up
Search      menu
زمین شناسی,جغرافیا :: مقاله سد خاکي PDF
QR code - سد خاکي

سد خاکي

مراحل احداث سد خاکي با هسته رسي

مراحل احداث سد خاکي با هسته رسي
مقدمه :
پس از انتخاب پيمانکار و دريافت اطلاعات کاملي از پروژه اولين گام، تحويل زمين با حضور نمايندگان کارفرما، نظارت مقيم و پيمانکار مي باشد که بين آنها صورتجلسه مي‌شود . پس از آن پيمانکار برنامه زمانبندي خود را با توجه به شرايط پروژه و امکانات خود به دستگاه نظارت ارائه مي دهد.
در قدم اول پيمانکار بايد به بررسي وشروع عمليات اجرايي راههاي دسترسي اقدام نمايد. روش کار به اين طريق است که نقشه‌هاي جزئيات را پيمانکار براساس نقشه‌هاي اصلي مشاور و برداشتهاي نقشه‌برداري تهيه و به دستگاه نظارت جهت تاييد ارسال مي شود. احداث راههاي دسترسي بايد به نحوي باشد که محل جاده‌ها در طول اجراي کل پروژه تغيير نکند چون دوباره کاري است و هزينه اضافي را موجب مي شود حتي الامکان بهتر است جاده‌ها يکطرفه باشند تا به اين وسيله تصادفات کمتر شود.
بولدوزر، لودر، گريدر، غلتک و تراک ميکسر از معمول ترين ماشين آلات راهسازي هستند که بکارگيري مي شوند. با توجه به شرايط پروژه، توپوگرافي و جنس زمين در صورت نياز بايد از ماشين آلات ديگري مانند بيل مکانيکي، Jack hammer يا پيکور، دريل واگن وغيره استفاده کرد .
در طول اجراي پروژه اگر پيمانکار هنگام اجرا به مواردي برخورد نمايد که در نقشه‌ها ديده نشده باشد، موارد را به اطلاع دستگاه نظارت مقيم رسانده و درخصوص نحوه اجراي هماهنگي لازم صورت مي‌گيرد و با نظارت صورتجلسه مي‌شود .
نحوه پرداخت هزينه پروژه به اين صورت است که پيمانکار صورت وضعيت ماهانه را تنظيم وبه دستگاه نظارت تحويل مي دهد و دستگاه نظارت پس از بررسي اعلام نظر مي نمايد. پيمانکار نيز نظرات خود را به همراه مدارک مستند مانند صورتجلسات، برداشتهاي نقشه‌برداري وغيره ارائه نموده نتيجه به کارفرماي طرح ارائه مي شود .
تجهيز کارگاه :
در پروژه‌هاي بزرگ تجهيز کارگاه، خود پروژه‌اي محسوب مي شود. در مرحله تجهيز کارگاه از اولين کارها احداث کانکس‌هاي موقت است. احداث اتاقک نگهباني وفنس کشي دور محوطه پيمانکار نيز در ابتدا انجام مي شود .
فضاهاي که در مرحله تجهيز کارگاه براساس نقشه‌هاي مشاور بايد احداث گردند طبق روال ابتدا ريز شده و در نقشه‌هاي جزئيات به تاييد نظارت مي رسد و سپس اجراي آنها شروع مي‌شود . فضاهاي معمول تجهيز کارگاه در يک پروژه سدسازي عبارتند از:
* کانکس‌هاي اداري شامل دفاتر رياست کارگاه، رياست دستگاه نظارت، دفتر فني نظارت، دفتر فني پيمانکار، اتاق جلسات، سالن اجتماعات، نمازخانه، سرويسهاي بهداشتي، دفاتر امور اداري، امور مالي، امور پشتيباني، دبيرخانه، مخابرات و ...
* کانکس‌هاي کمپ مسکوني شامل خوابگاه مديران ومهندسان، خوابگاه کارمندي و کارگري، انبار کمپ، آشپزخانه و کلوپ (سالن تلويزيون)
* کانکس‌هاي ساختمانها و تاسيسات اجرايي شامل : رختکن و اتاق استراحت مهندسين وکارگران انبارها آزمايشگاه تعميرگاه ماشين آلات کارواش بچينگ وتاسيسات وابسته مانند کولينگ و يخ‌سازها کانکس‌هاي واحد برق، تراشکاري، کارگاه چوب، کارگاه فلز، سوله آرماتوربندي، انبار ناريه واتاق پرسنل آتشباري، پمپ بنزين، اتاقهاي پرسنل ماسه شويي و سنگ شکن وپست برق، باسکول، سيلوي سيمان و انبار آن، کمپرسورخانه، سايبان ديزل ژنراتور، منبع آب، منبع سوخت، ساختمان بهداري، ايمني وآتش نشاني، تيرهاي چراغ برق، سپتيک‌ها وغيره .
محل هر يک از آيتمهاي فوق که در پلان جانمايي کارگاه مشخص مي شوند بايد به نحوي باشند که در مسير جاده يا محل احداث سازه‌هاي وابسته قرار نگيرند .
عمليات اجرايي سد:
با توجه به اسناد ارزيابي آيتمهاي اجرايي يک سد عبارتند از : حفاري پي و تکيه گاه سد وتحکيمات، احداث ديوار آب بند و پرده آب بند، حفاري سرريز و آبگير، خاکريزي بدنه سد ونصب ابزار دقيق، بتن ريزي سرريز و آبگير که در ذيل روش اجراي آنها خواهد آمد .
حفاري پي سد و تکيه‌گاههاي جناحين :
کلا عمليات خاکي مانند خاکبرداري و حفاري وابستگي زيادي به ماشين آلات دارد. بولدوزر، لودر، کمپرسي، بيل مکانيکي، بيل شاول، داپتراک، دريل واگن، جک هَمِر، از انواع ماشين آلات کاربردي در عمليات خاکي هستند .
يکي از مسائلي که در اجراي پروژه‌ها باحجم خاکبرداري زياد مطرح است تعيين محل دپوي خاکهاي حاصل از حفاري وخاکبرداري است که بايد قبل از شروع عمليات با هماهنگي دستگاه نظارت، محل دپو مشخص گردد .
الف ‌ خاکبرداري پي :
حفاري و خاکبرداري پي تا جايي ادامه پيدا مي کند که به لايه نفوذ ناپذير مانند سنگ برسيم. با توجه به اينکه در پروژه‌هاي سدسازي معمولا سطح آبهاي زيرزميني بالا مي‌باشد اگر در حين خاکبرداري به آب رسيديم با تعريف ايستگاههاي پمپاژ و اجراي زهکش‌ها و سپس لجن برداري توسط بيل مکانيکي يا بولدوزر با تلاقي عمليات حفاري را ادامه مي دهيم. اگر در کار لجن برداري با مشکل مواجه شديم مي توان اندکي خاک خشک به لجن اضافه کرد و سپس آنرا با لجن ميکس کرد و بعد اقدام به بارگيري وحمل نمود .
در حفاري پي سنگهاي سست بايد برداشته شود که بسته به حجم سنگ مي توان از جک همر يا دريل واگن و انفجار نسبت به برداشتن سنگ اقدام کرد .
ب حفاري تکيه‌گاه :
خاکبرداري وحفاري تکيه‌گاه نيز معمولا تا رسيدن به جنس مناسب مصالح ادامه پيدا مي‌کند. در احداث سدها خاکبرداري تکيه‌گاه با شيب مناسب ومطابق طرح از مسائل مهم به شمار مي رود .
در زمينهاي خاکي عمليات خاکبرداري با بولدوزر و با هدايت مباشر عمليات خاکي براساس سرشيبهاي پياده شده توسط نقشه‌بردار انجام مي‌شود تا شيب مناسب در خاکبرداري حاصل آيد .
در زمينهاي خاکي با حجم سنگي پايين و حفاري با جک همر بايد همر دستگاه در زاويه مناسب قرار داشته باشد و در زمينهاي سنگي که حجم سنگ بالا است و نياز به انفجار دارد چالهاي حفر شده توسط دريل واگنها بايد زاويه مطلوب را داشته باشد .
در خاکبرداري همواره بايد توجه داشته باشم که مسيرهاي دسترسي را قطع نکنيم. همچنين بايد مراقب بود تا با کسر حفاري مواجه نشويم چرا ممکن است بعدا اصلاح کم حفاري‌ها به دليل عدم وجود دسترسي غيرممکن گردد و عمليات اجرا نظم خود را از دست بدهد .
در جاهايي که حفاري وخاکبرداري بيشتر به علت محدوديتهاي توپوگرافي مقدور نباشد يا هزينه بيشتري را موجب شود يا به هر دليل ديگري نخواهيم حفاري ادامه پيدا کند با توجه به جنس ونوع مصالح ترانشه بايد آنرا تحکيم کرد. تحکيمات با توجه به نوع پروژه، جنس مصالح و زمين، موقعيت سنگها و واريزه‌ها انواع مختلفي دارد :
استفاده از بتن پاشي در يک يا دو لايه يا بيشتر، بستن مش در لايه‌هاي شاتکريت (بتن پاشي) توسط سيم انتظار استفاده از راک بولتها وانکرها و تزريق تحکيمي دوغاب سيمان (در صورت نياز جهت مهار قطعات سنگي ترانشه) استفاده از ديوار حائل بتني يا سنگي وغيره .
در پروژه‌هاي سدسازي براي اينکه جلوي آبهاي نشتي از زير بدنه سد را بگيرند بايد پي سد را در برابر آب درحد قابل قبول نفوذ ناپذير نمايند. اين کار معمولا بوسيله تزريق دوغاب سيمان به لايه‌هاي زير پي سد در زير هسته رسي انجام مي شد که به احداث پرده آب بند يا پرده تزريق معروف مي باشد.
در سد خاکي با هسته رسي و ديوار آب بندي، اگر منظور احداث ديوار آب ‌بند به منظور آب بندي پي سد باشد مي توان از مطلب زير استفاده کرد .
احداث ديوار آب بند در پي سد :
اگر به دليل سست بودن و تخلخل زياد لايه‌هاي ريزپي از نظر زمين شناسي، روش پرده تزريق کارايي لازم را نداشته باشد به شرح ذيل عمل خواهيم کرد :
ابتدا مقدمات کار يعني احداث حوضچه گل، ديوارهاي راهنما و سکوي حفاري مي بايست انجام شود.
احداث حوضچه ها : ابتدا حوضچه‌هاي گل تازه، گل کارکرده، آب تازه و ايستگاه پمپاژ ساخته مي شوند . ابعاد حوضچه‌هاي گل براساس عمق پانل ومشخصات خاک بستر تعيين مي‌گردد. باتکميل حوضچه‌ها کار نصب لوله وپمپ انجام مي شود .
ساخت ديوارهاي راهنما : به منظور هدايت وکنترل کاتر دستگاه حفاري، ديوارهاي زوج راهنمابا بتن ساخته مي شوند .
براي سکوي حفاري نيز يک پلتفرم يا محل صافي را خاکبرداري يا خاکريزي کرده با غلتک مي کوبند تا دستگاه حفار در آنجا قرار گيرد .
حفاري پانلهايي به عمق حداکثر 87 متر وعرض حدود 8 0 متر وطول 4 2 متر توسط دستگاه هيدرو فرز انجام مي‌شود . پانلها بصورت اوليه وثانويه حفاي مي شوند به اين طريق که بين پانلهاي اوليه حفاري شده، پانلهاي ثانويه حفاري مي‌شوند تا يکپارچگي ديوار آب بند تامين گردد يعني به صورت يک در ميان اوليه وثانويه حفر مي شوند . در هنگام حفاري، مصالح حاصل از حفاري بهمراه گل حفاري به واحد تصفيه گل هدايت شده و پس از جدايش مصالح از گل حفاري، دوباره گل حفاري به داخل پانل هدايت مي‌شود. گل حفاري در اصل کار تامين پايداري ترانشه حفاري شده را انجام مي دهد .
در حين حفاري مشخصات گل دائما توسط آزمايشگاه کنترل مي‌گردد. با اتمام عمليات حفاري عمليات بتن ريزي توسط لوله ترمي آغاز مي‌شود. بتن ريزي در شرايطي صورت ميگيرد که پانل از گل حفاري پر است. براساس مشخصات طرح پانلها براساس بتن پلاستيک (بتن بنتونيت‌دار) يا بتن سازه‌اي پر مي‌شوند . بتن پلاستيک از مقاومت فشاري کم ولي مدول ارتجاعي و نفوذناپذيريي بالايي برخوردار است .
در پروژه‌هايي که از ديوار باربري بالايي انتظار مي‌رود قبل از بتن ريزي ابتدا قفسه آرماتور نصب مي شود در غير اين صورت در ديوار آرماتور به کار نمي رود.
اجراي پرده آب بند يا پرده تزريق :
1. در اکثر پروژه‌هاي سد سازي ابتدا چالهاي اکتشافي حفاري مي شود وپس از کرگيري و بررسي جنس لايه‌هاي زمين اقدام به تصميم گيري درخصوص احداث پرده تزريق مي‌شود.
2. تزريق يکي از رشته‌هاي تخصصي ژئوتکنيک محسوب مي شود .
3. تعيين جزئيات روش اجرايي معمولا از ابتکار پيمانکار نشأت مي گيرد .
4. پيمانکار لازم است در طي آزمايشهايي دوغابهاي مختلف را مورد بررسي قرار دهد.
5. طبيعت پنهان کارهاي تزريق اقتضاء مي کند که پيمانکار از کارهاي انجام شده در هر مرحله نتيجه گيري وارزيابي داشته باشد و با هماهنگي نظارت کارهاي بعدي را با نتايج بدست آمده برنامه ريزي کند.
6. براي اجراي پرده تزريق ابتدا مقدمات آنرا فراهم مي کننداين مقدمات شامل موارد زير ميباشد:
آماده سازي سکوي تزريق تجهيزات آزمايشگاه صحرايي جهت انجام آزمايشات دوغاب سيمان تهيه دبي سنج و فشارسنج ثابت جهت بالا بردن دقت آزمايش لوژن (نفوذپذيري آب و ترزيق دوغاب سيمان)، خريد سيمان با استعلام از کارخانه‌هاي سازنده بصورت بسته بندي شده.
پس از فراهم آوردن مقدمات ابتدا شروع به حفاري گمانه‌هاي تزريق مي نمايند. براي جلوگيري از ريزش ديواره گمانه‌ها روشهاي مختلفي وجود دارد که بستگي به شرايط پروژه و قطر گمانه وجنس زمين دارد. يکي از کاربردي‌ترين روشها کيسينگ گذاري گمانه است .
پس از حفاري گمانه‌ها دستگاههاي تزريق در محل شروع به تزريق مي نمايند. هرچه بلين سيمان بيشتر باشد براي تزريق مناسبتر است. چون در شيارها وحفره ها بهتر نفوذ مي کند . البته انتخاب بلين سيمان بستگي به شرايط زمين شناسي دارد . در هنگام تزريق مشخصات سيمان مانند بلين و ميزان سياليت دوغاب کنترل مي گردد. دوربين‌هاي تلويزيوني براي مشاهده اندازه، تعداد، کيفيت درزها و نيز دستگاه اتوماتيک اندازه‌گيري دوغاب مصرفي از ابزارهاي مهم در عمليات اجرايي تزريق محسوب مي شود .
خاکريزي بدنه سد :
يکي از مهمترين مسائل در پروژه‌هايي که حجم خاکريزي زيادي نياز دارد تامين محل قرضه مناسب مي باشد تا حدي که ممکن است به دليل عدم وجود تامين مصالح پروژه را غيراقتصادي کند. وجود معادن مانند معدن رس در سدهاي خاکي در نزديکي محل پروژه مي‌تواند به توجيه پذير بودن پروژه از لحاظ اقتصادي کمک کند. براي تامين ساير انواع مصالح در سدهاي خاکي مانند فيلتر، درين، کوبل و سنگريزه و ريپ راپ راههاي مختلفي موجود است بعنوان مثال براي تامين فيلتر احداث پلانهاي ماسه شويي معمولا اجتناب ناپذير است . همچنين ممکن است مثلا براي تامين سنگريزه از مصالح حاصل از انفجارات سرريزها و آبگيرها استفاده شود که اين موارد بستگي به نوع مصالح بدنه سد و جنس زمين اطراف سد دارد .
يکي از مبناهاي اصلي شروع خاکريزي سدها اجراي خاکريز آزمايشي است که مي تواند همزمان با حفاريهاي پي سد انجام شود. هدف از اجراي خاکريز آزمايشي مشخص نمودن مقدار Maxتراکم مصالح موجود به وسيله تغييرات درصد رطوبت، ضخامت لايه، تعداد عبور غلتک، نوع غلتک، سرعت غلتک، وزن غلتک مي باشد .
قبل از اجراي خاکريزي، بستر وپي بايد از نظر مشخصات فني به تاييد دستگاه نظارت برسد وهر قسمت از بستر آماده خاکريزي شده توسط پيمانکار تحويل بستر به نظارت انجام شده و صورتجلسه شود. سپس دستگاه نظارت اقدام به دادن مجوز خاکريزي مي‌کند. قبل از اجراي هسته رسي لازم است تا چاله‌ها توسط بتن پرکننده پر شود. عيار بتن پرکننده بسته به نوع پروژه از 150 تا 200 کيلوگرم سيمان در مترمکعب متغير
است . سپس به جهت محافظت از هسته رسي بتن ريزي هسته رسي که به بتن پلنيت معروف است اجرا مي شود که عيار آن بين 200 تا 300 مي باشد .
در برخي پروژه‌ها با توجه به نوع پروژه ممکن است تکيه گاه در محل هسته رسي نيز بتن پاشي (شاتکريت) شود. رعايت مشخصات مصالح و رسيدن به تراکم لازم خاکريزي از مهمترين مشخصات فني سدهاي خاکي است. نوع مشخصات فني مصالح با توجه به جنس مصالح متفاوت است بعنوان مثال در هسته رسي مشخصاتي مانند دانه بندي، PI و LL،در صد نفوذپذيري مصالح، مقاومت قطعات سنگ،درصد ريز الک 200،ارزش ماسه‌اي SE و PI مد نظر مي باشد.
رس اتصال يعني رسي که در مجاورت پي يا تکيه‌گاهها است نيز مشخصات خاصي دارد خصوصا حد خميري آن بايد طبق مشخصات فني رعايت گردد .
روش اجرا با توجه به نوع مصالح متفاوت است به اين ترتيب که محل آبدهي مصالح، نوع غلتک، ارتفاع لايه‌هاي خاکريزي، درصد تراکم لازم، نوع آزمايش دانسيته .
رسي که بعنوان هسته نفوذناپذير سد اجرا مي شود ابتدا بايد عمل آوري شود يعني يکسري کارهايي روي رس انجام شود تا آماده ريختن وتراکم گرفتن حداکثر شود افزودن آب به رس در محل عمل آوري بتن از نظر اقتصادي به صرفه‌تر است . در عمل آوري ابتدا محل کرت‌هاي عمل آوري توسط نقشه‌بردار پياده مي شد. سپس رس از معدن به محل عمل آوري توسط کمپرسي‌ها حمل شده در عمل آوري دپو مي شد. بعد با بولدوزر خاک رس را پخش مي‌کردند آبدهي به مصالحي مانند سنگريزه در محل خاکريزي به دو شکل مي تواند انجام شود :
تانکر آبپاش
علمک‌هايي که در ايستگاه پمپاژ احداث شده‌اند وتوسط پمپ و لوله به روي باند خاکريزي هدايت شده و شلنگ آبپاشي انجام مي شود .
مقدار اختلاف ارتفاع در باندهاي خاکريزي بستگي به نظر نظارت ومشاور دارد. بعنوان مثال در سدهايي که هسته رسي مايل دارند لايه‌هاي پايين دست بايد حدود 5 0 متر بالاتر از لايه‌هاي بالادست خود باشند تا مصالح هسته رسي روي فيلتر بخوابد .
در ادامه عمل آوري :
حوضچه‌هايي درست مي کنند و آب را داخل آنها مي اندازند و آب آنقدر در اين کرت‌ها مي ماند تا ته نشين شود. سپس توسط بولدوزر خاک رس را ميکس مي‌کنند بعد از اينکه ميکس کامل انجام شد رس عمل آوري شده، دپو مي شودو توسط لودر بارگيري و توسط کمپرسي به محل خاکريزي هسته رسي سبز انتقال داده مي شوند با اين اقدام ديگر نيازي به آبدهي در محل خاکريزي براي رس وجود ندارد .
قبل از خاکريزي هرلايه بايد بر آن لايه Order يا مجوز خاکريزي صادر شود. در مجوزهاي خاکريزي بايد تاريخ، نوع مصالح، شماره لايه يا عرض وضخامت لايه، وضعيت ابزار دقيق، وضعيت مصالح در اتصال به تکيه‌گاه، محل دقيق خاکريزي مشخص شده، نتيجه آزمايش دانسيته در آن ثبت مي‌گردد و اگر نتيجه آزمايش مثبت بود مجوز خاکريزي لايه بعدي توسط نظارت صادر گردد . اگر نتيجه آزمايش دانسيته مثبت نباشد بستگي به مقدار دانسيته دو حالت اتفاق مي‌افتد يا بايد غلتک چند پاس ديگر لايه بکوبد يا مصالح نامرغوب بايد جمع‌آوري شود و مصالح جديد با مشخصات فني مطلوب ريخته و کمپکت شوند . شيب لايه‌هاي خاکريزي دائما توسط نقشه بردار کنترل مي گردد .
نصب ابزار دقيق سدها
ابتدا پيمانکار شرکت هاي تأمين کننده ابزار دقيق را به دستگاه نظارت معرفي مي نمايد و از بين آنها يک شرکت برگزيده مي شود و سفارش به آن شرکت ارسال مي گردد. قبل از خاکريزي نصب ابزار دقيق انجام مي شود.براي نصب بعضي از ابزار دقيق ها مانند RP لازم است تا گمانه‌هائي در پي حفر شوند و همزمان با بالا آمدن لايه‌هاي خاکريزي،لوله ابزار دقيق هم بالا بيايد.
زماني که ابزار دقيق در سنگريزه قرار مي‌گيرد دور لوله آنرا با مصالح نرم‌تر مانند ساب بيس پر کرده وبا کمپکتورهاي دستي مي کوبند .
در هنگام خاکريزي بايد از کابلهاي ابزار دقيق مراقبت کرد تا در اثر عبور ماشين‌آلات قطع نشود. انواع ابزار دقيق با توجه به مشخصات پروژه سدسازي عبارتند از :
* EP - Electric Piezometer
* SP - Stand pipe piezometer
* RP - Rock piezometer
بتن ريزي سرريز و آبگير :
پس از حفاري وتحکيمات ابتدا بايد طبق نقشه آرماتورهاي سازه سرريز (ديواره‌ها وکف) در سوله مربوط به آرماتورها طبق ليستوفر خم وبرش شده به پاي کار حمل شوند. سپس نقاط قالبها توسط نقشه‌بردار مشخص مي شود و بعد اکيپ آرماتوربند اقدام به جاگذاري و بستن آرماتورها طبق نقشه مي نمايد. وجود دستگاه جرثقيل يا تاورکرين جهت جابجايي آرماتورهاي دپو شده و رساندن به داخل مقطع آرماتوربندي سرعت کار را افزايش مي دهد . با توجه به نوع شبکه آرماتور که آرماتور کف باشد يا ديوار،ساپورت يا خرک (در صورت نياز) تعبيه مي شود. براي اينکه کاور آرماتورها رعايت شود اقداماتي را بايد انجام داد که اين اقدامات با توجه به نوع شبکه آرماتور متفاوت است. البته شايع‌ترين اين اقدامات قرار دادن لقمه سيماني بين آرماتور و قالب است. پس از بستن شبکه آرماتور نوبت به قالب بندي مي‌رسد .
برخي قالبها در محل کار ساخته مي‌شوند مانند قالبهاي تخته‌اي پرکننده يا قالبهاي کوچک چوبي نما يا قالبهاي فلزي نما که در محل کار مونتاژ مي‌شوند و برخي قالبها در نجاري يا آهنگري ساخته شده به محل نصب حمل مي‌شوند. قالبها بايد طبق نقشه ليفت بندي بسته شوند. نقشه ليفت‌بندي و ليستوفر آرماتوربندي معمولا توسط دفتر فني پيمانکار از روي نقشه‌هاي اصلي مشاور تهيه و ريز شده جهت تاييد به نظارت ارسال مي شود و پس از اصلاح وتاييد توسط نظارت به پرسنل اجرايي پيمانکار داده مي‌شود.
انواع قالبها چه قالب نما باشند چه قالب بتن پرکننده بايد خوب مهار شوند تا در برابر فشار بتن‌ريزي مقاومت کافي را داشته باشند.
طريقه مهار قالب در برابر بتن ريزي وابستگي زيادي به ارتفاع بتن ريزي دارد. هرچه ارتفاع بتن بيشتر باشد فشار آن به قالب بيشتر است . پس از بستن قالب نوبت تميزکاري مقطع وتحويل آن به نقشه‌بردار و پس از آن به پرسنل نظارت که اين تحويل براساس مجوزهاي بتن‌ريزي مکتوب مي شود. در مجوزهاي بتن ريزي تاريخ، محل بتن ريزي، رقوم بتن‌ريزي، وضعيت جوي هوا، ساعت شروع وخاتمه نوع بتن، حجم تقريبي، کنترل پي، نقشه‌برداري، قطعات مدفون، آرماتوربندي، قالب بندي، نوار آب بند (واتراستاپ)، پمپ بتن، جرثقيل، ويبراتور، شمشه ماله، آزمايشگاه، تميزکاري، کروکي ومختصات، سيمان، مصالح سنگي، بتن ساز مرکزي، تراک ميکسر، دماي بتن، دماي محيط ثبت ميشود.

مقدمه : با توجهات دولتها و تلاشهاي بين المللي در مورد ( مديريت منابع آب ) از اوايل دهه ۱۹۷۰ ميلادي با مطرح شدن و پيدايش عبارت ( توسعه پايدار ) در ادبي ...

موقعيت و مشخصات رودخانه کرخه رودخانه كرخه از مناطق مياني و جنوب غربي رشته كوههاي زاگرس در نواحي غرب و شمال غرب كشور سرچشمه گرفته و پس از طي مسافتي در ...

▪ لامپ هاي سديم معمولا به دو دسته تقسيم مي شود : ۱) لامپ سديم با فشار زياد ۲) لامپ سديم با فشارکم ▪ لامپ سديم با فشار كم: لامپ سديم با فشار کم شامل يک ...

● اسد (Leo ) شير ▪ زمان رسيدن به نصف النهار: ۲۱فروردين ؛ ▪ مساحت : ۹۴۷ درجه مربع ستارگاني که امروزه به نام اسد خوانده مي شوند در فرهنگ هاي باستاني سوم ...

حسد چيست؟ حسد، آرزومندي دور شدن نعمتي از کسي و رسيدن آن به خود حسود است. البته قسمت دوم تعريف در برخي مواد قابل تعميم نيست. اصولاً هنگامي که نعمتي به ...

آبهاي معدني ( Inorganic Water ) ، آبهايي هستند که در يک کيلوگرم آنها لااقل هزار ميلي گرم نمک و يا ۲۵۰ ميلي گرم انيدريد کربنيک آزاد موجود است. آبهاي مع ...

● سدها سازه هايي هستند که براي به تله انداختن و محصور نمودن آب احداث مي شوند. سدها براي مقاصد مختلفي چون ذخيره کردن آب براي مصارف شهري يا کشاورزي، تول ...

با توجه به توضيحات عنوان شده خاکها از نظر قابليت اراضي وسريهاي داراي محدوديت در استان تهران وهمچنين با درنظر گرفتن تعاريف موجود از بيابان و شرايط اکول ...

دانلود نسخه PDF - سد خاکي