up
Search      menu
آموزش,روانشناسی :: مقاله ساختن آينده شاد PDF
QR code - ساختن آينده شاد

ساختن آينده شاد

راه ميان بر به شادماني

آيا تاکنون از خود پرسيده ايد که منظور از شاد بودن چيست و چه عواملي ما را به شادي واقعي مي رساند؟ آيا شاد بودن يک صفت اکتسابي است يا يک ويژگي ذاتي؟ اگر اکتسابي است چگونه مي توان آن را پرورش داد؟
واقعيت اين است که شاد بودن يکي از مهم ترين نشانه هاي سلامت روان است. برخلاف تصور عموم که شادي را مساوي با خنده تصور مي کنند، شادماني اصيل از يک رضايت عميق دروني سرچشمه مي گيرد. اميدواري و خوش بيني به آينده ما را شاد مي کند. براي همين است که دست يافتن به شادماني واقعي و اصيل کاري دشوار است زيرا بيشتر ما گرفتار بدبيني و نااميدي هستيم. شايد بهتر باشد براي کسب اطلاعات بيشتر از تعريف شادماني اصيل شروع کنيم.
شادي اصيل
شادي اصيل از شناسايي و رشد عميق ترين و اساسي ترين توانمندي ها و فضايل انساني و کاربرد روزانه آن ها در جريان زندگي سرچشمه مي گيرد. هدي برازنده، کارشناس ارشد روان شناسي باليني با بيان اين تعريف از شادي اصيل، به خراسان مي گويد: در روان شناسي معاصر کوشش شده است که انسان به جاي صرف وقت براي رهايي از آن چه زندگي را تخريب مي کند، زندگي را همان طور که هست ارزشمند ببيند و از آن لذت ببرد.
نتايج پژوهش هاي جديد در اين حوزه نشان مي دهد که شادي را مي توان افزايش داد و هر انساني با درک واقعيت از آن چه در پيرامونش رخ مي دهد و با تکيه بر اصول روان شناسي مثبت مي تواند در سطح بالاتري از دامنه شادي زندگي کند.
طبق اين نظريه هيجانات، صفات و ويژگي هاي مثبت که همان فضايل و توانمندي هاست به اضافه تغيير فضاي اجتماعي براي رشد فضيلت هاي انساني، پايه هاي اصلي براي دست يافتن به شادي محسوب مي شود.
● هيجانات مثبت
اگر بخواهيم به زبان ساده بگوييم که هيجانات مثبت چگونه مي تواند نگرش انسان به زندگي را تغيير دهد، لازم است از هيجانات منفي سخن بگوييم.وي با اشاره به اين که هيجان هاي منفي مثل ترس، خشم و غم به وجود يک خطر، فقدان يا تجاوز بر مي گردد، توضيح مي دهد: هيجان هاي مثبتي مثل اعتماد، اميد و شوق به ما مي گويد که در يک رابطه دو سويه مثبت با جهان قرار گرفته ايم، رابطه اي که در هر دو سوي آن برنده هستيم.
به اين ترتيب بديهي است که روابط و مناسباتي که در آن همه افراد از آن سود مي برند، هيجانات مثبت و گرايش افراد به پيوند و همکاري و نوعدوستي را افزايش مي دهد. در چنين شرايطي همه افراد احساس مي کنند استعدادهاي جسمي، فکري و اجتماعي شان در حال پرورش است. بنابراين هيجانات مثبت نه فقط در تکامل فرد بلکه در تکامل اجتماع نقش تعيين کننده اي داشته و دارد و حتي قادر است تحمل فرد را در برابر مشکلات و رنج هاي زندگي بالا ببرد.
● گذشته غم انگيز
شادي واقعي وقتي از انسان دور مي شود که او خود را اسير گذشته غم انگيز و ناشاد مي بيند. روان شناسي مثبت به انسان ياد مي دهد که با شناخت صحيح نسبت به وقايع غم انگيز گذشته، خشم و کينه خود را کنار بگذارد. براي اين کار فرد بايد قادر باشد جنبه هاي مثبت گذشته خود را به ياد آورد و با تمام وجود نسبت به آن چه در گذشته داشته است، سپاسگزار باشد. در اين مرحله حضور افرادي که در زندگي فرد تاثيرگذار بوده اند، بسيار مهم است زيرا افراد به مثابه يک ثروت عظيم براي رسيدن به شادي در نظر گرفته مي شوند.
همچنين فرد براي کاهش خشم و کينه خود به شيوه واقع بينانه تلاش مي کند انتخاب هاي انسان دوستانه و مسئولانه داشته باشد و اجازه نمي دهد بار رواني مشکلات گذشته و فشارهاي ناشي از آن هدايت زندگي را از دست او خارج کند. فرد بايد گذشت کند و ببخشايد تا ديد وسيع تري پيدا کند.
از سويي ياد مي گيرد که چه تغييراتي بايد در رفتارها و واکنش هاي خود ايجاد کند تا در عين کسب لذت و شادي، اشتباه گذشته را تکرار نکند.
ساختن آينده شاد
وي درباره هسته اصلي هيجانات مثبت براي ايجاد شادي در آينده، به خوش بيني و اميدواري اشاره مي کند و مي گويد: خوب است بدانيد هسته اصلي بدبيني، درماندگي است. درماندگي يعني انتخاب هاي شما تاثيري روي آنچه رخ مي دهد، ندارد. اگر فردي اين گونه فکرکند، دچار احساس ناتواني عميقي در زندگي مي شود و تنها راه از بين بردن اين احساس، خوش بيني است. آدم هاي خوش بين اين توانايي را دارند که مشکلات رادر جعبه مخصوص خود قرار دهند. اين به معناي حذف مشکلات نيست بلکه به معناي حذف نکردن بقيه زندگي است، افراد بدبين حتي موفقيت هاي خود را تصادفي مي دانند و رويدادهاي مثبت را ناپايدار و گذرا و رويدادهاي منفي را هميشگي تصور مي کنند. براي بالا بردن اميد قبل از هر امري، بايد دانست که فکر ما الزاما با واقعيت موجود مطابقت ندارد.
بنابراين فرد بايد افکار بدبينانه خود را مشخص کند و با اصول منطقي و واقع بينانه افکار خود را به چالش بکشد و شيوه فکري خود را از ديد يک ناظر منصف و بي طرف نقد کند.
شادي، مسري است
آيا مي دانستيد که براي شادبودن نبايد ديگران را غمگين کنيد و شادي را از آن ها بگيريد؟ به نوشته سايت «لايف هاک» هر فردي نيازهاي منحصر به فرد خودش را براي شادي دارد به عبارتي ممکن است آنچه يک نفر را خوشحال مي کند با عامل خوشحال شدن در فرد ديگر متفاوت باشد اما نکته اين جاست که شادي که به بهاي افزودن غمي به ديگري باشد، شادي نيست.
از طرفي بايد سعي کرد که انسان هاي شاد و راضي را به عنوان دوست انتخاب کرد. افرادي که همواره افکار منفي دارند، احساسات مثبت و شادي شما را در نطفه خفه مي کنند زيرا افکار منفي مثل عفونت احساسات مثبت را درگير مي کند و از بين مي برد و واگيردار است. بنابراين دوستاني انتخاب کنيد که احساسات و افکار منفي کمتري به شما منتقل کنند و به دنبال شادي باشند.وقتي اشتباهي مي کنند به جاي افسوس خوردن به دنبال راه حل هستند و اجازه نمي دهند اشتباهات گذشته روحيه و حال آن ها را خراب کند. بلکه با اندکي تامل شرايط را مطابق ميلشان تغيير مي دهند. اگر امکان تغيير شرايط به سودشان نيست، صبر مي کنند تا شرايط خود به خود تغيير کند و در اين زمان هرگز خوش بيني و اميدواري را فراموش نمي کنند.سعي کنيد به شاد بودن و خرسندي اهميت بدهيد و در ناخودآگاه خود با شادي نجنگيد. اگر لازم است هر روز شاد بودن را به خود يادآوري کنيد.شاد باشيد حتي اگر ديگران تصور مي کنند شاد نيستيد. شادي را به شيوه و روش خودتان در پيش بگيريد و تلاش کنيد شادماني را به يکي از اصول اساسي زندگي روزمره خود درآوريد.

در زندگي روزمره بسيار اتفاق افتاده که غم و شادي هايي از اطراف به ما هجوم آورده و ما را دچار خوش بيني و يا بدبيني هاي افراطي و بدون حساب و کتاب قرار مي ...

فيزيک پزشکي به معني کاربرد فيزيک در حرفه پزشکي است، مانند راديوگرافي ، سونوگرافي ، بيناييسنجي و غيره. چون بيوفيزيک به معني فيزيک حيات است، فيزيک پزشکي ...

توليد SMC با تهيه محلول آبكي (slurry) از مواد در يك دستگاه مخلوط ساز با سرعت بالا آغاز مي گردد. همهٔ اجزاء باستثناء تغليظ كننده بمدت ۱۵ دقيقه با هم مخ ...

●لايه گذاري دستي يا hand lay up در اين روش، ابتدا رها ساز روي سطح قالب اسپري مي شود تا جدا كردن قطعه ساخته شده به سهولت انجام بگيرد. سپس ژل كوت روي آن ...

اختلال دوقطبي که به آن اختلال سرخوشي-افسردگي نيز اطلاق مي شود، نوعي عملکرد نامناسب مغزي است که با تغيير شديد در خلق و خو همراه است. اين اختلال به افت ...

IML براي سازندگان محصولات مختلف، هميشه از اهميت بسيار بالايي برخوردار بوده است چرا که جلب نظر مصرف کنندگان و خريداران در نگاه اول مي تواند کمک شاياني ...

جوشکاري يکي از روشهاي توليد مي باشد. هدف آن اتصال دايمي مواد مهندسي (فلز، سراميک، پليمر، کامپوزيت) به يکديگر است به گونه اي که خواص اتصال برابر خواص م ...

زماني بود که خيلي چيزها را به پيري و گذشت ايام نسبت مي داديم، مانند کم شدن حافظه، نقصان توان بدن، چاق شدن شکم و چين هاي چهره. شکي نيست که به روزگار پي ...

دانلود نسخه PDF - ساختن آينده شاد