up
Search      menu
علم و تکنولوژی :: مقاله سامانه اختراعي ارشک PDF
QR code - سامانه اختراعي ارشک

سامانه اختراعي ارشک

معرفي سامانه جديد اختراعي ارشک (ARASHK) در مطالعات کاربردي منابع آب زيرزميني

آب اين سرچشمه حيات و سمبل روشنائي، به راحتي در دسترس همگان قرار نمي گيرد و بر تشنگان آن است که به دنبالش روانه گردند. استحصال آب يکي از اصلي ترين و حساس ترين بخش اجرائي پروژه هاي زير بنائي و اقتصادي محسوب مي شود که دستيابي به آن هزينه هاي زيادي را در پي دارد، با توجه به افزايش مصرف آب و محدوديت منابع آب شيرين، وجود مشکلات عديده اجتماعي و بار مالي و مسئوليتي آن، در تأمين آب طرح ها و پروژه ها با بهره برداري از منابع مختلف آب تلاش خردمندانه و تدابير عاقلانه بايد صورت پذيرد.
شناسائي منابع آب زيرزميني و امکان حفر چاه براي اهداف متعدد با انجام يک سري مطالعات زمين شناسي، هيدروژئولوژي و ژئوفيزيکي (ژئوالکتريک، لرزه نگاري و ...) و حفاري هاي اکتشافي، تفسير منحني هاي حاصله از کارتاژ الکتريکي چاه ها (U-ray,sp,p) انجام آزمايش پمپاژ، و Data Loggerها صورت مي پذيرد که تمامي اين روش ها نيازمند دستگاه هاي ابزار دقيق و تخصص خاص و محاسبات فني که خدمات مهندسي بسيار گران و هزينه بر، به علاوه ارائه نتايج حاصله زمان بر و بعضاً داراي خطاي داده ها است.
دستگاه اختراعي arashk (پاک و زلال) با توجه به به کارگيري امواج الکترو مغناطيس از نوع پالس، القاء، مغناطيس و عدم استفاده از هرگونه انرژي موجود روز با استفاده از انرژي (هاله هاي) مغناطيسي موجود اطراف مخازن آب و سفره هاي آب زيرزميني، داراي توانمندي خاصي در شناخت دقيق طول، عرض، گستره و ضخامت و تعداد لايه هاي آبدار بدون تأثر از موارد ذکر شده مي باشد و اشکالات سيستم هاي قبلي را ندارد. اين سيستم کميت آب سفره (آبدهي لايه ها) را در روي زمين آن هم بدون حفر گمانه و به طور يک جا و در کمترين زمان ممکن آن هم در موقع کار مشخص مي نمايد.
اين دستگاه از دو عدد آنتن و استوانه حاوي آلياژهاي ساخته شده از چند عنصر (که آن را اکسير ۷ نام نهاديم) براي اندازه گيري کميت هاي مختلف منابع آب زيرزميني ساخته شده است.
اين دستگاه با حساسيت بسيار زياد در مقابل امواج الکترو مغناطيس طبيعي ساطع شده از سطح سفره هاي آب واکنش داده و حتي در شرايط بسيار بد آب و هوائي و در توپوگرافي هاي مختلف و حتي در نزديکي با رودخانه ها و آب هاي سطحي و يا ضخامت زياد برف و يخ قادر به انجام کار و ارائه داده است. و حتي نزديکي با شبکه انتقال انرژي برق NOISEهاي آن دستگاه هاي موجود را تحت تأثير قرار مي دهد بر روي آن بي تأثير است.
با استفاده از اين دستگاه نوين (که علي رغم سادگي داراي پيچيدگي بسياري است) در روي زمين با پيمايش و متراژ به صورت باور نکردني در کمترين زمان ممکن و بدون نياز به تخصص هاي خاص و تجهيزات بسيار حساس و پردازش گر گران قيمت موجود در بازار کار، گستره سفره آب زيرزميني (طول، عرض، ضخامت) را تعيين و تعداد لايه هاي آبدار و عمق قطعي حفر چاه و دبي متوسط (گذر جريان عبوري) آنها را در کمترين وقت و به طور يک جا و هم زمان کار مشخص مي نمايد.
از همه مهمتر آن که اين دستگاه از حجم کم و سبکي وزن برخوردار است، جيبي بودن و دقت بسيار خوب و هم چنين اندازه گيري عمق لايه ها و رديابي سفره ها از فاصله دور از ديگر مزيت هاي بسيار خوب اين دستگاه است.
اين دستگاه در مناطق مختلف تست شده و مقايسه داده هاي مؤيد دقت زياد و کارائي بسيار عالي آن است. با به کارگيري اين دستگاه بررسي هاي شناسائي و نيمه تفضيلي مناقع آب زيرزميني در تمامي مکان ها حتي در مساحت هاي کم و مکان هائي که عمليات تجسسات ژئوفيزيکي با مشکل مواجه مي باشد کار آب يابي را با اطمينان انجام داد. لذا جايگزين مناسبي براي مطالعات فعلي منابع آب و خيلي با صرفه تر از روش هاي ديگر است.
به همراه داشت آن مي تواند در اندازه بسيار زياد به کارشناسان محترم امور آب و در مکان يابي چاه ها کمک نمايد و نياز آنها را از نظر فني وعلمي و تصميم گيري برطرف سازد. و براي مديران و يا مالکين طرح ها نيز ديد اجرائي و مالي و ... دهد.
اين دستگاه قادر است در پيمايش روي زمين به هاله هاي باردار مغناطيسي ناشي از جريان آب زيرزميني عکس العمل نشان داده و دقيقاً طرفين سفره آب را (ساحل چپ و راست) و سير حرکت آب را در زير زمين مشخص و در روي زمين پيکه گذاري نمود و با انجام عمليات تخليه بار الکتريکي و ارتباطي ناشي از مغناطيس سفره بر روي آنتن هاي دستگاه و حرکت در مسير نسبت به محاسبه عمق لايه هاي آبدار و قرار دادن در فرمول محاسباتي مربوطه آن را دقيقاً مشخص نمود. که با تلفيق اطلاعات و داده هاي حاصل از دستگاه و اطلاعات هيدروژئولوژي و زمين شناسي طول، عرض، گستره و ضخامت و تعداد لايه هاي آبدار و حتي ميزان دبي آب در حال جريان را محاسبه و اعلام نمود.
مناطق کار شده به شرح ذيل مي باشد:
▪ منطقه کرمان که حفاري چاه ها توسط شرکت حفاري زرين دشت کرمان صورت گرفت.
▪ مطالعات آب منطقه محروم کشور تأمين آب شرب روستاهاي منطقه مارز، جنوب غربي قلعه گنج منطقه کرمان و هرمزگان و بلوچستان.
▪ همکاري با معاونت مطالعات شرکت سهامي آب منطقه اي مازندران در مکان يابي چاه در قالب طرح تحقيقاتي (در حال انجام) تعداد ۱۰ حلقه چاه حفاري گرديد.
▪ مطالعات منابع آب و مکان يابي سفره هاي آب زيرزميني جهت حفر چاه و تأمين آب شرب روستاهاي معلم کلا و قمي کلاي شهرستان بابل و روستاهاي وسطي کلا و قادي کلاي ارطه شهرستان قائم شهر (حفاري شده توسط شرکت حفاري نوري پور) در مازندران.
▪ مطالعات آب دامداري طبري واقع در منطقه مزرس شهرستان آمل.
▪ مطالعات آب و مسيريابي آب چشمه هاي معدني در منطقه دينان (لاريجان آمل).

در سال ۱۹۵۹ ريچارد فاينمن طي مقاله اي اعلام کرد که روزي خواهد رسيد ماده را در مقياس اتم توليد کنيم. جمله معروف او با عنوان ”فضاي بسيار زياد در مقياس پ ...

آيا شما همان فردى هستيد كه خودتان مى گوييد؟ شايد تا چندى ديگر، براى اثبات اين قضيه فقط ارائه كارت شناسايى كافى نباشد و مجبور شويد خود را نيز در معرض ا ...

اتو در طي ساليان دراز از يک وسيله ساده فلزي که خيلي سنگين و استفاده از آن سخت بوده تکامل يافته است. البته گاهي اتوهاي شيشه اي يا ساير مواد هم ساخته مي ...

تمامي ارگانيسم ها از باکتري ها مانند اشرشياکلي تا انسان، از واحدهاي ساختماني يکساني که به صورت ماکرومولکول ها تجمع مي يابند، تشکيل يافته اند. انتقال ا ...

واژه TRIZ برگرفته شده از حروف اول کلمات در عبارت روسي زير مي باشد: (Teoriya Resheniya Izobrototelskikh Zadatch) که برابر انگليسي آن عبارت Theory of In ...

يکي از مهمترين سوالاتي که هميشه ذهن دانشمندان را مشغول کرده، منشاء پيدايش حيات است. مهمترين نظريه در اين مورد اين است که عناصر اصلي تشکيل حيات، ميليار ...

دانلود نسخه PDF - سامانه اختراعي ارشک