up
Search      menu
عمران :: مقاله سد PDF
QR code - سد

سد

سد بزرگ آسوان

اين سد در جنوب شهر آسوان مصر واقع شده است. هدف از ساخت اين سد تنها سامان دهي به سيلاب هاي سالانه رود نيل نيست بلکه هدف اصلي ايجاد يک درياچه پشت سد به منظور فراهم آوردن ذخاير آبي براي جلوگيري از قحطي و کمبود آب در مواقع خشکسالي، مي باشد.
کار ساخت اين سد از سال ۱۹۶۰ بعنوان يک پروژه ملي شروع شد و رئيس جمهوري مصر_ناصر_عهده دار تامين هزينه هاي اين طرح بود. پس از اين که مصر نتوانست نظر قطعي آمريکا و انگليس را در رابطه با دريافت وام براي ساخت سد را به خود جلب کند، روسيه ساختار زميني اين سد را طراحي کرده و تجهيزات لازم براي ساختن نيروگاه برق را در اختيار مصر گذاشت. در طي اجراي عمليات ساخت، تدابير و امکاناتي در نظر گرفته شد تا ساکنان اصلي نوبه(يک سرزمين باستاني در مصر) به وطن اصلي شان بازگردند و در يک اقدام چند مليتي به بازيابي آرامگاه عظيم ابو سيمبل پرداخته شد.
سد بزرگ آسوان درسال ۱۹۷۰ توسط رئيس جمهور سادات افتتاح شد. امروزه اين درياچه با نام درياچه ناصر تقريبا ۵۰۰ کيلومتر عرض دارد و مرز مصر و سودان را به هم متصل مي کند. عليرغم وجود مشکلات زيست محيطي که توسط سد ايجاد شده است اما اين سد يک موهبت الهي براي ملت مصر محسوب مي شود. به دليل وجود اين سد در سالهاي ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ هنگامي که کل قاره آفريقا دچار قحطي و خشکسالي شده بود کشور مصر دچار هيچ مشکلي در رابطه با کمبود آب نشد و در موارد بسياري از سيلاب هاي عظيم و غير منتظره ايي که پيش مي آمد در امان ماند.
اکنون سيستم کشاورزي بطور منظم و سازمان دهي شده در اين کشور رواج دارد اما در سال ۱۹۹۶ براي اولين بار آب پشت سد درياچه ناصر سرريز شد. پروژه هايي در دست است که طي آنها نواحي در امتداد آبريز توشکا را داراي سکنه مي کند و محله جديدي را در راستاي کانال تازه تاسيس زايد در قلب صحراي بزرگ آفريقا براي اسکان مردم احداث کند.
سد هوور(Hoover)
سد هوور در تنگه سياه و بر روي رود کلرادو در حدود ۴۸ کيلومتري جنوب شرقي لس وگاس واقع شده است. و ارتفاع آن از سنگ هاي پايه تا راس سد که در آن جاده ساخته شده، در حدود ۴۱ ۲۲۱ متر است. برج و نقطه بالايي سد که در کنار نرده ها قرار دارد ۱۹ ۱۲ متر از سطح جاده ارتفاع دارد.
وزن تقريبي اين سد به بيش از شش ميليون و ششصد تن مي رسد و از نوعي بتون ثقيل و چگال ساخته شد که در پشت آن فشار آب حاصل از نيروي گرانشي زمين و نيروي منحني افقي بر آن وارد مي شود. نيروي وارده در هر فوت مربع(۴۸ ۳۰ سانتي متر) فشاري معادل با ۲۰۴۳۰ کيلوگرم بر ديواره سد وارد مي شود.
در حدود ۴۳۵۷۰۰۰ متر مکعب بتون در اين سد به کار رفته است.با اين ميزان بتون مي توان ساختماني را به مساحت ۱۰۰ فوت مربع و ارتفاع ۱۶۰۰ تا ۳۲۰۰ متر يعني ساختماني بلندتر از ساختمان امپراطوري(۱۲۵۰ فوت ارتفاع دارد) را در يک شهر ساخت و يا يک راه ارتباطي با عرض ۱۶ فوت از سانفرانسيسکو به نيويورک کشيد.
اولين بتون اين سد در ماه ژوئن سال ۱۹۳۳ و آخرين بتون آن در ماه مي سال ۱۹۳۵ کار گذاشته شد.بطور تقريبي مي توان گفت که در هر ماه ۱۵۶۸۰۰ متر مکعب بتون در اين سد کار گذاشته شده است.بيشترين ميزان کار گذاري بتون در يک روز ۱۰۲۵۳ متر مکعب بتون (مقداري از اين بتون ها در برج ورودي و مکان موتور برق به کار رفته است) بوده و کمترين ميزان ۲۶۹۵۰۰ متر مکعب در هر ماه بوده است.
آنچه سد هاوور را از ديگر سد ها متمايز مي کند اين است که اين سد از بلوک هاي سيماني و يا ستون هاي عمودي ساخته شده که اين بلوک ها داراي سايز هاي متفاوتي است مثلا در ديواره مخالف جريان آب سد سايز اين بلوک ها ۶۰ فوت مربع است و در ديواره موافق جريان آب سد سايز بلوک ها ۲۵ فوت مربع است. بلوک هاي مجاور در هم فقل مي شوند. براي جايگزين کردن بتون در هر بلوک در فضاي ۵ فوت به زماني در حدود ۲۷ ساعت زمان نياز است. هنگامي که دماي بتون پايين مي آيد مخلوط سيمان و آب که به آن ملات مي گويند به فضايي که در نتيجه انقباض بتون در هواي سرد ايجاد مي شود فشار وارد مي کند و اين بتون نوعي ساختار تک سنگ(يک تکه) پديد مي آورد.
مواد اصلي کاربردي در اين سد ،که تمام اين مواد توسط دولت خريداري شد، عبارتند از فولاد مقاوم معادل ۴۵۰۰۰۰۰۰ پوند(هر پوند معادل ۴۵۴ گرم است)، دريچه تنظيم آب ۲۱۶۷۰۰۰۰ پوند، صفحات فولادي و لوله هاي برون ريز ۸۸۰۰۰۰۰۰ پوند، لوله ها و ابزار آلات در حدود ۱۳۴۴ کيلومتر، فولاد هاي ساختاري ۱۸۰۰۰۰۰۰ پوند، فلزات کاربردي متفرفه ۵۳۰۰۰۰۰ پوند است.
پيمانکار از ۲۰ آپريل سال ۱۹۳۱ به مدت هفت سال قرار داد بست که البته تا ۲۹ ماه مي ۱۹۳۵ کار بتون گذاري آن تمام شد و بقيه کار هاي تکميلي آن تا ۱ مارس ۱۹۳۶ به پايان رسيد. ۲۱ هزار نفر در کار سد سازي مشارکت داشتند که دستمزد ماهانه آنها ۵۰۰۰۰۰ دلار برآورد شده است.
سد ايتايپو(Itaipu)
موتور برقي_آبي اين سد بزرگ ترين موتور برق پيشرفته جهان محسوب مي شود. کار ساخت اين سد از سال ۱۹۷۵ شروع و تا سال ۱۹۹۱ به طول انجاميد بعنوان يک توسعه دو مليتي مي توان از آن نام برد اين سد بر روي رود پارانا بسته شد که حاصل تلاش دو کشور همسايه برزيل و پرتغال مي باشد. موتور برق اين سد داراي ۱۸ ژنراتور است که گنجايش توليد نهايي برق آن به ۱۲.۶۰۰ مگا وات مي رسد و بطور قطع مي توان گفت که خروجي برق سالانه آن ۷۵ ميليون مگاوات است. در سالهاي اخير انرژي توليدي سد ايتايپو پس از نصب آخرين دستگاه ژنراتور در سال ۱۹۹۱ چندين رکورد جهاني را شکسته است. توليد ۷۷.۲۱۲.۳۹۶ مگاوات انرژي در سال ۱۹۹۵، در سال ۱۹۹۶ افزايش يافت و رکورد کنوني توليد برق هم اکنون ۸۰ ميليون مگاوات در سال محاسبه مي شود.
عظمت اين سد زماني هويدا شد که در سال ۱۹۹۵ توانست جوابگوي ۲۵% ذخاير انرژي برزيل باشد و ۷۸% ذخاير انرژي پرتغال را تامين کند. موتور برق اين سد يکي از جاذبه هاي توريستي منطقه فوز دو ايگواکو است که تا کنون پذيراي ۹ ميليون توريست از ۱۶۲ کشور جهان بوده است. شهر فوز دو ايگواکو برزيل که در آن آبشار هاي مشهوري قرار دارد در کرانه غربي رود پارانا و درست در مرز ميان برزيل و پرتغال واقع شده است.
موتور برق اين سد در ۱۴ کيلومتري شمال پل اينترنشنال ،که دو شهر فوز دو ايگواکو برزيل و سوداد دل استي پرتغال را به هم متصل مي سازد قرار دارد. در کشور پرتغال چندين سد وجود دارد که ارتفاع نهايي آنها ۷.۷۴۴ متر و عرض آنها حداکثر به ۲۲۵ متر مي رسد. ميزان مصالح کاربردي در اين سد هم در نوع خود بي نظير است با استفاده از آهن هاي کاربردي در اين سد مي توان ۳۸۰ برج ايفل ساخت و با استفاده از بتون هاي مصرفي در اين سد مي توان ۱۵ بار کانال تونل_پل ارتباطي فرانسه و انگليس را ساخت. اين سد يکي از اعجاب انگيز ترين بنا هاي کنوني جهان است که بر روي رود پارانا _که از نظر بزرگي هفتمين رود جهان به حساب مي آيد_ بسته شده است. کارگران يکي از دشوارترين کارهاي جهان را به اتمام رساندند که طي آن ۵۰ ميليون تن خاک و سنگ جابجا کردند.

مقدمه : با توجهات دولتها و تلاشهاي بين المللي در مورد ( مديريت منابع آب ) از اوايل دهه ۱۹۷۰ ميلادي با مطرح شدن و پيدايش عبارت ( توسعه پايدار ) در ادبي ...

موقعيت و مشخصات رودخانه کرخه رودخانه كرخه از مناطق مياني و جنوب غربي رشته كوههاي زاگرس در نواحي غرب و شمال غرب كشور سرچشمه گرفته و پس از طي مسافتي در ...

▪ لامپ هاي سديم معمولا به دو دسته تقسيم مي شود : ۱) لامپ سديم با فشار زياد ۲) لامپ سديم با فشارکم ▪ لامپ سديم با فشار كم: لامپ سديم با فشار کم شامل يک ...

● اسد (Leo ) شير ▪ زمان رسيدن به نصف النهار: ۲۱فروردين ؛ ▪ مساحت : ۹۴۷ درجه مربع ستارگاني که امروزه به نام اسد خوانده مي شوند در فرهنگ هاي باستاني سوم ...

حسد چيست؟ حسد، آرزومندي دور شدن نعمتي از کسي و رسيدن آن به خود حسود است. البته قسمت دوم تعريف در برخي مواد قابل تعميم نيست. اصولاً هنگامي که نعمتي به ...

همانطور که مي دانيم تا چند سال آينده جهان با بحران بي آبي کم سابقه اي در طول عمر خود مواجه خواهد شد که دانشمندان سعي داشتند با ارائه روشهايي به ذخيره ...

● مقدمه : تکنولوژي نسبتا جديدي که براي مهار آبهاي سطحي به کار گرفته شده است تکنولوژي ساخت سدهاي لاستيکي مي باشد . قبل از اين نوع سدها براي مهار و هداي ...

هدف طرح هدف از اجراي سد مخزني آغ چاي، مهار آب‌هاي سطحي و سيلابي رودخانه آغ چاي و استفاده از آن در توسعه و بهبود کشاورزي دشتهاي قره‌ضياء‌الدين ،‌نازک، ...

دانلود نسخه PDF - سد