up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله سوزش PDF
QR code - سوزش

سوزش

معاينه و تشخيص درد معده

شکايت اصلي: سوزش سردل با خوردن غذا تخفيف مي يابد.
شرح حال و معاينه باليني: يک مرد 52 ساله با سابقه درد اپيگاستر به مدت 2 ماه به بخش اورژانسي مي آيد. درد اپيگاستر او را از خواب بيدار مي کند. خوردن غذا و مصرف شربت آنتي اسيد درد را کاهش مي دهد. او کاهش وزن قابل ملاحظه اي نداشته است و از تهوع يا استفراغ شکايت ندارد. سابقه بيماري پانکراس يا زخم گوارش (ulcer) منفي است ولي گاهي به خاطر درد کمرش قرص آسپيرين مي خورده است.
او در ظاهر مردي سالم به نظر مي رسد ولي کمي استرس دارد. نشانه هاي حياتي او ثابت هستند. در معاينه قلب و ريه ها همه چيز طبيعي اند. شکم نرم و غيرحساس بوده و هيچ توده قابل لمس مشاهده نمي شود. در معاينات رکتال توده قابل لمس مشاهده نشده و تست گاياک (guiac) منفي است.
تشخيص افتراقي:
- زخم دئودنوم - زخم معده - گاستريت - ازوفاژيت - سرطان معده - سنگ کيسه صفرا
طرح تشخيص اوليه
- CBC …………………………… طبيعي است.
- تست کبدي ………………...……… طبيعي است.
- سونوگرافي کيسه صفرا..….....…......…... طبيعي است.
- آميلاز- ليپاز ……………………… طبيعي است.
ارزيابي= اين بيمار با درد اپيگاستر که توسط آنتي اسيد تخفيف مي يابد مراجعه کرده است. اين علامت نشانگر بيماري پپتيک اولسر و به طور اختصاصي نشانگر زخم دئؤدنوم است. در اين اختلال درد به صورت تب درد سوزش و جونده (gnawing) تعري مي شود که در اوايل صبح و 2 تا 3 ساعت پس از خوردن غذا تشديد مي شود. از سوي ديگر درد ناشي از زخم معده (Gastric Ulcer) با خوردن غذا تشديد مي شود.
عوارض بيماري پپتيک اولسر شامل خونريزي، سوراخ شدگي وانسداد دهانه خروجي معده است که ممکن است به صورت يک استفراغ ناگهاني فوراً پس از خوردن غذا مشاهده شود.
سنگ کيسه صفرا= با درد پس از خوردن غذا همراه است و بايد با سونوگرافي کيسه صفرا آن را رد نمود.
در ارزيابي تشخيص اوليه= بايد شواهد مبني بر از دست رفتن مزمن خون را رد نمائيم. يک بيمار جوان داراي علايم کلاسيک بيماري پپتيک اولسر را مي توان به طور کامل با داروهاي H2 بلوکر و يا مهار کننده هاي پمپ پروتئين درمان نمود. اگر علايم باقي بمانند بايد ارزيابي انجام شود. اگر زخم عود نمايد، بايد يک بيماري زمينه اي مثل سندرم زالينجر السيون را مورد بررسي قرار داد.
خطر بروز زخم هاي بدخيم در بيماران بالاتر از 50 سال بيشتر است و اين موضوع را بايد در مشاهدات اوليه آندوسکوپي مورد توجه قرار داد.
طرح تشخيص بيشتر:
1- آندوسکوپي بخش فوقاني
نتيجه: معده متسع نيست، يک زخم 1 سانتي متري در بخش اول دئو دنوم وجود دارد که خونريزي ندارد و انسداد خروجي معده وجود ندارد.
2- تست (Campylobacter- like organism Urease)
نتيجه: مثبت
3- تست آنتي بادي هليکو باکتر پيلوري در سرم
نتيجه: مثبت
طرح درمان:
درمان عفونت اچ- پيلوري: داروي خوراکي مهار کننده پمپ پروتوني (omeprazole) همراه با:
· Amoxicillin clarithromycin
يا
· Metronidazole clarithromycin
روشهاي ديگردرماني عفونت اچ پيلوري:
· Tetracycline metronidazole Bismuth Salicylate
يا
· Tetracycline clarithromycin Bismuth sub salicylato
بحث= اين بيمار داراي يک زخم دئو دنوم به علت عفونت اچ- پيلوري است.
قدم اوليه اداره بيماري پپتيک اولسر:
· گروه يک: درمان ضد ترشح اسيد معده با آنتاگونيستهاي گيرنده H2:
Cimetidine, Ranitidine, Nizatidine, Famotidine.
· گروه دو: مهار کننده پمپ پروتوني
Omeprazole, lanzoprazole
است. هيچ فرقي مابين تاثيرهر کدام از داروهاي گروه 1 يا 2 وجود ندارد.
ولي گروه دوم به خاطر تأثير ماندگار ضد ترشح اسيد معده سبب بهبودي سريع تر خواهند شد.
داروي سوکرالفات(sucralfate) سبب پوشاندن زخم شده و يک لايه محافظ روي زخم تشکيل مي دهد و مخاط معده را نيز محافظت مي کند.
آنتي اسيدها حاوي آلومينيوم و منيزيم هيدروکسايد بوده با خنثي سازي اسيد معدي و محافظت از مخاط معده اثر مي گذارد. دوزبالاي آنتي اسيدها داراي ميزان بهبودي قابل مقايسه با H2 بلوکرها هستند.
حدود 80% زخم هاي معده و 90% زخم هاي دودنوم با عفونت اچ- پيلوري همراهند. درمان عفونت اچ پيلوري سبب کاهش قابل توجه اي در عود بيماري اولسري (75% تا 90% کاهش در عود پپتيک اولسر) خواهد شد. اگر عفونت اچ پيلوري توسط آنتي بيوتيکهاي فوق درمان نشود، در بيماراني که تنها توسط H2 بلوکرها تحت درمان قرار گرفته باشند و احتمال عود بيماري پپتيک اولسر بين 50% تا 60% است. متأسفانه هنوزرژيم استانداردي براي درمان عفونت اچ پيلوري به عنوان يک روش استاندارد انحصاري مطرح نشده است. يک درمان ترکيبي حاوي مهار کننده هاي پمپ پروتوني همراه با دو تا از چهار آنتي بيوتيک زير به عنوان مرسوم ترين روش درماني پپتيک اولسر است.
(clarithromgcin, Amoxicillin, Tetracycline, Metronidazole)
ساير روش هاي درماني شامل بيسموت ساليسيلات همراه با دو آنتي بيوتيک فوق است.
تست اوره آز ، تست (breath test) و تست آنتي بادي اچ پيلوري در سرم داراي 99% (specificity) و 96% (sensitivity) هستند. زماني که زخم هاي دئودنال در بيماران جوان با علايم تيپيک ايجاد مي شوند؛ به آندوسکوپي بخش فوقاني جهت تثبيت تشخيص بيماري نياز نداريم.
· اگر بيماران به نسبت به H2 بلوکرها پاسخ دهنده داروي امپرازول و ساير مهارکننده هاي پمپ پروتوني به عنوان قدم دوم درماني مطرح مي شوند.
· مهار کننده هاي پمپ پروتوني به عنوان داروي انتخابي (choice) در درمان زخم هاي مرتبط با سندرم زولينجر- اليسون مي باشند.
· تنظيم سبک زندگي (مثل ترک سيگار، الکل و پرهيز از داروهاي ضد التهاب غير استروئيدي) در تسريع بهبودي و جلوگيري از عود بيماري مؤثرند.
· رژيم غذايي (Bland) فاقد فلفل و اديه جات کمکي دربهبود بيماري نمي کنند.
· ازروش جراحي براي درمان عوارض شديد از قبيل خونريزي، سوراخ شدگي و يا انسدادها استفاده مي شود. اگر چه زخم هاي دودنوم با بدخيمي همراه نمي باشد ولي موارد مقاوم اغلب به درمان جراحي نياز دارند.
مرور کيس
زخم دودنوم:
* درد چند ساعت پس از خوردن غذا ايجاد مي شود.
* درد با خوردن غذا و آنتي اسيد برطرف مي شود.
* با استفراغ و يا کاهش وزن همراه نيست.
زخم معده:
* درد حدوداً 30 دقيقه پس از خوردن غذا شروع مي شود.
* درد با خوردن غذا شديدتر مي شود. آنتي اسيد در کاهش درد تأثيري ندارد.
* معمولا با استفراغ و کاهش وزن همراه است.
رفلکس معدي- مروي:
* ناراحتي درشکم و قفسه سينه پس از خوردن غذاي حجيم، خصوصاً شبها.
* آنتي اسيدها سبب برطرف نمودن درد مي شود.
* بالا آوردن سر بيمار، پرهيز از خوردن غذاها در اواخر شب، پرهيز از الکل، سيگار، غذاهاي چرب و ترش مؤثر هستند.
* بدون استفراغ و يا کاهش وزن
سرطان معده
* درد به صورت مداوم و پس از خوردن غذا
* درد با خوردن غذا بيشتر مي شود، آنتي اسيد درد را کاهش نمي دهد.
* با استفراغ و کاهش وزن شديد همراه است.
* لنفادنوپاتي در ناحيه سوپر اکلاويکولار.

تقريبا همه افراد سوزش سردل را تجربه کرده اند و بنا به تجارب خود راهي براي کاهش درد ناشي از آن پيدا کرده اند. اين حالت، احساس سوزش در قفسه سينه و گاهي ...

آلرژي يعني اين که بدن نسبت به برخي از عوامل خارجي واکنش بيش از حد نشان دهد. در حالت معمولي وقتي بدن در شرايط خاصي قرار مي گيرد ممکن است پوست، بافت هاي ...

طبق شايعات و افسانه ها، بيشتر افکار و نظريات بديع و جديد انشتين در هنگام اصلاح صورت به مخيله اش خطور مي کرد.اما براي اغلب مردان اين تشريفات صبحگاهي به ...

بيماري ريفلاکس زماني اتفاق مي افتد که اسفنکتر تحتاني مري به درستي بسته نمي شود و محتويات معده به مري سر ريز مي شود يا ريفلاکس مي کند. اسفنکتر تحتاني م ...

معمولا در ماه رمضان، مطب هاي دندان پزشکي خلوت مي شود؛ چون بيشتر بيماران تلاش مي کنند قبل از آغاز اين ماه، تمام کارهاي دندان پزشکي، جراحي ها و ترميم دن ...

يکي از شکايت هاي اصلي برخي از بانوان به متخصص پوست و مو؛ خارش و سوزش ناحيه تناسلي است که برخي آن را به عدم رعايت بهداشت و پوشيدن لباس هاي تنگ نسبت مي ...

● تعريف آکنه يک ضايعه پوستي است که سبب ايجاد جوشهاي سرسياه و التهاب ضايعات قرمز (کورک، جوشهاي چرکي، کيست) مي گردد. اين زايده ها بطور معمول جوش يا زيت ...

هاري يک بيماري ويروسي کشنده است که مخصوص گوشتخواران اهلي و وحشي بوده و انسان و ساير حيوانات خونگرم پستاندار به طور تصادفي و غالباً از طريق گزش به آن م ...

دانلود نسخه PDF - سوزش