up
Search      menu
زمین شناسی,جغرافیا :: مقاله سنگ آهک PDF
QR code - سنگ آهک

سنگ آهک

اجزا غير اسکلتي سنگ آهک

ترکيب سنگهاي آهکي خيلي متغير است، ولي سطور اجزا آنها را مي‌توان به چهار گروه تقسيم کرد. دانه‌هاي غير اسکلتي ، ميکرايت و سيمان. دانه‌هاي غير اسکلتي عمده بطور عمومي در سنگهاي رسوبي و بويژه در سنگ آهک عبارتند از :
اائيدها و پيزئيدها
اائيدهاي عهد حاضر دانه هاي کروي هستند که از يک يا چند لامينه متحدالمرکز منظم در اطراف يک هسته که معمولا يک ذره کربناته يا دانه کوارتز است، تشکيل شده‌اند. رسوباتي که از اائيدها تشکيل شده است را تحت عنوان االيت مي‌نامند. واژه اائيد به دانه‌هايي که کمتر از 2 ميليمتر قطر دارند محدود مي‌شود و واژه پيزوئيد براي دانه‌هاي مشابهي که قطر آنها بزرگتر است بکار مي‌رود.
چنانچه فقط يک لامينه در اطراف يک هسته تشکيل شود، از واژه اائيد سطحي استفاده مي‌کنند. اائيدهاي مرکب از چندين اائيد کوچک که توسط لايه‌هاي متحدالمرکزي احاطه شده‌اند، تشکيل مي‌شوند. اائيدها بطور تيپيک در آبهاي آشفته ، جايي که اغلب توسط جريانهاي جزر و مدي و طوفاني و عمل امواج ، به فرم ماسه‌هاي موجي شکل ، دون و ريپل‌ها حرکت مي‌کنند، تشکيل مي‌گردند.
اائيدهاي دريايي قديم
اائيدها در سنگهاي ادوار گذشته از کلسيت با منيزيم کم تشکيل شده‌اند، مگر اينکه دولوميتي يا سيليسي شده باشند. اائيدهاي کلسيتي اوليه ، چه در رخساره‌هاي با انرژي بالا و چه در رخساره‌هاي با انرژي پايين ، بطور تيپيک داراي بلورهاي رشته‌اي گوه‌اي شکل با بافت شعاعي هستند. پوسته اائيدهاي بزرگتري که در اصل کلسيتي بوده‌اند ممکن است داراي يک بخش داخلي شعاعي و يک بخش خارجي متحدالمرکز - شعاعي باشند.
اائيدهاي قديمي که در اصل داراي ترکيب آراگونيتي بوده‌اند در طي دياژنز به مقدار کم و بيش دگرسان شده‌اند. البته ممکن است آنها توسط کلسيت جانشين شوند و مسافت مماسي (اگر انرژي زياد باشد) يا مسافت شعاعي (اگر آب آرام باشد) از طريق وجود انيکلوزيون‌هاي کم مواد آلي و يا باقيمانده آراگونيت در آنها باقي بماند. اين حفرات ممکن است خالي باقي مانده و تخلخل قالبي اائيدي را در سنگهاي آهکي بوجود آورند، يا با سيمان کلسيتي پر گردند.
منشا اائيدها
نظريات جاري بر فرآيندهاي بيوشيميايي يا غير آلي تاکيد دارند و منشا مستقيم جلبکي يا موجودات ميکروسکوپي بطور وسيعي اکنون منسوخ شده است. اگر چه مکانيزم دقيق رسوبگذاري غير آلي اثبات نشده است، وليکن آب دريا در نواحي کم عمق گرمسيري نسبت به CaCO3 به حد فوق اشباع رسيده است. بطوري که اين موضوع همراه با تلاطم آب ، خروج گاز CO2 و افزايش درجه حرارت ، ممکن است براي ته نشين شدن کربنات روي هسته کافي باشد.
منشا بيوشيميايي به چسبندگي ارگانيکي وابسته است که اائيدها را پوشانده و به داخل آنها نفوذي مي‌کند. عده‌اي معتقدند که فعاليت باکتريايي در ايجاد مواد آلي مي‌تواند يک محيط کوچک رسانا براي ته نشست کربنات را ايجاد کند.
عوامل تعيين کننده کاني شناسي اوليه اائيدها
اين عوامل شامل شيمي آب ، به ويژه فشار CO2 ، نسبت Mg Ca و اشباع شدن کربنات و احتمالا درجه تلاطم آب است. عقيده بر اين است که اائيدهاي آراگونيتي و کلسيتي با منيزيم بالا در هنگامي که فشار CO2 کم و نسبت Mg Caبالاست ته نشست مي‌کنند. اائيدهاي کلسيتي با منيزيم پايين در هنگامي که فشار CO2 بالا و نسبت Mg Ca پايين است تشکيل مي‌شوند.
پلوئيدها
پلوئيدها Peloids دانه‌هاي کروي ، بيضوي يا زاويه‌داري هستند که از کربناتهاي ريز بلور تشکيل شده‌اند، وليکن فاقد ساختمان داخلي مي‌باشند. اندازه پلوئيدها ممکن است به چندين ميليمتر برسد، وليکن اکثريت بين 0.1 تا 0.5 ميليمتر قطر دارند. منشا بيشتر پلوئيدها فضولات جانوران است و بنابراين به نام پلت مدفوعي Faecal Pellte خوانده مي‌شوند.
موجوداتي نظير شکم پايان ، سخت پوستان و پلي گانت‌ها به مقداري زيادي پلت توليد مي کنند. پلت‌ها معمولا بر اثر فرآيندهاي دياژنتيکي از بين مي‌روند، و ممکن است سنگهاي آهکي بافت تجمعي يا لخته شده‌اي را نشان دهند که تحت عنوان ساخت گروملوس Structure Grumeleuse خواند مي‌شود.
آگرگاتها
آگراگراتها Aggregates از چندين ذره کربناته که توسط سيمان ريز يا نوارهايي از مواد آلي به يکديگر متصل شده‌اند، تشکيل شده است. اينگونه دانه‌ها در ياماها تحت عنوان گريپستون Grapestone شناخته شده‌اند و در نواحي نسبتا کم عمق و حفظ شده زير جزر و مدي و معمولا زير يک پوشش سطحي نازک از موجودات ميکروسکوپي ، تشکيل مي‌شوند.
اينتراکلست‌ها
اينتراکلست‌ها Intraclasts ، قطعاتي از رسوبات کاملا سخت شده مي باشند. يک نوع اينتراکلست متداول در رسوبات کربناته ، تکه يا خرده ميکرايتي است که از گل‌هاي خشک شده پهنه جزر و مدي يا از کنده شدن گل‌هاي آهکي سيماني شده يا تقريبا سخت شده در زير پهنه جزر و مدي توسط طوفانها ، مشتق شده‌اند. اينتراکلست‌هاي نوع دوم بويژه در پرکامبرين و کامبرين فراوانند. فراواني اين قطعات توليد مپل‌هاي مسطح يا کنگلواري گوه‌اي را مي‌کند که فلکستون Flakestone نيز گفته مي‌شود.
پبل سياه
نوعي اينتراکلست مشخص است. اين پيلهاي آغشته به کربن معمولا داراي فابريک‌هاي خاکي هستند که با خاکهاي قديم ، پوسته‌هاي لامينه‌اي و کارست‌هاي قديم همراه مي‌باشند. و ممکن است دوباره به حرکت در آمده و کنگومراي بين سازندي را تشکيل دهند. اين پبلها در افق‌هاي خاک تشکيل مي‌شوند و ممکن است بر اثر آتش سوزي جنگل زياد آغشته شدن مواد آلي در قسمتهاي اشباع از آب در شرايط احيايي تشکيل مي شود.

● آهک از نظر علمي ، آهک همان اکسيد کلسيم است که از حرارت دادن شديد سنگ آهک (کربنات کلسيم طبيعي) بدست مي آيد. ● نگاه اجمالي آهک و گچ ، از جمله موادي هس ...

آهک از نظر علمي ‌، آهک همان اکسيد کلسيم است که از حرارت دادن شديد سنگ آهک (کربنات کلسيم طبيعي) بدست مي‌آيد. نگاه اجمالي آهک و گچ ، از جمله موادي هستند ...

سنگ از نظر زمين شناسان به ماده ي سازنده ي پوسته و بخش جامد سست کره ي زمين گفته مي شود. سنگ ها از يک يا چند کاني درست شده اند و از نظر چگونگي پديد آمدن ...

دياژنز: سنگ زايي پس از انباشته شدن رسوب ها در محيط هاي رسوبي ممکن است فرايندهاي فيزيکي و شيميايي گوناگوني در آن ها رخ دهد که به سنگ شدن آن ها بينجامد. ...

وجود ۱۵۰۰ آتشفشان در کره زمين فوران توده هاي بزرگي از خاکستر در ايسلند در اثر فعال شدن يکي از آتشفشان هاي خفته اين منطقه باعث شده است نشريه علمي لايو ...

● مقدمه: منشا سوختهاي گازي متفاوت است. برخي به طور طبيعي وجود دارند و برخي ديگر از تغيير شکل سوختهاي مايع و يا جامد تهيه مي شوند. سازنده ي اصلي مفيد آ ...

کشور ما از لحاظ وجود مخازن هيدروکربوري جزء کشور هاي بسيار غني دنيا محسوب مي شود. ولي با وجود اين آگاهي ما دانشجويان زمين شناسي و ديگر هم وطنان درباره ...

سنگ آهک کربنات کلسيم CaCO۳ به ندرت به صورت آهک خالص در طبيعت پيدا مي شود اين سنگ بيشتر به صورت آهک رسي , آهک ماسه اي و دولوميت يافت مي گردد ناخالصيهاي ...

دانلود نسخه PDF - سنگ آهک