up
Search      menu
زمین شناسی,جغرافیا :: مقاله سراميکها PDF
QR code - سراميکها

سراميکها

سراميکها معمولا به استثناي فلزات و آلياژهاي فلزي و مواد آلي ، شامل تمام مواد مهندسي مي‌شوند که از نظر شيميايي جزو مواد معدني هستند و بعد از قرار گرفتن در دماي بسيار بالا ، شکل اوليه خود را حفظ کرده و مقاوم‌تر مي‌شوند. ظروف سفالي ، چيني و چيني‌هاي بهداشتي و غيره ، جزو اين گروه مي‌باشند. تاريخچه آشنايي انسان با مواد سراميکي و استفاده از آنها ، قدمتي بطول تاريخ دارد. سفالينه‌هاي کشف شده در مناطق باستاني دنيا نشان مي‌دهد که انسان در دوران باستان ، گل رس و چگونگي کار با آن و پخت و مقاوم‌سازي آن آشنا بوده است. اما امروزه سراميک ، کاربردهاي بسيار فراتر از ظروف سفالي يا چيني دارد و در صنعت و تکنولوژي ، استفاده‌هاي فراواني از آن مي‌شود. مواد اوليه سراميکها سراميکها ، از سه ماده اوليه خاک رس ، فلدسپارها و ماسه تهيه مي‌شود. خاک رس ،‌ همان سيليکاتهاي آلومينيوم هيدراته است که به صورت کاني‌هاي مختلفي يافت مي‌شوند. تعريف
* از نظر واژه: سراميک به کليه جامدات غير آلي و غير فلزي گفته مي‌شود.
* از نظر ساختار شيميايي: کليه موادي که از مخلوط خاک رس با ماسه و فلدسپار در دماي بالا بدست مي‌آيند و توسط توده شيشه مانندي انسجام يافته و بسيار سخت و غير قابل حل در حلال‌ها و تقريبا گداز ناپذير مي‌‌باشند، سراميک ناميده مي‌شوند.
نقش اجزاي سه‌گانه در سراميک
* خاک رس: موجب نرمي ‌و انعطاف و تشکيل ذرات بلوري سراميک مي‌شود.
* ماسه: قابليت چين خوردن ، پس از خشک و گرم شدن و تشکيل ذرات بلوري سراميک را کاهش مي‌دهد.
* فلدسپار: در کاهش دادن دماي پخت و تشکيل توده شيشه‌اى و چسباننده ذرات بلوري سراميک موثر است.
خواص سراميک‌ها خواص سراميک‌ها بسته به نوع و درجه خلوص هر يک از اجزاي اصلي ، مواد افزودني ، لعاب ، زمان حرارت دادن ، مواد اکسنده و کاهنده‌هاى موجود در محيط ، تغيير مي‌کند. در قرن حاضر صنعت سراميک سازي توسعه و تنوع شگرفي يافته و اهميت و کاربردهاي آن نيز وسعت پيدا کرده است. سراميک‌هاي ويژه
* مقره‌هاي برق:
که عايقهاي خوبي براي گرما و برق هستند و در آنها از Al2O3 ، Zr2O3 استفاده مي‌شود.
* سراميک‌هاي مغناطيسي:
در در اين نوع سراميک از اکسيدهاي آهن استفاده مي‌شود. مهمترين کاربرد آنها در تهيه عنصرهاي حافظه در کامپيوتر است.
* سراميک‌هاي شيشه‌اى:
وقتي شيشه معمولي پس از تهيه در دماي بالايي قرار گيرد، تعداد قابل توجهي از ذرات بلور در آن تشکيل مي‌شود و خاصيت شکنندگي آن کم مي‌گردد و بر خلاف شيشه‌هاي معمولي ديگر ، ايجاد يا پيدايش شکاف کوچک در آنها ساري نمي‌باشد،‌ يعني اين شکافها خود به خود پيشرفت نمي‌کنند. از اين نوع سراميک‌ها براي تهيه ظروف آشپزخانه يا ظروفي که براي حرارت دادن لازم باشند، استفاده مي‌شود که آن را اصطلاحا پيروسرام مي‌نامند.
لعابها و انواع آنها لعابها طيف وسيعي از ترکيبات آلي و معدني را در بر مي‌گيرند. لعاب مربوط به سراميک معمولا مخلوط شيشه مانندي متشکل از کوارتز ، فلدسپار و اکسيد سرب (PbO) است. اين اجزا را پس از آسياب شدن و نرم کردن به صورت خميري رقيق درمي‌‌آورند. آنگاه وسيله سراميکي مورد نظر را در اين خمير غوطه‌ور کرده و پس از سرد و خشک شدن ، آن را در کوره تا دماي معين حرارت مي‌دهند. پس از لعاب دادن روي چيني ، روي آن مطالب مورد نظر را مي‌نويسند و يا طرح مورد نظر را نقاشي مي‌کنند و دوباره روي آن را لعاب داده و يک بار ديگر حرارت مي‌دهند. در اين صورت وسيله مورد نظر پرارزش‌تر و نوشته و طرح روي آن بادوام‌تر مي‌شود.
لعابها در انواع زير وجود دارند:
* لعاب بي‌رنگ: اين نوع لعاب که براي پوشش سطح چيني‌هاي بدلي ظريف بکار مي‌رود، بي رنگ و شفاف است و از مخلوط کلسيم و سيليس و خاک چيني سفيد تهيه مي‌شود.
* لعاب رنگي: براي رنگ آبي از اکسيد مس (Cu2O) ، براي رنگ زرد از اکسيد آهن (FeO) و براي رنگ سبز از اکسيد کروم (Cr2O3) ، براي رنگ زرد از کرومات سرب و براي رنگ ارغواني از ارغواني کاسيوس استفاده مي‌شود.
* لعاب کدر: اين نوع لعاب که براي پوشش چپني‌هاي بدلي معمولي بکار مي‌رود و از مخاوط SnO2 , PbO , SiO2 , Pb3O4 ، نمک و کربنات سديم تهيه مي‌‌شود که آن را پس از ذوب کردن ، سرد کردن و پودر کردن ، در آب به صورت حمام شير در مي‌آورند و شئي لعاب دادني را در آن غوطه‌ور مي‌کنند.
ظروف لعابي ظروف لعابي درواقع ، نوعي ظروف آهني هستند که سطح آنها را به منظور جلوگيري از زنگ زدن ، از لعاب مي‌پوشانند. البته اين نوع ظروف را نبايد زياد گرم يا سرد و يا پرتاب کرد و يا اينکه تحت ضربه قرارداد، زيرا لعاب سطح آنها ترک برداشته و مي‌ريزد. انواع چيني چيني‌ها در واقع از انواع سراميک محسوب مي‌‌شوند و به دو دسته چيني‌هاي اصل يا سخت و چيني‌هاي بدلي تقسيم مي‌شوند.
* چيني‌هاي اصل:
o چيني ظرف: که مي‌توان آن را نوعي شيشه کدر دانست، مانند ظرف چيني معروف به سور. از ويژگيهاي اين نوع چيني آن است که لعاب رنگي را به خود مي‌‌گيرد.
o چيني سيليسي: اين نوع چيني که به چيني ليموژ معروف است، درکشورهاي فرانسه ، ژاپن و چين تهيه مي‌‌شود. مواد اوليه آن خاک چيني سفيد ، شن سفيد و فلدسپار است.
o چيني آلومينيوم‌دار: اين نوع چيني به نام چيني ساکس و بايو در فرانسه تهيه مي‌‌شود و داراي Al2O3 , SiO2 , CaO است.
* چيني‌هاي بدلي: خمير اين نوع چيني‌ها ترکيبي حد واسط از خمير سفال و خمير چيني‌هاي ظريف است. در نتيجه سختي آنها از چيني‌هاي اصل کمتر است. از اين رو ، حتما بايد آنها را با لعاب بپوشانند. اين نوع چيني‌ها خود به دو دسته تقسيم مي‌شوند:
o بدل چيني‌هاي معمولي که خمير آنها رنگي است و از اين رو ، با لعاب کدر پوشانيده مي‌شود.
;
بدل چيني ظريف که خمير آنها مانند خمير چيني بي‌رنگ است اما بر خلاف چيني در مقابل نور شفاف نيست. معمولا سطح اين نوع چيني‌ها را از لعاب بي‌رنگ ورني مانند و شفاف مي‌پوشانند تا ظاهري مانند چيني اصل پيدا کنند.نقش فلدسپارها در سراميک‌سازي فلدسپارها خاصيت سيال‌کنندگي دارند و امروزه نيز از اين ترکيبات در صنعت سراميک استفاده مي‌کنند. نقش اين ترکيبات در سراميک سازي ، ايجاد فاز شيشه‌اي در توده اوليه است. انواع فلدسپارها در سراميک
1. فلدسپار پتاسيم KO , Al2O3 , 6SiO2
2. فلدسپار سديم Na2O , Al2O3 , 6SiO2
3. فلدسپار کلسيم CaO , Al2O3 , 6SiO2
از بين اينها فلدسپار پتاسيم از همه مهمتر است، ولي در عمل موادي که به عنوان سيال کننده بکار مي‌روند، مخلوطي از فلدسپارهاي مختلف هستند.

سراميکها سراميکها معمولا به استثناي فلزات و آلياژهاي فلزي و مواد آلي ، شامل تمام مواد مهندسي مي شوند که از نظر شيميايي جزو مواد معدني هستند و بعد از ق ...

کاشي و سراميک از محصولات عمده خاک رس و سفال مي باشند کاشي هاي سراميکي سطوح مکان هاي بهداشتي در داخل منازل و همچنين بيمارستانها را به صورت فراگير در بر ...

باريت ترکيب طبيعي سولفات باريم به فرمول BaSO4 مي باشد که به نام Heavy Spar نيزشناخته مي‌شود که جزو گروه سولفاتها مي‌باشد. نام باريت از واژه يوناني bar ...

تالک ، سيليکات منيزيم آبدار است. اين کاني در طبيعت بطور کلي در سنگهاي دگرگوني يافت مي‌شود. تالک در شرايط مناسب در دگرگوني همبري نوع متادوماتيزم و دگرگ ...

دانلود نسخه PDF - سراميکها