up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله ساختمانهاي مرغداري PDF
QR code - ساختمانهاي مرغداري

ساختمانهاي مرغداري

انواع ساختمانهاي مرغداري

در سابق هر مرغدار بنا به وسليقه و ابتکار خود و با کمک يک بناي ساده و چند کارگر ساختماني لانه براي نگاهداري مرغ هاي خود تهيه مي ديد ولي امروزه بر اثر پيشرفت بسيار سريع مرغداري شيوه هاي خاصي در ساختمان لانه متداول گشته است که توجه به آن براي هر مرغدار نه تنها سبب استفاده بيشتر مي گردد ، بلکه ضروري و اساسي است .
در مورد چگونگي ساختمانهاي مرغداري ۶ عامل اساسي در نظر گرفته مي شود که عبارتست از:
۱) مدت استفاده از لانه :
ساختمان مرغداري را نبايد براي استفاده طولاني در نظر گرفت بلکه بايد طوري ساخت که حداکثر پس از ۱۵-۱۰ سال بتوان تغييراتي همراه با پيشرفت هاي روزمره در امور ساختماني در آن به عمل آورد . در هلند معتقدند که بهتر است لانه را براي مدتي در حدود ده ال ساخت تا پس از اين مدت بدون اينکه خسارت زيادي به مرغدار وارد آيد بتوان ان را خراب کرد و با مصالح باقيمانده لانه جديد طبق اصول و قواعد روز بنا نمود.
به طور کلي لانه ها را به دو دسته دائمي و موقت تقسيم مي کنند لانه هاي موقت اغلب ارزان قيمت است و طوري بنا شده که مي توان آن را زود پياده کرد و از جائي به جاي ديگر منتقل نمود .
معمولا اينگونه لانه ها کوچک مي باشد و بيشتر در نقاط روستائي متداول است . در اين نقاط اغلب کشاورزان تعداد مختصري مرغ نگاه مي دارند و احتياج به ساختن لانه هاي بزرگ و گران قيمت ندارد.
مصالح مورد استفاده در اين لانه ها اغلب از مواد ارزان قيمت مانند چوب يا حلبي موج دار تشکيل شده است .
در بعضي از مزارع آمريکا در زير اين لانه ها چرخهاي آهني يا چوبي قرار مي دهند و آن را با تراکتور به آساني از يک نقطه به نقطه ديگر و حتي از يک مزرعه به مزرعه ديگر منتقل مي کنند .
در اين گونه مزارع لانه هاي موقتي را در فصل بهار در محوطه سبز قرار مي دهند و در زمستان آنها را به محل هاي آفتاب گير و در تابستان به محل سايه دار منتقل مي نمايند . در ايران نيز بعضي از مرغداران که تعداد کمي مرغ دارند از اين لانه هاي موقتي استفاده مي کنند .
اغلب اين لانه ها از چوب و گاهي اوقات از حلبي تشکيل مي شود . در هر حال بايد تمام اصول بهداشتي مانند حرارت و تهويه و نور را در ساختمان اين لانه ها مراعات کرد .
لانه هاي دائمي اغلب از مواد و مصالح ساختماني تشکيل مي شود ، بنابراين غير قابل انتقال است معمولاً اينگونه ساختمانها از آجر يا سيمان و تير آهن و بتون به صورت سوله ساخته مي شود ولي همان طور که قبلا گفته شد اين گونه ساختمان ها را بايد طوري ساخت که اولاً بتوان به مرور تغييرات لازم را در آن داد و با آخرين تحولات ساختماني آنها را هماهنگ کرد و ثانياً قابل توسعه و گسترش باشد و ثالثاً طوري ساخته شود که اگر پس از مدتي عامل از مرغداري منصرف شد بتوان آن را به مصارف ديگر اختصاص داد .
در مورد ساختمانهاي دائمي چون مستلزم صرف مخارج و هزينه زيادي است بايد توجه و دقت زيادي مبذول گردد و از کارشناسان و متخصصين مربوطه کمک گرفته شود تا از نظر اقتصادي و بهداشتي بدون نقص باشد . امروزه در ايران معمولاً از لانه هاي سوله استاندارد استفاده مي کنند .
لانه هاي موقتي را ممکن است در هنگام شروع کار به مرغدار توصيه نمود تا پس از موفقيت و کسب تجربه مبادرت با ساختمان لانه هاي دائمي نمايد .
● اندازه ساختمان :
اندازه لانه بسته به شرائط مرغداري و وسعت تشکيلات و تعداد مرغ نگاهداري شده متفاوت است .
به طور کلي ، اندازه هاي جايگاه، بايد طوري باشد که فضاي کافي براي تمام مرغها و جوجه هايي که نگاهداري مي شوند تهيه گردد و در ضمن قابل توسعه براي آينده باشد .
اندازه هائي که براي جايگاه طيور انتخاب مي شود بسته به وسعت مرغداري و بنيه مالي و سليقه مرغدار در هر کشوري متفاوت است . در آمريکا بيشتر مرغداران علاقمند به ساختمانهاي بزرگ دائمي هستند که بتوان تعداد زيادي مرغ را در زير يک سقف نگاه داشت اين ساختمانها براي آمريکا از نظر درآمد بيشتر مورد توجه است . زيرا در اين کشور مزد کارگر گران است و تهيه اين ساختمانهاي دائمي و بزرگ سبب صرفه جوئي بيشتر از کار مي گردد .
از طرفي براي آب و هواي مخصوص آمريکا نيز مناسب است در بعضي از کشورهاي ديگر مثل انگلستان و هلند به ساختمانهاي کوچکتر توجه دارند و حتي گاهي ساختمانهاي کوچک و متحرک بنا مي کنند . در آب و هواي گرم مثل ايران ساختمان لانه هاي بزرگ توصيه نمي شود زيرا خنک کردن و تهويه آنها در تابستان مشکل است .
به طور کلي ساختمانهاي مرغداري در يکي از سه دسته ذيل طبقه بندي مي شوند :
الف) لانه هاي کوچک و انفرادي – معمولا اين گونه ساختمانها در مزارع کوچک مرغداري و روستاها مورد عمل قرار مي گيرد . اين ساختمانها از چند لانه مجزا و منفرد ساخته شده است و فقط براي نگاهداري تعداد کمي پرنده بکار مي رود . در روستاها ممکن است فقط يکي از لانه ها و در مزارع کوچک مرغداري تعدادي از آنها مورد استفاده قرار گيرد . اين لانه ها مجزا از هم به فاصله کم يا زياد قرار مي گيرند .
اداره اين لانه ها از نظر کنترل بيماري آسان است و به سهولت مي توان بيماري را در يک لانه محدود و ريشه کن کرد ولي از نظر کار و کارگر همچنين از نظر اينکه احتياج به مقدار بيشتري زمين دارد در شرائط صنعتي مقرون به صرفه نيست و فقط در شرائط روستائي توصيه مي شود .
ب) لانه هاي رديفي – اين گونه ساختمانها در بنگاهها و مزارع مرغداري تجاري بکار مي رود . اغلب ساختمانهاي بزرگ و طويلي هستند که معمولاً از داخل به چند مرغدان تقسيم شده اند . مرغدانها کاملاً شبيه به هم هستند و در حقيقت اين نوع ساختمانها شبيه به ساختمانها قبلي هستند ولي در کنار هم واقع شده اند . انواع مختلف از اين ساختمانها وجود دارد و در بعضي از اينها ممکن است مرغدان ها فقط در يک رديف و در برخي ديگر در چند رديف قرار گرفته باشد و بعضي از اينها داراي راهرو و برخي فاقد راهرو مي باشند بعضي ها از ۲-۳ مرغدان و برخي ديگر از بيش از ۲۰ مرغدان تشکيل شدهاند اغلب در ساختمانهاي بزرگ انبار غذا و وسائل در کنار لانه قرار گرفته است . اين انبارها ممکن است در وسط لانه و يا در کنار لانه ها ساخته شده باشد .
در اين نوع ساختمانها از نظر کار و کارگر صرفه جوئي زيادي مي شود و از نظر هزينه به طور متوسط ارزان تر از نوع قبلي تمام مي شود ولي از نظر بهداشتي و کنترل بيماري کار مشکلتر است زيرا بيماري به سرعت در بين گله اشاعه مي يابد . از اين رو براي کنترل بيماري اغلب لانه ها را به چند مرغدان کوچک با ديواره هاي سيمي و حتي آجري تقسيم مي کنند . در تمام بنگاههاي بزرگ مرغداري و ايستگاههاي تحقيقاتي از اين گونه لانه ها استفاده مي شود.
ج) لانه هاي چند طبقه اي- اين گونه ساختمانها از ۲ طبقه يا بيشتر ساخته مي شود . معمولاً اين دسته از
لانه ها بيشتر در مؤسسات مرغداري تجارتي و بزرگ به خصوص در اطراف شهرها که تهيه زمين مشکل و قيمت آن گران است مورد توجه قرار مي گيرد زيرا اين ساختمانها اولاً احتياج به زمين کمتري دارند و ثالثاً از نظر سقفها و کفها تا اندازه اي صرفه جوئي مي شود .
اگر براي غذا دادن و آب دادن از وسائل خودکار استفاده شود از نظر کار نير صرفه جوئي زيادي مي شود و در آمريکا و روسيه اين نوع لانه ساختمانها اخيراً متداول شده است اغلب در چنين ساختمانهايي براي نگاهداري مرغها به طريقه قفس استفاده مي شود عيوبي که متوجه اينگونه لانه هاست اولاً گران بودن آنست زيرا ساختن چنين
لانه هائي احتياج به مصالح و نقشه ساختماني مفصل تري دارند که هزينه آن از عهده مرغداران معمولي خارج است.
از طرف ديگر اين ساختمانها در نقاط گرمسير مانند ايران در تابستانهاي گرم مي شود و خنک کردن آنها مشکل بوده و براي اين منظور احتياج به دستگاههاي مکانيکي است .
از اين رو اين ساختمانها را در نقاطي بايد ساخت که مانند روسيه زمستان بسيار سرد و تابستان هاي معتدل دارد . ثالثا براي حمل مواد غذايي به طبقات بالا و نيز جمع آوري تخم مرغ و غيره احتياج به کار بيشتر دارد مگر اينکه آسانسورهاي مخصوص و دستگاههاي غذا دهنده خودکار استفاده شود و تخم مرغ را هم با دستگاههاي خودکار جمع آوري نمود.
● طبقه بندي ساختمانهاي مرغداري از نظر پرورش :
سابقاً مرغداران براي نگاهداري جوجه و نيمچه و مرغهاي تخمي از يک لانه استفاده مي کردند ولي امروزه از نظر بهداشتي و اقتصادي اين روش به هيچ وجه توصيه نمي شود .
امروزه در مرغداريها بسته به سن و هدف پرورش از يک سري ساختمانها و تشکيلات مختلف استفاده مي شود و به هيچ وجه در قسمتي که مرغهاي تخمي در آن پرورش داده شده است جوجه يکروزه نگاهداري نمي کنند . به همين ترتيب جوجه هاي جوان را در کنار جوجه هاي يکروزه در يک لانه پرورش نمي دهند . از نظر هدف پرورش لانه هايي که در مرغداري بايد براي سنين مختلف در نظر گرفت عبارتند از :
▪ لانه مخصوص جوجه ها Brody house يا اطاق مادر . در اين لانه ها جوجه يکروزه را تا ۸-۹ هفتگي نگاهداري مي کنند .
همانطور که در مباحث قبل ذکر شد جوجه ها در چنين سني به علت ناقص بودن دستگاه کنترل حرارت مرکزي بدن نمي توانند خود را گرم کنند از اين رو احتياج به حرارت مصنوعي دارند .
در ساختمان چنين لانه هائي بايد کاملاً دقت شود تا حرارت مورد نياز جوجه ها تامين شود و ضمنا تهويه به خوبي انجام گيرد . ممکن است اين گونه لانه ها را به صورت انفرادي يا چند رديفي وحتي چند طبقه اي ساخت ولي معمولا مرغداران به نوع انفرادي براي اين منظور بيشتر از انواع ديگر علاقمندند ولي اگر نگاهداري جوجه ها در اشل و ميزان وسيعي انجام مي گردد . مي توان از ساختمانهاي رديفي استفاده نمود .
لانه هاي مزبور در يک رديف يا دو رديف به طور سري و حتي در بعضي از مزارع به صورت صليب ساخته مي شود. ممکن است جوجه به وسيله ديوارهائي از توري سيمي از همديگر جدا مي شوند در هر قسمت ۵۰۰۰ – ۱۰۰۰۰ جوجه نگاهداري مي گردد .
کف اين لانه ها ممکن است از مواد ساختماني يا از تور سيمي ساخته شده باشد .
در لانه هاي مخصوص نگاهداري جوجه ها از فضاي گردش استفاده نمي شود و جوجه ها را به طور محبوس و محدود نگاهداري مي کنند زيرا با اين سيستم کنترل بهداشتي آسان تر است و خطر سرما خوردگي نيز در بين نيست از طرف ديگر خطر تجاوز پرندگان وحشي به خصوص کلاغ وجود ندارد در ساختمان اين لانه ها بايد دقت فراواني نمود تا اشعه آفتاب به خوبي وارد لانه شود و تهويه آن نيز در فصول سرد و خنک کردن آن در فصول گرم به آساني صورت گيرد .
لانه مخصوص نيمچه ها و جوجه کبابي ها Broiler House – در بعضي مزارع معمولا بعد از ۶ هفتگي جوجه ها را به اين لانه ها منتقل مي کنند در اين سن جوجه ها احتياج به حرارت اضافي ندارند و حرارت معولي لانه (۲۲-۱۸) درجه براي آنها کافي است نيمچه ها را معمولا ۴-۶ هفته در اين لانه نگاهداري مي کنند و بعد از اين مدت اگر منظور پرورش جوجه کبابي است آنها را به بازار يا کشتارگاه مي فرستند و اگر منظور تهيه مرغهاي تخمي است آنها را نزديک به تخمگذاري به سالن ديگر منتقل مي کنند .
اين مرحله اغلب بين ۱-۳ ماه بسته به فصل و نژاد و طرز پرورش طول مي کشد . بعد از پايان نگاهداري معمولاً بايد لانه را کاملاً خالي و ضد عفوني کرد و سري هاي جديد را به آن منتقل نمود .
امروزه براي صرفه جوئي معمولا نيمچه ها را از اول تا هنگام تخمگذاري در يک لانه نگاهداري مي کنند .
کف لانه نيز ممکن است از بستر يا از تورهاي سيمي تشکيل شده باشد در بعضي از کشورها از قفس هاي بزرگ براي پرورش جوجه ها استفاده مي شود که در هر قفس ۴۰-۵۰ نيمچه قرار مي گيرد . اين دسته از لانه ها نيز ممکن است به صورت مجزا ، رديفي و حتي چند طبقه اي باشد .
▪ لانه هاي مخصوص نگاهداري مرغهاي جوان – معمولا از ۱۲ هفتگي تا چند روز قبل از اينکه مرغ شروع به تخمگذاري کند مرغهاي جوان (Pullet) را در لانه هاي مخصوص به نام لانه هاي انتظار نگاهداري مي کند شرائط اين لانه ها از نظر وسائل بايد حد وسط لانه نيمچه ها و لانه مرغهاي تخمي باشد .
در طي مدتي که مرغهاي جوان در اين لانه ها بسر مي برند به مرور براي تخمگذاري آماده مي شوند . اين روش در بعضي از مزارع مرغ مادر متداول است .
معمولاً توقف مرغها در اين لانه ها بسته به نژاد و فصل و چگونگي نگاهداري و شرائط تغذيه ۲-۴ ماه طول مي کشد و به محض اينکه مرغها شروع به تخمگذاري کردند آنها را به لانه مخصوص مرغهاي تخمگذار منتقل مي کنند .
▪ لانه مرغهاي تخمي – چون مرغها براي مدت طولاني در اين لانه نگاهداري مي شوند از اين رو ساختمان اين لانه ها بايد از هر جهت خوب باشد .
شيوه ساختمان اين لانه ها بستگي به سرمايه و سليقه مرغدار دارد . عده کمي از مرغداران گله هاي خود را بر روي زمين و عده اي بر روي کف هاي توري و برخي در قفس هاي انفرادي نگاهداري مي کنند از اين رو طرز ساختمان و همچنين مصالح مورد نياز احتياج بسته به سليقه و امکانات مرغدار متفاوت است . از نظر کلي ممکن است ساختمان لانه مرغهاي تخمي بايد کاملاً از لانه جوجه هاي کوچک همچنين از لانه پرندگان ديگر مانند بوقلمون و غاز و اردک و غيره دور باشد اگر منظور تهيه تخم است مي توان از لانه هاي وسيع که تعداد زيادي مرغ در آن جا مي گيرد استفاده کرد ولي اگر منظور توليد تخم مرغ جوجه کشي است و جفتگيري به صورت گله اي يا لانه اي است . لانه ها را به قسمت هاي کوچکتر تقسيم مي کنند وتعدادي در حدود ۲۰۰ مرغ يا کمي بيشتر در آنها نگاهداري مي کنند .
اگر مرغهاي مادر در قفس هاي انفرادي نگاهداري مي شوند براي به دست آوردن تخم مرغ جوجه کشي مي توا ن از طريق تلقيح مصنوعي استفاده کرد .
در لانه مرغهاي تخمي ممکن است گله را محبوس نگاهداري کرده پاره اي از مرغداران ترجيح مي دهند فضاي گردش در جلو لانه در اختيار مرغها قرار دهند . در طريقه کف هاي توري مرغها به طور محدود و محبوس نگاهداري مي شوند . طريقه اخير بهداشتي تر از طرق ذکر شده قبلي است ولي در عوض گران تر تمام مي شود . به طور کلي در لانه مرغهاي تخمي و در سيستم مختلف بايد لانه را طوري ساخت که حداکثر نور و آفتاب وارد آن شود و از نظر تهويه نيز عمل به خوبي انجام گردد و با پيش بيني کردن پنجره هاي مناسب لانه را در زمستان گرم و در تابستان خنک نگاه داشت و به وسيله تهويه صحيح رطوبت لانه را به حداقل رساند .
● سبک ساختمان
از نظر چگونگي و طرز ساختمان لانه هاي مخصوص پرورش طيور ممکن است به صورت زير ساخته شود .
الف) ساختمان ساده – اين ساختمانها بسيار ساده و ارزان است و معمولا در مرغداري ها و مزارع کوچک بنا مي شود سقف اين ساختمان ها ممکن است مسطح يا شيب دار باشد اغلب شيب از جلو به عقب است و اين طرز ساختمان سبب ورود بيشتر آفتاب در لانه مي گردد .
در ضمن در هنگام بارندگي از جمع شدن آب و رطوبت در جلوي لانه جلوگيري مي کنند در نواحي گرم و در سرزمين هائي که باران فراوان است براي جلوگيري از ورود آفتاب زياد و نيز براي جلوگيري از ريزش قطرات باران به داخل لانه سقف را لبه دار مي سازند .
در نواحي ديگر احتياج به لبه نيست عرض چنين ساختمانهايي اغلب کم است و در حدود ۴-۵ متر مي باشد .
اگر عرض بيشتر باشد احتياج به ستون هائي در زير سقف دارد از اين رو گران تر تمام مي شود .
طول اين ساختمانها اغلب مي باشد . اشکال مهم در چنين ساختمانهائي مسئله تهويه لانه مي باشد و بايد با احداث پنجره هاي تهويه اي کافي از اين نظر رفع اشکال نمود .
ب) ساختمانهاي دو سقفي- اين تيپ ساختمانها اغلب دو سقفي مي باشند . اين امر از نظر تهويه و همچنين فضاي حياتي از انواع سابق بهتر است ولي در عين حال گران تر تمام مي شود و از نظر اقتصادي براي مرغداران معمولي قابل توصيه نيست معمولا سقف اصلي لانه شيب دار و زاويه دار مي باشد .
در زير سقف اغلب سقف ديگري قرار دارد از فضاي بين اين دو سقف ممکن است براي انبار وسائل و غيره استفاده شود امتياز اصلي اينگونه ساختمانها در اين است که در تابستانها خنک و در زمستان ها گرم مي باشد و تهويه به بهترين وجهي انجام مي پذيرد . اغلب لانه هاي چند رديفي و چند طبقه اي داراي چنين سقف هايي هستند .
سقف هاي مضاعف ممکن است به طور ساده ، زاويه دار و يا داراي پنجره هاي تهويه اي باشد .
معمولاً عرض اين لانه ها بيشتر از لانه هاي قبلي است همچنين ارتفاع آنها نيز به خصوص در وسط لانه بيشتر از لانه هاي قبلي است اشکال مهم اين سقف ها سرد بودن آنها در زمستان است ولي با استفاده از سقف هاي داخلي حصيري يا بوريا و يا حتي سقف هائي از تخته سه لا و ساير مواد عايق مي توان رفع اين نقيصه را نمود.
● مصالح ساختماني
معمولاً لانه طيور را کمتر دائمي مي سازند . لانه هاي موقتي نيز از نظر بهداشتي مقرون به صرفه نيست از اين رو لانه را اغلب نيمه دائمي مي سازند در هلند معمولا لانه را بطور متوسط براي ۱۰-۱۵ سال در نظر مي گيرند و طوري پيش بيني مي کنند که پس از اين مدت بتوان لانه را به آساني جمع و لانه جديد را طبق تحقيقات و مطالعات جديد بنا نمود از اين رو مصالح ساختماني را بايد طوري انتخاب کرد که بتوان پس از اين مدت بدون اينکه زيان زيادي متوجه گردد آن را برچيد و لانه جديد را از مصالح آن ساخت اين مسئله از نظر اقتصادي بسيار مهم است و بايستي مورد توجه قرار گيرد . به همين دليل امروزه در ايران از لانه هاي سوله استفاده مي شود . مصالحي که در لانه مرغداري ممکن است مورد استفاده قرار گيرد بسته به محل و موقعيت فرق دارد ولي بايد موادي براي اين منظور انتخاب شود که تهيه آن آسان و ارزان و از نظر بهداشتي و ساختمان مطمئن باشد براي اين منظور مي توان از مواد زير استفاده نمود :
الف) چوب- در بعضي کشورهاي اروپائي چوب يکي از متداولترين مصالح براي ساختمانهاي پرورش طيور است . زيرا :
اولاً ) در همه جا تهيه آن امکان پذير است .
ثانياً) نسبتا ارزان تر از مصالح ديگر است .
ثالثاً) از نظر حمل و کار گذاشتن آسان است زيرا کار گذاشتن آن احتياج به تخصص ندارد بلکه اشخاص عادي نيز مي توانند به سهولت آن را کار بگذارند به خصوص اغلب در کشورهاي اروپائي تيرهاي چوبي را بر حسب اندازه و سليقه مي توان به کارخانه هاي چوب بري سفارش داد و با کمال آساني آنها را با هم پيچ نمود .
رابعاً ) از چوب در تمام شرائط جغرافيايي چه در آب و هواي بسيار سرد و يخبندان و چه در آب و هواي گرم و سوزان به خوبي مي توان استفاده کرد زيرا چوب در تابستان خنک و در زمستان گرم است و از نظر جلوگيري از تغييرات حرارت و رطوبت چوب ماده بسيار خوبي محسوب مي شود و از نظر عايق بودن نيز بسيار عالي است همچنين از نظر دوام و سرمايه نهائي قابل توجه است زيرا پس از چند سال به آساني مي توان لانه را برچيد و از چوب هاي باقيمانده براي ساختن لانه جديد يا منظورهاي ديگر استفاده کرد . دوام چوب نيز اگر خوب تهيه شود بسيار زياد است به طوري که امروزه در اغلب نقاط باستاني و به خصوص تخت جمشيد درهاي چوبي که بيش از دو هزار سال عمر داشته يافته اند بدون اينکه گذشت زمان و عوامل طبيعي آثار سوئي در آنها ظاهر کرده باشد .
از طرف ديگر هر گونه خرابي و خسارات چوب را مي توان به سهولت توسط يک نجار عادي يا خود مرغدار بر طرف نمود و احتياج به مخارج زيادي براي نگاهداري ساختمانهاي چوبي نيست . نوع چوب نيز بسته به اينکه از چه درخت و از چه جنسي تهيه شده باشد متفاوت است به طور کلي بايد چوب هائي تهيه کرد که اولاً داراي دوام و مقاومت و ثانياً سبک و خوش رنگ باشد .
معمولاً در ساختمانهاي چوبي پي ساختمان بايد از مصالح دائمي و محکم مانند آجر و بتون و حداقل نيم يا يک متر از ديواره نيز از مواد مزبور باشند تا ضدعفوني و شعله دادن آن آسان باشد .
چوب ها را معمولاًُ بايستي با رنگ هاي رطوبت ناپذير و قابل شستشو رنگ آميزي نمود و بعضي اوقات نيز روغن هاي مخصوص به آنها مي مالند که سبب مقاومت و محکم شدن آن گردد .
جدار بيروني ساختمانهاي چوبي بايد طوري ساخته شود که از عوامل خارج به خصوص باران محفوظ باشد . اگر لانه هاي دو جدار ساخته شود از نظر عايق بودن به مراتب بهتر است .
لانه هاي چوبي احتياج به رنگ آميزي مکرر دارند و در غير اينصورت به زودي موريانه و رطوبت آن را از بين مي برد و معايبي که براي ساختمانهاي چوبي در نظر مي گيرند عبارتست از :
۱) از نظر نفوذ حشرات موذي مانند کنه و موش زياد مطمئن نيست .
۲) از نظر آتش سوزي و سوانح بيشتر در معرض خطر است .
ب) ساختمانهاي سنگي – در نواحي کوهستاني که سنگ فراوان است مي توان از سنگ براي ساختن لانه ها استفاده نمود ولي در اطراف شهرها ساختن چنين لانه هائي متداول نيست زيرا سنک گران تهيه مي شود و در ضمن سبب سنگيني ساختمان مي گردد .لانه هاي سنگي اغلب کوچک و روستائي است .
ج) آجر – اگر بخواهند لانه را به مدت بسيار طولاني بسازند آجر ارزان ترين مصالح بشمار مي رود در شرائط ايران حتي از چوب هم ارزان تر است . و اگر سقف از تير آهن و ايرانيت انتخاب گردد لانه بسيار خوبي خواهد شد . در ايران و به خصوص در اطراف تهران ساختمانهاي آجري بيشنر مورد توجه مرغداران است تهيه آن آسان است .اگر قطر ديوارها مناسب انتخاب شود در تابستانها نيز خنک و در زمستان به حد کافي گرم خواهد بود .
آجرهاي مجوف از نظر عايق بودن بهتر از آجرهاي توپر است ولي گران تر است . براي رفع اين اشکال مي توان ديوارها را کمتر گرفت . براي اينکه لانه بهتر عايق باشد در اروپا اغلب يک فضاي خالي در بين دو رديف آجر قرار مي دهند تا بدين وسيله با ايزولاسيون هوائي عملا عايق سازي به عمل آيد . اگر لانه هاي آجري خوب بنا شده باشد ضد عفوني کردن آن آسان است و از نظر مبارزه با موش و حشرات نيز مطمئن مي باشد از نظر خطرات آتش سوزي نيز ساختمانهاي آجري مطمئن تر است .
د) ساختمانهاي فلزي – اينگونه ساختمانها اخيراً به وسيله بعضي کمپاني هاي ساختماني ساخته مي شود و به خصوص بيشتر براي پرورش جوجه کبابي ها به کار مي رود ديوارها ممکن است از آلومينيوم يا اوراق آهن موج دار (حلبي) و يا ايرانيت باشد . حتي در بعضي از مزارع از داربست هاي آهني براي اسکلت ساختمان استفاده مي شود.
اين ساختمانها اگر از ديوار ساده تشکيل شده باشد در زمستانها سرد و در تابستانها گرم مي شود براي رفع اين اشکال اغلب ديوارها را مضاعف مي سازند و مواد عايق در بين آنها قرار مي دهند . همانطور که گفته شد براي نگاهداري جوجه کبابي هاکه درون قفس نگاهداري مي شوند از اين ساختمان استفاده مي گردد در زمستان ديوارها را نصب و در تابستان آنها را بر مي دارند و از توري سيمي ساده استفاده مي کنند .
اين لانه ها اغلب کمي گران است ولي به آساني تميز و ضد عفوني مي شوند و خطر آتش سوزي در آن کم است، و از همه مهمتر قابل انتقال و پياده کردن است .
ه) بلوکهاي سيماني – در نقاطي مانند شمال ايران که تهيه آجر مشکل و حتي گران است مي توان از بلوکهاي سيماني به خوبي استفاده نمود .
معمولاً از بلوک سيماني بايد براي ساختن لانه هاي دائمي استفاده کرد بلوکهاي سيماني اغلب چون مجوف است از نظر عايق بودن نيز مناسب مي باشد .
و) سمنت و بتون آرمه – اينگونه ساختمانها در ايران براي مرغداري کمتر ساخته مي شود زيرا گران تر از انواع ديگر است ولي اخيرا در بعضي ار بنگاههاي دولتي و تجارتي از اين گونه ساختمانها استفاده شده است .
در کشورهاي اروپائي مرغداران به خصوص به اينگونه ساختمانها توجه زيادي دارند حرارت در اينگونه ساختمانها کمتر از بين مي رود و گرم کردن لانه در زمستان به خوبي انجام مي گيرد . موش و حشرات موذي به سختي مي توانند در آن نفوذ کنند از طرفي ضد عفوني کردن آنها نيز آسان است .
خطر آتش سوزي در آن کم ، از نظر بهداشتي به خصوص از نظر جلوگيري از رطوبت بسيار مطمئن هستند اينگونه ساختمانها به خصوص براي لانه هاي دائمي داراي مزاياي بسياري است ولي تنها عيب آن گران بودن آن است .

ساختمان هاي رسوبي ديد کلي ساختمان هاي رسوبي شامل اشکالي است که در توده هاي سنگي وجود دارد و از نظر اندازه از اجزاي تشکيل دهنده سنگ بزرگتر مي باشد. ساخ ...

● شناسايي توليد پايين در گله تخمگذار سويه هاي امروزي مرغان تخمگذار معمولا در دوران نيمچگي اگر از مديريت صحيحي برخوردار نباشند، توليد کمتري خواهند داش ...

مزايا و معايب ساختمانهاي فلزي احداث ساختمان بمنظور رفع احتياج انسانها صورت گرفته و مهندسين، معماران مسئوليت تهيه اشکال و اجراء مناسب بنا را برعهده دار ...

ساختمان هاي رسوبي ثانويه بعد از رسوبگذاري تحت تاثير فرآيندهاي دياژنز درست مي شوند به طور کلي اين گونه ساختمان ها در اثر انحلال و رسوبگذاري مجدد مواد م ...

حرارت در سنين مختلف ، نقش مهمي در سلامت و توليد مرغ دارد؛ بخصوص در اوايل زندگي جوجه ها اين مساله از اهميت فراواني برخوردار است . براي تامين گرماي مورد ...

ايجاد محل هاي تحت کنترل و پوشيده به منظور نگهداري و پرورش گياهان باغي مخصوصا براي مناطقي که خطر عوامل نامساعد جوي وجود دارد الزامي است. اين موضوع اهدا ...

● مقدمه مرغها در ساختمانهايي با محيطي کنترل شده پرورش مي يابندتا در اين محيط رشد و توليدشان را زياد کنند.يک سيستم تهويه نقش مهمي را در کنترل اين محيط ...

در اين مقاله پرورش گوساله در دو قسمت عمده پرورش گوساله و مراقبت از گوساله بعد از تولد بررسي خواهد شد. ● کنترل تنفس: - بعد از خروج گوساله وضعيت تنفس آن ...

دانلود نسخه PDF - ساختمانهاي مرغداري