up
Search      menu
آموزش,روانشناسی :: مقاله سازمانهاي يادگيرنده PDF
QR code - سازمانهاي يادگيرنده

سازمانهاي يادگيرنده

سازمان‌هاي يادگيرنده پديده‌اي هستند که با شروع دهه 90 ميلادي مطرح شدند. علت پديدار شدن چنين سازمان‌هايي، شرايط، نظريه‌ها و تغيير و تحول در محيط‌هاي سازماني قبل از دهه مذکور بوده است به گونه‌اي که تمام سازمان‌ها تلاش گسترده‌اي را براي بقاي خود آغاز کرده بودند و براي آنکه بتوانند خود را در محيط پرتلاطم اطراف خود حفظ کنند، مي‌بايست از قالب‌هاي غيرپويا خارج و به سمت سازمان يادگيرنده متحول شوند.
يعني در ساختار و اساس خود تغييرات عميقي ايجاد کنند. سازمانهاي يادگيرنده اگر خود را در عرصه فعاليت ها با محيط هماهنگ نسازند، از صحنه فعاليت حذف خواهند شد. با توجه به کاهش دائمي منابع، افزايش آگاهي ارباب رجوع از حق خود و پاسخ گويي سازمان در مقابل جامعه، مديران نمي توانند از يادگيري امتناع کنند. اين گونه از سازمان ها، مديران زنده و پويايي را مي طلبند.
تفاوت بسياري ميان سازمان‌هاي امروزي و گذشته وجود دارد و در اين ارتباط « چارلز هندي » از صاحب‌نظران رشته مديريت مي‌گويد: «مديران امروز با سازمان‌هايي سر و کار دارند که شباهتي به سازمان‌هاي گذشته ندارند». يکي از ويژگي‌هاي اساسي سازمان‌هاي جديد، شکل‌گيري آنها بر مبناي يادگيري است. بنابراين مديران و کارکنان، همواره در حال يادگيري بوده و مهارت‌هاي جديد کسب مي‌کنند چرا که قدرت هر سازمان متناسب با ميزان آموزش دائمي مديران و کارکنان آن است. سازمان‌ها قبلاً در محيطي پايدار به سر مي‌بردند و وقايع آينده تقريباً قابل پيش‌بيني بودند، به طوري که مديران مي‌توانستند در شرايط مطمئن برنامه‌ريزي کنند. اما امروز محيط به شدت در حال تغيير است و تغييرات تکنولوژيک، اقتصادي، فرهنگي و سياسي به سرعت سازمان را تحت تأثير قرار مي‌دهند. سازمان جهت بقا، نيازمند تطبيق خود با دگرگوني هاي محيطي است و جهت تطبيق ، بايد همواره در خود تغييرات مطلوب را ايجاد کند تا بتواند کارآمدي خود را در جهت تحقق اهداف برآورده سازد و اين امر ميسر نمي گردد، مگر با افزايش يادگيري.
بسياري از شرکتها از جمله: موتورولا، وال مارت، بريتيش پتروليوم، اكسي روكس، شل، ديويكس، جي ايي، سوني، نورتل، كداك و ... در ايجاد سازمانهاي يادگيرنده تاكيد بسياري كرده اند. اين سازمانها، نه تنها حداكثر موقعيتهاي رقابتي در زمانهاي مناسب را دارند، بلكه آنها به طور كاملا دقيق در اين شرايط متغير پرورش يافته اند.
يادگيري سازماني زماني اتفاق مي افتد كه موجب تغيير عقايد و ديدگاههاي موجود شده و ديدگاه جديدي را خلق كند و از طريق ارتباط و تعامل به تمام سطوح سازماني منتقل شود. اين انتقال ازطريق مشاركت بهتر صورت مي گيرد. از نظر « پيتر سنگه » روشهاي يادگيري در سازمان يادگيرنده عبارتند از: مهارت فردي، يادگيري تيمي، تفكر سيستمي، بصيرت مشترك، و مدلهاي ذهني. سازمان يادگيرنده فرصت يادگيري براي تمامي اعضاي خود را فراهم مي سازد. سازمانهاي يادگيرنده پيوسته در حال افزايش توانايي خود براي ساختن آينده هستند. « سنگه » معتقد است سازمان يادگيرنده، به گروهي گفته مي شود كه به طورمستمر در پي افزايش قابليتهاي خود براي خلق چيزهايي است كه مي خواهد ايجاد كند.
صاحبنظران‌ براي‌ مفهوم‌ سازمان‌ يادگيرنده‌ تعاريف‌ متعددي‌ ارائه ‌كرده‌اند.
به‌ نظر « داجسون‌ » سازمان‌ يادگيرنده‌ سازماني‌ است‌ كه‌ با ايجادساختارها و استراتژي‌ها به‌ ارتقاي‌ يادگيري‌ سازماني‌ كمك‌ مي‌كند.
از نظر « گاروين » سازمان يادگيرنده سازماني‌ است‌ كه‌ داراي‌ مهارت و توانايي‌ ايجاد، كسب‌ و انتقال‌ دانش‌ است‌ و رفتار خودش‌ را طوري‌ تعديل‌ مي‌كند كه‌ منعكس‌ كننده ‌دانش‌ و ديدگاههاي‌ جديد باشد.
« مايكل‌ جي‌. ماركوارت‌ » در كتاب‌ ارزنده‌ خود تحت‌ عنوان‌ «ساختن‌ سازمان‌ يادگيرنده‌ »، تعريف‌ نسبتاً جامعي‌ ارائه‌ كرده‌ است‌: در تعريف‌ سيستماتيك‌، يك‌ سازمان‌ يادگيرنده‌ سازماني‌ است‌ كه‌ باقدرت‌ و به‌ صورت‌ جمعي‌ ياد مي‌گيرد و دائماً خودش‌ را به‌ نحوي‌ تغيير مي‌دهدكه‌ بتواند با هدف‌ موفقيت‌ مجموعه‌ سازماني‌ به‌ نحو بهتري‌ اطلاعات‌ راجمع‌آوري‌، مديريت‌ و استفاده‌ كند.
ويژگيهاي سازمانهاي يادگيرنده :
۱. سازمانهاي يادگيرنده مدام توانايي خود را صرف ساخت آينده اي بهتر مي‌كنند.
۲. روشهاي جديد را مي‌آموزند و راههاي قديمي انجام كار را فراموش مي‌كنند.
۳. در برابر مشکلات مايوس نشده و ايده هاي جديد ارائه مي دهند.
۴. يادگيري را براي تمام اعضا تسهيل مي‌كنند و مداوم آن را انتقال مي‌دهند.
۵. يادگيري گروهي را تسهيل و ترغيب مي کنند. « گاردنر وجولر » معتقدند: كاركناني كه از طريق گروههاي كاري كار مي كنند از كاركردن لذت بيشتري مي برند. زيرا آنها به جاي اينكه شنونده صرف باشند فعالانه در جريان يادگيري مشاركت مي كنند و خود را مسئول يادگيري خويش مي‌دانند.
۶. سازمان يادگيرنده به وجود آورنده ديدگاه‌هاي جديد است.
۷. سازمان يادگيرنده مكاني است كه در آن افراد مرتباً توانايي خود را در جهت خلق هر آنچه كه ميل به خلق آن دارند افزايش مي دهند، مدلهاي جديد يادگيري را فراگرفته و ياد مي‌گيرند كه چگونه بياموزند.
۸. سازمان يادگيرنده شيوه‌هاي انجام كار را هدايت مي‌كند.
۹. به آموزش كاركنان اهميت مي‌دهد و يادآور مي‌شود كه همواره علاقه‌مند فراگيري باشند.
۱۰. بر ريسك تأكيد و از سرزنش كردن دوري مي‌كند.
۱۱. با كاركنان ارتباط همه جانبه‌اي برقرار مي‌كند و اطلاعات لازم را به موقع در اختيارشان قرار مي‌دهد.
۱۲. به كاركنان مي‌آموزد كه قدرت تصميم‌گيري واقع‌بينانه را در خود توسعه دهند.
۱۳. سازمان يادگيرنده از ايده‌هاي جديد استقبال مي‌كند.
۱۴. سازمان يادگيرنده با سرعت زياد آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها را معرفي مي‌كند.
۱۵. سازمان يادگيرنده ارباب رجوع خود را مي‌شناسد و مستقيماً با آنها وارد گفتگو مي‌شود.
۱۶. بازخوردهاي مثبت را به همه كاركنان به طور مستمر ارائه مي دهد و تنبيه‌ها را به حداقل مي‌رساند.
۱۷. آگاهي و شناخت را سرلوحه‌ رشد حرفه‌اي كاركنان قرار مي‌دهد.
۱۸. به پرونده‌ها در حداقل زمان ممكن رسيدگي مي‌كند.
۱۹. رضايت و غرور كاركنان را تقويت مي‌كند.
۲۰. براي پرهيز از خودمحوري قدرت را به طور تقريباً منطقي در سراسر سازمان توزيع مي‌كند.
۲۱. بر اطلاعات مستند تكيه دارد نه بر فرضها و دهن‌بيني‌ها.
۲۲. از تجارب خود و گذشتگان به خوبي درس مي‌گيرد و ارزش شكستها را مي‌داند.
در كشورهايي چون انگلستان، ايده يادگيري در سطح ملي ( LEARNING SOCIETY )درجهت رسيدن به يك جامعه يادگيرنده مطرح شده است. آنها معتقدند هزينه هاي يادگيري جبران مي شود اما مستلزم اين است كه در جامعه يادگيرنده اصل يادگيري براي هميشه در تفكر يادگيري مرسوم شود و در آموزش و تحصيل اساس تفكر اين باشد كه ما مي خواهيم جامعه اي يادگيرنده به معناي حقيقي داشته باشيم.

خلاقيت ميلي ذاتي است که در وجود انسان به وديعه نهاده شده است . انسان مظهر خلاقيت الهي است(مطهري).خلاقيت براي تمامي عرصه هاي زندگي و سلامت فکر و روح ان ...

بحث تغيير و نوآوري در قرن حاضر بحث دنياي علم است و عصر امروز، عصر تغيير و عصر انفجار علم، عصر پيدايش سازمانهاي متعدد علمي، اجتماعي و اقتصادي و عصر نوآ ...

آموزش عبارت است از ترتيب دادن محرک ها و انگيزه هايي که به دنبال خود، پاسخ هاي معيني را ايجاب مي کند. به اين معني که معلم محرک هايي را ايجاد مي کند و د ...

عدم توجه به اصول ارگونومي و رعايت نکردن آنها در محيط کار، هزينه هاي بسيار زيادي را هم براي کارفرما و هم براي کارکنان بدنبال خواهد داشت. و موجب کاهش کا ...

دانلود نسخه PDF - سازمانهاي يادگيرنده