up
Search      menu
آموزش,روانشناسی :: مقاله زندگي رويايي PDF
QR code - زندگي رويايي

زندگي رويايي

دستورالعملهايي براي زندگي رويايي

زندگي شما مي‌تواند به زيبايي روياهايتان باشد.
فقط بايد باور داشته باشيد که مي‌توانيد کارهاي ساده‌اي انجام دهيد.
در زير ليستي از کارهايي که مي‌توانيد براي داشتن زندگي شادتر انجام دهيد، آورده شده است.
هر روز آنها را به کار بگيريد و از زندگي خود در اين سال لذت ببريد.
سلامتي:
1- آب فراوان بنوشيد.
2- مثل يک پادشاه صبحانه بخوريد، مثل يک شاهزاده ناهار و مثل يک گدا شام بخوريد..
3- بيشتر از سبزيجات استفاده کنيد تا غذاهاي فراوري شده.
4- بااين 3 تا Eزندگي کنيد:
Energy (انرژي)
Enthusiasm (شورواشتياق)
Empathy (دلسوزي و همدلي).
5- از ورزش کمک بگيريد.
6- بيشتر بازي کنيد.
7- بيشتر از سال گذشته کتاب بخوانيد.
8- روزانه 10 دقيقه سکوت کنيد و به تفکر بپردازيد.
9- 7 ساعت بخوابيد.
10- هر روز 10 تا 30 دقيقه پياده‌روي کنيد و در حين پياده‌روي، لبخند بزنيد.
شخصيت:
11-زندگي خود را با هيچ کسي مقايسه نکنيد: شما نمي‌دانيد که بين آنها چه مي‌گذرد.
12-افکار منفي نداشته باشيد، در عوض انرژي خود را صرف امور مثبت کنيد.
13-بيش از حد توان خود کاري انجام ندهيد.
14- خيلي خود را جدي نگيريد.
15- انرژي خود را صرف فضولي در امور ديگران نکنيد.
16- وقتي بيدار هستيد بيشتر خيال‌پردازي کنيد.
17- حسادت يعني اتلاف وقت، شما هر چه را که بايد داشته باشيد، داريد.
18-گذشته را فراموش کنيد.. اشتباهات گذشته شريک زندگي خود را به يادش نياوريد. اين کار آرامش زمان حال شما را از بين مي‌برد.
19- زندگي کوتاه‌تر از اين است که از ديگران متنفر باشيد. نسبت به ديگران تنفر نداشته باشيد.
20-با گذشته خود رفيق باشيد تا زمان حال خود را خراب نکنيد...
21-هيچ کس مسئول خوشحال کردن شما نيست، مگر خود شما.
22- بدانيد که زندگي مدرسه‌اي مي‌ماند که بايد در آن چيزهايي بياموزيد. مشکلات قسمتي از برنامه درسي هستند و به مانند کلاس جبر مي‌باشند.
23- بيشتر بخنديد و لبخند بزنيد.
24- مجبور نيستيد که در هر بحثي برنده شويد. زماني هم مخالفت وجود دارد.
جامعه:
25- گهگاهي به خانواده و اقوام خود زنگ بزنيد.
26- هر روز يک چيز خوب به ديگران ببخشيد.
27- خطاي هر کسي را به خاطر هر چيزي ببخشيد.
28- زماني را با افراد بالاي 70 سال و زير 6 سال بگذرانيد.
29- سعي کنيد حداقل هر روز به 3 نفر لبخند بزنيد.
30- اينکه ديگران راجع به شما چه فکري مي‌کنند، به شما مربوط نيست.
31-زمان بيماري شغل شما به کمک شما نمي‌آيد، بلکه دوستان شما به شما مدد مي‌رسانند، پس با آنها در ارتباط باشيد.
زندگي:
32-کارهاي مثبت انجام دهيد.
33- از هر چيز غير مفيد، زشت يا ناخوشي دوري بجوييد.
34-عشق درمان‌گر هر چيزي است.
35- هر موقعيتي چه خوب يا بد، گذرا است.
36- مهم نيست که چه احساسي داريد، بايد به پا خيزيد، لباس خود را به تن کرده و در جامعه حضور پيدا کنيد.
37-مطمئن باشيد که بهترين هم مي‌آيد.
38- همين که صبح از خواب بيدار مي‌شويد، بايد از هستي تان شاكر باشيد.
39-بخش عمده درون شما شاد است، بنابراين خوشحال باشيد.

زندگي پدرش (سيد عباس معزالسلطنه) و مادرش (گوهرشاد حسابي) هر دو اهل تفرش بودند. او چهار سال اول دوران کودکي‌اش را در تهران سپري نمود. سپس به همراه والد ...

هر حيوان ، گياه يا موجود زنده اوليه‌اي که بخشي يا تمام زندگي خود را به همراه موجود ديگر از جنس ديگري را مي‌گذراند و يک سيمبونت يا سيمبيوت مي‌نامند و ب ...

بارزترين اختلاف زندگي در زمين و فضا بي وزني است، که بر کليه شئون زندگي مسافر تاثير مي گذارد. برخي ميگويند که محدود بودن در مکان کوچکي نظير ايستگاه مير ...

زندگي در سايه قرآن نعمتي است . نعمتي که ارج و ارزشش را نمي شناسد جزکسي که آن را خود چشيده باشد. نعمتي است که بر عمر مي افزايد و پاکيزه و مبارکش مي گرد ...

جالب است بدانيد که ستارگان هم مانند موجودات زنده متولد مي شوند، زندگي مي کنند و سپس مي ميرند، ولي طول زندگي آنها بسيار طولاني است. متاسفانه عمر کوتاه ...

جالب است بدانيد كه ستارگان هم مانند موجودات زنده متولد مي‌شوند، زندگي مي‌كنند و سپس مي‌ميرند، ولي طول زندگي آنها بسيار طولاني است. متاسفانه عمر كوتاه ...

دنياي زنان بعضي اوقات تفاوت هاي بزرگي با دنياي مردان دارد و ممکن است بعضي مردها اين موضوع را درک نکنند، در اکثر اوقات زنان در هنگام ازدواج مخصوصا در س ...

پزشکي رشته پراسترسي است، شب بيداري هاي فراوان دارد و شغل سخت و پرمسووليتي است. تمام اين مسايل باعث شکل گيري يک نوع زندگي پراضطراب در پزشکان و دانشجويا ...

دانلود نسخه PDF - زندگي رويايي