up
Search      menu
علم و تکنولوژی :: مقاله زيست شناسي PDF
QR code - زيست شناسي

زيست شناسي

جايگاه علم زيست شناسي در موج سوم از تمدن بشري

موج سوم عنوان کتابي است که الوين تافلر نويسنده پر آوازه آمريکايي در سال ۱۹۸۰ به رشته تحرير در آورده است. در اين کتاب تافلر تمدن بشري را از آغاز پيدايش تا کنون مورد بررسي قرار داده است و آن را به مراحل مختلفي تقسيم بندي مي کنند. تمدن بشري به سه مرحله عمده تقسيم مي شوند:
۱) موج اول: عصر کشاورزي
۲) موج دوم:عصر صنعتي
۳) موج سوم: که از کنون آغاز شده است.
در نقطه اي از تاريخ ، حدود هشت هزار سال قبل از ميلاد ، انقلاب کشاورزي (موج اول) آغاز شد و جاي خود را در کره زمين با گسترش روستاها ، اسکان جمعيت ها و ايجاد زمين هاي زراعتي و شيوه جديد زندگي باز کرد.
اهميت علم زيست شناسي در تمدن بشري
در اوايل دهه ۱۷۰۰ ميلادي با کشف نيروهاي بخار توسط جيمزوات انقلاب صنعتي ، همه اروپا را فرا گرفت.
پديده هايي مانند راهيابي انسان به فضا ، پيشرفت هاي الکترونيکي همچون رسانه ها ، کامپيوترها و ماهواره ها ، متلاشي شدن ملت ها ، دموکراسي ، پيشرفت هاي علم زيست شناسي مخصوصا در زمينه ژنتيک و نيز توجه جهانيان به محيط زيست ، مشخصه هاي اصلي آغاز موج سوم از تمدن بشري هستند.
به عقيده نگارنده اين مقاله ، علم زيست شناسي در موج سوم از اهميت برتري نسبت به ساير پديده ها برخوردار است. چون اين علم چه در رابطه با مسائل و تحولات ژنتيکي و چه در مورد مطالعات زيست محيطي مستقيما با پيکر موجودات زنده حيات را بر روي کره زمين تشکيل داده اند، سروکار دارد.
● ميزان رشد و پيشرفت مهندسي ژنتيک
با دو برابر شدن حجم اطلاعات در زمينه ژنتيک هر دو سال يکبار ، و با فعاليت بينش از حد علم مکانيک ژن در مهندسي ژنتيک مرحله اصلي بر پا کردن تجهيزات را پشت سر گذاشته و اکنون آماده ورود به مرحله بهره برداري است. شرکت هاي بزرگ هم اکنون با جديت در پي يافتن کاربردهاي تجاري زيست شناسي جديد هستند. آنها روياي قرار دادن آنزيم ها را در اتومبيل جهت تنظيم دود اگزوز ، در سر مي پرورانند. آنان از چيزي سخن مي گويند که نشريه نيويورک تايمز آن را ميکروب هاي فلز خوار ناميد، که مي توان از آنها در استخراج فلزات گران قيمت از اعماق اقيانوس استفاده کرد.
دانشمندان و مخالفين دچار اين کابوس شده اند که نکند روزي نه تنها نشت مقادير زيادي نفت در درياها بلکه نشت ميکروب ها نيز باعث سرايت بيماري و به هلاکت رساندن تمامي بشريت شود.
● دستکاري ساختار ژنتيکي انسان
دانشمندان مي گويند که آيا براي حل مشکل مواد غذايي ، مي توان از طريق دستکاري در ساخت ژنتيکي انسان ، افرادي با معده هاي خام خوار نظير گاو پورش داد که بتوانند علف يونجه را به راحتي هضم نمايند؟ آيا بايد بر دستکاري در فيزيولوژي انسان ، کارگران و متخصصين پرورش داد که بتوانند کارهاي محوله را بهتر انجام دهند؟ مثلا خلباناني با سرعت عکس العمل بيشتر يا کارگران خط توليد که سيستم اعصابشان براي انجام کارهاي يکنواخت بخوبي تنظيم شده باشد؟ آيا بايد از طريق تلقيح مصنوعي براي مقاصد نظامي سرباز توليد کرد؟ هر کدام از اين مسائل هر قدر هم که عجيب به نظر رسند، در بين جامعه دانشمندان براي خود هواخواهان و مخالفين و همچنين کاربردهاي تجارتي تکان دهنده اي پيدا کرده اند.
بعنوان مثال بيولوژي جديد بالقوه قادر است به حل مشکل انرژي کمک کند. دانشمندان هم اکنون دو ايده استفاده از باکتري هايي که قادرند نور خورشيد را به انرژي الکتريکي شيميايي تبديل کنند. مشغول مطالعه هستند، آيا قادر خواهيم بود اشکال حياتي که جايگزين نيروگاههاي هسته اي شوند پرورش دهيم؟ و اگر چنين است. آيا امکان دارد که ما خطر انتشار بيواکتيو را در فضا جانشين خطر انتشار راديواکتيو نماييم؟ بيولوژي نياز به نفت را در توليد پلاستيک ، کودهاي شيميايي ، البسه ، رنگ ، حشره کش ها و هزاران فراورده ديگر کاهش داده يا بکلي از بين خواهد برد.
● نظريه تافلر
تافلر معتقد است که درست به همان گونه که موج دوم از تمدن بشري ((زغال سنگ و فولاد و الکتريسيته و حمل و نقل بوسيله راه آهن را با يکديگر ترکيب کرد تا اتومبيل و هزاران ماده مصنوعي که چهره زندگي را دگرگون ساخت توليد نمايد، تاثير واقعي تحولات جديد نيز مادام که به مرحله ترکيب تکنولوژي هاي جديد گام ننهاده ايم، محسوس نخواهد شد. اين ترکيب بدان معني است که کامپيوترها ، صنايع الکترونيکي و مواد جديد را که از فضا و اعماق اقيانوس ها دست امده است با علم ژنتيک ترکيب کنيم و همگي را به نوبه خود با بنياد جديد انرژي هماهنگ سازيم.
● سخن آخر
در پايان بايد گفت که ما در عصري که زندگي مي کنيم، تمدن نوين در حال تکوين است و انسان هاي بي بصيرت در همه جا سعي دارند، آن را سرکوب نمايند. اين تمدن با خود اشکال جديد خانواده ، کار و عشق ورزيدن و زندگي ، نظام جديد اقتصادي ، تعارضات جديد سياسي و از همه مهم تر آگاهي دگرگون کننده اي به همراه خواهد آورد. عناصر اين تمدن نوين امروزه وجود دارند. ميليون ها فرد هم اکنون رندگيشان را با نواي فردا هماهنگ کرده اند. وحشت زده از آينده ، نواميدند و عبث به گذشته پناه برده اند و سعي دارند دنياي تو به مرگي که به آنها حيات بخشيده است، از نو زنده کنند.

هيدرولوژي يا آب شناسي از دو کلمه Hydro به معني آب و Logos به معني شناسايي گرفته شده است. ديد کلي هيدرولوژي علمي است که در مورد پيدايش خصوصيات و نحوه ت ...

خون شناسي به مطالعه سلولهاي خوني و انعقاد مي پردازد. اين علم مقدار و ساختمان و عمل سلولهاي خوني ، پيش سازهاي سلولهاي خوني را در مغز استخوان ، ساختار ه ...

توليد مثل بيشتر دوزيستان در آب تخم گذاري مي کنند. بنابراين بعد از مدتي که لارو از تخم بيرون مي آيد در آب زندگي کرده و بزرگ مي شود. تا آنکه بر اثر دگرد ...

طبيعت بر ۳ رکن اساسي آب، هوا و خاک استوار است؛ بر اين اساس شناخت طبيعت و ارکان آن، حفاظت و پاسداري از طبيعت از مسووليت اجتناب ناپذير انسان هاست. کشاور ...

جهان امروز بر خلاف دنياي ديروز که تمام توجهش به صنايعي چون نفت و انرژي بود، به سمت فن آوري اطلاعات، مواد جديد، بيوتکنولوژي، نانوتکنولوژي و الکترونيک گ ...

تمامي ارگانيسم ها از باکتري ها مانند اشرشياکلي تا انسان، از واحدهاي ساختماني يکساني که به صورت ماکرومولکول ها تجمع مي يابند، تشکيل يافته اند. انتقال ا ...

درحال حاضر تفکر جامعه بشري براي حفظ محيط زيست خود و نجات کره زمين و حيات آن (تغييرات آب وهواي و غيره) از عواقب مصرف و اتمام سوخت هاي هيدروکربوري و آلو ...

گاليلئوگا ليلئي (۱۶۴۲ ۱۵۶۴) معروف به گاليله، در شهر پيزا زاده شد. در ۱۵۸۱ در دانشگاه پيزا ثبت نام کرد تا در رشته پزشکي تحصيل کند اما به زودي اين رشته ...

دانلود نسخه PDF - زيست شناسي