up
Search      menu
ستاره شناسی :: مقاله ستاره شناسي PDF
QR code - ستاره شناسي

ستاره شناسي

انواع ستاره شناسي

ستاره شناسي با مايکروويو
برخلاف امواج راديويي، امواج مايکروويو نمي توانند به لايه هاي تحتاني جو نفوذ کنند. همانند ماهواره ها، تلسکوپ هاي مستقر در قلل کوهستاني نظير مائوناکيا در هاوايي و لاسيا در شيلي مي توانند آنها را شناسايي کنند. امواج مايکروويو مي توانند به ستاره شناسان بگويند چه مواردي در ابرهاي غباري و گازي در بين ستارگان وجود دارد.
کوبه کاوشگر تشعشع زمينه کيهاني (کوبه) از تشعشع زمينه مايکروويو کيهاني نقشه برداري کرد.
آسمان پوشيده از مايکروويو اين نقشه مايکروويو آسمان را ماهواره کوبه گرفته است. نتايج اين مطالعه در سال ۱۹۹۲ صحت نظريه انفجار بزرگ را تقويت کردند.
ستاره شناسي با اشعه مادون قرمز
همه اجرام آسماني مقداري اشعه مادون قرمز ساطع مي کنند. بخار آب بخشهاي تحتاني جو اين اشعه را جذب مي کند، بنابراين براي يافتن آن، بايد تلسکوپها در ارتفاعات يا روي ماهواره ها نصب شوند. ستاره شناسان مي توانند با سنجش اشعه مادون قرمز ، اجرامي را مشاهده کنند که ابرهاي متراکم غبار ، نظير سحابي جبار که محل تولد ستارگان است، آنها را احاطه کرده اند. آنها همچنين مي توانند حلقه هاي گازي پيرامون ستارگان که محل تشکيل سيارات هستند را رصد کنند.
تولد ستارگان اين تصوير اشعه مادون قرمز ، بخشي از سحابي حمال را نشان ميدهدکه تعدادي ستاره تازه در آن متولد شده اند.
مشاهده اشعه مادو قرمز ماهواره ستاره شناسي با استفاده از اشعه مادون قرمز (ايراس) در سال ۱۹۸۳ پرتاب شد و بيش از ۲۰۰ هزار منبع را براي اين اشعه کشف نمود.
ستاره شناسي با اشعه ماوراء بنفش
ستارگان گرم از خود تشعشع ماوراء بنفش ساطع ميکنند که معمولا جو زمين مانع رسيدن آن به زمين ميشود. بنابراين هميشه تلسکوپ هاي ماوراء بنفش بر روي ماهواره ها نصب ميشوند. بجاي شيشه که اين نوع تشعشع را جذب ميکند با يک کاني به نام کوارتز آيينه هاي تلسکوپ را مي سازند. اين آيينه ها پوشش مخصوصي دارند که متوانند اشعه ماوراء بنفش را منعکس کنند.
▪ مشاهده اشعه ماوراء بنفش :
کاوشگر بين المللي ماوراء بنفش در سال ۱۹۷۸ پرتاب شد، که تاکنون بسيار موفق بوده و امکان مطالعه اجرامي نظير ابرنواخترها را فراهم نموده است.
▪ سوختن خورشيد:
اين تصاوير ماوراء بنفشي يک شراره خورشيدي است. مناطق سفيد نشانگر گرم ترين نقاطند.
ستاره شناسي با اشعه ايکس
مطالعات فضايي درباره اشعه ايکس توسط ماهواره ها يا موشکها انجام ميشود ، زيرا تشعشع اين اشعه نمي تواند از جو زمين بگذرد. اشعه ايکس از گازهاي فوق العاده گرم موجود در بقاياي ابرنواختر و يا جفت ستارگاني که يکي از آنها کوتوله سفيد و يا سياهچاله است، حاصل ميشود. بخاطر عبور اشعه ايکس از آيينه هاي معمولي ، تلسکوپهاي جمع کننده آنها از مجموعه اي از آيينه هاي کنوني و استوانه اي استفاده مي کنند که اشعه را با زاويه اي حاده منعکس مي کنند.
▪ روست:
در سال ۱۹۹۰ يک رصدخانه بين المللي به نام ماهواره روست براي مشاهده منابع آسماني اشعه ايکس به فضا پرتاب شد.
ستاره شناسي با اشعه گاما
اشعه گاما که توسط ماهواره هاي مستقر در مدار زمين ميباشند جمع آوري شده ، حاوي تشعشعات بسيار پر انرژي مي باشند. اين اشعه ، منابع کيهاني گوناگوني از جمله پالسار ها و هسته کهکشان راه شيري دارد. انتشار بسيار کوتاه اشعه شديد گاما معروف به فورانهاي اشعه گاما، از هنگام کشفشان در سال ۱۹۶۷ ستاره شناسان را متحير کرده اند، زيرا اين تشعشعات پراکنده اند و منشا دقيقشان هنوز ناشناخته مانده است.
▪ رصد خانه اشعه گاما:
رصد خانه اشعه گاما کامپتون سنگين ترين ماهواره غير نظامي است که تاکنون پرتاب شده است. وزن آن در زمين متجاوز از ۱۷ هزار کيلوگرم (۳۷۵۰۰ پوند) است. منطقه روشن نشانگر فعاليت اشعه هاي گاماست.
▪ کهکشان گاما:
مطالعه اشعه هاي گاما به ما امکان ميدهد تا ببينيم متراکمترين گازهاي کيهاني درکجا واقع اند.

هيدرولوژي يا آب شناسي از دو کلمه Hydro به معني آب و Logos به معني شناسايي گرفته شده است. ديد کلي هيدرولوژي علمي است که در مورد پيدايش خصوصيات و نحوه ت ...

خون شناسي به مطالعه سلولهاي خوني و انعقاد مي پردازد. اين علم مقدار و ساختمان و عمل سلولهاي خوني ، پيش سازهاي سلولهاي خوني را در مغز استخوان ، ساختار ه ...

طبيعت بر ۳ رکن اساسي آب، هوا و خاک استوار است؛ بر اين اساس شناخت طبيعت و ارکان آن، حفاظت و پاسداري از طبيعت از مسووليت اجتناب ناپذير انسان هاست. کشاور ...

نور ستاره پس از جمع آوري بوسيله تلسکوپ ، توسط دستگاهي به نام طيف نگار تجزيه مي شود و نتايج آن به صورت عکس يا نوار کامپيوتري ثبت مي شود. اخترشناسان با ...

اخترشناسي که در زبان يوناني از ترکيب اجزاي astronomia = astron + nomos (به معناي قانون ستارگان) تشکيل شده است علم اشياء سماوي (مانند ستارگان، سيارات، ...

ستاره شناسان ناسا، ابر پر انرژي از الكترون ها را كه يك خوشه جوان را احاطه كرده است كشف كرده اند. اين ذرات كه داراي انرژي بسيار بسيار زيادي هستند مي تو ...

اگر در شب پر ستاره در فضاي آزاد قرار بگيريد متوجه خواهيد شد که ستارگان تغيير مکان مي دهند. اگر به مدت چند دققه به ستاره يا گروه ستارگان خاصي از نزديک ...

نزديک ترين ستاره به ما بعد از خورشيد «پروکسيما- قنطورس» نام دارد که در فاصله يي برابر ۲ ۴ سال نوري از ما واقع شده است. اما ميلياردها ستاره يي که در که ...

دانلود نسخه PDF - ستاره شناسي