up
Search      menu
اقلیم و هواشناسی :: مقاله زيستگاههاي جهان PDF
QR code - زيستگاههاي جهان

زيستگاههاي جهان

مقدمه
تمامي اکوسيستمهاي کره زمين روي هم زيست کره را تشکيل مي‌دهند و بخش فيزيکي اين بزرگترين واحد اکولوژيک ، محيط زيست کره زمين است. اين بخش فيزيکي خود از سه قسمت بهم پيوسته تشکيل شده است. قسمت آب يا آب کره ، قسمت خشکي يا سنگ کره و قسمت گازي يا هوا کره. از آنجا که تعداد اندکي از گونه‌ها مي‌توانند بطور هميشگي در هوا بمانند، دو دسته اصلي زيستگاهها را زيستگاههاي آبي و زيستگاههاي خشکي تشکيل مي‌دهند.
اکوسيستمهاي اصلي آبي
اقيانوسها بزرگترين و پايدارترين اکوسيستمها هستند. حدود 70 درصد سطح کره زمين با آب شور پوشانده شده است. زنجيره‌هاي غذايي اقيانوسها از کوچکترين اتوتروف شناخته شده شروع و به بزرگترين حيوانات ختم مي‌شود. زندگي دريايي به شدت تحت تاثير عوامل فيزيکي بسياري نظير جريان دريايي جزر و مد ، موج ،‌ دما ، فشار و شدت نور است. اما آشناترين خاصه فيزيکي آب دريا مواد کاني بسيار زياد آن است.
زندگي دريايي از جهت ارتباط به اين زيستگاهها عموما در سه رده پلانکتونها ، نکتونها و کف زيها طبقه بندي مي‌شود. پلانکتونهاي گياهي سطح اقيانوسها شامل ميلياردها جلبک هستند و پلانکتونهاي جانوري شامل باکتريها ، پروتوزوئرها ، لاروها و ميگوهاي کوچک هستند. نکتونها شامل شناگران قوي هستند که در اقيانوسها و درياها يافت مي‌شوند. کف زيها شامل انواعي هستند که بر بستر دريا مي‌خزند يا خود را به جايي مي‌چسبانند و بر کناره‌ها و کف اقيانوسها زندگي مي‌کنند.
زيستگاههاي مرز بين خشکي و دريا
مرز بين خشکي و دريا را کمربندي از زيستگاههاي متنوع و يگانه دربرمي‌گيرد که کناره‌هاي صخره‌اي ، ساحلهاي شني ، پهنه‌هاي گلي بين جزر و مد و خورها (estuary) از اين جمله هستند. خورها پيکره‌هايي نيمه بسته آبي هستند که در ميانه آب شور و شيرين قرار گرفته‌اند. دهانه رودها و خليجهاي کناره‌اي نمونه اين گونه خورها را تشکيل مي‌دهند. خورها پرورشگاهي براي بسياري از نرم تنان ، ماهيها و گونه‌هاي ديگري هستند که بيشتر عمر خود را در دوران بلوغ ، دور از ساحل مي‌گذرانند.
زيستگاههاي اصلي خشکي
توندرا
توندراي قطبي ، شمالي ترين بيوم آمريکاست. اقليم سرد و خاک يخ بسته مانع رشد درخت‌هاست. در 57 درجه عرض شمالي قرار دارد. علفها و جگنها بيشتر در باتلاقها و مناطقي که زهکشي ندارند يافت مي‌شود. فراوان‌ترين اتوتروف گلسنگي است به نام خزه گوزني. پستانداران ساکن توندرا گوزن ، گاو عنبر ، خرس خاکستري ، خرس قطبي ، خرگوش ، گرگ ، روباه و موش قطبي است. توندرا به دليل سادگي نسبي ساختمان اجتماع زيستي آن ، سست و در برابر تخريب آسيب پذير است. توندرا در مناطق جنوبي‌تر در بلنداي کوهها قرار دارد.
جنگل مخروطداران شمالي
بين 57 - 45 درجه شمالي در آلاسکا ، کانادا ، شمال آسيا و اروپا قرار دارد. اقليم اين بيوم از توندرا گرمتر و مرطوب‌تر است و بيشتر بارندگي در تابستان صورت مي‌گيرد. سرو ، صنوبر ، کاج و توسکا درختان اصلي اين بيوم هستند. پستانداران شامل خرگوش برفي ، سنجاب ، سمور ، گوزن و خرس سياه است. برخي از پرندگان مهاجر در تابستانها براي تخم گذاري به اين منطقه مي‌آيند مانند مرغ منقار چليپا.
جنگل معتدل برگ ريز
اين بيوم بيشتر نيمه شرقي ايالات متحده ، قسمتهاي وسيعي از اروپا و چين را در بر مي‌گيرد. وضع اقليمي مبنا در اين بيوم عبارت است از زمستانهاي سرد ، تابستانهاي گرم و توزيع متناسب باران که ميزان بارندگي را به حدود 80 تا 100 سانتيمتر در سال مي‌رساند. شوکران شمالي ، سدر ، کاج سفيد و قرمز ، ماگنوليا ، برگ بو ، بلوط ، گردو و زبان گنجشک غالب گياهان اين منطقه را تشکيل مي‌دهند. شير کوهي پستاندار شاخص اين زيستگاه است.
علفزار
اجتماع علفزار ، گستره وسيعي را در سراسر مرکز آمريکاي شمالي و جنوبي ، استراليا ، آسيا و جنوب آفريقا مي‌پوشاند. بارندگي کمتر از مناطق جنگلي است. علفهاي بلند مانند علف هندي و گياهان کوتاهتر مانند علف گاو ميش ويژگي اين منطقه به شمار مي‌روند. تجزيه سريع مواد آلي در خاک علفزارها ، اين بيومها را به صورت يکي از غني‌ترين مناطق کشاورزي جهان درآورده است.
بيابان
بيابانها از زمينهاي بوته‌زاري تشکيل شده‌اند که در آنها گياهان بسيار پراکنده هستند و بوسيله خاک لخت و شني از هم جدا مانده‌اند. بارندگي سالانه از 250 ميليمتر کمتر است. گياهان و جانوران اين زيستگاه نسبت به ويژگيهاي آن سازش يافته‌اند. انواع کاکتوسها مانند کاکتوس خمره‌اي و چوپا گياهان غالب اين منطقه هستند. موش ، کانگورو و گربه وحشي پستانداران شاخص اين منطقه هستند.

آيا نسخه دومي از شما ، يك رونوشت از خود شما وجوددارد كه همين الان مشغول خواندن اين مقاله باشد؟ آيا شخصي ديگر با اينكه شما نيست، روي سياره اي به نام زم ...

آيا نسخه دومي از شما ، يک رونوشت از خود شما وجود دارد که همين الان مشغول خواندن اين مقاله باشد؟ آيا شخصي ديگر با اينکه شما نيست، روي سيارهاي به نام زم ...

آيا نسخه دومي از شما ، يك رونوشت از خود شما وجوددارد كه همين الان مشغول خواندن اين مقاله باشد؟ آيا شخصي ديگر با اينكه شما نيست، روي سياره اي به نام زم ...

براي خيلي ها اين روز ها زندگي کردن بدون اينترنت تبديل به يک کابوس بزرگ شده که حتي فکر کردن به آن هم عذاب شان مي دهد. با ورود اينترنت به خانه ها و راه ...

قسمتي از ژئوشيمي ، مربوط به شيمي کهکشاني Cosmo Chemistry مي شود که از طرفي ، زمين سياره اي است که در جزء ميليونها سياره ديگر بايد عناصر تشکيل دهنده هر ...

امروزه هنگام تنفس از هر يک ميليون مولکولي که وارد ريه هاي ما مي شود، حدود ۳۸۰ مولکول دي اکسيد کربن است. اين درحالي است که در گذشته اين عدد حدود ۲۸۰ مو ...

رويدادهاي طبيعي همواره در اطراف ما رخ ميدهند و تکرار اين رويدادها سبب ميشود از ديدن آنها چندان حيرت نکنيم و گاه بيتفاوت از کنار آنها بگذريم، ولي گاهي ...

قرن بيستم و خصوصا نيمه دوم آن قرني سرشار از تحولات سريع و بي سابقه در محيط زيست جهان بود. اثرگذاري انسان بر طبيعت اطرافش به جايي رسيده که داراي ماهيت ...

دانلود نسخه PDF - زيستگاههاي جهان