up
Search      menu
ستاره شناسی :: مقاله ستارگان دنباله دار PDF
QR code - ستارگان دنباله دار

ستارگان دنباله دار

● مقدمه اي بر ستارگان دنباله دار
ستاره دنباله دار يك جسم سماوي كوچك يخي است كه در مداري به دور خورشيد مي گردد و از يك هسته ( جامد ، يخي ، گاز و غبار ) و هاله گازي ( بخار آب ، دي اكسيدكربن و ديگر گازها ) و يك دنباله طويل ( متشكل از غبار و گازهاي يونيزه ) تشكيل شده است . وقتي كه ستاره دنباله دار به خورشيد نزديك مي شود . دنباله آن تغيير مي كند ، دنباله آن به دليل باد خورشيدي دورتر از خورشيد قرار مي گيرد . طول دنباله مي تواند تا ۲۵۰ ميليون كيلومتر بر سد و بيشتر از آنچه است كه ما مي توانيم ببينيم ، ستاره دنباله دار در مدارهاي شديداً مختلف المركز خود فقط وقتي كه نزديك خورشيد است قابل مشاهده است
● قسمت هاي يك دنباله دار
▪ هسته :
هسته يك مركز منجمد است كه سر دنباله دار است . و از يخ ، گاز و غبار تشكيل شده است هسته بيشترين مقدار جرم توده را دارد اما بسيار كوچك است ( عرض آن حدود يك تا ده كيلومتر يا بيشتر است ) .
▪ هاله : هاله يك توده كروي از گاز است كه هسته دنباله دار را احاطه مي كند و حدود يك ميليون كيلومتر است و از بخار آب ، گاز دي اكسيدكربن ، آمونياك ، غبار و گازهاي طبيعي ديگر كه از هسته جامد متصاعد شده هاله و هسته سر يك دنباله دار را تشكيل مي دهند .
دنباله يوني :
دنباله انباشته اي از گازها ( يوني ) هميشه دورتر از خورشيد قرار مي گيرد . زيرا بادهاي خورشيدي ( طوفانهاي يوني با سرعت زياد از خورشيد منشأ مي گيرند ) آنها را به عقب مي رانند ( گاهي آن را دنباله پلاسمايي نيز مي نامند ) . وقتي كه دنباله دار به خورشيد نزديك مي شود دنباله يوني پشت سر دنباله دار قرار مي گيرد وقتي دنباله دار از خورشيد دور مي شود ، دنباله ممكن است به طور بيش از ۱۰۰ ميليون كيلومتر برسد .
دنباله غباري :
دنباله غباري يك دنباله وسيع و طويل است كه از ذرات غبار ميكروسكوپي كه توسط فوتون هاي خورشيدي بافر شده ، تشكيل شده است . اين دنباله منحني به آرامي از حركت دنباله دار ايجاد مي شوند و وقتي كه دنباله دار از خورشيد دور شود . محو مي شود .
▪ پوشش هيدروژني :
گاز هيدروژن سرو دنباله دنباله دار را به طول ميليونها مايل ( معمولاً در فاصله بين دنباله يوني و دنباله غباري احاطه كرده . پوشش هيدروژني به عرض ده ميليون كيلومتر و طول ۱۰۰ ميليون كيلومتر هسته را احاطه كرده است .و دقتي كه دنباله دار به خورشيد نزديك مي شود اندازه آن بزرگتر مي شود .
● مدار دنباله دار
دنباله دار در مدارهاي شديداً بيضوي به دور خورشيد گردش مي كند . سرعت آن در هنگام نزديك شدن به خورشيد بيشتر و وقتي كه به دورترين نقطه در مدار برسد كاهش مي يابد .
دنباله دار فقط وقتي كه به خورشيد نزديك است روشن مي شود ( به حالت بخار در مي آيد ) و در دورترين نقطه مدار تاريك است ( كاملاً غير قابل رؤيت ) بادهاي خورشيدي دنباله را به سمت دورتر از خورشيد مي رانند .
بعضي دنباله دارها يا به خورشيد برخورد مي كنند و يا چنان نزديك مي شوند كه منفجر مي شوند اين دنباله دارها Sungrazers ناميده مي شوند .
● منشأ دنباله دارها كجاست
دنباله دارهاي بلند دوره :
( دنباله دارهاي با دور مدار بيش از ۲۰۰ سال و بيشتر از ۳۰ ميليون سال ) Oort Cloud يك ابر از سنگ و غبار است كه احتمالاً يك دنباله با دوره طولاني است كه احتمالاً منشأ آن از منظومه شمسي است و نام آن از Oort گرفته شده كه اولين كسي بود كه وجود آن را در ۱۹۵۰ پيش بيني كرد . يك فرضيه مي گويد كه oout cloud مسئول خاموشي دوره اي كره زمين است
دنباله دارهاي با دوره كوتاه
( دنباله دارهاي با دوره مدار زير ۲۰۰ سال ) قسمتي در آنسوي نپتون وجود دارد كه حداقل ۷۰۰۰۰ مدار اجسام كمربند كپلر كوچك در آن است اين كمربند از ۳۰ تا ۵۰ A.U.S قرار گرفته و در ۱۹۹۲ كشف شد و ناحيه اي است كه در آن فرآيند تشكيل سياره قبل از تشكيل يك جسم بزرگ متوقف شده است . آنها قديمي تر از منظومه شمسي هستند و از باقيمانده ديسك هاي بهم افزوده ۵ ۴ ميليون سال از خيلي قبل هستند .اين امكان وجود دارد كه كمربند كپلر منشأ دنباله دارهاي با دوره كوتاه باشد.كمربند كپلر از نام آلماني – آمريكايي دنباله دار هالي گرفته شده بود كپلر وجود آن را در ۱۹۵۱ پيشگويي كرد
● كشف دنباله دار
گروه اعزامي غبارهاي ستاره اي ناسا دنباله دار wild ۲ را در ۲۰۰۴ ملاقات نموده و نمونه اي از ذرات دنباله دار را گرفته و به زمين باز خواهد گشت . فضانورد كوچك ( حدود ۷۷۰ پوند ، ۳۵۰ كيلوگرم ) در هفتم فوريه ۱۹۹۹ به فضا پرتاب شد و دنباله دار wild ۲ را در دوم ژانويه ۲۰۰۴ ملاقات نموده و در ۱۵ ژانويه ۲۰۰۶ و در غرب بوتا در ايالات متحده به زمين باز خواهد گشت . دنباله دار wild۲ يك دنباله دار با دوره كوتاه است كه توسط ستاره شناس سوئيسي پل ويلد ( paul wild ) در ۶ ژانويه ۱۹۷۸ كشف شد . هسته دنباله دار حدود ۳ مايل (۵ كيلومتر) است . مدار wild۲ به دور خورشيد ۳۹ ۶ سال است و مدار بيضوي آن از حدود مدار مريخ تا مدار مشتري است .
● گلوله هاي برفي جهان
يك تئوري بسيار جنجال برانگيز و جديد است كه براساس آن دنباله دارها ( متشكل از آب منجمد ) به طور مداوم زمين را بمباران مي كنند . اين گلوله برفها ( شايد ) با سيستم فرضي ماهواره قطبي مشاهده شوند .در اين تئوري دنباله دارهاي منجمد در اتمسفر بخار مي شوند و بخار آب را به محيط اضافه ميكنند .
● چند دنباله دار مهم
دنباله دار هالي :
دنباله دار هالي يك دنباله دار دوره اي ( متشكل از گاز منجمد و غبار ) است . كه به دور خورشيد مي گردد . اولين بار در ۲۴۰ قبل از ميلاد در چين ثبت شد . اما ادموند هالي اولين كسي بود كه دوره اي بودن آن را تشخيص داد . آخرين بار در ۱۹۸۶ ديده شد و بار ديگر در ۲۰۶۱ مشاهده خواهد شد . دوره تناوب آن ۷۶ سال است وقتي كه زمين از مدار هالي ( هر سال دوبار ) مي گذرد . رگبار شهاب اتا اكواريدس و اريونيدس اتفاق مي افتد .
▪ شوميكرلوي ۹ ( SHOEMAKER LEVY۹ )
شوميكرلوي ۹ ( SL ۹ ) يك دنباله دار با دوره تناوب كوتاه است كه توسط زوج كارولين شوميكرو ديويد لوي كشف شد وقتي دنباله دار به مشتري بسيار نزديك شد نيروهاي جاذبه اي مشتري بخشي از آن را از آن جدا كردند و قطعات جدا شده آن در طي ۶ روز در ماه جولاي ۱۹۹۴ به مشتري اصابت كردند كه اشتعال بزرگ اتمسفر مشتري از زمين ديده مي شد .
دنباله دار لينير COMET LINEAR
دنباله دار لينير معرفي شده به نام C ۱۹۹۴ ( LINEAR ) دنباله داري بود كه وقتي به خورشيد نزديك شده از بين رفت . هسته منجمد دنباله دار وقتي كه از نزديكي خورشيد در جولاي ۲۰۰۰ عبور ميكرد تجزيه شد . گرماي زياد خورشيد و از بين رفتن اين دنباله دار مؤثرتر از نيروهاي جاذبه اي خورشيد بود .
دنباله دار هال – باپ HALE – BOPP COMET
هال باپ ( معرفي شده به نام C ۱۹۹۵ S۴ ) يك دنباله دار دوره اي است كه به دور خورشيد مي گردد و براي اولين بار در ۲۳ جولاي ۱۹۹۵ مشاهده شد . و توسط دو ستاره شناس آماتور به نامهاي آلن هال ( از نيومكزيكو ) و توماس باپ ( از آريزونا ) كشف شد . اين دنباله دار شعاعي در حدود ۴۰ كيلومتر دارد و زمان گردش آن ۴ ۱۱ ساعت است و در ۱۹۹۷ براي آخرين بار ديده شده و ديدار بعدي آن در سال ۴۳۷۷ خواهد بود . دوره گردش آن ۲۳۸۰ سال است .
حدود ۶۰۰ دنباله دار تا به امروز مشاهده شده اند و يك دو جين دنباله دار هر سال كشف ميشوند اغلب دنباله دارها دوره هاي بسيار طولاني ( بيشتر از ۲۰۰ سال ) دارند .
● عبور از مدار يك دنباله دار : رگبار شهاب يا شهاب باران
گاهي زمين از ميان مدار بعضي دنباله دارها مي گذرد . در اين هنگام ذرات دور دنباله دار ( مثل سنگ ها و … )
زمين را بمباران مي كنند و در جو زمين مشتعل مي شوند .اين پديده را رگبار شهاب مي نامند و شهاب هاي زيادي در زمان نسبتاً كوتاهي در مسيرهاي تقريباً موازي به جو زمين برخورد ميكنند .
زمان هر رگبار شهاب در هر سال را مي توان پيشگويي كرد نام رگبارهاي شهاب برگرفته از صورت فلكي منشأ آنها است رگبار شهاب بزرگ جديد ( يك طوفان شهاب ) رگبار لئوفيد نوامبر ۱۹۹۹ بود و انتظار مي رفت كه هزاران شهاب سنگ در هر ساعت داشته باشد .
● کجا ستاره هاي دنباله دار سر چشمه گرفتند ؟
دوره طولاني ستاره دنباله دار – ( ستاره هاي دنباله دار يا دوره دوراني حدود بيشتر ۲۰۰ سال و بالاي ۳۰ ميليون سال ) ابر ارت يک ابري از گرد غبار که منظومه شمسي را احاطه کرده است اين ابر ممکن در جايي که دوره ستارهاي دنباله دار منشأ گرفته اند باشد . ابر ارت کسي که زندگي در آن جا در ۱۹۵۰ پيشنهاد کرد نامگذاري شده است . دوره کوتاه ستار دنباله دار ( ستاره هاي دنباله دار با يک دوره دوراني زير ۲۰۰ سال ) کوپر بلت يک ناحيه آن سوي نپتون در ابتداي ۷۰۰۰۰ مدار کوچک قرار دارد اين کور بند از ۳۰ تا ۵۰ قرار دارد و در سال ۱۹۹۲۰ کشف شده است .

الکترونهاي داراي يک بار منفي نمي توانند از طريق هوا به يک اتم با بار مثبت منتقل شوند. آنها بايد منتظر شوند تا پل يا اتصالي بين ناحيهٔ مثبت و منفي برقر ...

يک دونات دارچين بخوريد تا با آرامش کامل همه چيز را زيبا ببينيد. دارچين به اصطلاح نوعي واليوم گياهي خوانده ميشود که داراي اثر آرام کننده و شادکننده اي ...

هر چند وقت يک بار ورود يک تکنولوژي جديد انقلابي در رشته نقشه برداري ايجاد مي کند که باعث مي شود انجام کارهاي غير ممکن يا سخت به کارهاي روز مره و عادي ...

برده داري يک شکل افراطي نابرابري اجتماعي است که در آن بعضي افراد، در واقع به عنوان دارايي، در تملک ديگران اند.برده داري يکي از فرماسيون هاي است که در ...

آبخيزداري عبارت است از فرآيند تنظيم و اجراي اقدامات مناسب به منظور اداره منابع موجود در آبخيز ، باکسب منافع ، بدون آسيب رساندن به موجوديت اين منابع. آ ...

اخترشناسي که در زبان يوناني از ترکيب اجزاي astronomia = astron + nomos (به معناي قانون ستارگان) تشکيل شده است علم اشياء سماوي (مانند ستارگان، سيارات، ...

بر پايه ي بررسي هاي تازه اي ادعا شده که خورشيد کوچک تر از آن چيزي است که تصور مي شود. اگر اين گونه باشد، آن گاه ويژگي هاي ديگر خورشيد مانند دماي دروني ...

اگر در شب پر ستاره در فضاي آزاد قرار بگيريد متوجه خواهيد شد که ستارگان تغيير مکان مي دهند. اگر به مدت چند دققه به ستاره يا گروه ستارگان خاصي از نزديک ...

دانلود نسخه PDF - ستارگان دنباله دار