up
Search      menu
زمین شناسی,جغرافیا :: مقاله سنگها PDF
QR code - سنگها

سنگها

سنگها و كانيها چگونه شكل مي گيرند؟

● بحث كلي :
پوسته زمين تغيير مي كند و باعث مي شود كه سنگهاي جديد شكل بگيرند و سنگهاي قديمي نيز تغييرمي كنند . اين وقايع هنگاميكه ورقه ها به هم برخورد مي كنند ، روي مي دهد . يك كاني از برخي موادي كه هرگز زنده نبوده اند شكل گرفته است . كانيها بوسيله يك فرمول شيميايي تقسيم بندي مي شوند . كانيهاي ديگري وجود دارد كه از اجزاي موجودات زنده نظير حيوانات و گياهان تشكيل شده اند . اين كانيها ، سوختها و گازها هستند . كانيها ممكن است بوسيله فرايندهاي هوازدگي طبيعي تغيير يابند .
▪ آذرين:
سنگهاي آذرين از ماگماي سرد شده تشكيل شده اند . ماگما سنگ مذابي است كه در اعماق زمين وجود دارد . به ماگمائي كه به سطح زمين رسيده است گدازه گفته مي شود .
▪ رسوبي:
سنگهاي رسوبي همزمان با قرار گيري رسوبات بر روي هم و سيماني شدن انها تحت تاثير وزن اب و لايه هاي رسوبي بالائيشان شكل مي گيرند . اين فرايند براي لايه هائي كه در كف حوضه رسوب كرده اند به مدت هزاران سال اتفاق مي افتد .
▪ دگرگون:
سنگهاي دگرگوني بواسطه حداكثر فشار و درجه حرارت از سنگهاي رسوبي و اذرين تشكيل شده اند كه طي فرايندها كانيهاي انها تغيير مي كند .
۱) سنگ رسوبي: هوازدگي اتفاق مي افتدو سنگ از رسوبات تراكم يافته (تحت تاثير فشار) بوجود مي آيد .
۲) سنگ آذرين:
از ماگما و يا گدازه سرد شده شكل مي گيرد .
۳) سنگ دگرگوني:
گرما و فشار كانيها سنگهاي اذرين يا رسوبي را تغيير مي دهد .
سنگهاي رسوبي و سنگهاي دگرگوني هر دو تحت تاثير فشارند .
سنگهاي اذرين و سنگهاي دگرگوني هم فشار وهم حرارت را تجربه مي كند .
سنگها بطور طبيعي از يك ، دو ويا تعداد بيشتري كاني تركيب شده اند . انها جامدات غير زنده اي هستند كه در طبيعت يافت مي شوند .
▪ مرمر:
از تغيير سنگ اهك تحت حرارت هاي بالا بوجود مي ايد . مرمر در مجسمه سازي استفاده مي شده و امروزه به منظور سنگهاي سقف و كف در ساختمان سازي بكار مي رود . همچنين از قديم در حمام ها بكار مي رفته است .
▪ گچ (گل سفيد):
از اسكلت موجودات كوچك دريازي تشكيل شده كه تنها با چشم مسلح قابل مشاهده اند .
▪ سنگ اهك:
از پوسته هاي شكسته شده وجانداران كوچك دريايي تشكيل شده است . سنگ اهك درواقع جسم جامد سفيد رنگي است كه رنگ ديگري در ان بكار نرفته است .
▪ الماس:
سخترين كاني شناخته شده است .
▪ كوارتزيت:
از دگرگوني ماسه سنگ در شرايط دما و فشار بالا ايجاد شده است . اين سنگ به ارامي سرد شده و كريستالهاي سفيد رنگي دارد .
▪ اوپال:
از روم امده است ، اوپال سنگي است كه رنگهاي متعددي دارد .
▪ فيروزه:
در حدود ۳۰۰۰ سال پيش توسط ازتك كشف شده و رنگ سبز ابي دارد .
▪ ماسه:
سنگ از دانه هاي ماسه اي كه در كف اقيانوس رسوب كرده اند شكل گرفته كه فشار زيادي را به هم وارد كرده اند .
▪ كوارتز آهن دار: از طريق سرد شدن آهسته تشكيل مي شود. اما صورتي رنگ با لكه هاي سفيد است يا ممكن است شفاف، قهوه اي يا سياه باشد.
▪ گرانيت:
سنگي است كه شما مي توانيد به اساني ان را تشخيص دهيد .
▪ ابسيدين:
سياه رنگ و صاف است و تيزي كمي دارد .
▪ پوميس:
سنگ سفيد، روشن رنگ و بمبي شكلي است.
▪ چوب سيليسي شده:
قرمزويا قهوه اي رنگ است كه اين رنگها سن نوارها را نشان مي دهند كه اغلب شبيه به چوب مي باشد .
▪ توف:
هنگاميكه اهك از اب موجود در نواحي كم باران نهفته مي شود شكل مي گيرد .
▪ گراول:
تكه سنگ، ابي ، خاكستري است ، كه سطح ناهمواري دارد .
▪ زغال سنگ:
كه طلاي سياه نيز ناميده مي شود . ميليونهاسال عمر دارد . ان را به جهت سوخت و يا گرما مي سوزانيم . انسان از اعصار گذشته زغال سنگ را استخراج مي كرده است . زغال سنگ جسم سخت ، شكننده و سياه رنگ است.
▪ قالب:
بخش ميان تهي كه بعد از تجزيه جانور دررسوب ايجاد مي شود. فسيلي كه از رسوبات پر كننده يك قالب به وجود آمده است.
▪ نشانه:
فسيلي اثري از يك موجود زنده است نظير اثر پا كه در سنگ گذاشته شده است .

سنگهايي هستند كه منشا خارجي دارند و در نتيجه حمل و نقل و ته نشين شدن ذرات سنگهاي قبلي يا رسوب مواد محلول در محيطهاي مختلف ( سطح زمين ، رودخانه ، درياچ ...

آلکالي گرانيت‌ها آلکالي گرانيت‌هاي واقعي از نظر مقدار کاني‌هاي مافيک معمولا کمبود دارند و در برخي از آنها اين کمبود بيشتر است. چنين سنگي به عنوان لويک ...

سنگهاي ثانويه هستند که از دگرگون شدن سنگهاي آذرين ، دگرگوني و رسوبي که قبلا وجود داشته اند تشکيل مي شود . عامل دگرگوني مي تواند فشار ، گرما ، اثر سيال ...

سينيت – مونزونيت . سينيت ، يک سنگ دانه اي روشن رنگ و بافتي يکنواخت است که اساسا از فلدسپات پتاسيم و اليگوکلاز با مقدار کمتري هوربلند ، بيوتيت و پيروکس ...

سنگ آهک کربنات کلسيم CaCO۳ به ندرت به صورت آهک خالص در طبيعت پيدا مي شود اين سنگ بيشتر به صورت آهک رسي , آهک ماسه اي و دولوميت يافت مي گردد ناخالصيهاي ...

▪ کانيهاي سنگين: سنگهاي آذرين و دگرگوني حاوي يک سري کانيهاي سنگين با وزن مخصوص بيشتر از ۲.۶۵ (وزن مخصوص کوارتز) و ۲.۵۶ تا ۲.۷۶ (وزن مخصوص فلدسپاتها) م ...

آشنايي با سنگ هاي کربناته و رده بندي سنگ هاي اهکي: سنگ آهک کربنات کلسيم(CaCO3) به ندرت به صورت آهک خالص در طبيعت پيدا مي‌شود. اين سنگ بيشتر به صورت آه ...

▪ سنگ هاي رسوبي آواري (تخريبي) چگونگي تشکيل سنگهاي رسوبي آواري: در سطح زمين سنگهاي رسوبي آواري از تخريب سنگهاي قديمي تر تشکيل ميگردند. سنگهاي آذرين و ...

دانلود نسخه PDF - سنگها