up
Search      menu
زمین شناسی,جغرافیا :: مقاله سنجش از دور PDF
QR code - سنجش از دور

سنجش از دور

کاربرد روش هاي سنجش از دور

امروزه با پيشرفت علوم ، استفاده از فن آوري هاي جديد مانند دريافت و پردازش داده ها ( از طريق ماهواره ) ، استفاده از نرم افزار ها و سيستم هاي پردازش اطلاعات ، نقش مهمي در مديريت منابع محدود آب وخاک دارد .استفاده از اطلاعات سيستم سنجش ازدور ماهواره اي با توجه به ويژگي هاي منحصر بفرد آن از قبيل ديد وسيع و يکپارچه ، استفاده از قسمت هاي مختلف طيف الکترومغناطيسي براي ثبت خصوصيت پديده ها ، پوشش هاي تکراري و سرعت انتقال و تنوع اشکال داده ها ، امکان بکارگيري سخت افزار ها و نرم افزار هاي ويژهٔ رايانه اي ، در سطح دنيا با استقبال زيادي روبرو شده است ، و به عنوان ابزاري مناسب در ارزيابي و نظارت ، کنترل و مديريت منابع آب و خاک ، جنگل ، مرتع ، کشاورزي و محيط زيست بکار گرفته شده و به مرور بر دامنهٔ وسعت کاربري آن افزوده گرديده است .در يکي دو دههٔ اخير ، افزايش حجم اطلاعات قابل دسترس و لزوم ترکيب اين اطلاعات باعث شکل گيري فن ديگري به نام سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي شده است . سيستم هاي اطاعات جفرافيايي ، نرم افزار هايي هستند که زمينهٔ ورود داده ها ، مديريت و تحليل آنها و تهيهٔ محصول خروجي را فراهم مي آورد . امروزه در زمينهٔ آبياري و زهکشي کاربرد وسيع سنجش از دور و سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي در مطالعات آبياري و زهکشي ،شوري ، ماندابي اراضي ، مديريت پروژه هاي بزرگ آبياري و ارزيابي عملکرد آنها گزارش شده است .
اساس کاربرد GIS در آبياري و زهکشي
داده ها و پارامتر هاي موجود در شبکه هاي آبياري و زهکشي بواسطهٔ وجود جنبه هاي مختلف فني ، مديريتي ، اجتماعي و اقتصادي ، از گستردگي بسيار زيادي برخوردار است . بطوريکه حجم اطلاعات کاغذي مربوط به يک شبکه از مرحلهٔ مطالعاتي تا بهره برداري مي تواند فضاي مفيد زيادي را از محيط اداري اشغال نمايد .يکي ازموثرترين راه هاي حفاظت ، نظم دهي ، دسترسي آسان و کوچک کردن حجم اطلاعات ، بکار گيري نرم افزار هاي سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) مي باشد .سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي قادر است کليهٔ داده ها و اطلاعات مکاني و توصيفي شبکه هاي آبياري را در يک محيط کامپيوتري يکپارچه نمايد و به صورت آسان در اختيار کاربران قرار دهد . در محيط هاي نرم افزاري (GIS ) امکان ايجاد لايه هاي مختلف اطلاعاتي شامل :‹‹ تصاوير ›› ، ‹‹ اعداد وارقام ›› و ‹‹ متن نوشتاري ›› فراهم مي باشد و مي توان بعد از ورود اطلاعات ، بر حسب نياز ، بخشي از اطلاعات مورد نياز را فرا خواند .از جملهٔ لايه هاي اطلاعاتي که مي توان در نرم افزار هايGIS قرار داد تصاوير يا طرح هاي گرافيکي از شبکه هاي آبياري و زهکشي مي باشد که عمدتأ شامل نقشه ها و موقعيت هاي شماتيکي مي باشد که از آن جمله مي توان به مواردي همچون نقشهٔ کانال ها ، زهکش ها ، نقشهٔ شماتيکي مزارع ، نوع محصولات کشت شده ، نقشهٔ طبقه بندي اراضي و ... اشاره کرد .قسمت هاي زيادي از اطلاعات شبکه ها شامل آمار و ارقام مي باشد که هر بخش از آنها مي توانند لايه اي از اطلاعات را در محيط نرم افزاري GIS به خود اختصاص دهند که شامل اطلاعات کانال ها ، زهکش ها ، چاه ها ، عملکرد محصولات زراعي ، راندمان آبياري ، وضعيت آبگير ها و ده ها پارامتر ديگر مي باشد .بخش آخر شامل اطلاعات تفضيلي يا نوشتاري شبکه هاي آبياري و زهکشي مي باشد که مي توان آنها را نيز در لايه هاي مختلف اطلاعاتي در نرم افزار هاي GIS قرار داد.اين لايه ها مي تواند شرح تفضيلي وقايع ، اقدامات انجام شده ، روش حل مشکلات ، توصيه هاي لازم براي راهبري شبکه باشد . کاربر مي تواند بر حسب نياز خود اطلاعات يک لايه يا اطلاعات لايه هاي مختلف را بطور همزمان مورد استفاده ويا نقد وبررسي قرار دهد .
اساس استفاده از سنجش از دور در آبياري و زهکشي
کاربرد فن سنجش از دور(RS ) در مطالعات مختلف مرتبط با آبياري و زهکشي داراي سه مبناي عمده به شرح زير مي باشد . لازم است هر يک از موارد زير به صورت جداگانه يا با هم براي کاربرد هايي که در بخش بعد ذکر مي شوند برداشت گردند .
الف – رونديابي فعاليت هاي آبياري و زهکشي در سطوح وسيع
ب – شناسايي نوع وميزان عملکرد محصولات و خطرات شوري اراضي
ج – تهيهٔ نقشهٔ مزارع ، مرز واحد ها و جنبه هاي حقوقي
براي دستهٔ الف ، برداشت تصاوير تکراري مورد نياز است ، دستهٔ دوم بر مبناي تصاوير چند طيفي که براي پايش منابع زميني پيش بيني شده است استوار است و جهت تهيهٔ موارد دستهٔ (ج) بايستي تصاوير با دقت بالا تهيه شوند تا شناسايي عوارض زميني کوچک نيز امکان پذير باشند . شايان ذکر است که تصاوير ماهواره اي هميشه ورودي سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي را تشکيل مي دهند ، بدين معني که پس از برداشت تصاوير ماهواره اي ، آنها در GIS ذخيره ، پردازش و مورد استفاده قرار خواهند گرفت .
کاربرد GIS و RS در آبياري و زهکشي
- تهيهٔ نقشه هاي کاربري اراضي
- به روز کردن نقشه هاي موجود
- مطالعات کشاورزي ، زمين شناسي ، منابع آب سطحي
- بررسي آلودگي آب
- مديريت مزرعه ، مديريت طرح هاي کلان آبياري و زهکشي
- کنترل فرسايش خاک و کوير زدايي
- تعيين بافت خاک ، بررسي روند شوري خاک
- تعيين سطح زير کشت اراضي آبياري شده
- برنامه ريزي مديريت منابع آب و ...

ديد کلي: ما براي ديدن اجسام دور از دوربين دو چشمي استفاده مي کنيم ، که به اختصار به آن دوربين مي گويند. دوربين از يک عدسي شيئي بافاصله کانوني بزرگ و ي ...

نام ترياس اولين بار توسط فون آلبرتي در سال ۱۸۳۴ در ناحيه لرن (Luraien) آلمان بکار برده شد. چون رسوبات اين دوره از سه قسمت کاملا مشخص تشکيل گرديده است ...

نام پرمين براي اولين بار به رسوبات دريايي مربوط به اواخر دوران پالئوزوئيک ناحيه پرم واقع در شرق روسيه اطلاق گرديده است. ● مشخصات دوره پرمين طول عمر دو ...

نام پرمين براي اولين بار به رسوبات دريايي مربوط به اواخر دوران پالئوزوئيک ناحيه پرم واقع در شرق روسيه اطلاق گرديده است. مشخصات دوره پرمين طول عمر دوره ...

نام ترياس اولين بار توسط فون آلبرتي در سال 1834 در ناحيه لرن (Luraien) آلمان بکار برده شد. چون رسوبات اين دوره از سه قسمت کاملا مشخص تشکيل گرديده است ...

● دوره پالئوزئيك: پالئوزئيک از دو کلمه يوناني پالئوس (Palaios) به معني قديمي و زئون (Zoan) به معني موجود زنده مشتق شده است. طول اين دوران حدود ۳۴۰ ميل ...

نام کامبرين از کلمه کامبريا که نام لاتين شهر گال است مشتق گرديده است. سدويک (Sedwick) زمين شناس انگليسي نام اين دوره را به قديمي ترين ته نشينيهايي که ...

● دوره هاي زمين شناسي به طور كلي دوره هاي زمين شناسي به ۱۱ بخش تقسيم مي شوند : ۱) دوره کواترنري ۲) دوره اردويسين ۳) دوره پرمين ۴) دوره ترياس ۵) دوره د ...

دانلود نسخه PDF - سنجش از دور