up
Search      menu
علم و تکنولوژی :: مقاله سوخت جديد هواپيما PDF
QR code - سوخت جديد هواپيما

سوخت جديد هواپيما

روغن نباتي، سوخت جديد هواپيماها!

وقتي پس از حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ ميلادي، تمام پروازهاي تجاري ايالات متحده لغو شد؛ کارشناسان هواشناسي فرصت غيرمنتظره ۳ روزه اي را بدست آوردند تا فرضيات مختلفي را پيرامون تاثير رد فشرده برجامانده از موتور هواپيماهاي جت بر تغييرات آب وهوايي بيازمايند.
نتايج اولين تحقيقات که در سال ۲۰۰۲ منتشر شد، حاکي از آن بود که اين رد هاي فشرده سفيدرنگ تاثير قابل توجهي بر تغييرات دمايي روزانه دارند. متوسط دماي هوا در روزهاي ۱۱ تا ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱ در سراسر ايالات متحده، ۱.۸ درجه سانتي گراد نسبت به ۳ روز قبل و ۳ روز بعد از دوره اندازه گيري بيش تر بود. به عقيده کارشناسان، اين افزايش چشمگير ناشي از عدم توليد رد هواپيماهاي جت بود.
رد هواپيماهاي جت مي تواند مانند ابرهاي سيروس در جو پخش شوند. رفتار رد هواپيما شبيه به ابرهاي معمولي است و کارشناسان حدس مي زنند که در پديده گرمايش زمين تاثيرگذار باشند. اما اين ابرهاي مصنوعي هم چنين مي توانند با به دام انداختن گرماي آزادشده از زمين و بازتاب نور خورشيد، بر بيشينه و کمينه دماي روزانه مناطق مختلف تاثيرگذار باشند. بنا بر اين کارشناسان انتظار دارند رد هواپيما سبب شود حداقل دماي شبانه اندکي افزايش يابد و بيشترين دماي روزانه نيز مقداري کاهش نشان دهد.
اما به گزارش نيچر، در بررسي جديدي که بر اساس الگوي ۳۰ ساله پوشش ابر در ايالات متحده انجام شده، مشخص شده است ابرهاي ضخيم تر و کم ارتفاع تر نسبت به ابرهاي رقيق و مرتفع، تاثيرات بيشتري بر تغييرات روزانه دما دارند. از آن جايي که تغييرات دمايي آن سه روز سال ۲۰۰۱ منطبق با تغييرات طبيعي پوشش ابر است، افزايش دماي آن دوره زماني احتمالا ارتباطي به عدم پرواز هواپيماها ندارد.
البته بررسي هاي جديد صرفا تاييد مي کنند که رد هواپيماها تاثير شديدي روي تغييرات روزانه دمايي ندارد، اما اين بدان معني نيست که دود موتورهاي جت هيچ تاثيري بر تغييرات آب وهوايي ندارند. شايد اين تاثيرات هم اکنون به چشم نيايد؛ اما با توجه به رشد ۲ تا ۵ درصد پروازهاي هوايي در هر سال، انتظار مي رود در آينده نزديک، تاثيرات آلايندگي هواپيماها بر پديده هاي زيست محيطي به شدت افزايش يابد.
کارشناسان حدس مي زنند پروازهاي هوايي در سال ۲۰۵۰ حداقل ۳ برابر مقدار امروز خواهد بود و تاثير قابل توجهي بر آب وهواي جهاني به دنبال خواهد داشت.
● پرواز با روغن گياهي
هرچند کارشناسان هنوز از شدت تاثيرات آلايندگي هواپيماها بر آب وهوا مطمئن نيستند، اما دست اندرکاران صنايع هوايي از جنبه اي ديگر نيز به استفاده از سوخت هاي جايگزين علاقمند شده اند و آن، هزينه سوخت هواپيماها است.
با توجه به افزايش قيمت بي سابقه نفت خام، قيمت سوخت جت نيز به شدت افزايش يافته است و اين، براي شرکت هايي که رقابت شديدي براي جذب مشتري دارند؛ مناسب نيست. از اين رو آنها تلاش مي کنند با استفاده از سوخت هاي زيستي دردسترس و ارزان تر، نياز به سوخت فسيلي را کاهش دهند و بدين ترتيب از هزينه هاي مصرفي خود بکاهند.
در آخرين روزهاي سال ۲۰۰۸، هواپيمايي مسافربري در نيوزيلند موفق شده است پرواز آزمايشي ۲ ساعته اي را با استفاده از سوخت زيستي به پايان برساند. اين آزمايش، گامي بلند در استفاده از سوخت هاي دائمي و پايداري است که هم به کاهش آلايندگي هواپيماها کمک مي رساند و هم از هزينه هاي مصرفي مي کاهد.
به گزارش بي.بي.سي در اين پرواز هواپيمايي نيوزيلند از يک فروند هواپيماي بوئينگ ۷۴۷ مدل ۴۰۰ استفاده شد. سوخت يکي از موتورهاي اين هواپيما، ترکيب ۵۰درصد روغن گياه جاتروفا و ۵۰ درصد سوخت جت بود. به گفته ديويد مورگان، سرخلبان اين پرواز، سيستم سوخت و موتورها چه بر روي زمين و چه در حين پرواز عملکرد خوبي داشت.
در بهمن ماه سال گذشته نيز آزمايش مشابهي توسط هواپيمايي ويرجين آتلانتيک انجام شد که سوخت آن از ترکيب دانه هاي نارگيل و باباسو (نوعي گياه برزيلي) تهيه شده بود.
اين نخستين بار است که هواپيماي مسافربري با ترکيبي از سوخت زيستي نسل دوم به پرواز در مي آيد. سوخت هاي نسل اول، سوخت هاي سنتي مانند اتانول هستند که آلايندگي بيشتري ايجاد مي کنند. به تازگي اتحاديه بين المللي حمل ونقل هوايي، ياتا اعلام کرده است که قصد دارد تا سال ۲۰۱۷، ده درصد از سوخت پروازهاي هوايي را از طريق سوخت هاي زيستي تامين کند.
البته توليد سوخت هاي زيستي انتقادات بسياري به دنبال داشته است. منتقدان معتقدند افزايش استفاده از سوخت هاي زيستي سبب مي شود کاربري زمين هاي کشاورزي به کاشت گياهان سوخت زيستي تغيير کند و اين پديده، افزايش غيرقابل مهار هزينه مواد غذايي را به دنبال خواهد داشت.
● غذاي ارزان، سوخت ارزان
اما آيا مي توان کاري کرد تا سوخت هاي زيستي به بهاي افزايش قيمت جهاني غذا توليد نشود؟ پژوهشگران توانسته اند راه حل هايي پيدا کنند. جلبک هاي فتوسنتزي يکي از راه حل هاي موجود هستند، چراکه براي رشد به زمين هاي کشاورزي نياز ندارند.
در همين حال، پژوهشگراني که روي سوخت ارزان بدست آمده از پسماند مواد گياهي، اتانول، فعاليت مي کنند، توانسته اند با دست کاري ژنتيکي بلال، گونه اي جديد از اين محصول کشاورزي را توليد کنند که خودبخود هضم مي شود. در روش جديد، باقيمانده گياه ذرت را پس از برداشت محصول فشرده مي کنند و آنزيم بدست آمده از ژن هاي نوعي باکتري خاص، بقاياي گياه را از داخل به بيرون هضم مي کند. در نتيجه، ساقه هاي مملو از سلولز از بين مي روند و آن چه مي ماند، آشغال تعداد فراواني گياه ذرت است که به راحتي به اتانول تبديل مي شود.
امروز حتي مي توان ماده چوب را که عامل سختي محصولات چوبي است، به سوخت تبديل کرد. در تابستان گذشته پژوهشگران توانستند فرآيند شيميايي جديدي را کشف کنند که خاک اره را به پيش ماده سوخت ديزل زيستي تبديل کند.
● سال توسعه سوخت هاي زيستي
اما استفاده از سوخت هاي سبز منحصر به هواپيماها نيست. درحالي که آزمايش سوخت هاي زيستي در پروازهاي هوايي در آغاز راه است، کارشناسان مدت ها است در حال بررسي روش هاي کاهش آلايندگي خودروها و موتورهاي احتراق داخلي و استفاده از سوخت هاي جايگزين هستند.
پژوهشگران نروژي توانسته اند نشان دهند که جايگزين کردن موتورهاي بنزيني با موتورهاي ديزلي تميز مي تواند توليد گاز گلخانه اي دي اکسيد کربن را به يک چهارم مقدار اوليه کاهش دهد. هم چنين تصفيه کردن سوخت هاي رايج پيش از ورود به خودرو نيز مي تواند از آلايندگي نهايي آنها بکاهد.
در مهرماه گذشته، گروهي از پژوهشگران در کاري ارزشمند، توانستند گونه اي قارچ را شناسايي کنند که ترکيبات مضر نيتروژن و گوگرد را از نفت خام جدا مي کند. ترکيبات نيتروژن و گوگرد که طي احتراق تشکيل مي شوند، در صورت ورود به جو مي توانند باران هاي اسيدي ايجاد کنند.
از آن جالب تر، کشف ديگري بود که آبان ماه اعلام شد، نوعي قارچ آمريکاي جنوبي که مي تواند پسماندهاي گياهي را مستقيما به سوخت ديزل تبديل کند. با استفاده از چنين قارچي مي توان بي نياز به استفاده از زمين هاي کشاورزي، سوخت هاي زيستي ارزان قيمتي بدست آورد.
● هر گردي گردو نيست!
ممکن است فکر کنيد سوخت، چه فسيلي باشد و چه زيستي؛ عملکرد يکساني دارد. هر دو دي اکسيد کربن توليد مي کنند و به پيشرفت پديده گرمايش جهاني سرعت مي بخشند. اما توجه به اين نکته لازم است که سوخت زيستي از چرخه فعلي دي اکسيد کربن بدست مي آيد و حجم موجود اين گاز گلخانه اي را تغيير نمي دهد.
درحالي که اگر از سوخت هاي فسيلي استفاده کنيم؛ ذخيره کربني را که طي ميليون ها سال از جو به اعماق زمين منتقل شده است؛ دوباره به جو برمي گردد و تعادل چرخه موجود را برهم مي زند. مشکل امروز زمين هم استفاده بي رويه از ذخاير سوخت هاي فسيلي است.
با اين حال، همه کارشناسان توافق دارند استفاده از انرژي هاي پاک، تنها راه مقابله با گرمايش جهاني است. منابع انرژي تجديدپذير و پاک مانند انرژي خورشيدي، پيل هاي سوختي و نيروگاه هاي هسته اي، بادي، آبي، زمين گرمايي و استفاده از امواج دريا براي توليد برق، همه و همه روش هايي هستند که هنوز درحال توسعه هستند. با اين حال شکي در اين نيست که در آينده اي نه چندان دور، همه ابزارهاي بشر با استفاده از انرژي الکتريکي بدست آمده از منابع تجديدپذير کار خواهند کرد.

تحقيقات نشان داده که سوختگي ها عموما در منازل اتفاق مي افتد. همه ما درد ناشي از سوختگي هاي خفيف را تجربه کرده ايم و بيشتر مواقع کاملا نسبت به آن بي تف ...

شهرهاي جديد تعريف شهر جديد شهر جديد ،اجتماعي برنامه ريزي شده ،ارادي با اهداف معين از پيش تعيين شده و برخوردار از تمام تسهيلات لازم براي يک محيط مستقل ...

نحوه آزاد شدن انرژي هسته‌اي مي‌دانيم که هسته از پروتون (با بار مثبت) و نوترون (بدون بار الکتريکي) تشکيل شده است. بنابراين بار الکتريکي آن مثبت است. اگ ...

چكيده: با شنيدن كلمه سوخت عمدتا اولين موضوعي كه به ذهن خطور ميكند سوختهاي فسيلي است. نيروي محركه صنعت و حمل و نقل جهان هستند كه در سالهاي اخير پيشرفت ...

از اين پس دانشمندان مي توانند با استفاده از مکعب هاي توخالي نوعي سوخت هسته اي جديد، اورانيوم راديواکتيو را جذب و پاک کرده و به اين ترتيب سوخت اتمي تمي ...

اين آژانس که يک سازمان نوين در بخش تأمين انرژي به شمار مي رود، قرار است براي دسترسي و توليد اين گونه انرژي ها در سراسر جهان، کمک هاي عملي خود را در اخ ...

نوعي ماده منفجره است که به منظور پراکنده کردن مواد خطرناک راديواکتيو در سطحي وسيع طراحي شده است. ممکن است شما هم مثل خيلي هاي ديگر، وقتي دو عبارت بمب ...

شاتل در لغت به اتوبوسهايي اطلاق مي شود که در يک مسير مشخص رفت و آمد مي نمايند. آن ها اتوبوسهايي هستند که براي حمل انسان،محموله هاي فضايي و بردن ماهوار ...

دانلود نسخه PDF - سوخت جديد هواپيما