up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله سوء مصرف آنتي سايکوتيک ها PDF
QR code - سوء مصرف آنتي سايکوتيک ها

سوء مصرف آنتي سايکوتيک ها

آژيرهاي آنتي سايکوتيکي

بي قراري و سايکوز، از جمله شايع ترين علايم در سالمندان مبتلا به دمانس است که موجب مشکلات باليني جدي در اين گروه از بيماران مي شوند. پس از به بازار آمدن داروهاي آنتي سايکوتيک آتيپيک، اين دسته از داروها به طور گسترده اي در درمان علايم بي قراري و سايکوز ناشي از دمانس در سالمندان به کار گرفته شدند...
بر اساس اطلاعات جمع آوري شده از مجموعه مطالعات باليني در جمعيتي از سالمندان، تجويز اين قبيل داروها باعث بروز عوارض ناخواسته متابوليک نظير افزايش وزن، ديابت شيرين نوع دو و اختلالات متابوليسم چربي ها مي شود. اداره نظارت بر غذا و داروي آمريکا (FDA) از کارخانجات توليدکننده داروهاي آنتي سايکوتيک نسل قديم درخواست کرده که در برگه اطلاعات دارويي داخل جعبه داروهاي خود در مورد افزايش خطر مرگ و مير بيماران سالمند تحت درمان به دليل بروز علايم سايکوز ناشي از دمانس هشدارهاي لازم را ذکر کنند. اين اطلاعات هشدار دهنده مشابه اطلاعاتي است که در سال ۲۰۰۵ به برگه اطلاعات دارويي آنتي سايکوتيک هاي آتيپيک اضافه شده است.
براساس يافته هاي حاصل از مطالعات و ساير شواهد موجود، اداره نظارت بر غذا و داروي آمريکا به اين نتيجه رسيده که در مجموع داروهاي آنتي سايکوتيک قديمي در مقايسه با داروهاي آنتي سايکوتيک آتيپيک در افزايش خطر مرگ بيماران سالمند مبتلا به سايکوز ناشي از دمانس که تحت درمان قرار گرفته اند، نقش پررنگ تري دارند. همچنين لازم است متخصصان به اين نکته توجه داشته باشند که داروهاي آنتي سايکوتيک، هيچ کدام در درمان سايکوز ناشي از دمانس مورد مصرف ندارد. البته اين جمله به معناي ممنوعيت تجويز اين داروها براي سالمندان نيست، بلکه بايد در هنگام تجويز آنها در بيماران سالمند آسيب پذير حداکثر احتياط به عمل آيد. در چنين بيماراني دارودرماني با داروهاي آنتي سايکوتيک هميشه به عنوان انتخابي در تصميم گيري هامطرح هستند.
● سايکوز و بي قراري ناشي از دمانس
دمانس يک اختلال شناختي کلي برگشت ناپذير است. در واقع دمانس يک بيماري نيست، يک سندرم است. آلزايمر شايع ترين نوع دمانس است.شيوع دمانس در آمريکا به تنهايي به رقمي معادل ۵ تا ۱۵ درصد در جمعيت بزرگسالان بالاي ۶۵ سال مي رسد و انتظار مي رود که تا سال ۲۰۲۰ شمار مبتلايان به اين بيماري از مرز ۴۸ ميليون نفر در سراسر جهان بگذرد. بنابراين توجه به اين معضل در حال رشد در جهان اهميت بسيار زيادي دارد. پزشکان بايد بدانند که ۶۰ درصد از بيماران مبتلا به دمانس در جامعه علايم رفتاري و رواني را نشان مي دهند؛ حال آن که اين رقم در آسايشگاه هاي سالمندان و مراکز نگهداري اين گروه سني به رقمي نزديک به ۸۰ درصد مي رسد.
سوء مصرف آنتي سايکوتيک ها
داروهاي آنتي سايکوتيک از جمله گروه داروهايي هستند که بيش از ساير گروه هاي دارويي در سالمندان مورد سوء مصرف قرار مي گيرند. بنابراين پيشگيري از سوء مصرف آنتي سايکوتيک ها و ساير داروهاي اعصاب و روان در سالمندان ضروري است. براي رسيدن به اين هدف توجه به نکات زير کمک کننده است.
▪ توجه به علايم: زير نظر گرفتن دقيق علايم به پزشک کمک خواهد کرد تا به درستي تشخيص دهد که چه عواملي باعث ايجاد علايم مي شوند و از بروز آنها پيشگيري کند.
▪ ارزيابي پزشکي: توجه به مشکلات پزشکي و بيماري هاي زمينه اي بسيار مهم است، زيرا علايم رواني شناختي ممکن است در سالمندان به دنبال مشکلات پزشکي ايجاد يا تشديد شوند. بررسي بيمار از لحاظ بيماري هاي غير روانپزشکي، کمک خواهد کرد تا تنها در صورت وجود علايم با منشأ مشکلات رواني اقدام به تجويز داروهاي آنتي سايکوتيک کنيد. کوتاهي در يافتن علل غير روانپزشکي بي قراري و سايکوز، پزشک را در درمان موثر با استفاده از مناسب ترين مداخلات دارويي و غيردارويي ناتوان خواهد کرد.
▪ تشخيص صحيح روانپزشکي: در صورت تشخيص صحيح بيماري، در درمان علايم رواني شناختي که ممکن است در بيماران سالمند به شکل غيراختصاصي تظاهر کنند، موفق خواهيد بود. براي حصول اين هدف، مشاوره با روانپزشک يا روان شناس دوره ديده در زمينه روانشناسي سالمندان کمک کننده است. در صورت لزوم و در شرايطي که خطري جدي سالمند يا اطرافيان او را تهديد کند، تجويز داروهاي آنتي سايکوتيک درماني موثر و گاه حتي ضروري خواهد بود.
▪ مداخلات غير دارويي: تعديل رفتارها، بهبود محيط (از نظر وجود صدا، دما و مزاحمت ها)، گروه درماني، روان درماني حمايتي، فعاليت هاي تفريحي توام با مقاصد درماني (موسيقي درماني، باغباني) در ميان ساير استراتژي هاي درماني براي اين گروه بيماران ممکن است کمک کننده باشد و گاه حتي نياز به مداخلات دارويي را حذف کند.
▪ تفاوت ظريف ميان دارودرماني تک تک سالمندان: ميان دارودرماني تک تک افراد سالمند با يکديگر اختلافات جزئي وجود دارد. اين اختلاف هاي احتمالي بايد در پروتکل هاي درماني ملي ويژه سالمندان درنظر گرفته شود. شما به عنوان پزشک معالج بايد همواره به ياد داشته باشيد که درمان هر سالمندي با سالمند ديگر متفاوت و منحصربه فرد است.
▪ شروع آرام درمان و کنترل مداوم: در سالمندان، شروع درمان دارويي بايد بر اساس دوزاژي که در راهکارهاي ويژه سالمندان ذکر شده، باشد. همچنين براي ادامه درمان و نيز قطع هر دارويي تيتراسيون مناسب نبايد فراموش شود. در حين درمان هم پايش و کنترل دقيق ضروري است.
▪ بررسي پاسخ دهي درماني: ارزيابي ميزان پاسخ دهي علايم رواني – شناختي موجود به درمان هاي انتخاب شده بسيار مهم است. در ادامه درمان بايد گزارش هاي باليني کادر درماني و ساير متخصصان از وضعيت بيمار مورد توجه قرار گيرد. جمع آوري اطلاعات در مورد وضعيت بيمار و پايش بيمار براي پيشگيري از عوارض جانبي ناتوان کننده احتمالي داروهاي اعصاب و روان ضروري است و بايد در برنامه هاي ارزيابي مداوم سالمندان گنجانده شود. بر اساس اعلام نظر FDA، هر عارضه جانبي نامطلوبي به دنبال تجويز اين گروه داروها در سالمندان بايد گزارش شود. همچنين، پزشکان محترم بايد قبل از شروع داروهاي آنتي سايکوتيک در سالمندان، مزايا و فوايد آن را درنظر بگيرند و بنابر شرايط منحصر به فرد هر سالمند براي درمان علايم رفتاري مرتبط با دمانس در آنان تصميم بگيرند.
● جمع بندي
محققان امروزه بر اين عقيده اند که تجويز داروهاي آنتي سايکوتيک، چه نسل قديمي و چه آتيپيک، در درمان سايکوز ناشي از دمانس در سالمندان جايگاهي ندارد. البته اين گروه از داروها در شرايط خاصي ممکن است بسيار سودمند و حتي تجويز آنان ضروري باشد. به هر حال استفاده از اين گروه داروها در سالمندان آسيب پذير بايد با احتياط صورت گيرد.

سويا از انواع حبوبات است که محل کشت اوليه آن در آسيا بوده اما توليد انبوه آن در ايالات متحده آغاز شد. سويا را مي توان يک دانه همه کاره ناميد که از آن ...

گرمايش از کف آشنايي با سيستمهاي گرمايش از کف با افزايش روز افزون جمعيت و همچنين کاهش منابع انرژي، مصرف بهينه انرژي امري بديهي مي باشد. در اين راستا نق ...

گرمايش از کف آشنايي با سيستمهاي گرمايش از کف با افزايش روز افزون جمعيت و همچنين کاهش منابع انرژي، مصرف بهينه انرژي امري بديهي مي باشد. در اين راستا نق ...

متادون دارويي است که از آن به عنوان جايگزين هروئين، کراک و ساير موادمخدر افيوني براي درمان افراد وابسته به اين مواد استفاده مي شود. متادون زندگي افراد ...

▪ نام علمي:Celery, parsley ▪ انگليسي:Apium graveolens ▪ از خانواده:Umbelliferae کرفس گياهي علفي و دو ساله و از تيره چتريان به ارتفاع ۲۰ تا ۶۰ سانتي مت ...

در اواخر قرن نوزدهم با افزايش مشکلات تهيه نيروي کارگر، نيار به استفاده از روشهاي شيميايي جهت کنترل علفهاي هرز آشکار گرديد. در دهه ۱۸۹۰ ميلادي در فرانس ...

در اواخر قرن نوزدهم با افزايش مشکلات تهيه نيروي کارگر، نيار به استفاده از روشهاي شيميايي جهت کنترل علفهاي هرز آشکار گرديد. مصرف علف کش ها در اواخر قرن ...

آنتي هيستامين موارد مصرف‌: اين‌ دارو براي‌ بهبود موقت‌احتقان‌بيني‌ و سينوس‌ها، عطسه‌ وآبريزش‌ از بيني‌ ناشي‌ از سرماخوردگي‌ ورينيت‌ آلرژيك‌ مصرف‌ مي‌ش ...

دانلود نسخه PDF - سوء مصرف آنتي سايکوتيک ها