up
Search      menu
جانور شناسی :: مقاله زنبور عسل PDF
QR code - زنبور عسل

زنبور عسل

انتخاب قندها براي تغذيه زنبور عسل

قيمت يک عامل اصلي در تغذيه در کشاورزي است. اما شيريني ارزان قيمت به سرعت مي تواند فراموش شود با تلخي کوتاه مدت که بلافاصله از يک محصول ارزان مي رسد.
قيمت گران شکر معمولي و يک بازار خوب براي عسل، زنبورداران را وادار مي کند تا تغذيه ارزان تر را براي زنبورهاي عسل آزمايش کنند.
برخي جايگزين هاي شکر مأيوس کننده و برخي موفقيت آميز بودند. فاکتورهاي محدودکننده تاثير هيدروکربورها در تغذيه زنبورعسل چيزي نيستند که با علائم تجاري بيان شوند. آنها بايد بهتر درک شوند قندهايي که پستانداران را تغذيه مي کنند مي توانند زنبورهاي عسل را مسموم کنند. مشاهده سم به همراه قند بايد چشم ها را بر روي مشکلات تغذيه را زنبور عسل باز کند.
● قندهاي مسموم کننده زنبورعسل
گالاکتوز، آرابينوز اکسيلوز، ملبيوز مانوز را فينوز Stachyose و لاکتوز در شربت رقيق ساکارز زنبورهاي عسل را مسموم مي کنند.
agar pectin و بسياري صمغ ها سمي هستند که مي توانند قندها را تجزيه کرده و مسموم کنند.
از طرف ديگر گلوکز، فروکتوز ، مالتوز ، ساکارز، melezitose و تري هالوز سالم ، خوب و مغذي هستند. دليل اينکه بعضي قندها در دزهاي پايين براي زنبورعسل سمي هستند ناشناخته است. نظريه هاي مختلف وجود دارد. حتي پروسه مهم بيوشيميايي تبديل شهد به عسل مبهم مانده است.
عسل که بيشتر گلوکز و فروکتوز است نمي تواند مانند شربت ساکارز زنبورهاي داخل قفس را نگهدارد. با وجود اين بسياري زنبورداران اظهار ميکنند علي رغم ريسک انتشار بيماري توسط عسل، عسل يک غذاي ايده آل است در نتيجه شکر معمولي که هيدروليز شده بصورت شربت حاوي گلوکز و فروکتوز است به زنبورهاي عسل خورانده مي شود. صحت اين کار بر پايه داده تغذيه اي نيست بلکه بر اين فرض است که هيدروليز به هضم کمک مي کند.
شربت براي تغذيه مناسب است و هيدروليز فرايند گرانوله شدن را در شربت کاهش مي دهد . همچنين غارت در زمان تغذيه با شربت شکر کمتر است زيرا فروکتوز و گلوکز کمي بيشتر از شکر زنبورها را تحريک مي کند وقتي که آنها در سن جستجوي غذا هستند (Barker & lebner) عليرغم اينکه قند اينورت براي انسان شيرين تر به نظر مي رسد براي زنبورها تحريک کننده تر از ساکارز نيست. اخيراً شربتهاي غليظ فروکتوز که بوسيله تخمير آنزيمي نشاسته ذرت تهيه شده اند با قيمت پايين تر از ساکارز در دسترس هستند.
شربتهاي فروکتوز جز اختلاف اساسي در طعم و منشأ گياهي و اختلاف جزئي در نمک از نظر شيميايي همانند عسل هستند.
شربت غليظ فروکتوز توسط Blend (۱۹۷۵) Moeller of Madison و WI و توسط (Barker & ehner) به زنبورهاي درون قفس خورانده شد بدون اينکه هيچ برتري بر ساکارز داشته باشد.
(Doull, ۱۹۷۵) سه شربت که از هيدورليز نشاسته گندم تهيه شده بود به زنبورها خوراند ؛ او متوجه شد پلي ساکاريدهاي هضم نشده بويژه نشاسته خطرناک هستند. او نتايج بهتري از ساکارز گرفت در مقايسه با شربتهاي اينورت خود . Formose يک قند مرکب که از فرمالدئيد بدست مي آيد رشد را متوقف کرده و زنبوران کارگر را مي کشد.
چغندر تصفيه شده و شکر نيشکر ساکارز خالص هستند و البته سالم و از نظر تغذيه يکسان هستند قندهاي تصفيه نشده زنبورهاي عسل را مي کشند. عوامل مسموميت در ملاس و در شکر قرمز مشخص نشده اند. (۱۹۶۶ , Balley) دريافت که نيشکر نيمه تصفيه شده خطرناک نيست اما عمر زنبور را کوتاه مي کند. بر همين اساس آلودگي هاي موجود در قند تصفيه نشده چغندر بايد سمي باشد. شکر خام چغندر به دليل وجود پکيتن ها و يا گالاکتوسيدهاي موجود در آن ها ممکن است سمي باشد (Barker , ۱۹۷۶).
Balley همچنين دريافت که عسل هشت ساله اثرات اسهالي دارد و خيلي شبيه قند هاي سمي مي باشد . حداکثر جذب متيل فورفورال با سمي بودن عسل مانده و به اسيد تجزيه شده شربتها همبستگي دارد.
آزمايشهاي اخير (۱۹۷۵: Jachimoviez , Elsherbiny) (۱۹۷Gb , Barker) نشان دادند که هيدروکسي متيل فورفورال وقتي که در باقيمانده گلوکز + فروکتوز حاصل از تجزيه اسيدي (acid-Hydrolyse) يا شربت جوشيده يا عسل مانده چندساله يافت شود مي تواند سمي باشد شکر ضايعات پسمانده مانند آنچه در آسياب قنادي ها جارو مي کنند يا آب نباتهاي اضافي گاهي يک منبع ارزان قيمت ساکارز است اما آرد و گرد و غبار و نمک موجود در آنها ممکن است خطرناک باشد.
(۱۹۶۴: Piskovol) دريافت که نمک معمولي يا کلريد سديم در سطح ۱۲۵ ۰ در شربت شکر موجب اسهال و مرگ و مير زنبورهاي داخل قفس مي شود.
زنبورهاي در حال زمستان گذراني با ذخيره عسل حاوي ۳۵ ۰ تا ۱۶ ۱% نمک دچار مرگ زودرس مي شوند.
پس مانده هايي که مقدار زياد آرد يا نشاسته دارند زمانيکه به آب افزوده شوند تخمير شده و زنبورها را مي کشند مسموميت مربوط به ميکروارگانيسم هايي است که پيدا مي شوند سمي بودن آرد و نشاسته گاهي مربوط به غيرقابل هضم بودن و مسدودشدن مخرج زنبورهاست. اين ممکن است غير معقول بنظر برسد ما مرتب سلولز پودر شده را بدون خطر به زنبورهاي محبوس شده خورانديم. بسياري از ديواره هاي گرده غيرقابل هضم هستند اما بي خطرند.
قندهايي که باعث مسموميت زنبورها مي شوند اگر در جيره هايي با ساکارز رقيق شوند قابل قبول مي شوند. Balley توضيح داد که نمونه هاي قندهاي inverted-acid او وقتي با نسبت ۸ به يک با ساکارز مخلوط شوند اثر زيان آور ندارند.
عسل و شهد حاوي رگه هايي از قندهاي سمي مانند را فينوز، مانوز و گالاکتوز هستند( Percival ۱۹۶۱ : Siddiqui : ۱۹۷۰) زير ميزان کشندگي بودن اين قندها در گرده، عسل و يا شهد مي تواند تاثير قندها در رژيم هاي تکميلي را اصلاح کند. بر عکس ذخاير شکر سالم توانسته سم ها را در غذاهاي مکمل رقيق کند.

عسل يک محصول غذايي مفيد و يک اکسير پر ارزش است که از قرنها پيش به عنوان عاليترين و مقوي ترين غذاها شناخته شده و همچنين به واسطه ويژگي هاي شفابخش خود ب ...

عسل يک محصول غذايي مفيد و يک اکسير پر ارزش است که از قرنها پيش به عنوان عاليترين و مقوي ترين غذاها شناخته شده و همچنين به واسطه ويژگي هاي شفابخش خود ب ...

بسم الله الرحمن الرحيم و اوحي ربک الي النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا و من الشجر و مما يعرشون.ثم کلي من کل الثمرات فاسلکي سبل ربک ذللا يخرج من بطونها ش ...

مقدمه زنبور عسل يکي از حشرات مفيد براي انسان است که متعلق به رده دوبالان مي‌باشد. زنبور عسل خيلي پيش از انسان در روي زمين بوجود آمده و زندگي مي‌کرده ا ...

مخلوقات خداوند بزرک و کوچک سنگين و سبک نيرومند و ناتوان هريک با نظام دقيق و کامل ما را به آفريننده آنها متوجه مي کند. با نگاههايي پرسشگرانه به جهان پي ...

▪ شرايط آب و هوايي : به طور کلي شرايطي چون گرما يا سرماي بيش از حد تحمل زنبورها ، بارندگي پيوسته و زياد ، هواي ابري در بيشتر اوقات سال يا فصل مورد نظر ...

● زندگي اجتماعي در زنبوران عسل: امروزه زنبور عسل شناخته ترين حشره از نظر علمي و اقتصادي است زيرا در حاليکه تنها حشره اي است که به وسيله انسان اهلي و ب ...

عموماً تصور مي شود که موريانه ها موجودات مخربي هستند که نقش کم اهميتي در اکولوژي زمين دارا مي باشند. برخلاف آنچه تصور مي شود، موريانه ها نقش اکولوژيکي ...

دانلود نسخه PDF - زنبور عسل