up
Search      menu
عمران :: مقاله سازه هاي بتني PDF
QR code - سازه هاي بتني

سازه هاي بتني

روشهاي جديد ترميم سازه هاي بتني

خوردگي يکي از مؤثرترين فاکتورها در تعيين عمر اقتصادي براي ساختمانها مي باشد. خوردگي نتيجه يک سري فعل و انفعالات شيميايي در بتن و آرماتور ها مي باشد. در بتن آرماتورها توسط بتن، محافظت مي گردد. (PH=۱۳) بالا که از خصوصيات بتن مي باشد PH بالا کاهش يابد، محافظت بتن از روي آرماتورها حذف مي گردد. اين جزء از PH زماني که اين مقاطع بتني زنگ مي زند،اين زنگ زدگي باعث افزايش حجم ميلگردها مي گردد که اين موضوع موجب ايجاد ترک در مقطع به موازات ميلگردها خواهد شد. زمانيکه بتن ترک خورد ميلگرد به طور کامل در معرض اثرات جوي و عوامل خوردگي قرار مي گيرد که اين خود باعث کاهش عمر ساختمان خواهد گرديد.
از عوامل ديگر خوردگي در بتن يک واکنش شيميايي با نام کربناسيون در مقطع بتني است که عامل آن يون هاي فعال کلسيم که ناشي از هيدراسيون سيمان است، مي باشد. اين يون هاي فعال به سرعت با گازهاي جو و رطوبت هوا واکنش انجام داده و باعث ايجاد ترکيبات شيميايي پيچيده مي گردد که سبب تغييرات در مشخصات مقطع واحد گرديد. اين زنجيره از واکنشهاي شيميايي به سرعت بتن را کاهش داده و بنابراين باعث شروع خوردگي در ميل گردها مي گردد. در ادامه PH سيمان نيز خواص خود را از دست مي دهد و قابليت تحمل خمش در آن به شدت کاهش مي يابد. در واقع يک روش ترميم بتن است که براي مقاطع بتني که مقاومت خود را در اثر Izo-BTS خوردگي از دست داده اند و يا آنکه در هنگام اجرا در اثر عدم دقت کافي به مقاومت مورد نظر نرسيده اند و يا در اثر زلزله دچار تخريب شده اند، استفاده مي گردد. با توجه به مراحل کار در اين روش ابتدا قسمتهاي ضعيف مقطع بتني که مقاومت لازم را ندارند توسط روشهاي مکانيکي تخريب مي گردد که لازمه آن، در ابتداي کار قبل از تخريب، تعيين عمق دقيق نفوذ خوردگي در مقطع است که توسط آزمايشات خاصي اين عمق و نواحي که ترميم بايد در آن انجام شود مشخص مي گردد. ترميم مي گردد، اين ماده در مرحله بعد سطح بتن توسط ماده اي خاص با نام IZOMET-BRM داراي شباهت زيادي با بتن مي باشد اما قابليتها و خواص آن چه به لحاظ مشخصات ساختماني و چه به لحاظ مقاومت در برابر عوامل خوردگي بسيار بالاتر از بتنهاي معمولي است.
● تقويت.سازه.هاي.بتني
هدف در اين روش مقاوم سازي سازه ها در مقابل زلزله و يا بالا بردن مقاومت سازه بنا بهنيازمواردي همچون تغيير کاربري ساختمان و يا اشتباه درمحاسبات اوليه طراح مي باشد. در اين روش علاوه بر بدست آوردن مشخصات مورد نظر به لحاظ ساختماني مسايل معماري ساختمان و زيبايي بنا نيز مد نظر است بدين صورت که در اين روش بعد از اتمام کار سطح مقطع اجزا ساختمان تغييراتي نخواهد داشت. روش کار بدين صورت است که يک سري ورقهاي فولادي با توجه به محاسبات انجام شده و مقاومت موردنظر از خارج مقطع توسط يک نوع Steel-plates اپوکسي خاص به مقطع اضافه مي گردد. طراحي اين فولادها و مقادير آن با توجه به محاسبات اوليه ساختمان و نيز مشخصاتي از مقطع که در نظر داريم به آن برسيم انجام مي گيرد. مراحل انجام کار و نيز مواد استفاده شده به صورتي است که بعد از پايان مقطع جديد و قديم به خوبي با يکديگر کار مي کنند.

بتن خود تراکم ، شامل بازه گسترده اي از طرح هاي اختلاط مي باشد که خواص بتن تازه و سخت شده لازم براي کاربري هاي خاص دارا مي باشند . اگرچه مقاومت هم چنان ...

سازه هاي ماکاروني به سازه هايي اطلاق مي شود ، که مصالح استفاده شده در آنها تنها ماکاروني و چسب مي باشد . اين سازه ها در مقياس کوچکتر نسبت به سازه هاي ...

سازه هاي ماکاروني به سازه هايي اطلاق مي شود ، که مصالح استفاده شده در آنها تنها ماکاروني و چسب مي باشد . اين سازه ها در مقياس کوچکتر نسبت به سازه هاي ...

خلاصه مقاله: پلها سازه هاي حساسي هستند زيرا هر گونه صدمه به آنها باعث خسارات مالي و جاني در هنگام زلزله و بعد آن مي شود . با توجه به وقوع زمين لرزه ها ...

1) عمليات ترميمي ( آماده سازي سطوح - تميز نمودن با اسيد - برس زدن...) در اين بخش عمليات بهسازي که عبارت از آماده سازي سطوح و اجراي روشهاي مناسب تعمير ...

علل مختلفي که باعث فرسودگي و تخريب سازه هاي بتني مي شوند - علائم هشدار دهنده که کار مرمت را الزامي مي دارند. ۱) علل فرسودگي و تخريب سازه هاي بتني (CAU ...

● دالها بيشترين کاربردهاي بتن مسلح به الياف بويژه الياف فولادي تاکنون در دالها , عرشه پلها , کف سازي فرودگاهها , پارکينگها و محيطهاي در معرفي کاويتاسي ...

● انتخاب سيمان استفاده از سيمانهاي با حرارت هيدراتاسيون کم، ممکن است تا حدودي سبب تخفيف اشکالات مربوط به ازدياد درجه حرارت بتن شود. ولي بايد درنظر داش ...

دانلود نسخه PDF - سازه هاي بتني