up
Search      menu
مذهب و عرفان :: مقاله زنده به گور کردن PDF
QR code - زنده به گور کردن

زنده به گور کردن

زنده به گور کردن دختران!

● توهم برخي محققان نوگرا
برخي بر اين باورند که قرآن هر چند کتابي وحياني و جاودانه است و آموزه هاي آن فراتاريخي است و مي تواند در هر زمان و مکاني به کار آيد، ولي برخي از مطالب همان قرآن به جهت آن که در زمان و مکان خاصي براي فرهنگ واشخاص خاصي نازل شده، گرفتار لحظه ومقتضيات آن است. از اين رو به مسئله اي به نام تأثيرپذيري قرآن از فرهنگ زمانه اشاره مي کنند و مواردي را نيز به عنوان مصاديق آن بيان مي کنند. از نمونه هائي که ذکر مي کنند مي توان به مسئله جن و سحر و جادو و شيطان اشاره کرد که مي گويند اينها اموري موهوم و خاص فرهنگ سامي و يا عربي است و قرآن براي بيان آموزه هاي خويش ناچار شده که از همان فرهنگ و آداب بهره برد. همان طور که از ادبيات عربي متأثر شده و خدا و فرشتگان را که نه مذکر است و نه مؤنث به صورت مذکر ياد کرده که اين تنها محدوديت هائي است که فرهنگ و ادبيات عربي ايجاد مي کند.
از نظر اين عده محدوديت هاي فرهنگي موجب شده که قرآن در فضا و تنگناي آن گرفتار آيد و خود را با آن هماهنگ سازد و لذا آموزه هاي قرآني ناخواسته گرفتار محدوديت هاي فرهنگي مي شود و نمي تواند جز در آن فرهنگ و ادبيات، سخن خود را بيان کند. بنابراين براي پيراسته کردن آيات از مضامين فرهنگي و ادبي تلاش جدي اي ضروري است که همه انديشمندان بدان همت کرده و نيروي خود را در اين راه هزينه کنند. آنان شواهدي را نيز نقل مي کنند که پيش از اين صورت گرفته است. از آن جمله درباره «و جاء ربک و الملک صفاصفا» بيان کرده اند تا جسميت خداوند را که در اين آيات و مانند آن چون در تعبير يدالله به کار رفته تصحيح کنند. به عقيده اين افراد پيام قرآن هر چند جاودانه است ولي فرهنگ و ادبيات عربي ناخواسته اموري را بر قرآن و شرايط نزولي آن تحميل کرده که مي بايست از آن رهايي جست. آنان حتي به مسايلي چون برده داري و دخترکشي اشاره مي کنند وبيان مي دارند که اين امور و مصاديق آن کهنه شده و نمي توان بدان ها پرداخت. بنابراين مي بايست قرآن را از شرايط لحظه و مقتضيات زمان و مکان و لحظه جدا کرد و به گونه اي ديگر به آيات آن نگريست. همگي اين محققان نوگرا به اين مسئله اعتقاد دارند و مصاديقي بسيار براي آن ذکر مي کنند؛ هر چند که در ميان خود اين افراد اختلاف است ولي در کليت و نه مصاديق با هم مشترک هستند.
زنده به گور کردن دختران در قرن بيستم
به نظر مي رسد که نوعي خلط در اين جا صورت گرفته است. قرآن کتابي از خداوند حکيم و دانايي است که مي تواند و اين توانايي را دارد که شرايط و مقتضيات را چنان که خواهد به گونه اي فراهم آورد که هر چه را بخواهد انجام دهد. بنابراين مي توانست (چنان که انجام داد) شرايط فرهنگي وزباني ادبيات عربي را به آن حد از کمال مطلوب رساند تا آموزه هاي معرفتي و دستوري پايدار و جاودانه خود را در قالب همان ادبيات و فرهنگ ارايه دهد بي آن که لازم باشد تا تحت تأثير فرهنگ و ادبيات امري ناخواسته را بر قرآن تحميل کند. اگر ادبيات عربي اقتضاي آن را دارد که خداوند و يا فرشتگان به صورت مذکر و يا مونث ذکر شود، در حالي که آنان به گونه اي نيستند که ذکوريت و يا انوثيت در آنان معنا و مفهوم يابد، همان خداوند اين توانايي و امکان را نيز بيان داشته است که تغييراتي را در ادبيات و يا فرهنگ ايجاد کند تا مقاصدش را از طريق آن انتقال دهد و ارتباطي کامل و درست با انسان برقرار نمايد.
بسياري از مصاديقي که درباره تأثيرگذاري فرهنگ زمانه بر قرآن بيان مي شود، مصاديقي هستند که به جهت ناتواني از درک درست و فقدان ابزارهاي شناختي به عنوان فرهنگ عربي و سامي مردود شمرده شده و يا آن که با واقعيت هاي علمي ناهماهنگ و نادرست تشخيص داده شده است.
در گذشته که ابزارهاي پيشرفته کنوني وجود نداشت آتش گرفتن درياو آب ها دور از تصور بود و يا اين که انگشتان چگونه بازسازي مي شود که خطوط آن نيز مشخص مي دارد که از آن کيست و هزاران معما و چيستان علمي ديگر لاينحل بود، اما اکنون با ابزارهاي دقيق علمي برخي کشف شده است. آيا تأثير چشم و انرژي هاي ساطع از شخص و يا هاله انساني و يا وجود موجوداتي که از انرژي ساخته شده و همانند انسان جان دار است امروز به اثبات نرسيده است. از سوي ديگر تا کجا مي توان به نظريه هاي علمي پاي بند بود؟
درباره اين ادعا که بردگي و زنده به گور کردن دختران مسئله ديروز بود، اگر به خوبي نگاه شود معلوم مي شود هم بردگي و هم زنده به گور کردن دختران، مسئله ديروز و امروز و فرداي ماست. در گزارش هاي مختلف که در پايگاه هاي اينترنتي آمده سخن از کشتار دختران در هنگام شناسايي در زمان جنيني آنان است.
در سال هزاران و بلکه صدها هزار دختر در رحم مادران شناسايي و کشته مي شوند. آيااين زنده به گور کردن مدرن دختران نيست؟ آيا هزاران دختر براي بردگي فروخته نمي شوند و هزاران کودک ربوده شده و به بردگي کشيده نمي شوند؟
قرآن در آيات خود هم به اين مسئله پرداخته و هم حقوق کودکان و بردگان را برشمرده است. در اين دنياي فعلي آيا بردگان جديد نمي بايست حقوقي داشته باشند؟ چه قوانيني حقوق آنان را تضمين مي کند و مردم را وامي دارد که آن را رعايت کنند. در خبرها مي خوانيم که ۷۰ميليون مرد چيني قادر به ازدواج نيستند؛ زيرا سياست هاي تک فرزندي دولت موجب شده است که زنان هنگام بارداري تنها فرزندان پسر را زنده نگه داشته و دختران را بکشند. اين زنده به گور کردن دختران در رحم اتفاق مي افتد و اين بي گناهان پيش از تولد کشته مي شوند. آيا نمي توان اکنون هم همانند ديروز پرسيد: باي ذنب قتلت؛ اين دختر به کدامين گناه ناکرده کشته شد؟

● تاريخچه: انسان در طول هزاران سال از انگور استفاده کرده است. قدمت مصرف انگور به عصر برنز بر مي گردد. شاعر يوناني به نام هومر که حدود ۷۰۰ سال قبل از م ...

اسکلت بخشي از گلخانه است که پوشش پلاستيکي يا شيشه اي را نگه ميدارد. اسکلت گلخانه بايد محکم و سبک بود و در عين حال ارزان و با دوام باشد و تا حد امکان س ...

انگور: Grape Seed Extract انسان در طول هزاران سال از انگور استفاده كرده است. قدمت مصرف انگور به عصر برنز بر مي گردد. شاعر يوناني به نام هومر كه حدود 7 ...

انگور ميوه‌اي است بهشتي که شامل ويتامين‌هاي آ، ب، و ث مي‌باشد هم چنين داراي مقداري منيزيم، کلسيم، آهن،‌ فسفر، پتاسيم و آلبومين است‌. امروزه در طب درما ...

در زندگى پرفراز و نشيب امام زين‏العابدين عليه السلام نکات بسيار مهمى براى بحث و بررسى وجود دارد. در اينجا گوشه‏اى از نقش احياگر سيدالساجدين حضرت امام ...

جوهره انسانيت و فطرت ديني را بايد درهمت و غيرت و فهم عاشورايي ديد وبدان رسيد. آنان که مقام ومنزلت اين شجره طيبه را درک کردند ازتمام قيد و بند دنيا رها ...

حج يکي از ارکان اسلام است. از اين رو داراي نقش ها و کارکردهاي چندي در حوزه هاي عبادي و اجتماعي است. نقش حج در حوزه مسايل اجتماعي و دنيوي همان اندازه ب ...

با نماز بيني شيطان را به خاک بماليد در اهميت و ارزش نماز سخن زياد گفته شده به طوري که در روايات از بزرگان ديني داريم که فرمودند نخستين چيزي که بنده بر ...

دانلود نسخه PDF - زنده به گور کردن