up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله ساختمان طحال PDF
QR code - ساختمان طحال

ساختمان طحال

طحال اندامي است که در بالاي معده و زير دنده ها، در طرف چپ شکم قرار دارد....
اندازه اش تقريبا به اندازه مشت بسته شماست. طحال بخشي از دستگاه لنفاوي شما به حساب مي آيد که به مقابله با عفونت مي پردازد و مايعات بدني را در حالت تعادل نگه مي دارد. اين عضو بدن حاوي گلبول هاي سفيد فراوان براي مقابله با ميکروب هاست. طحال همچنين به کنترل مقدار خون در بدن کمک مي کند و سلول هاي خوني پير و آسيب ديده را نابود مي کند. با اينکه اين عضو، کارکردهاي مختلفي در بدن دارد اما بدن ما مي تواند بدون آن هم زنده بماند. براي همين، برداشتن طحال بيمار يا آسيب ديده بدون ايجاد آسيب جدي امکان پذير است.
ساختمان طحال
طحال در يک انسان بزرگسال سالم حدود ۱۱ سانتي متر درازا دارد. وزن آن معمولا ۱۵۰ گرم است و زير دنده هاي نهم تا دوازدهم در طرف چپ قرار دارد.
طحال بخشي از دستگاه لنفاوي بدن است اما مانند تيموس، تنها داراي مجاري لنفاوي وابران (خارج کننده مايع لنف) است. طحال عمدتا از دو نوع بخش ساختماني به نام پالپ تشکيل شده؛ يکي پالپ سفيد که ساختار دايره اي شکلي دارد و عمدتا از لنفوسيت تشکيل شده است و ديگري پالپ هاي قرمز که پالپ هاي سفيد را احاطه کرده اند.
کار پالپ هاي سفيد مشابه ندول در گره هاي لنفاوي است. اندازه آنها از ۲۵ ۰ ميلي متر تا ۱ ميلي متر متفاوت است. در اغلب موارد اين پالپ هاي سفيد شريانچه اي را احاطه مي کنند، اما گاهي ممکن است در يک طرف شريانچه رشد کنند. کار عمده پالپ سفيد مانند گره هاي لنفاوي ايجاد پاسخ ايمني فعال هومورال و سلولي در مقابل عوامل آسيب رسان است.
پالپ هاي قرمز از بافت هم بندي و سينوس هاي طحالي بزرگي تشکيل شده است. عمدتا حاوي گلبول هاي قرمز خون و سلول هاي دفاعي به نام ماکروفاژ هستند. کارکرد اصلي پالپ قرمز فيلترکردن خون از آنتي ژن ها، ميکروب ها و گلبول هاي قرمز پير و آسيب ديده است.
اين دو بخش با يک ناحيه حاشيه اي از هم جدا مي شوند. ۷۶ تا ۷۹ درصد طحال از پالپ قرمز تشکيل شده است.
سينوس هاي طحالي که به آنها سينوزوييد مي گويند، عروق خوني گشادي هستند که نهايتا به وريدهاي ترابکولار تخليه مي شوند. شکاف هايي که درميان سلول هاي پوشاننده درون اين سينوس ها وجود دارد امکان فيلتر کردن مکانيکي خوني را که به طحال وارد مي شود، ايجاد مي کند. سلول هاي غيرطبيعي يا پيرشده که از ميان فضاهاي باريک ميان سلولي عبور مي کنند به شدت آسيب مي بينند و نهايتا به وسيله سلول هاي ماکروفاژ درون پالپ قرمز بلعيده مي شوند.
سينوزوييدها علاوه بر گلبول هاي قرمز پير، ذراتي که ممکن است در جريان خون اشکال ايجاد کنند مانند باقي مانده هسته سلول ها يا هموگلوبين هاي تغييرشکل يافته را نيز فيلتر مي کنند.
● ترابکول هاي طحال
طحال را يک پوشش فيبري الاستيکي مي پوشاند که در ناف طحال در مسير عروق خوني به داخل آن مي رود، به شکل صفحاتي در مي آيد و از اين صفحات و نيز از سطح داخلي پوشش فيبري الاستيکي خارجي طحال، نوار فيبري کوچک متعدد که به آنها ترابکول هاي طحال مي گويند در همه جهات درون طحال را به واحدهاي کوچکي تقسيم مي کنند که اساس کار طحال را تشکيل مي دهند.
● سلول هاي درون پالپ قرمز
پالپ قرمز از شبکه اي از رشته هاي باريک تورمانند تشکيل شده که در ادامه شبکه ترابکول هاي طحال قرار مي گيرند و روي اين شبکه سلول هاي پهن شاخه شاخه اي قرار مي گيرد. اين شبکه توري با خون پر مي شود.
درون پالپ قرمز اين سلول ها به چشم مي خورند:
گلبول هاي سفيد که به نسبت بيشتر در خون ديده مي شود. سلول هاي مدور بزرگي که سلول هاي طحالي ناميده مي شوند و توانايي حرکاتي مانند آميب را دارند و اغلب حاوي رنگدانه و گلبول هاي قرمز در درون شان هستند.
سلول هاي رتيکولوم که هريک حاوي هسته گرد يا بيضي هستند و مانند سلول هاي طحالي ممکن است حاوي رنگدانه ها درون خود باشند.
در طحال جوان ماکروفاژهايي هم ديده مي شوند که هر کدام حاوي تعداد زيادي هسته يا يک هسته ترکيبي هستند.سايرکارکردهاي طحال
طحال در توليد گلبول هاي قرمز نقش دارد. در حالي که مغز استخوان محل اوليه توليد خون در بزرگسالان است طحال تا پنج ماهگي دوران جنيني نقش مهمي در توليد خون دارد. پس از تولد، کارکرد توليد گلبول هاي سرخ در طحال متوقف مي شود به جز در مواردي مانند برخي از اختلالات خوني. طحال يک اندام عمده لنفاوي است و کارکرد خود را در توليد لمفوسيت ها حتي پس از تولد حفظ مي کند.
● برداشتن طحال
برداشتن طحال با جراحي معمولا به علت بيماري ها يا آسيب ديدگي ممکن است انجام شود. اين کار غالبا باعث بروز اين تغييرات مي شود:
▪ افزايش متوسطي در ميزان گلبول هاي سفيد و پلاکت هاي در گردش.
▪ کاهش پاسخ دهي به برخي از واکسن ها.
▪ افزايش حساسيت به عفونت هاي باکتريايي و تک سلولي ها به خصوص افزايش خطر ابتلا به عفونت ناشي از باکتري هايي که کپسول پلي ساکاريدي دارند؛ مانند پنوموکوک که عامل ذات الريه است.
● اسپلنومگالي يا وقتي طحال بزرگ مي شود
اسپلنومگالي به معناي بزرگي طحال است. در شرايط معمول طحال شما به اندازه مشت شماست، اما شماري از بيماري ها از عفونت ها گرفته تا بيماري هاي کبدي و برخي از سرطان ها باعث بزرگ شدن طحال مي شوند.
اغلب افراد دچار بزرگي طحال علامتي ندارند و مشکل اغلب در حين معاينه جسمي معمول کشف مي شود. اگر مشخص شود که شما دچار بزرگي طحال هستيد، احتمالا بايد تحت تصويربرداري پزشکي و آزمايش خوني قرار گيريد تا علت بزرگي طحال شما مشخص شود.
درمان براي بزرگي طحال معطوف به درمان بيماري زمينه ساز آن است. گرچه برداشتن طحال با جراحي اولين گزينه درماني نيست، اما ممکن است در موقعيت هاي معيني براي درمان بيمار انجام شود.
گرچه بزرگي طحال در اغلب موارد بي علامت است، برخي افراد داراي بزرگي طحال ممکن است دچار اين علايم شوند:
درد در بخش فوقاني سمت چپ شکم که ممکن است به شانه چپ تير بکشد.
احساس پري در شکم بدون اينکه فرد غذا خورده باشد يا تنها مقدار اندکي غذا خورده باشد. اين حالت هنگامي رخ مي دهد که طحال بزرگ شده به معده شما فشار مي آورد.
علايم بزرگي طحال شامل: کم خوني، خستگي، عفونت هاي مکرر و خون ريزي آسان
در صورتي که در طرف چپ بالاي شکم احساس درد مي کنيد، به خصوص اگر درد شديد است يا هنگامي نفس عميق کشيدن بدتر مي شود، فورا بايد به پزشک مراجعه کنيد.
بزرگي طحال ممکن است بر کارکردهاي طحال نيز اثر بگذارد. براي مثال با بزرگ شدن طحال، اين اندام علاوه بر فيلتر کردن سلول هاي قرمز پير و آسيب ديده، سلول هاي قرمز طبيعي را هم فيلتر مي کند و در نتيجه شمار سلول هاي سالم در خون شما کاهش مي يابد. همچنين طحال بزرگ بسياري از پلاکت را به دام مي اندازد. درنهايت سلول هاي خوني و پلاکت درون طحال لخته مي شوند و با کارکرد طبيعي آن تداخل مي کنند. يک طحال بزرگ شده ممکن است حتي بيشتر از جريان خوني که به آن رشد مي کند، بزرگ شود و در نتيجه بخش هايي از اين اندام آسيب مي بيند يا نابود مي شود.
بزرگي طحال با کاهش دادن سلول هاي قرمز، پلاکت ها و سلول هاي سفيد سالم در جريان خون ممکن است فرد را دچار کم خوني، افزايش احتمال خون ريزي يا عفونت هاي مکرر کند. همچنين بزرگي طحال ممکن است زمينه ساز پارگي طحال شود. حتي طحال طبيعي بافت نرمي دارد و به آساني به خصوص در تصادفات ماشين آسيب مي بيند. هنگامي که طحال شما بزرگ مي شود، احتمال پارگي طحال بيشتر مي شود. پارگي طحال به خو ن ريزي مرگبار به درون حفره شکم مي انجامد و بايد فورا مورد عمل جراحي قرار گيرد.

RNA مخفف اسيد ريبونوکلئيک است که يکي از انواع اسيدهاي نوکلئيک مي باشد. در داخل سلول انواع مختلف RNA وجود دارد که هر کدام از آنها وظايف مخصوص به خود را ...

● ساختمان قلب قلب يک عضو توخالي و عضلاني است که در وسط قفسه سينه و پشت جناق سينه قرار دارد وزن و اندازه قلب تحت تاثير سن، جنس، وزن بدن، ميزان فعاليت ب ...

● ساختمان قلب قلب يک عضو توخالي و عضلاني است که در وسط قفسه سينه و پشت جناق سينه قرار دارد وزن و اندازه قلب تحت تاثير سن، جنس، وزن بدن، ميزان فعاليت ب ...

صنعت ساختمان 8000 سال قبل از ميلاد مسيح- ساخت شهر سنگي در ويتشاير واقع در انگلستان 7800سال‌قبل‌ازميلادمسيح-ساخت‌اهرام‌ثلاثه‌مصر 120پس‌ازميلادمسيح-ساخت ...

DNA يا دزاکسي ريبونوکلئيک اسيد يکي از ماکرومولکولهاي سلولي است که حامل اطلاعات وراثتي بوده و طي همانند سازي ژنتيکي از يک نسل به نسل بعد منتقل مي شود. ...

مفصل زانو، مفصلي است که به وسيله يک کپسول متشکل از رباط ها احاطه مي شود و حاوي مايعي است که به آن مايع سينوويال مي گويند که اصطکاک مفصل را کاهش مي دهد ...

پوست ، وسيعترين عضو زنده بدن ، درحقيقت يکي از پيچيده ترين ، جالبترين و پرکارترين اعضاء نيز به شمارمي آيد. دستاوردها و تحقيقات انجام شده در زمينه شناخت ...

اولين عملي که در ارتباط با سيستم ايمني بدن به وقوع مي پيوندد، عبارت است از به دام اندازي و نابود کردن و به عبارتي فاگوسيت کردن هر ماده خارجي که وارد ب ...

دانلود نسخه PDF - ساختمان طحال