up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله سرطان ريه PDF
QR code - سرطان ريه

سرطان ريه

پيشگيري از سرطان ريه

سرطان ريه چيست؟
به علت آنکه سلول هاي يک عضو، پاسخ هاي گوناگوني به عوامل سرطان زا مي دهند، بنابراين ممکن است انواع مختلف سرطان را در هر عضوي مشاهده کرد. اين مسئله در سرطان هاي اوليه ريه که در زير شرح داده مي شود، به خوبي روشن مي گردد. سه سرطان اول از لايه پوشاننده مجاري هوايي در مناطقي که بيشترين تماس را با آلوده کننده هاي استنشاقي دارند، منشا مي گيرند.
سرطان سلول هاي پوششي بيشترين ميزان را در سرطان هاي ريه تشکيل مي دهند ۴۵(% ۴۰ %)
سرطان سلول هاي بزرگ بدون تمايز در۱۰ % ۵% بيماران ديده مي شود.
سرطان سلول هاي کوچک در۲۰ % ۱۵% بيماران ديده مي شود. در اين نوع از سرطان به علت آنکه گسترش سلول هاي سرطاني (متاستاز) زود صورت مي گيرد، جراحي به ندرت درمان مناسبي مي باشد، با اين وجود در اين سرطان نتايج خوبي با استفاده از شيمي درماني به دست آمده است.
▪ آدنوکارسينوم که معمولا در قسمت هاي محيطي ريه ديده مي شود، ۳۰% ۲۵% سرطان هاي ريه را تشکيل مي دهد. اين سرطان ممکن است در افراد غير سيگاري هم ديده شود.
▪ کارسينوم برونکوآلوئرلر در قسمت هاي محيطي ريه ديده مي شود و مسئول کمتر از۵ % سرطان هاي ريه مي باشد. اين سرطان نيز ممکن است در غير سيگاري ها ديده شود.
▪ انواع نادري از سرطان هاي ديگر هم ممکن است ديده شود که کمتر از۵ % کل تعداد سرطان هاي ريه را تشکيل مي دهند.
● ارتباط سرطان ريه با سيگار
سرطان ريه يکي از شناخته شده ترين و خطرناک ترين سرطان هاست. علت اين امر آن است که سالانه تعداد زيادي از مردم بدان مبتلا مي گردند.
اين سرطان با مصرف سيگار ارتباط دارد گرچه مواد ديگري مثل آزبست (پنبه کوهي) و قطران هم مي توانند سرطان ريه ايجاد کنند ولي تقريبا۸۵ %موارد بيماري با استعمال دخانيات ارتباط دارد. مواد سرطان زاي استنشاقي ديگر، احتمال ابتلا در سيگاري ها را بيشتر مي کنند.
استعمال دخانيات نه تنها باعث افزايش احتمال ابتلا به سرطان ريه مي گردد بلکه سرطان هاي ديگري مثل زبان، حنجره، مري، مثانه، کليه، لوزالمعده، بيماري هاي قلبي عروقي و بيماري هاي مزمن ريوي مثل آمفيزم نيز با مصرف دخانيات ارتباط دارند.
سرطان ريه به مقدار زيادي قابل پيشگيري است و راه پيشگيري آن عدم مصرف دخانيات مي باشد. احتمال ايجاد سرطان ريه با طول مدت استعمال دخانيات ارتباط دارد.
يک فرد سيگاري هر چه زودتر سيگار را ترک کند، احتمال ابتلا به سرطان ريه را بيشتر کاهش خواهد داد. استنشاق دود سيگار ديگران نيز مي تواند در افراد غير سيگاري ايجاد سرطان نمايد. امروزه سرطان ريه شايعترين علت مرگ و مير ناشي از سرطان در مردان و زنان مي باشد.
● علل سرطان ريه
چون سيگار مهمترين عامل ايجاد سرطان ريه است، بنابراين شناخت نحوه تاثير سيگار در ايجاد سرطان اهميت دارد. در مرحله اول، استنشاق دود به روش هاي پاکسازي طبيعي که به وسيله آن ريه خود را از صدمات در امان مي دارد، صدمه مي زند. مجاري هوايي که هواي استنشاق شده را به ريه ها مي رسانند، توسط يک لايه از سلول ها که بر روي آنها غشايي از مواد مخاطي قرار دارد، محافظت مي گردد.
حرکات منظم مژک هاي شبيه مو، بر روي اين سلول ها باعث حرکت مخاط از ريه به سمت بالا مي شوند به اين طريق ذرات استنشاق شده اي که به مخاط چسبيده اند، برداشته مي شود.
ميزان اثر بخشي مکانيسم پاکسازي با استنشاق دود به سرعت کاهش مي يابد که با از بين رفتن مژک ها و ضخيم شدن لايه پوشاننده همراه خواهد بود. در اين صورت ديگر ريه نمي تواند خود را پاک نگه دارد. بنابراين مواد سرطانزاي موجود در دود سيگار بر روي مخاط لايه پوشاننده به مدت طولاني تر باقي مانده از اين رو زمان کافي براي نفوذ به داخل سلول را خواهند داشت. اين مواد به تدريج ماهيت سلول ها را تغيير مي دهند تا تبديل به سلول هاي سرطاني شوند.
دود سيگار يکي از انواع آلودگي هاي استنشاقي است که نه تنها باعث تخريب سيستم پاکسازي مي گردد بلکه حاوي مواد شيميايي سرطانزا نيز مي باشد. از اين رو وقتي مواد سرطانزاي استنشاقي همراه با دود سيگار وارد ريه مي شوند، به علت فقدان خاصيت پاکسازي طبيعي مي توانند اثر سرطانزايي سيگار را تشديد کنند. ولي همين مواد اگر توسط فرد غير سيگاري که پوشش راه هاي هوايي سالمي دارد استنشاق شوند، خطر سرطانزايي کمتري دارند.
فاکتورهاي متعددي چون مدت سيگار کشيدن، مقدار سيگار مصرفي و شدت سيگار کشيدن بر روي احتمال بروز سرطان ريه تاثير مي گذارد. به طوري که افرادي در معرض خطر بيشتري براي ابتلا به سرطان ريه قرار دارند که براي سال هاي متمادي سيگار مصرف کرده اند (بيشتر از۲۰ سال) و همچنين کساني که به طور متوسط بيش از۲۰ سيگار در روز مي کشند احتمال ابتلا در اين افراد۱۵ ۳۰ برابر افراد غير سيگاري است. زنان سيگاري نيز مشابه مردان سيگاري در معرض افزايش خطر ابتلا به سرطان ريه قرار دارند.
عوامل ديگري که مي توانند در افراد سيگاري و غيرسيگاري سرطان ايجاد کنند، شامل آزبست، کروم، نيکل، قطران و محصولات آن و رادون (يک گاز راديواکتيو) مي باشند.
احتمال بروز سرطان ريه در کارگراني که با آزبست سروکار دارند و سيگار مي کشند،۵۰ برابر افراد عادي جامعه مي باشد. از طرفي يک کارگر آزبست کار که سيگار نمي کشد، فقط۵ برابر افراد غير سيگاري احتمال ابتلا به سرطان ريه را داراست.
● تاثير دود سيگار افراد سيگاري در سرطان ريه
مطالعات نشان داده است که همسران غير سيگاري افراد سيگاري، در معرض خطر افزايش احتمال ابتلا به سرطان ريه، به علت تماس طولاني مدت با دود سيگار همسرانشان مي باشند. همسران افرادي که بيش از۲۰ سيگار در طي روز در خانه مي کشند، دو برابر افراد طبيعي در معرض خطر ابتلا به سرطان ريه قرار دارند. تماس طولاني با دود سيگار افراد ديگر در محيط کار نيز احتمال سرطان را افزايش مي دهد. کودکاني که والدين سيگاري دارند نيز در معرض خطر عفونت هاي تنفسي هستند. مطالعات نشان داده است مادراني که در طول دوران بارداري در معرض دود سيگار ديگران قرار دارند، فرزندان کم وزن تري به دنيا مي آورند.
● تشخيص
علائمي که در بيمار تظاهر مي کند، در تمام انواع سرطان ريه مشابه مي باشد. چون توموريک ماده خارجي در مسير راه هاي هوايي است، سرفه هاي مکرر براي خارج کردن آن ايجاد مي شود. اين سرفه هاي مزمن ممکن است باعث صدمه تومور و پيدا شدن خون در خلط شود. از طرف ديگر، غدد مترشحه مخاط نيز به دليل تحريکات ناشي از دود سيگار، باعث ترشح مقادير بيشتر مخاط مي شود که بايد با سرفه دفع گردد.
در مراحل پيشرفته تر، ممکن است تومور يک راه هوايي را به طور کامل مسدود نمايد و باعث ايجاد عفونت در پشت محل انسداد شود. معمولا بيماران مبتلا به سرطان ريه از علائمي مثل افزايش سرفه، تب و گاه درد قفسه سينه شکايت مي کنند. چون انسداد مانع تخليه موثر ترشحات ريه شده، بنابراين عفونت در پشت محل انسداد ايجاد مي گردد، حتي در صورتي که با مصرف آنتي بيوتيک عفونت کنترل گردد، علائم آن باقي مي مانند.
● روش هاي تشخيصي
روش هاي مختلفي جهت تشخيص و بررسي سرطان ريه وجود دارد، از جمله:
▪ جمع آوري خلط و آزمايش ميکروسکوپي آن ممکن است سلول هاي بدخيمي را که از تومور جدا شده اند، نشان دهد.
▪ بررسي برونکوسکوپيک راه هاي هوايي: در اين بررسي، پزشک لوله اي را از طريق دهان يا بيني به داخل راه هاي هوايي ريه مي فرستد. وقتي که تومور انسداد دهنده مشاهده شد، قطعه کوچکي از تومور از طريق برونکوسکوپ برداشته مي شود و براي آزمايش زير ميکروسکوپ ارسال مي گردد. شستشو و برس زدن نيز ممکن است در يک منطقه مشکوک کمک کننده باشد.
▪ بيوپسي سوزني (نمونه برداري با استفاده از سوزن): وقتي که تومور در منطقه اي است که در دسترس برونکوسکوپ نمي باشد و تشخيص نيز داده نشده است، زير بي حسي موضعي، سوزن نازکي از طريق جداره قفسه صدري مستقيما يا با راهنماي اشعه ايکس به سمت تومور رانده مي شود. تکه کوچکي از بافت برداشته شده و جهت مطالعه ميکروسکوپي ارسال مي شود.
▪ مدياستينوسکوپي: اطلاعات بيشتر در مورد تومور با ايجاد يک شکاف کوچک درست بالاي استخوان جناغ و عبور دادن يک لوله از آن به سمت پايين براي مشاهده غدد لنفاوي نزديک ريه به دست مي آيد. اين عمل مدياستينوسکوپي خوانده مي شود. اگر نکته غير طبيعي مشاهده گردد، بيوپسي (نمونه برداري) انجام خواهد گرفت.
▪ سي تي اسکن : اين روش به پزشک براي تشخيص وجود گسترش هر نوع سرطان در ريه کمک مي کند. اگر با تمامي راه هاي ذکر شده نتوان به تشخيص مناسبي رسيد، با عمل جراحي نمونه برداري انجام خواهد شد.
● درمان
بعد از تشخيص سرطان ريه و ميزان گسترش آن تصميم گيري نوع درمان بر اساس شرايط بيمار و بيماري انجام مي شود، بنابراين ممکن است روش درمان در بيماران مختلف متفاوت باشد.
سرطان هاي ريه همه شبيه هم نيستند و بيماران نيز بر حسب مقاومت نسبت به گسترش بيماري متفاوت مي باشند. بعضي از سرطان ها به سرعت گسترش مي يابند، در حالي که بعضي ديگر رشد کندي داشته و در مراحل آخر بيماري گسترش مي يابند. از اين رو پزشکان بر حسب مورد راجع به درمان بيماري با جراحي، راديوتراپي (اشعه درماني)، شيمي درماني يا ترکيبي از آنها تصميم مي گيرند.
اگر تومور کاملا محدود باشد به طوري که جراحي قابل انجام باشد،۳۵ % ۳۰ % بيماران طول عمر پنج ساله خوبي بعد از عمل خواهند داشت.
راديوتراپي در مواردي که تومور به طور کامل برداشته نشده يا شرايط سلامتي بيمار اجازه عمل را نمي دهد، درمان مناسبي خواهد بود. در گذشته شيمي درماني در صورتي استفاده مي شد که شواهدي از گسترش تومور به ساير قسمت هاي بدن ديده شده باشد ولي امروزه در موارد ديگري از سرطان ريه هم شيمي درماني کاربرد دارد. شيمي درماني درمان انتخابي سرطان سلول کوچک ريه است. هميشه به خاطر داشته باشيد که عدم مصرف دخانيات عاقلانه ترين راه مبارزه و پيشگيري از سرطان ريه مي باشد.
● علائم هشدار دهنده سرطان را بشناسيد
کشف زودرس سرطان در مراحل ابتدايي باعث مي شود که بتوان آن را به طور کامل درمان کرد. علائم زير مي توانند نشانه اي از وجود سرطان باشند.
اگر هر يک از علائم زير را در خود يافتيد، حتما با پزشکتان مشورت کنيد:
▪ تغيير در عادت دفع مدفوع يا ادرار يا پيدا شدن خون در مدفوع يا ادرار.
▪ زخم هاي پوستي که بعد از دو هفته بهبود نيافته اند.
▪ خونريزي يا ترشح غير طبيعي از مجاري طبيعي بدن.
▪ توده يا برآمدگي در سينه يا هر نقطه ديگر از بدن.
▪ اشکال در بلغ غذا.
▪ هر گونه تغيير در زگيل يا خال هاي موجود در بدن
▪ سرفه هاي مدام، خلط خوني يا گرفتگي مزمن صدا.
به خاطر داشته باشيد که اين علائم در بيماري هاي خوش خيم هم ديده مي شوند ولي براي تشخيص سرطان حتما بايد با پزشک خود مشورت کنيد.

●شرح بيماري ادم ريه مجموعه اي از علايم وخيم و تهديد کننده حيات ناشي از نارسايي احتقاني قلب. ● علايم شايع علايم زير اغلب به طور ناگهاني در اواسط شب برو ...

ذات الريه ذات الريه عفونتي است كه منجر به التهاب و پرشدن فضاهاي داخل ريه (آلوئول ها) و مجاري هوايي كوچك از مايع مي گردد. به دنبال ايجاد عفونت گلبول ها ...

در کنار تمامي مسائلي که در علم فيزيک مطرح ميشود باز هم سخن از انفجار بزرگ به گوش ميرسد. انواع و اقسام نظرياتي که بر پايه ي نتايج بررسي هاي بدست آمده ا ...

در صورت توجه به سلامت شاغلان، ميزان ضرر و زيان وارد شده به آنها کاهش مي يابد و مي توان مدت بهره مندي از افراد متخصص و نيروي کار با تجربه و ماهر در کشو ...

● ديد کلي تعداد مسائلي که در مکانيک کوانتومي ، مي تواند به طور دقيق حل شود ، همانند مکانيک کلاسيک خيلي محدود مي باشد. در بسياري از موارد کاربردي مورد ...

پوست تان را در مقابل آفتاب بيمه کنيد . . . مواجهه با نور خورشيد براي بدن مزايا و معايبي دارد که به طول زمان و تعداد دفعات مواجهه، شدت نور و حساسيت پوس ...

با گرم شدن هوا و نزديک شدن به تابستان، بازار ضدآفتاب هم داغ مي شود و خيلي ها به فکر خريد ضدآفتاب مي افتند. هرچند به عقيده متخصصان، ضد آفتاب فقط مخصوص ...

شايد شما هم نکاتي را درباره رژيم غذايي مديترانه اي شنيده باشيد به ويژه که در مطالعات سال هاي اخير تاثيرات مفيد اين نوع رژيم غذايي بر سلامتي،در مطالعات ...

دانلود نسخه PDF - سرطان ريه