up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله سمپاشي PDF
QR code - سمپاشي

سمپاشي

افت گياهان اپارتماني

افات به مجموعه جانوراني اطلاق ميشود که به گياه مورد نظر صدمه مي رسانند. و به سه دسته تقسيم ميشوند:
۱ پاحبابداران:حشرات کوچکي هستند به طول۵ ۱-۱ميليمتر و به رنگ قهوه اي سياه و قرمز ميباشند که پوره انها شبيه به حشرات کامل بوده ولي فقط بال ندارند.به گلايل نخلها امارليس بگونيا سيکلامن سرخسها دراسنا و انجير حمله مي کنند.با قطعات دهاني نسوج برگ را سوراخ کرده و از محل شيره نباتي گياه را مي مکند و لکه هاي نقره اي ايجاد مي کنند.
۲ مگس سفيد:در شرايط اب و هوايي مرطوب فعاليت مي کند و در گلخانه يا سيلو مشاهده ميشود روي شاه پسند درختي شمعداني و سرخسها زندگي مي کند.
۳ شپشکها:گونه هاي متعددي دارند که به گياهان اپارتماني صدمه ميزند مانند سپردارسفيد که سپر انها گرد و سفيد است بر روي يوکا کاکتوس بسر مي برند.سپردار قهوه اي روي نخل زينتي و کامليا زندگي ميکنند و شپشک نرم تن که داراي بدن نرم و بيضي شکل و فاقد سپر است و عسلک ترشح ميکند و شپشک زيتون که کروي و سياه رنگ است و در سطح پشتي سه خط برامده به شکل H دارد هر حشره 500-100 تخم زير س÷ر مي گذارد و شپشک اردالود و بالشک هاي مرکبات شپشکهاي زيان اور ديگري هستند.
شته ها داراي بدن گلابي شکل مي باشند که روي بدن شش جفت زائده به نام کورتيکول ديده ميشود و ممکن است بالدار يا بدون بال باشند.از انواع شته به شته سبز داودي شته جاليز شته بادمحان اشاره کرد که در هواي ازاد روي گياهان خارج از گلخانه و اپارتمان ديده ميشود و در ماههاي بهار و تابستان و پاييز فعاليت دارند و زمستان تخم مي گذارند.فعاليت شته ها همراه با ترشح عسلک مي باشد که موجب جذب مورچه ها ميشوند.
کنه هاي نباتي:1 کنه دونقطه که اين کنه کوچک و به رنگ سبز متمايل به زرد است که دو يا چهار نقطه سياه رنگ روي شکم دارد و جانوران کاملا داراي 8 پا بوده و فاقد شاخک هستند.اين کنه تار مي تنند و در شرايط گلخانه در تمام سال فعال هستند.
اثار تغذيه انها به صورت نقاط سبز روشن يا زرد روشن در متن برگ است و در روي بنت قنسول امارليس مارچوبه زينتي بگونيا داودي گلايل پامچال کاکتوس ديده شده است.
ديگري کنه سيکلامن که به رنگ سبز و زرد است و روي شمعداني و بگونيا ايجاد خسارت مي کند که به صورت تغيير شکل برگهاست.
طرق مختلف مبارزه با افات:
1 گياهان الوده به افت را سمپاشي کنيد و بعد به درون گلخانه ببريد.
2 گياهان گلخانه را خارج گلخانه سمپاشي کنيد و به اين نکته توجه کنيد که دشمنان طبيعي افات به مقدار زيادي کار افات را انجام مي دهند.اگر هواستيد گياهاني را که در گلخانه هستند سمپاشي کنيد از NOGOSو DOVP که 24 ساعت بعد بي اثر ميشود استفاده نماييد.گاهي از بخار نيکوتين يا پيپرترين براي ضدعفوني گلخانه استفاده مي کنند.حشرات مفيد را جمع اوري و پس از سمپاشي رها مي کنند.
براي ازبين بردن شپشکها از ديازينون 60درصد سوپراسيد40 درصد مالاتيون يا کامت 5 1-1در هزار پودر قابل تعليق 85 درصد استفاده نمود که نتيجه رضايت بخش است.
براي از بين بردن کنه حشره کشهايي هستند که روي کنه موثرند مانند متاسيستوکس،ديمکرون ،تپ،توگرس،نواکرون در صورتي که فقط کنه نباتي شدت داشته باشد مي توان از زينب يا تب يا مروسيد که روي سفيدک و ديگر بيماري هاي قارچي موثرند استفاده کرد.

يكي از مباحثي كه با گرم شدن هوا مطرح مي‌شود، لزوم سمپاشي در برخي اماكن و منازل است كه با برخورد با جانوران موذي نظير سوسك و موش و امثالهم ضرورت پيدا م ...

کنترل علفهاي هرز بايستي براساس يک برنامه مديريت مبارزه تلفيقي باشد ، و هدف آن ترکيب تکنيکهاي مخصوص کنترل علفهاي هرز براي رسيدن به يک سطح اقتصادي با ح ...

● مقدمه براي رسيدن به هدف هاي وزارت جهادکشاورزي و در طرح کم کردن مصرف سم هاي شيميايي، قرار شده است که هر سال حدود هشت درصد از مصرف سم ها براي گياهان ک ...

در اواخر قرن نوزدهم با افزايش مشکلات تهيه نيروي کارگر، نيار به استفاده از روشهاي شيميايي جهت کنترل علفهاي هرز آشکار گرديد. در دهه ۱۸۹۰ ميلادي در فرانس ...

● مقدمه هوايي که از آن تنفس مي کنيم مملو از موجودات بسيار ريز است که با باد به حرکت درمي آيند. قارچ ها، باکتريها، ويروسها و گياهان براي انتقال گرده ها ...

بطور کلي با افزايش بي رويه جمعيت بشر، نياز به غذا مشکل اساسي او بشمار مي رود. بشر براي رفع اين نياز در طي قرن بيستم دست به اعمالي زد که باعث بوجود آمد ...

● تاريخچه ي سم شناسي در طول تاريخ بعضي از بندپايان بعنوان دشمن انسان در جهت کاهش محصولات کشاورزي و ناقل بيماري ها شناخته شده اند و انسان از بدو پيدايش ...

بررسي ساده آثار باستاني کشورهاي مختلف نشان مي دهد که زنبورداري از گذشته هاي دور وجود داشته و شايد قديمي ترين نشانه ها را بتوان در آثار باستاني اسپانيا ...

دانلود نسخه PDF - سمپاشي