up
Search      menu
زمین شناسی,جغرافیا :: مقاله سازه‌هاي کنار آبي PDF
QR code - سازه‌هاي کنار آبي

سازه‌هاي کنار آبي

پايداري سازه‌هاي کنار آبي

آشنايي
سازه‌هاي مهندسي که در سواحل دريا با بخشهاي کم عمق آن احداث مي‌شود، بسيار متنوع است و در راس آن مي‌توان از تاسيسات مربوط به بنادر و سکوهاي حفاري نفت نام برد. در کليه اين سازه‌ها بايد از يک طرف با عمل مکانيکي امواج و از طرفي با هوازدگي و تجزيه ناشي از آب شور دريا و موجودات آبزي مقابله نمود. اين وظيفه را در بسياري موارد موج شکنها به عهده دارند.
موج شکنها
موج شکنها گروهي از سازه‌هاي کنار آبي هستند که در فاصله‌اي دورتر از ساحل احداث مي‌شوند و ضمن مقابله با امواج دريايي ، در پشت خود محيطي آرام جهت پهلو گرفتن و تخليه و بار گيري کشتيها بوجود مي‌آورند. موج شکنها را بسته به شرايط با مصالح مختلفي مي‌سازند که از اين ميان موج شکنهاي سنگريزه‌اي جايگاه خاصي از ديدگاه اقتصادي و حتي در ساخت بنادر احراز کرده‌اند. امتياز اين موج شکنها عمدتا در انعطاف پذيري قابل توجه و کم بودن مسايل نگهداري و بهره برداري و بالاخره سهولت اجراي ساخت آنها است.
بخشهاي مختلف موج شکنهاي سنگريزه‌اي
بخش مرکزي يا هسته موج شکن
اين بخش معمولا کوچکترين قطعات سنگي بکار گرفته شده در موج شکن را در خود جاي داده‌اند. با اين حال نبايد ميزان ذرات با قطر کوچکتر از 5 ميليمتر در هسته از 5 در صد تجاوز نمايد. افزايش ميزان ذرات ريز باعث کاهش نفوذپذيري و در نهايت تاخير در تعادل سطح آب در دو طرف بازوي موج شکن مي‌شود که اثرات نامطلوبي به همراه دارد.
بخش مياني
اين بخش از قطعات نسبتا بزرگتر سنگ تشکيل شده است. وظيفه اين بخش جلوگيري از انتقال و جاري شدن ذرات در حال حرکت در فضاي بين سنگها است که مي‌تواند نظم و آرايش قطعات مرکزي را بهم بريزد.
بخش خارجي يا پوشش موج شکن
اين بخش معمولا از سنگينترين ، بزرگترين و مقامترين قطعات ساخته مي‌شود. هر چه چگالي سنگهاي سازنده اين بخش بيشتر باشد، از پايداري بيشتري برخوردار خواهد بود. در مواردي که سنگهاي با چگالي زياد در دسترس نباشد، با بزرگتر نمودن ابعاد قطعات سنگي بر پايداري آنها مي‌افزايند. بخش سطحي که ابعاد قطعات آن به بيش از يک متر مي‌رسد، محافظت نقش داخلي تر را به عهده دارد و در واقع مانع اصلي در برابر امواج است. پايداري قطعات سنگي در لايه حفاظتي سطحي بطور کلي به عواملي از قبيل مشخصات موج (ارتفاع ، سرعت ، جهت حرکت و...) ، وزن قطعات سنگي (وزن در حالت مستغرق) ، آرايش قطعات (ميزان قفل و بست و اصطکاک بين قطعات ، زاويه اصطکاک داخلي) ، درجه نفوذپذيري هسته و وضعيت بستر لايه سطحي (شرايط لايه مياني) وابسته است.
تجزيه و تخريب موج شکنها
تجزيه و تخريب قطعات سنگي سازنده موج شکنها عمدتا بر اثر فرآيندهايي که ما آن را تحت عنوان هوازدگي مکانيکي و شيميايي مي‌خوانيم، انجام مي‌شود. از اين ميان مي‌توان خشک و مرطوب شدن ، گرم و سرد شدن متوالي ، فشار ناشي از رشد بلورها در منافذ و شکافهاي سنگ ، انحلال سنگهاي آهکي ، اکسيد شدن و يا آبگيري را نام برد. به اين عوامل بايد فرسايش سطحي ناشي از عمل مکانيکي امواج را نيز اضافه کرد. در بررسيهاي اکتشافي مربوط به انتخاب مصالح سنگي براي موج شکن بايد به مقاومت و دوام سنگ توجه خاص مبذول کرد. از ديدگاه دانش مکانيک سنگ عوامل موثر بر مقاومت سنگ شامل نوع و سختي کاني‌هاي تشکيل دهنده سنگ ، ميزان تجزيه و هوازدگي سنگ ، شکل ، اندازه و دانه بندي ذرات و ميزان تراکم آنها ، نوع و ميزان سيمان چسباننده ذرات ، اندازه ، فراواني و ميزان باز شدگي ترکهاي مويي يا ساير ناپيوستگي دروني ، تخلخل و نفوذپذيري سنگ است.
موج شکن کارخانه کشتي سازي خليج فارس
موج شکن کشتي سازي خليج فارس در 40 کيلومتري غرب بندرعباس و در جنب تاسيسات قديمي تر کشتي سازي خليج فارس ساخته شده است. هدف از احداث اين موج شکن ، ايجاد يک حوضچه آرام و مناسب براي کارخانه بزرگ کشتي سازي خليج فارس است که بايد در اين محل تاسيس شود. اين موج شکن از يک بازوي شرقي بطول تقربي 3 کيلومتر و يک بازوي غربي بطول يک کيلومتر تشکيل شده و دهانه آن بطول 450 متر در نقطه انتهايي جنوب شرقي حوضچه آرام واقع است. بخش شمالي اين حوضچه در پاره‌اي قسمتها به ديواره موج شکن و در بخشهاي ديگر به دو اسکله ، ديوار بتني مخصوص پهلو گرفتن کشتيهاي اقيانوس پيما و بعضي ديگر از تاسيسات ويژه توقف و تعمير کشتيها ختم مي‌شود.

مقدمه آبياري از نظر علمي تعابير مختلفي دارد اما به معناي واقعي کلمه ، پخش آب روي زمين جهت نفوذ در خاک براي استفاده گياه و توليد محصول مي‌باشد. هر چند ...

جلگه رودشت ، از جمله مناطق روستايي بسيار قديم زاينده رود است که گنجينه هاي ارزشمندي از سنن مديريتي اعم از مديريت بر طبيعت و بر جوامع انساني در آن نهفت ...

چند سالي است که پيش از سال نو و نوروز ، به همراه ماهي سرخ حوض - که روشن نيست از چه زماني به هفت سين راه يافته - جانداران ديگري نيز روانه بازار مي شوند ...

كولر هاي آبي كه براي خنك كردن هواي داخل ساختمان ها بويژه در مناطق خشك بكار مي روند از دو قسمت عمده تشكيل يافته اند: 1- اجزاء الكتريكي 2- اجزاء مكانيكي ...

مناطق قطبي بخش مهمي از سيستم آب و هوايي زمين را تشكيل مي دهند و مي توانند تغييرات زيادي را بر آب وهواي كل جهان كه در اثر انباشته شدن گازهاي گلخانه يي ...

اگر با سنگ شناسان درباره سنگ صحبت کنيد، حتما به شما خواهند گفت دنياي سنگ دنياي بزرگ، زيبا و شگفت آوري است. سنگها انواع و اقسام مختلفي دارند که گرانبها ...

آبياري از نظر علمي تعابير مختلفي دارد اما به معناي واقعي کلمه، پخش آب روي زمين جهت نفوذ در خاک براي استفاده گياه و توليد محصول ميباشد. هر چند فقط ۱۵ د ...

▪ مخاطرات دريايي، درياي خزر چيست؟ در پژوهش هاي خود مخاطرات درياي خزر را جمع بندي کرديم و متوجه شديم يکي از مهم ترين مخاطرات، «جريان شکافنده» دريا است. ...

دانلود نسخه PDF - سازه‌هاي کنار آبي