up
Search      menu
آموزش,روانشناسی :: مقاله سلامت زنان PDF
QR code - سلامت زنان

سلامت زنان

براي سلامت زنان چه کرده ايم؟

محور فعاليت هاي دفتر سلامت جمعيت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، نگاه همه جانبه به سلامت تمام اعضاي خانواده است و بي ترديد زنان در همه گروه هاي سني (به عنوان فرزند، خواهر، همسر، مادر يا مادربزرگ ) در برنامه هاي دفتر سلامت جمعيت، خانواده و مدارس، اولويت خاصي داشته اند. ۳ دليل مهم، اين اولويت را حمايت مي کند:
▪ اول اينکه، زنان آسيب پذير ترند و در نتيجه بيشتر از مردان در جست وجوي خدمات سلامت برمي آيند و پاسخگويي به اين نياز وظيفه اصلي دفتر سلامت جمعيت، خانواده و مدارس است.
▪ دوم اينکه، زنان محور سلامت خانواده و يار و همکار ارايه دهندگان خدمات در سيستم سلامت هستند و بخش مهمي از فعاليت هاي مربوط به خودمراقبتي و مراقبت در منزل به آنها مربوط است.
▪ سوم اينکه، اکثر ارايه دهندگان خدمات بهداشتي درماني در سراسر کشور را زنان تشکيل مي دهند و بنابراين پتانسيل بيشتري براي ارايه خدمات به زنان وجود دارد. بنابراين سلامت زنان يکي از اجزاي مهم برنامه ها، اقدامات و فعاليت هاي دفتر سلامت جمعيت، خانواده و مدارس بوده و هست. جلب مشارکت مردان و همکاري آنها در تامين سلامت زنان نيز هميشه مد نظر اين دفتر بوده و سلامت زنان، بدون اين مشارکت، عملي نيست. برنامه هاي اداره هاي مختلف اين دفتر براي سلامت زنان شامل موارد زير است:
۱) اقدامات اداره سلامت ميانسالان
▪ توليد برنامه جامع سلامت بزرگسالان؛ که نيمي از جمعيت آنها را زنان تشکيل مي دهند. اين برنامه بر پيشگيري از بيماري هاي غيرواگير داراي اولويت در زنان و مردان بر اساس گزارش بار بيماري ها متمرکز شده و محور آن، ترويج شيوه زندگي سالم در اين گروه است و اميد مي رود که به لطف خداوند، امکان اجراي هرچه سريع تر اين برنامه در اقصي نقاط کشور فراهم شود.
▪ طراحي، توليد و اجراي فاز اول پايلوت خدمات زنان ميانسال (برنامه يائسگي)؛ که خدمات جامع سلامت زنان ۴۵ تا ۶۰ سال را با تاکيد بر علايم و عوارض يائسگي مدنظر قرار داده و براي اولين بار در کشورهاي منطقه طراحي و اجرا مي شود. با توجه به اينکه اين برنامه، مشابه برنامه خارجي يا پيشنهادشده از جانب سازمان هاي بين المللي نيست و فقط بر اساس اولويت هاي بار بيماري ها در ايران تهيه و اجرا مي شود، از افتخارات نظام سلامت کشور محسوب شده و قابل ارايه به ساير کشورهاست و اميد مي رود که بتوانيم در سال جاري، اين برنامه را در ساير دانشگاه هاي کشور گسترش دهيم.
▪ بررسي آگاهي، نگرش و عملکرد زنان ۴۵ تا ۶۰ سال پيرامون يائسگي در ۵ استان کشور؛ که با هدف طراحي برنامه هاي مداخله در جهت ارتقاي دانش و نگرش و بهبود عملکرد زنان در استان هاي قزوين، همدان، زنجان، مازندران و سمنان اجرا شد.
▪ بررسي کيفيت زندگي زنان ۴۵ تا ۶۰ سال در ۵ دانشگاه؛ که براي تعيين وضعيت زنان از نظر کيفيت زندگي آنها با هدف ارزشيابي برنامه هاي مداخله اي انجام شده است.
▪ طراحي و اجراي برنامه روز ملي سلامت زنان؛ که از ۴ سال قبل با هدف اطلاع رساني عمومي براي ارتقاي سلامت زنان طراحي و اجرا شده و در جهت ايجاد حساسيت نسبت به اولي ترين مسايل سلامت زنان و ترويج خودمراقبتي عمل کرده است.
▪ بررسي عوارض باروري در زنان ايراني و بررسي اين عوارض در زنان يائسه براي اولين بار در کشور؛ که براي تعيين مهم ترين موارد قابل مداخله انجام شده و نتايج آن براي انجام مداخلات اثربخش قابل استفاده است.
▪ تهيه مجموعه هاي آموزشي سرطان پستان، يائسگي، پوکي استخوان، استئوآرتريت، تغذيه سالم، فعاليت فيزيکي در زنان سالم و بيمار، شلي عضلات کف لگن، سرطان دهانه رحم و... براي زنان گروه هدف و توزيع آن در دانشگاه هاي سراسر کشور.
▪ تهيه برنامه هاي آموزشي معاينه پستان براي ارايه دهندگان خدمات در مراکز بهداشتي و درماني.
▪ تهيه و چاپ مجموعه آموزشي يائسگي براي رابطان بهداشتي و ارايه دهندگان خدمات در مراکز بهداشتي و درماني.
▪ برگزاري کارگاه آموزشي تازه هاي سرطان دهانه رحم براي مديران برنامه سلامت زنان در دانشگاه هاي کشور.
۲) اقدامات اداره سلامت مادران
▪ برنامه هاي خارج بيمارستاني از قبيل مراقبت هاي قبل از بارداري و حين بارداري.
▪ برنامه هاي داخل بيمارستاني از قبيل بيمارستان دوستدار مادر براي ارتقاي سلامت مادر و کودک.
▪ افزايش پوشش خدمات زايماني توسط افراد دوره ديده.
▪ استقرار نظام مراقبت مرگ مادري که ديده باني موارد مرگ مادر را به عهده داشته و هر يک از موارد مرگ را با حساسيتي بسيار بالا بررسي و موشکافي مي کند تا از تکرار موارد مشابه پيشگيري شود.
۳) برنامه ها و اقدامات اداره تنظيم خانواده
فعاليت هاي اين اداره در اين راستا بر ۳ محوراستوار است:
▪ فعاليت هاي قبل از ازدواج: ارائه مواد آموزشي در کتب درسي کليه مقاطع در مورد جمعيت و تنطيم خانواده براي دانش آموزان و تدريس ۲ واحد درسي تنظيم خانواده و جمعيت براي گروه پزشکي و ۱ واحد براي براي دانشجويان گروه غيرپزشکي.
▪ فعاليت هاي حين ازدواج: ارائه آموزش و مشاوره به زوجين در آستانه ازدواج حول محور روابط عاطفي، جنسي و تنظيم خانواده.
▪ فعاليت هاي بعد از ازدواج: آموزش عمومي از طريق وسايل ارتباط جمعي، آموزش نسل جوان، مردان و ترويج مشارکت در برنامه تنظيم خانواده، آموزش کارگران درمورد اهميت تنظيم خانواده، جلب مشارکت ساير وزارتخانه ها و نهادهاي انقلابي در مورد برنامه هاي تنظيم خانواده، آموزش و مشاوره چهره به چهره مراجعان مراکز بهداشتي درماني و ارايه خدمات تنظيم خانواده رايگان به داوطلبان (روش هاي پيشگيري از بارداري).
۴) برنامه ها و اقدامات اداره سلامت نوجوانان
▪ انجام معاينه هاي دوره اي سالانه براي ورودي هاي پايه اول ابتدايي، اول راهنمايي و اول دبيرستان در خصوص يافتن اختلالات رفتاري، بينايي، شنوايي، پوست و مو و معاينه پزشکي عمومي و نمايه توده بدني.
▪ پيشگيري از رفتارهاي مخاطره آميز مانند سوءمصرف مواد مخدر، سيگار، چاقي و کاهش فعاليت بدني.
▪ انجام نظام مراقبت و پيشگيري از رفتارهاي مخاطره آميز، هر ۲ سال يک بار، با اندازه گيري نمايه هاي LDL (کلسترول بد)، HDL (کلسترول خوب)، قند خون و تري گليسيريد براي بررسي نشانگان متابوليک و کبد چرب.
▪ اجرايي کردن برنامه مدارس مروج سلامت در ۶۵۸ مدرسه کشور از سال ۸۹.
▪ ادغام بسته خدمات سلامت نوجوانان و جوانان در دانشگاه هاي ايران، تهران، شهيد بهشتي، آذربايجان شرقي، فارس و خوزستان با رويکرد فرآيند نگري و پيگيري ارجاعات.
▪ ادغام برنامه آموزش جامع بهداشت در کتاب هاي درسي معلمان طي هماهنگي با دفتر تاليف کتب درسي.
۵) برنامه هاي پزشک خانواده در خصوص سلامت زنان و مادران باردار
در برنامه پزشک خانواده براي حدود ۳۰ ميليون پرونده خانوار که جمعيت زنان و دختران را نيز در برمي گيرد، فضايي فراهم شده است تا مشاوره و مراقبت قبل از بارداري، حين بارداري و... توسط پزشک خانواده و تيم سلامت ارايه شود.

دو مصراع «تن ز جان و جان ز تن مستور نيست» و «رنگ رخسار خبر مي دهد از سر درون» مشتي هستند نمونه خروار از ده ها مورد موجود در ادبيات و فرهنگ ايران زمين ...

اگرچه بعضي خارش ها و ترشحاتي که در زنان ايجاد مي شود، طبيعي و گذراست اما اگر اين خارش طولاني شود، بهتر است بيشتر مورد توجه قرار گيرد. خارش دستگاه تناس ...

مقدمه: مديريت عاطفه موضوعي است که از مدّت‌ها پيش با عناوين مختلفي در ذهن ما بوده است؛ امّا به صورت بحث در نيامده است. بحث و تحقيق در اين موضوع عامل مه ...

● ويژگي هاي زنان برتر در قرآن در سوره ي تحريم آمده است : «عَسي رَبُّهُ» «عَسي» با (عين) و (سين) يعني اميد است . اميد است پروردگار پيغمبر «إِنْ طَلَّقَ ...

مصرف نوشيدني سرد در افطار ممنوع! پس از ساعت ها تشنگي و گرسنگي منطقي به نظر مي رسد که يک ليوان و يک پارچ آب سرد را در کنار خود بگذاريم و تا مي توانيم ن ...

پيشگيري از سرطان، آمار مرگ و مير ناشي از سرطان را کاهش مي دهد. اين پيشگيري مي تواند در ۳ سطح اوليه، ثانويه و ثالثيه انجام شود. در اين مطلب، بيشتر به ب ...

در تمامي جوامع دنيا، زنان بيش از مردان دچار افسردگي مي شوند. اين اختلاف مي تواند ناشي از عوامل گوناگون زيستي، روان شناختي، محيطي، فرهنگي و يا ترکيبي ا ...

پوست يکي از بزرگ ترين ارگانهاي بدن است که ۱۶ درصد وزن آن را تشکيل مي دهد. پوست اولين سد دفاعي را در مقابل عوامل بيماري زا و محيطي تشکيل مي دهد. بنابر ...

دانلود نسخه PDF - سلامت زنان