up
Search      menu
جانور شناسی :: مقاله سوسک آبي PDF
QR code - سوسک آبي

سوسک آبي

چند سالي است که پيش از سال نو و نوروز ، به همراه ماهي سرخ حوض - که روشن نيست از چه زماني به هفت سين راه يافته - جانداران ديگري نيز روانه بازار مي شوند.
از آن جمله مي توان به سمندر ها ، مارهاي آبي ، لاکپشت خزري ، لاکپشت گوش قرمز ، سوسک هاي آبي و ... اشاره نمود .
به درستي روشن نيست که چرا پيش پاي نوروز اين جانوران به بازار ها راه مي يابند . و اصولا چه لذتي دارد که يک سمندر با پوست لزجش در کنار آئينه و سبزه و شمع و سيب و سماق و سرکه و سکه و سمنو و يک کتاب آسماني ؛ جست و خيز کند ؟
از اين گذشته بسياري از بيماري هاي مشترک بين آدمي و اين خزندگان (و حتي ماهي ها )گزارش شده اند که برخي از آنها در صورت عدم تشخيص به موقع مرگ را به همراه دارند !
نوشته حاضر به معرفي گونه اي از سوسک هاي آبي مي پردازد . ولي اين بدان معنا نيست که بايد آن را خريد و در خانه نگهداري نمود !
● آيا ما در عصر سوسک به سر مي بريم ؟
سوسک هاي آبزي ( و البته تمامي سوسکهاي دنيا ) در راسته COLEOPTERA جاي مي گيرند .
واژه کولئوپترا نخستين بار توسط ارسطو به کار رفته است . اين واژه از دو کلمه يوناني Koleos به معني پوشش ، غلاف ، نيام و Ptera به معني بال درست شده است .
اين نام به اين علت به افراد اين راسته داده شده که بال هاي جلويي يا روبالها ( Elytra ) در آنها بسيار سخت و محکم است .
راسته COLEOPTERA يا قاب بالان ( سوسکها) بزرگ ترين راسته در قلمرو جانوران است . افراد اين راسته با نام عمومي Beetle (بيتل) يا سوسک ناميده مي شوند . حتي تعداد آنها از تعداد گياهان نيز بيشتر است .
اين گستردگي تا جاييست که برخي از جانورشناسان معتقدند که ما امروزه در عصر سوسک ها ( Age of Beetles ) زندگي مي کنيم .
تاکنون دست کم ۳۵۰۰۰۰ (سيصد و پنجاه هزار ) گونه از سوسک ها نامگذاري شده اند و اين تعداد روز به روز رو به افزايش است . شايد در ابتدا اين عدد براي شما چندان مفهومي نداشته باشد ؛ ولي وقتي که اين تعداد را با تعداد کل ماهيان شناخته شده دنيا ( کم و بيش ۳۰۰۰۰ گونه ) مقايسه کنيد پي به پر جمعيت بودن سوسک ها خواهيد برد !
به بيان ديگر اگر اسم تمامي گونه هاي جانوري را روي کاغذ هايي بنويسند و آنها را در کيسه اي بريزند و از شما بخواهند که يک نام را به طور شانسي از کيسه خارج کنيد ، احتمال اينکه نام خارج شده از کيسه به يک سوسک ارتباط داشته باشد بيشتر است تا هر جاندار ديگر ! ( يک چهارم تمامي جانداران جهان سوسک هستند. )
سوسک ها در تمامي اکوسيستم هاي جهان آز قطب و بيابان گرفته تا زير زمين و اوج کوه ها و درياچه ها و آبگير ها يافت مي شوند . ( تنها در پهنه اقيانوس ها سوسک وجود ندارد ! ) و کم و بيش هيچ غذايي وجود ندارد که دست کم يک سوسک از آن تغذيه نکند .
● رده بندي
افراد راسته کولئوپترا داراي دگرديسي کامل بوده و ۴ مرحله : تخم ، کرمينه (لارو) ، بادامچه (Pupa) و حشره بالغ را طي مي کنند .
بيشتر گونه هاي آبزي از خانواده Dytiscidae هستند. آنها را به فارسي شيرجه سوسکان مي نامند .
تاکنون ۴۰۰۰ گونه از اين سوسک ها شناسايي شده اند .
گونه هايي مانند Dystiscus marginalis و Dystiscus latissimus و گونه هايي از جنسهاي Cybester و Gyrinidae رواج بيشتري دارند .
● ويژگي ها
بدن آنها تخم مرغيست و سطح زيرين و زبرين آن اندکي برجسته است . پاهاي عقبي براي شنا به کار مي روند و دراز تر و ضخيم تر هستند و معمولا پوشيده از مو مي باشند . پاهاي شنا به منزله پاروست .
پاهاي جلويي کوتاه تر بوده و مناسب براي گرفتن غذا هستند . پنجه پا در نر ها به شدت پهن بوده و داراي بادکش هاي ويژه اي است که سوسک نر به ياري آنها سوسک ماده را نگه مي دارد و جفت گيري مي کند .
هم حيوان بالغ و هم لارو اين سوسک ها ، آبزيست . سوسکهاي بالغ در روز فعال هستند و بيشتر در آب به سر مي برند بيشتر اين سوسکهاي آبي در آب هاي راکد و آبهاي با جريان کند زيست مي کنند و تنها عده کمي از آنها در جويبار هاي سريع به سر مي برند .
سوسک هاي آبي معمولا شب ها پرواز کرده و از يک آبگير به آبگير ديگر مي روند . سوسک ها در شب با بازتاب نور ماه ( مهتاب ) در آب ، آبگير هاي جديد را پيدا مي کنند .
به همين علت معمولا چراغ هاي اطراف جاده ها باعث گمراه شدن سوسک هايي که پيکره آبي خود را ترک کرده اند خواهد شد !
تنفس اين سوسکها شگفت آور است .آنها براي عمل تنفس ، انتهاي شکم را بيرون از آب نگه مي دارند و هوا را در زير روبالها يا اليترا ( Elytra ) جمع آوري کرده و به زير آب منتقل مي کنند . بيشتر سوسکهاي آبي و همچنين شيرجه سوسک ها گوشتخواران درنده اي به حساب مي آيند .
نمونه هاي بزرگ اين سوسک ها به جز بي مهرگان آبي ؛ به قورباغه و نوزاد قورباغه، سمندر ها و ماهي ها حمله مي کنند. کرمينه يا لارو شيرجه سوسکان نيز شکارچيست .
اين لارو ها زائده هاي شمشيري شکل تيز و درازي (مانديبول) دارند که در آنها مجرايي کشيده شده است . اين مجرا به حفره دهان راه دارد . لارو توسط مانديبول خود آنزيم ها و مايعات گوارشي را وارد بدن طعمه مي کند تا بافت وي را تجزيه کند ، سپس از راه اين مجرا شيره بدن يا خون شکار و بافت هاي گوارش شده را مي مکد !
لارو براي شفيره بستن به خشکي مي آيد و زمين را حفر مي کند . سوسکي که از شفيره خارج مي شود معمولا زمستان را در ساحل مي گذراند و در فصل بهار به درون آب منتقل مي شود .
سوسکهاي آبي از آن جهت که به طور وسيعي لارو پشه ها و ساير دو بالان خونخوار را مي خورند مفيد هستند .
همچنين سوسکهاي جنس Cybister به شدت به بچه ماهيان حمله برده و گاهي خساراتي به پرورش دهندگان ماهي وارد مي آورند .
سوسک آبزي در آکوآريوم ؟
سوسک آبي در آبزي دان مي تواند با خوردن باقي مانده گياهان و جلبک ها کمي به تميزي آکواريوم کمک کند .
اما از آنجا که ماهيان کوچک تر از خود را خواهد خورد و ممکن است حتي به ماهيان بزرگتر هم آسيب برساند ، انتخاب بخردانه اي نيست . از طرفي ماهيان بزرگ بدشان نمي آيد که سوسک آبزي را نوش جان کنند . از ديگر سو ممکن است که سوسک به نوبه خود باعث ايجاد آلودگي هايي در آکوآريوم شود.
پس بهتر است از معرفي يک سوسک آبزي به آبزي دان خود پرهيز کنيد .
اگر قصد نگهداري سوسکهاي آبي را در يک مخزن جداگانه – و بدون ماهي – داريد ؛ بايد آن را سرپوشيده کنيد وگرنه صبح روز بعد بايد تمام خانه را به دنبال سوسک خود بگرديد ( که البته احتمالا آن را در کنار چراغ خواب يا تلويزيون يا يخچال و خلاصه وسايلي که چراغ دارند خواهيد يافت .)
شايد در ابتدا غذا دادن به سوسک سياهي که مرتبا در آب با پاهايش شنا مي کند سرگرم کننده باشد ولي پس از مدتي دقتي که در جلوگيري از خروج سوسک از مخزن به خزج مي دهيد شما را کلافه خواهد نمود . تازه ممکن است سوسک شما را گاز بگيرد !

مقدمه آبياري از نظر علمي تعابير مختلفي دارد اما به معناي واقعي کلمه ، پخش آب روي زمين جهت نفوذ در خاک براي استفاده گياه و توليد محصول مي‌باشد. هر چند ...

كولر هاي آبي كه براي خنك كردن هواي داخل ساختمان ها بويژه در مناطق خشك بكار مي روند از دو قسمت عمده تشكيل يافته اند: 1- اجزاء الكتريكي 2- اجزاء مكانيكي ...

آبياري از نظر علمي تعابير مختلفي دارد اما به معناي واقعي کلمه، پخش آب روي زمين جهت نفوذ در خاک براي استفاده گياه و توليد محصول مي باشد. هر چند فقط ۱۵ ...

آبياري از نظر علمي تعابير مختلفي دارد اما به معناي واقعي کلمه، پخش آب روي زمين جهت نفوذ در خاک براي استفاده گياه و توليد محصول ميباشد. هر چند فقط ۱۵ د ...

حشرات گروه بزرگي از بندپايان را تشکيل مي دهند که در حدود يک ميليون گونه آن تشخيص داده شده است و پيش بيني مي شود که اين ميزان به حدود سه تا چهار ميليون ...

● معرفي آفت اين آفت بومي کشور آمريکا مي باشد و سالها قبل در شيب شرقي سلسله جبال راکي Rocky روي گياه بومي buffalo-fur با نام علمي Solanum rostratum زند ...

زندگي طبيعي موجودات مختلف با هم متفاوت است. اين تفاوت در حيوانات گاهي به حدي است که از دانستن آنها شگفت زده مي شويم.آنچه مي خوانيد برخي از ويژگي هاي ع ...

● معرفي آفت اين آفت بومي کشور آمريکا مي باشد و سالها قبل در شيب شرقي سلسله جبال راکي Rocky روي گياه بومي buffalo-fur با نام علمي Solanum rostratum زند ...

دانلود نسخه PDF - سوسک آبي