش گرديد. در آن سال زراعتهاي سيب زميني در سطح ۹ هزار هکتار سمپاشي شد. سوسک کلرادو طالب آب و هواي معتدل و زمستان سرد است.
حرارت بالاتر از ۵ ۱۱ درجه سانتي گراد براي نشو و نماي سوسک مؤثر شناخته شده است. تخم در حرارت کمتر از ۱۲ درجه سانتيگراد تفريخ نمي شود و حرارت بالاتر از ۳۵ درجه سانتي گراد تخم و لاروها را مي کشد و سوسکها براي فرار از گرما به داخل خاک پناهنده مي شوند. اين آفت علاوه بر سيب زميني روي گوجه فرنگي، بادمجان، توتون، فلفل فرنگي و عده زيادي از گياهان هرز مي تواند تغذيه کند.
● زيست شناسي:
زمستان را به صورت حشره کامل در داخل خاک و در اعماق مختلف آن سپري مي کند. در اوايل بهار که حرارت خاک در بستر سوسک به حدود ۱۲ درجه سانتي گراد رسيد از محلهاي زمستان گذران خارج و شروع به فعاليت مي کند. در شهرستان اردبيل خروج سوسکهاي زمستانه معمولاً از اواخر فروردين تا اوايل ارديبهشت ماه مي باشد.
سوسکها در ابتداي خروج ۳-۲ روز در سطح خاک استراحت کرده سپس در هواي گرم و آفتابي شروع به فعاليت و پرواز مي کنند. حشرات کامل بعد از يک تغذيه کافي از جوانه ها و برگها که معمولاً چند روز طول مي کشد در ساعات گرم و آفتابي روز به جفت گيري پرداخته،سپس حشره ماده تخمهاي خود را در دستجات ۸۰-۲۰ تائي در سطح زيرين برگها قرار مي دهد. يک سوسک زمستانه ممکن است تا ۲۴۰۰ عدد نيز تخم بگذارد. تخمها در حرارت ۲۵-۲۰ درجه سانتي گراد طي ۶-۴ روز و در حرارت پائين تر طي ۳-۲ هفته تفريخ مي شوند و در حرارت بالاتر از ۳۵ درجه خشک شده و نازا مي شوند. اين حشره داراي ۴ سن لاروي است و تا ابتداي شفيره شدن ۴ نوبت پوست عوض مي کند. دورة لاروي حدود ۱۵ روز طول کشيده و سپس لارو در داخل خاک در گهوارة گلي و در عمق ۱۰-۳ سانتي متري تبديل به شفيره مي شود. شفيرگي حدود ۲۰ روز به طول مي انجامد. نسل اول اين آفت حدود ۴۵ روز به طول مي انجامد. در اردبيل سوسکهاي نسل اول از دهة اول تير ماه به بعد از شفيره خارج و در ساعات گرم روز به تدريج در خاک ديده مي شوند. قسمت عمده اي از جمعيت سوسکهاي نسل اول به زير خاک رفته و در عمق ۲۵-۱۰ سانتي متري يا بيشتر، دورة استراحت دراز مدت ۳-۱ ساله را مي گذرانند.
اما عده اي نيز به دورة استراحت نرفته و در سطح زراعت باقي مانده، جفت گيري و تخم ريزي مي نمايند و نسل دوم آفت را مي سازند. طرز تغذيه و رشد و نمو افراد نسل دوم مشابه با نسل اول آفت مي باشد و حشرات کامل در اواخر تابستان و اوايل پائيز به دياپوز رفته و همان گونه زمستان را در درون خاک سپري مي کنند. اين آفت در ديگر نقاط دنيا ۴-۱ نسل در سال دارد.
● کنترل:
▪ کنترل زراعي
در شهرستانهاي اردبيل در سالهائي که قيمت محصول ارزان و هزينه هاي زراعي برابر قيمت فروش محصول است سيب زميني در مزرعه رها شده و يا با دقت جمع آوري نمي گردند. بقاياي غده هاي سيب زميني در بهار آينده جوانه زده و سبز مي شود و چنانچه قبل از تخم ريزي سوسکها، کنده و معدوم نگردد، کانون نشو و نماي آفت مي شود. اما در سالهائي که قيمت سيب زميني گران است کشاورز به منظور سود زراعي بيشتر تا چند سال پي در پي در يک زمين، سيب زميني مي کارد و چون گياه سودآور ديگري هم طراز سيب زميني در منطقه وجود ندارد تناوب زراعي رعايت نمي شود. در نتيجه خسارت آفات بالا مي رود. بنابراين جمع آوري و حذف بقاياي آلوده و تناوب زراعي در امر مبارزه بسيار مهم مي باشد.
▪ کنترل شيميايي
۱) فوزالن(زولون) EC ۳۵% و ۲ليتر در هکتار
۲) اندوسولفان(تيودان) EC۳۵% و ۲- ۱ليتر درهکتار
۳) تيوديکارب(لاروين) DF ۸۰% يک کيلوگرم در هکتار.

چند سالي است که پيش از سال نو و نوروز ، به همراه ماهي سرخ حوض - که روشن نيست از چه زماني به هفت سين راه يافته - جانداران ديگري نيز روانه بازار مي شوند ...

● معرفي آفت اين آفت بومي کشور آمريکا مي باشد و سالها قبل در شيب شرقي سلسله جبال راکي Rocky روي گياه بومي buffalo-fur با نام علمي Solanum rostratum زند ...

سوسک برگخوار درختان ميوه Adoretus persicus (Col.: Scarabaeidae) اين حشره در مناطق خراسان، تهران، مرکزي، همدان، لرستان، باختران، کردستان، اصف ...

حشرات گروه بزرگي از بندپايان را تشکيل مي دهند که در حدود يک ميليون گونه آن تشخيص داده شده است و پيش بيني مي شود که اين ميزان به حدود سه تا چهار ميليون ...

زندگي طبيعي موجودات مختلف با هم متفاوت است. اين تفاوت در حيوانات گاهي به حدي است که از دانستن آنها شگفت زده مي شويم.آنچه مي خوانيد برخي از ويژگي هاي ع ...

مانند هر ساختاري در زيست شناسي، شکل به وظيفه بر مي گردد. يک تپه با انتهاي گرد شده ي مقاوم، چنانکه در بسياري از مناطق گرمسيري مشاهده مي شود، وظيفه دارد ...

حشرات مضر بطور کلي به سه گروه اصلي تقسيم مي شوند: ۱) حشراتي که از گياهان تغذيه مي کنند؛ ۲) حشراتي که از فرآورده هاي انباري تغذيه مي کنند؛ ۳) حشراتي که ...

دانلود نسخه PDF - سوسک کلرادو