up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله ستون فقرات PDF
QR code - ستون فقرات

ستون فقرات

ستون فقرات نقطه آغاز بيماري ها

در اين ميان درد ناحيه ستون فقرات و گردن شيوع بيشتري دارد و تقريبا تمامي کهنسالان با آن آشنا هستند.امروز مي خواهيم روشي را به شما معرفي کنيم که اهميت خاصي براي ستون مهره ها قائل است.متخصصان اين شيوه درماني که کايروپرکتيک ناميده مي شود، منشاء اغلب بيماري ها را ناهنجاري هاي ستون فقرات و اعصاب مرتبط با آن مي دانند. امروزه اين شاخه از طب مکمل در سراسر جهان هواداران خاص خود را دارد. ناهنجاري هاي مهره ها همواره مورد توجه طبيبان بوده است.در تمامي تمدنهاي کهن از ايران باستان تا يونان و بوميان قاره امريکا شواهدي از ارائه روشهاي ويژه درمان ناهنجاري هاي ستون مهره ها در دست است که حاکي از اهميت ستون فقرات در سلامت عمومي بدن از ديدگاه طب سنتي است.با وجود اين مساله ، معرفي کايروپرکتيک به عنوان نگرشي نوين در درمان بيماري ها به سال ۱۸۹۵بازمي گردد.
در اين سال دانيل پالمر که مشغول تحقيق و بررسي در زمينه آناتومي و فيزيولوژي انسان بود، به حقايق جالبي در زمينه علت ناشنوايي مستخدم خود در دانشگاه Iowa دست يافت.
پس از معاينه ، وي علت ناشنوايي را وجود يک مهره نابجا در ناحيه فوقاني ستون فقرات بيمار تشخيص داد. جالب اين که با برگرداندن اين مهره به مکان طبيعي ، بيمار مجددا شنوايي خود را به دست آورد.اين اتفاق ساده سرآغاز تکامل علم کايروپرکتيک توسط پالمر شد. وي ۲ سال بعد نخستين کالج علمي را براي آموزش متخصصان اين رشته تاسيس کرد. پالمر مجذوب هوشياري فطري انسان و ارتباط آن با سيستم عصبي شد. وي معتقد بود کايروپرکتيک علم زندگي و هنر ايجاد هماهنگي ميان سيستم عصبي و ستون فقرات است. امري که در نهايت درمان بيماري ها را به دنبال دارد. متخصصان کايروپرکتيک معتقدند اغلب بيماري ها مرتبط با ناهنجاري ها و حالات غيرطبيعي ستون مهره هاست.براساس اين ديدگاه ، بدن انسان توانايي بهبود خود به خود را دارد و همواره در جهت کسب اين توازن حرکت مي کند. کايروپرکتيک براي سيستم عصبي نقش اساسي در ايجاد تعادل و حفظ سلامت قائل است و ناهنجاري هاي استخوان هاي درون مفاصل يا مهره ها مانع از جريان طبيعي در طول رشته عصبي شده و در نتيجه سلامت بدن را به مخاطره مي افکند.متخصصان از طريق دستکاري استخوان ها، عضلات و مفاصل مرتبط با آنها بخصوص در ناحيه ستون مهره ها سعي در اصلاح اين ناهنجاري ها دارند. لغت کايروپرکتيک از کلمات Cheiro به معني دست و Praktikos به معناي انجام دادن تشکيل شده است. بديهي است در اين روش تاکيد بر اصلاح حالات غيرطبيعي توسط دستهاي متخصص باتجربه و آموزش ديده است.
قوانين اساسي درمان
۱ اصل اصالت حيات:
مطابق اين عقيده ، بدن انسان توانايي ذاتي بهبود را دارد. نيروي حياتي از طريق سيستم عصبي در سراسر بدن ساطع مي شود و درواقع اعصاب هدايتگر و رساناي نيروي زندگي هستند.
با تنظيم دوباره بي نظمي در ستون مهره ها و مفاصل که هادي نيروي حياتي هستند، متخصص کايروپرکتيک هرگونه انسداد در برابر عبور طبيعي اين جريان را برطرف مي کند. برخلاف طب رايج ، متخصصان کايروپرکتيک مستقيما به درمان بيماري اقدام نمي کنند، بلکه با تقويت توانايي بهبود خود به خود بدن ، بيماري را درمان مي کنند.اعتقاد به وجود نيروي حياتي در تمامي رشته هاي طب مکمل از اصول اساسي به شمار مي رود. اين نيرو در طب سنتي چين «چي »، در طب سنتي هند «پرانا» و در هوميوپاتي و کايروپرکتيک نيروي حيات ناميده مي شود.
۲ تمرکز بر ناهنجاري هاي استخوان ها:
هنگامي که يک يا چند استخوان از ستون مهره ها جابه جا مي شوند، بر اعصاب نخاعي فشار وارد مي کنند. آسيب به اعصابي که از ستون فقرات منشعب مي شوند، در اثر فشار يا تحريک موجب ايجاد اختلال در علايم و پيامهاي عصبي در طول رشته اعصاب مي شود و نتيجه چنين اتفاقي بروز بيماري در اندام هدف اين پيامهاست.
اساس تئوري کايروپرکتيک بر اين نکته استوار است که اين حالات غيرطبيعي مهره ها و مفاصل عملکرد طبيعي نوروفيزيولوژيک را در بدن تحت تاثير قرار داده و موجب پيدايش انواع بيماري ها مي شود.
نشستن به مدت طولاني و عدم تحرک در خانه ، محل کار يا اتومبيل که محصول زندگي در عصر حاضر است ، فشار بر مهره ها را افزايش داده و موجب نقص در عملکرد اسکلت استخواني و بروز بيماري مي شود. در عين حال تغذيه نامناسب و استرس مزمن نيز همراه با عدم وجود تحرک کافي انتقال جريان نيروي حياتي از طريق سيستم عصبي را مختل مي کند. همين مساله انواع بيماري هاي مزمن را به دنبا ل دارد که امروزه با آنها مواجه هستيم.
تکنيک هاي کايروپرکتيک
روشهاي متنوعي توسط متخصصان اين شيوه درماني براي درمان بيماري ها به کار گرفته مي شود. از اين روشها که به نام تنظيمات کايروپرکتيک ناميده مي شوند، حدود ۵۵ روش درماني استاندارد ارائه شده است که عمدتا شامل استفاده متخصص ماهر از دست براي برطرف کردن حالات غيرطبيعي استخوان هاست.متحرک کردن شامل حرکاتي است که توسط متخصص درون فضاي مفصل به کار گرفته مي شود تا دامنه کلي حرکت عضو آسيب ديده بهبود يابد.
تجزيه و تحليل جزييات راديوگرافي اشعه X از مهره ها براي تعيين مهره آسيب ديده نيز از جمله کارهايي است که توسط متخصص اين رشته انجام مي شود.روش ديگر که اختصارا به نام B.E.S.T ناميده مي شود، تکنيکي بدون درد است که با استفاده از فشار دستان متخصص بر نقاط مورد معالجه انسداد انرژي در عصب مربوطه برطرف مي شود.دهها روش براي تنظيم مهره ها مورد استفاده واقع مي شود و متخصص با توجه به سن ، وضعيت بيماري و شرايط بيمار يک يا چند مورد را به کار مي گيرد. به هر حال کشش کنترل شده ، کوتاه و ناگهاني مفصل و بافتهاي اطراف آن تنظيم طبيعي اين اندامها را به دنبال دارد.به خاطر داشته باشيد تمامي اين تکنيک ها حتما بايد توسط متخصص متبحر و با تجربه انجام شود. در غير اين صورت احتمال آسيب و خطر براي بيمار وجود دارد.
۱ کايروپرکتيک و اعتياد:
محققان دانشگاه پزشکي ميامي در ايالات متحده بتازگي نتايج اولين تحقيق وسيع در مورد تاثير اين شيوه درماني بر درمان اعتياد را انتشار دادند.مطابق اين بررسي ، شخصي که مراقبت ها و درمان هاي خاص کايروپرکتيک را دريافت مي کند، حدود ۱۰برابر سايرين شانس تکميل موفقيت آميز برنامه ترک اعتياد را دارد.با اصلاح ساختار اندام ها و بهبود جريان نيروي حياتي در سيستم عصبي احتمال موفقيت ترک اعتياد افزايش مي يابد؛ ضمنا علايم محروميت دارويي ناشي از ترک اعتياد نيز در اين بيماران کاهش قابل ملاحظه اي مي يابد.
۲ کمردردهاي مزمن: حدود ۸۰ درصد بيماراني که به متخصصان کايروپرکتيک مراجعه مي کنند، مبتلايان به دردهاي ناحيه پشت و کمردردهاي مزمن هستند. در سال ۱۹۹۴مراجع معتبر پزشکي در ايالات متحده ، کايروپرکتيک را به عنوان يکي از ۳ درمان عمده اين گونه دردها به رسميت شناختند.نتايج تحقيقات متعدد نشان داده است که اين شيوه درماني در مواردي به اندازه جراحي اعصاب ، فيزيوتراپي و جراحي ارتوپدي موثر بوده است.
۳ دردهاي پيش از قاعدگي:
نتايج مطالعه اي که در سال ۱۹۹۹ روي ۲۵ زن در بيمارستان دانشگاه جانز هاپکينز به انجام رسيده ، نشان مي دهد تنظيمات و درمان هاي کايروپرکتيک حدود ۱۰ روز قبل از شروع عادت ماهانه موجب ۵۰ درصد کاهش علايم و دردهاي قاعدگي مي شود.
ساير بررسي ها نتايج مشابهي در مورد تاثير رضايت بخشي اين نگرش درماني در درمان سرطان ، دردهاي مزمن و... ارائه کرده است.شايد حداقل فايده آشنايي با اين روش جالب در درمان بيماري ها توجه خاص به حفظ سلامت ستون مهره ها و دوري از بي تحرکي ناشي از زندگي عصر حاضر باشد.

استخوانها و مفاصل ، روي هم اسکلت بدن را تشکيل داده و با کمک عضلات ، باعث ايجاد حرکت مي شوند. استخوانها نوعي بافت همبند متراکم مي باشند که سلولها و رشت ...

استخوانها و مفاصل ، روي هم اسکلت بدن را تشکيل داده و با کمک عضلات ، باعث ايجاد حرکت ميشوند. استخوانها نوعي بافت همبند متراکم ميباشند که سلولها و رشتهه ...

ستون فقرات استخوانها و مفاصل ، روي هم اسکلت بدن را تشکيل داده و با کمک عضلات ، باعث ايجاد حرکت ميشوند. استخوانها نوعي بافت همبند متراکم ميباشند که سلو ...

استخوان بندي تنه مهره‌داران ، شامل ستون فقرات و قفسه سينه است. ستون فقرات (Vertebral Column) ، محور مرکزي بدن را تشکيل داده و در عقب ناحيه تنه و در خط ...

صنعتي شدن جوامع، کاهش تحرک، استرس ها، انقباض هاي عضلاني و اشکالات اسکلتي، وزن بالا، بي حرکتي در خودرو هنگام ترافيک هاي سنگين و عوامل ديگر سبب شده تا ت ...

ستون فقرات شما حمايت ساختاري مناسبي براي بدن فراهم مي کند و از طناب نخاعي محافظت مي نمايد. ستون فقرات از ۲۴ قطعه استخواني به نام «مهره ها» تشکيل شده ک ...

اسکوليوز يک انحناي غير طبيعي در ستون فقرات است .در صورتيکه تنه ي فردي را از پهلو نگاه کنيم ، بطور طبيعي در ناحيه ي کمر يک انحنا بسمت داخل ( گودي کمر ) ...

انرژي هسته اي اگرچه در گذر زمان، زمينه اي براي ساخت سلاح هاي مرگبار بوده، اما نمي توان اثرات مثبت اين انرژي نهفته در دل ذرات را نديد.آن چه در پي مي آي ...

دانلود نسخه PDF - ستون فقرات