up
Search      menu
زمین شناسی,جغرافیا :: مقاله سنگ شناسي PDF
QR code - سنگ شناسي

سنگ شناسي

سنگ شناسي سنگ هاي آذرين

۱) آندزيت
سنگ هاي آذرين بيروني هستند که از ماگما هاي آندزيتي ( بازيک ) توليد مي شوند. ماگما هاي آندزيتي معمولاً از آتشفشان هاي استراتوولکان به صورت گدازه با دماي بين نهصد تا هزاروصددرجه ي سانتيگراد خارج مي شوند و مي توانند منطقه اي در حدود چندين کيلومتر را بپوشانند. اين ماگماها مي توانند فوران هاي انفجاري بسيار قوي همراه با مقدار زيادي مواد پيروکلاستيک توليد نمايند .
آندزيت ها سنگ هاي دانه ريز و تقريباً روشن مي باشند که کاني ها اصلي سازنده ي آنها( پلاژيوکلاز، پيروکسن، آمفيبول و بيوتيت ) در زمينه اي خاکستري رنگ تا سياه قرار گرفته است . آندزيت ها به دليل مقاومت زياد در مقابل عوامل جوي درساختمان سازي به عنوان سنگ نما بکار برده مي شوند .
۲) بازالت ( سياه سنگ):
يک سنگ سخت و سياه و دانه ريز ولکانيکي با کمتر ازپنجاه و دو درصدسيليس است. بافت سنگ هاي بازالت مي تواند حفره دار و يا متراکم ماگماهاي سازنده اين سنگها به دليل باشد. کم بودن ميزانSiO۲ ،ويسکوزيته کمي دارند. به همين دليل گدازه هاي بازالتي بر روي زمين مي توانند سطحي تا حدودبيست کيلومتر را بپوشاند.
بازالت ها که معادل بيروني گابرو به شمار مي روند فراوانترين سنگ آذرين بيروني در پوسته اقيانوس ها هستند در صورتي که ماگماي بازالتي در زير آب فوران نمايند اشکال ويژه اي را که به گدازه هاي بالشتي(Pillow lava) معروفند ايجاد مي کند. وجود اين اشکال در توالي هاي سنگي قديمي در شناسايي محيط هاي دريايي و آبي قديمي به زمين شناسان کمک فراواني مي کند.
فراوانترين کاني هاي سازنده ي اين نگ عبارتند از، اليوين، پيروکسن و پلاژيوکلاز
رنگ بازالت بر اساس ميزان و نوع کاني هاي موجود در سنگ بخصوص اليوين مي تواند از خاکستري روشن تا خاکستري تيره و سياه تغيير نمايد.
▪ دماي گدازه هاي بازالتي معمولاً بين هزاروصد تا هزارودويست و پنجاه درجه ي سانتيگراد مي باشد.
در صورتي که گدازه هاي بازالتي به سرعت سرد شوند يک نوع شيشه بازالتي سياهرنگ مي سازد که تاکي ليتtachylite ناميده مي شوند
۳) ديوريت :
ديوريت يک سنگ حد واسط دانه درشت و ندرتاً نهانبلوراست که رنگ آن معمولاً متمايل به سبز مي باشد .
کاني هاي اصلي سازنده ي اين سنگ عبارتند از کواتز، پلاژيوکلاز، فلدسپات، آمفيبول و بيوتيت. ديوريت از کلمه اي يوناني به همين شکل به معني تشخيص دادن گرفته شده است. اين سنگ در تزئين ساختمان ها و بناها کاربرد فراوان دارد .
۴) گابرو :
گابروها سنگ هاي آذرين دروني سخت، تيره، دانه درشت و بازيکي هستند که درشتي بلور آنها بيانگر سردشدن آرام مواد مذاب در درون زمين است گاهي مي توان آثار جريان مواد مذاب را در اين سنگ مشاهده نمود.
گابرو فراوانترين و معمولي ترين سنگ هاي پلوتونيک در پوسته ي اقيانوس ها و بعد از گرانيت ها، فراوان ترين سنگ هاي پلوتونيک در نواحي قاره اي محسوب مي شوند .
پيروکسن و پلاژيوکلاز دو کاني اصلي سازنده ي اين نوع سنگ به شمار مي روند .
نام آن از کلمه اي ايتاليايي به همين شکل گرفته شده است .
۵) گرانيت ( سنگ خارا) :
فراوانترين و معمولي ترين سنگ پلوتونيک در نواحي قاره اي که سازنده ي بزرگترين باتوليت هاي جهان محسوب مي شوند.
با توجه به گرانيتي بودن پوسته ي قاره ها مي توان نتيجه گرفت که اغلب اين سنگ هاي اسيدي از ذوب پوسته تشکيل شده اند. گرانيت ها سنگ هايي به رنگ روشن با کوارتز فراوان ( حداقل ۲۵% ) و دانه درشتند. طول بلور کاني هاي سازنده ي اين سنگ ها ممکن است به چندين سانتي متر نيز برسد وجود اين بلورهاي درشت تجزيه سنگ را تسهيل کرده و در اثر تجزيه فلدسپات، آنها به کائولن تبديل مي شود تبديل مي شود.
▪ کاني هاي اصلي سازنده ي آنها عبارتند از کواتز، فلدسپات، آمفيبول و بيوتيت.
▪ کاني هاي آپاتيت، زيرکن، تورمالين، توپازو ....... به صورت کاني هاي فرعي در گرانيت ها يافت مي گردند.
▪ سختي و مقاومت گرانيت سببب شده که از آن به طور گسترده در تزئين ساختمان ها و سنگ فرش پياده رو ها و .... به عنوان سنگ نما استفاده گردد.
نام گرانيت از کلمه گرانوم به معني دانه گرفته شده است ..
۶) (Kimberlite) کيمبرليت
يک نوع سنگ آذرين تيره رنگ، فاقد فلدسپات و داراي کاني هاي کربناته و فلوگوپيت است.
اين سنگها به صورت برش هاي انفجاري پرکننده ي دودکش ها و يا در برخي از دايک ها و سيل ها يافت مي گردند .
کيمبرليت در سطح زمين به آساني تجزيه شده و به صورت سنگي سست و به رنگ خاکستري مايل به آبي ديده مي شود . در برخي نقاط جهان مانند آفريقاي جنوبي کيمبرليت ها منابع اقتصادي الماس به شمار مي رود .
۷) ريوليت :
يک سنگ آتشفشاني اسيدي به رنگ روشن با بيش ازشصت و هشت درصدSiO۲ است که معادل بيروني (آتشفشاني) سنگهاي گرانيتي محسوب مي شود و مانند آنها در مناطق قاره اي يافت مي گردد .
کاني هاي اصلي سازنده اين سنگ عبارتند از کوارتز، فلدسپات و بيوتيت که قبل از فوران ماگما متبلور شده اند اغلب در زمينه اي شيشه قرار دارند و حکايت از انجماد سريع مواد پس از فوران دارد. ريوليت در فورانهايي با دماي بين هفتصد تا هشتصدوپنجاه درجه سانتي گراد ديده مي شود .

سنگ از نظر زمين شناسان به ماده ي سازنده ي پوسته و بخش جامد سست کره ي زمين گفته مي شود. سنگ ها از يک يا چند کاني درست شده اند و از نظر چگونگي پديد آمدن ...

دياژنز: سنگ زايي پس از انباشته شدن رسوب ها در محيط هاي رسوبي ممکن است فرايندهاي فيزيکي و شيميايي گوناگوني در آن ها رخ دهد که به سنگ شدن آن ها بينجامد. ...

گلسنگ نوعي پيکره گياهي بدون ريشه، برگ يا گل است؛ در واقع، مجموعه اي از جلبک و قارچ است که زندگي هر کدام وابسته به زندگي ديگري است. در اين همزيستي جلبک ...

سنگ آهک کربنات کلسيم(CaCO3) به ندرت به صورت آهک خالص در طبيعت پيدا مي‌شود. اين سنگ بيشتر به صورت آهک رسي ، آهک ماسه‌اي و دولوميت يافت مي‌گردد. ناخالصي ...

سنگ آهک نوعي سنگ رسوبي است که عمدتا از کلسيت معدني تشکيل شده‌است. اصول تهيه و بکارگيري آهک در واقع هدف از تهيه آهک، تبديل سنگ آن به حالت قابل مصرف و ت ...

وجود ۱۵۰۰ آتشفشان در کره زمين فوران توده هاي بزرگي از خاکستر در ايسلند در اثر فعال شدن يکي از آتشفشان هاي خفته اين منطقه باعث شده است نشريه علمي لايو ...

زمين شناسي رسوبي براي اکتشاف و تکميل اطلاعات مربوط به مخازن نفت و گاز مهم مي باشد. اطلاعات زمين شناسي براي براي پيشبيني مکان هاي احتمالي استان هاي نفت ...

● ريشه لغوي زمين شناسي ساختماني از واژه Structral به معني ساختاري يا ساختماني و Geologg به معني زمين شناسي گرفته شده است. ● ديد کلي هر کسي که با زمين ...

دانلود نسخه PDF - سنگ شناسي