up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله ستون فقرات PDF
QR code - ستون فقرات

ستون فقرات

ستون فقرات ؛ محل سکونت ۲۴ استخوان

ستون فقرات شما حمايت ساختاري مناسبي براي بدن فراهم مي کند و از طناب نخاعي محافظت مي نمايد. ستون فقرات از ۲۴ قطعه استخواني به نام «مهره ها» تشکيل شده که روي يکديگر قرار گرفته اند. در «بدن انسان» با اين ساختار اساسي بدن آشنا خواهيد شد....
● پنج قسمت ستون فقرات
پزشکان ستون فقرات را به پنج ناحيه تقسيم مي کنند:
۱) ستون فقرات گردني (۷ مهره) (C۱ C۷)
۲) ستون فقرات سينه اي (۱۲ مهره) (T۱ T۷)
۳) ستون فقرات کمري (۵ مهره) (L۱ L۵)
۴) ساکروم (استخوان خاجي که در واقع از پنج مهره چسبيده به يکديگر تشکيل شده است).
۵) کوکسيکس (استخوان دنبالچه که در واقع از چهار مهره چسبيده به يکديگر تشکيل شده است)
مهره هاي ستون فقرات، رباط ها، تاندون ها و عضلات به هم متصل مي شوند.
طناب نخاعي که درون ستون فقرات قرار دارد، نيز به بخش هاي مشابه تقسيم مي شود:
۱) نخاع گردني
۲) نخاع سينه اي
۳) نخاع کمري
۴) نخاع خاجي
۵) نخاع دنبالچه
طناب نخاعي همچنين داراي ريشه هاي عصبي و ريشه هايي است که زوايدي شاخه مانند ايجاد مي کنند که در طول ريشه پشتي نخاع، سلول هاي گره ريشه پشتي قرار دارند که در انتقال پيام هاي درد از طناب نخاعي به مغز نقش مهمي دارند. ايجاد جراحت، آسيب يا ضربه وارد آمدن در اينجا باعث ايجاد درد مي شود.
● گردن ۷ مهره دارد
ستون فقرات گردني، يا گردن، از ۷ مهره تشکيل شده است. ستون فقرات گردني در حالت طبيعي به راحتي به طرفين و بالا و پايين حرکت مي کنند. در بخش گردني ستون فقرات دو مهره منحصر به فرد قرار دارد. مهره اطلس و مهر آکسيس. اين مهره ها به طور خاص براي ايجاد توانايي چنين چرخشي سازگاري پيدا کرده اند.
ستون فقرات سينه اي
ستون فقرات سينه اي يا «بخش مياني پشت»، شامل ۱۲ مهره است و در زير بخش گردني ستون فقرات قرار دارند. دنده هاي شما در ميانه پشت به اين مهره ها متصل مي شوند.
ستون فقرات کمري
ستون مهره هاي کمري «بخش پاييني پشت» شامل پنج مهره (در اغلب موارد، در برخي موارد ممکن است مهره ششم هم در بخش کمري ستون فقرات وجود داشته باشد). ستون فقرات کمري در زير بخش سينه اي قرار دارد. بخش پاييني پشت مقدار زيادي از وزن بدن را تحمل مي کند و به همين دليل افراد به خصوص به کمردرد آسيب پذير هستند.
ستون فقرات چگونه کار مي کند؟
ستون فقرات توانايي انجام حرکات پيچيده اي را دارد. بين هر دو مهره يک بالشتک اسفنجي قرار دارد که ضربات ايجاد شده هنگام راه رفتن، دويدن و حرکت کردن را جذب مي کند که به آن ديسک بين مهره اي مي گويند.
رباط هايي مهره ها و ديسک هاي بين مهره اي را کنار هم نگه مي دارند و تاندون ها عضلات را به ستون مهره ها متصل مي کنند. هنگامي که عضلات شما منقبض مي شوند تا ستون فقرات شما را حرکت دهند، با توجه کشساني و انعطاف پذيري رباط هاي اطراف، ستون فقرات مي تواند خم شود و بچرخد.
ستون فقرات طناب نخاعي را در برمي گيرد و از آن محافظت مي کند. نخاع عصب اصلي است که پيام هاي عصبي را بين مغز و بقيه بدن منتقل مي کند.
در ستون فقرات طبيعي، مهره ها به صورت يک قوس ملايم s شکل قرار دارند، به طوري که بخش گردني ستون فقرات کمي به سوي داخل قوس دارد، بخش سينه اي اندکي به سمت بيرون قوس دارد و بخش کمري ستون فقرات به داخل قوس بر مي دارد.
با اينکه بيشتر کمردردهاي علتي عضلاني دارند، مجموعه اي از مشکلات مي تواند از چارچوب استخواني آنها منشا بگيرد. براي مثال، لغزش يا فتق ديسک ها که مي تواند کاملا دردناک باشد.
هنگام سلامت استخوان هاي ستون فقرات محکم و متراکم هستند. مانند همه استخوان ها، مهره ها قدرت خود را به طور عمده از دو ماده معدني مهم کلسيم و فسفات مي گيرند. هنگامي که کمبود اين مواد معدني در بدن و جود داشته باشد، يا به علت سبک زندگي بي تحرک (فعاليت هاي تحميل کننده وزن در واقع به حفظ استحکام استخوان کمک مي کنند) يا بيماري مانند پوکي استخوان وجود دارد، استخوان ساختار و استحکامش را از دست مي دهد. مهره ها به جز در مواردي که استخوان ها به اين ترتيب ضعيف شده باشند يا به علت حادثه يا سقوط آسيب ديده باشند، به آساني نمي شکنند يا دچار فرسودگي نمي شوند.
بخش هاي مختلف ستون فقرات که از گردن تا لگن امتداد پيدا مي کنند، با يکديگر کار مي کنند تا حمايت و پايداري لازم براي تحمل بيشتر وزن بخش فوقاني بدن فراهم کنند. هر يک از مهره ها داراي منفذي است که تونلي را براي طناب نخاعي تشکيل مي دهد، بنابراين طناب نخاعي را در مسيرش از پايين تا مغز حمايت مي کند. اما ستون فقرات تنها يک لوله محافظ نيست. ستون فقرات در عين حالي که محافظت و حمايت از نخاع را فراهم مي کند، طراحي اش به صورتي است که به شما امکان مي دهيد، خم شويد، بچرخيد و همچنين بخش بالايي تنه تان را به هر طرفي بچرخانيد. اين خود استخوان ها نيستند که خم مي شوند يا مي چرخند: انعطاف پذيري ستون فقرات ناشي از ساختارهايي است که بين استخوان ها قرار دارند، که شامل رويه هاي مفصلي و ديسک هاي بين مهره اي است.
● ديسک هاي بين مهره اي
ديسک بين مهره اي ميان استخوان هاي ستون فقرات قرار دارند، و فضايي براي رشته هاي عصبي براي بيرون آمدن از طناب نخاعي و رفتن به بخش هاي ديگر بدن فراهم مي کنند. اين ديسک ها از حلقه سفت بيروني متشکل از ماده فيبري لاستيکي که همان غضروف است، تشکيل شده اند: اگر شما ديسک را به صورت افقي ببريد، مانند آن به نظر مي رسد که پيازي را از وسط آن بريده باشيد. در مرکز اين حلقه هاي بافت فيبروالاستيک مايع ضخيمي وجود دارد که قوامي ژله اي دارد.
اين حلقه ها به همراه مرکز ژله مانندشان بيشتر ضربه ها را که در حين راه رفتن، دويدن، پرش و حتي نشستن ممکن است روي ستون فقرات وارد آيد، جذب مي کنند. هر بار که شما به جلو و عقب خم مي شويد يا مي چرخيد، تغييري در فشار در ناحيه محتوي مايع ژله اي ديسک ايجاد مي شود. اين تغيير فشار در مقادير متوسط در واقع براي ديسک ها خوب است. اما در درازمدت، خم شدن بيش از حد به جلو، در حالي که کمر گرد است و پاها در حالت مستقيم قرار دارند مي توانند به اين حلقه ها که مايع را درون خود نگه مي دارند، آسيب وارد کنند.
متاسفانه اين حرکت خم شدن يکي از کارهايي است که بسياري از مردم به طور مکرر در طول يک روز معمول براي رساندن دست به اشيا يا بلند کردن آنها انجام مي دهند. حتي نشستن نادرست با صورت قوزکرده مي تواند ديسک ها را در معرض آسيب احتمالي قرار دهد.
اين آسيب در ديسک در حلقه بيروني در مرکز ديسک نزديک مايع رخ مي دهد، و بعد به سوي بيروني ترين لايه ديسک ادامه پيدا مي کند. اين عارضه را اغلب لغزيدگي ديسک مي گويند، اما در واقع ديسک بين دو مهره لغزش پيدا نمي کند. در واقع مايع درون ديسک شروع به بيرون زدن از ميان حلقه ها مي کند. وقتي اين عارضه به نقطه اي پيشرفت کند که تنها چند حلقه باقي مانده باشد که مايع درون ديسک را نگه داشته باشد، به آن بيرون زدگي ديسک مي گويند. اين حلقه ها مي توانند روي طناب نخاعي يا اعصاب خروجي از نخاع فشار بياورند. اگر همه حلقه ها پاره شوند، ديسک پاره شده يا فتق پيدا کرده است.
برخي از افراد ممکن است دچار عارضه اي به نام بيماري تحليل برنده ديسک شوند. اين عارضه معمولا در طول سال هاي بسيار به آرامي پيشرفت مي کند. در اين فرآيند، يک يا تعداد بيشتري از ديسک ها خشک و غيرقابل انعطاف مي شوند، توانايي خود در جذب بارها و ضرباتي را که در حين حرکات بر آنها وارد مي شود، از دست مي دهند. سن هم بر ديسک هاي ستون فقرات اثر مي گذارد. در ۲ سالگي اين ديسک ها از ۷۰ درصد آب تشکيل شده اند، اما با افزايش سن ديسک ها به طورطبيعي محتواي آب شان را از دست مي دهند.
اگر ديسک تحليل برود، خشک شود، بيرون بزند يا پاره شود، ارتفاع آن کاهش پيدا مي کند. اين امر باعث مي شود مهره ها به هم نزديک تر شوند، بنابراين رويه هاي مفصلي در هنگام حرکت ضربه بسيار بيشتري را تحمل مي کنند. و در نتيجه آنها هم دچار فرسودگي زودرس مي شوند. کاهش ارتفاع ديسک همچنين شکاف ميان استخوان ها را که از آن اعصاب بيرون مي آيند، باريک تر مي کند. اين باريک شدن ممکن است روي عصب فشار بياورد و باعث ايجاد درد شود.
تمام عارضه هايي که روي ديسک هاي بين مهره اي ستون فقرات اثر مي گذارند، ممکن است در مراحل بعدي بسيار دردناک و ناتوان کننده شوند. اين بيماري ها ممکن است با کار روزانه ورزش و بازي و کارکرد جنسي فرد تداخل کند.

استخوانها و مفاصل ، روي هم اسکلت بدن را تشکيل داده و با کمک عضلات ، باعث ايجاد حرکت مي شوند. استخوانها نوعي بافت همبند متراکم مي باشند که سلولها و رشت ...

استخوانها و مفاصل ، روي هم اسکلت بدن را تشکيل داده و با کمک عضلات ، باعث ايجاد حرکت ميشوند. استخوانها نوعي بافت همبند متراکم ميباشند که سلولها و رشتهه ...

ستون فقرات استخوانها و مفاصل ، روي هم اسکلت بدن را تشکيل داده و با کمک عضلات ، باعث ايجاد حرکت ميشوند. استخوانها نوعي بافت همبند متراکم ميباشند که سلو ...

استخوان بندي تنه مهره‌داران ، شامل ستون فقرات و قفسه سينه است. ستون فقرات (Vertebral Column) ، محور مرکزي بدن را تشکيل داده و در عقب ناحيه تنه و در خط ...

صنعتي شدن جوامع، کاهش تحرک، استرس ها، انقباض هاي عضلاني و اشکالات اسکلتي، وزن بالا، بي حرکتي در خودرو هنگام ترافيک هاي سنگين و عوامل ديگر سبب شده تا ت ...

در اين ميان درد ناحيه ستون فقرات و گردن شيوع بيشتري دارد و تقريبا تمامي کهنسالان با آن آشنا هستند.امروز مي خواهيم روشي را به شما معرفي کنيم که اهميت خ ...

اسکوليوز يک انحناي غير طبيعي در ستون فقرات است .در صورتيکه تنه ي فردي را از پهلو نگاه کنيم ، بطور طبيعي در ناحيه ي کمر يک انحنا بسمت داخل ( گودي کمر ) ...

انرژي هسته اي اگرچه در گذر زمان، زمينه اي براي ساخت سلاح هاي مرگبار بوده، اما نمي توان اثرات مثبت اين انرژي نهفته در دل ذرات را نديد.آن چه در پي مي آي ...

دانلود نسخه PDF - ستون فقرات